đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2013

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

Toán học

... ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP www.VNMATH.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2013 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút. Không kể thời gian phát đề Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm ... đề Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 33 2y x x   . 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Đường thẳng  đi qua điểm 0;2I với hệ số góc k. Tìm các giá ... điểm) Tính tích phân 2 2231lnI x x xdx . Câu 5. (1,0 điểm) Cho lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C có góc giữa đường thẳng 'AB và mặt phẳng '...
 • 9
 • 631
 • 6

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 ( THAY nhan day gia su moi doi tuong tai nha dam bao ket qua sau 10 buoi

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 ( THAY nhan day gia su moi doi tuong tai nha dam bao ket qua sau 10 buoi

Vật lý

... CLANRBM VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ22) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 10. ... ban đầu cực đại bằng 2. Công thoát của electron của kim loại đó là:A. 2,1eV. B. 1,3eV. C. 1,6eV. D. 1,9eV.Câu 18. Tia laze không có đặc điểm nào sau đây? VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ22) ... 48C 49B 50A 51B 52B 53C 54D 55B 56D 57D 58A 59B 60A VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ22) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com A. Là chùm...
 • 7
 • 654
 • 1

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Hóa học - Dầu khí

... Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1Trờng đại học s phạm nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa họcđề : 303 Thời ... C2H5OH. Số phản ứng oxi hóa- khử trên dy biến hóa trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 3Câu29: Có các lọ riêng biệt đựng các dung ... số cân bằng (tối giản , có nghĩa) của phản ứng trên là: A.28. B. 10. C. 23. D. 22. Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 2Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X...
 • 4
 • 249
 • 1

đề thi thử đại học phạm chuyên

đề thi thử đại học sư phạm chuyên

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comDownload ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comDownload ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comDownload ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 384
 • 4

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 DE SO 3

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 DE SO 3

Vật lý

... :TRỊNH VĂN THÀNH Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT DD :0974236501 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com. ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 VẬT LÝ 12 ĐỆ SỐ 03Câu 43: Nội dung ... thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT DD :0974236501 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com. ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 VẬT LÝ 12 ĐỆ SỐ 03ĐÁP ÁN DE ... soạn và giảng dạy thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT DD :0974236501 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com. THI TH I HC NM 2009 VT Lí 12 S 03Cõu...
 • 5
 • 951
 • 0

Bài soạn Đề thi thử Đại học của Trường Đại học phạm Nội

Bài soạn Đề thi thử Đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Toán học

... TRƯỜNG ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2010TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN_______________ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ==========================================Ngày ... ==========================================Ngày thi: 07 – 3 – 2010.Câu 1. ( 2,0 điểm). Cho hàm số y = 112−−xx.1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.2. Lập phương trình tiếp tuyến ... + 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng AC, biết rằng AC đi qua điểm F(1; - 3). Hết Dự kiến thi thử lần sau vào các ngày 27,28 tháng 3 năm 2010.http://kinhhoa.violet.vnhttp://kinhhoa.violet.vnhttp://kinhhoa.violet.vnhttp://kinhhoa.violet.vn...
 • 5
 • 440
 • 0

Bài soạn Đề thi thử Đại học của Trường Đại học phạm Nội

Bài soạn Đề thi thử Đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tư liệu khác

... http://kinhhoa.violet.vnhttp://kinhhoa.violet.vnhttp://kinhhoa.violet.vnTRƯỜNG ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2010TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN_______________ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ==========================================Ngày ... ==========================================Ngày thi: 07 – 3 – 2010.Câu 1. ( 2,0 điểm). Cho hàm số y = 112−−xx.1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.2. Lập phương trình tiếp tuyến ... + 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng AC, biết rằng AC đi qua điểm F(1; - 3). Hết Dự kiến thi thử lần sau vào các ngày 27,28 tháng 3 năm 2010.http://kinhhoa.violet.vn...
 • 5
 • 420
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

Sinh học

... www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com Trang 1/7 - Mã đề thi 311 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1 Thời ... chân cao, vảy đều. Cho các con F1 lai với nhau thu được ở F2 tỷ lệ 9 cao, vảy đều: 3 cao, vảy lệch: 3 thấp, vảy đều và 1 thấp, vảy lệch. Trong đó tất cả những cá thể có vảy lệch đều là con ... mạch mới, nguyên nhân là: www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com Trang 2/7 - Mã đề thi 311 Câu 8: Người ta tiến hành các thực nghiệm sàng lọc trước sinh ở một bà mẹ mang...
 • 7
 • 1,356
 • 26

Xem thêm