đề thi thử đại học sư phạm 2013

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

Toán học

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2013 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút. Không kể thời gian phát đề Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 33 2y x x   . 1. Khảo sát sự biến thi n ... điểm) Tính tích phân 2 2231lnI x x xdx . Câu 5. (1,0 điểm) Cho lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C có góc giữa đường thẳng 'AB và mặt phẳng ' ... triển trên, số hạng thứ 6 bằng 84. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ...
 • 9
 • 630
 • 6

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Hóa học - Dầu khí

... Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa họcđề : 303 Thời ... C2H5OH. Số phản ứng oxi hóa- khử trên dy biến hóa trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 3Câu29: Có các lọ riêng biệt đựng các dung ... cân bằng (tối giản , có nghĩa) của phản ứng trên là: A.28. B. 10. C. 23. D. 22. Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 2Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X...
 • 4
 • 248
 • 1

đề thi thử đại học phạm chuyên

đề thi thử đại học sư phạm chuyên

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 384
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

Sinh học

... www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com Trang 1/7 - Mã đề thi 311 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1 Thời ... chân cao, vảy đều. Cho các con F1 lai với nhau thu được ở F2 tỷ lệ 9 cao, vảy đều: 3 cao, vảy lệch: 3 thấp, vảy đều và 1 thấp, vảy lệch. Trong đó tất cả những cá thể có vảy lệch đều là con ... chủng ở đời sau thu được 100% lông xám. www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com Trang 3/7 - Mã đề thi 311 lúa này đi gieo ở địa phương cũ thì năng suất vẫn chỉ đạt khoảng...
 • 7
 • 1,354
 • 26

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Hóa học

... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 ... 12Cl 02Cl + 2e. B. H+ + OH H2O. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang ... rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang...
 • 5
 • 748
 • 9

Đề thi thử đại học số 2 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học số 2 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Hóa học

... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 02 Đề thi tự luyện số 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 ... gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch FeCl3 là: A. Fe, Mg, Cu, Ag, Al. B. Fe, Zn, Cu, Al, Mg. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 02 Đề thi tự luyện số ... HOOC-CH2-CH(OH)-CH2CH3. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 02 Đề thi tự luyện số 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12...
 • 4
 • 473
 • 5

Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Hóa học

... 72,20. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 03 ... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang ... CO2 (đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang...
 • 4
 • 458
 • 3

Đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Hóa học

... C. 2. D. 4. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: ... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang ... loãng, nóng là A. 2. B. 3. C. 5. D. 6. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang...
 • 4
 • 1,044
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn NGỮ VĂN Khối C

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn NGỮ VĂN Khối C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... pháp; trình bày bài rõ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 02 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... "*8g,*.#(f(*2*@i*mS(8G&E.#(#(!*p('LJ:d#.#(/2DLKỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 Môn thi: NGỮ VĂN; Khối: CThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :Câu1 ... Khao ng lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 Môn...
 • 61
 • 391
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... cos2= θt oW mgl(1 cos )= + θ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian giao đề Đề thi gồm:09 trang I.PHẦN CHUNG CHO ... 1); A' = (A + 1).−βXAZYAZ'' ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍCâu 1: Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn có đường kính ... T sẽA. biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì 2T.B. biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T.C. biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T/2.D. không biến thi n điều hòa...
 • 238
 • 484
 • 2

Xem thêm