đề thi thử đại học lần i năm học 20112012 môn hóa học

Đề thi thử ĐH & CĐ ( lần I ) năm học 2009 - 2010 Môn Toán khối A và đáp ánMôn thi: Toán

Đề thi thử ĐH & CĐ ( lần I ) năm học 2009 - 2010 Môn Toán khối A và đáp ánMôn thi: Toán

Toán học

... (2.0 i m) a (1.0 i m) Gi i phương trình Sin2x + (1+2cos3x)sinx – 2sin(2x + Vậy giá trị m cần tìm là: m ∈ ( 3;1 + 2) π )=0 ⇔ sin2x + sinx + sin4x – sin2x = – cos(4x + ⇔ sinx + sin4x = 1+ sin4x ... (ABC') = BI   (BA'C) ∩ (AB'C) = CJ  ⇒ O i m cần tìm  Goi O = BI ∩ CJ  Ta có O trọng tâm tam giác BA’C A' C' 0,25 B' I J O A C H M G i H hình chiếu O lên (ABC) Do V ABC hình chiếu vuông ... -V i a=2, ta có hệ:  2 x + y =  Dễ thấy hệ có nghiệm là: (0;-1) (1;0) Vậy a = (1) (2) 0,25 (I) 0,25 0,25 0,25 không TM Câu (1.0 i m) Câu (1.0 i m) π π sin[(x- ) + ] s inx 6 = Ta có π (sinx+...
 • 8
 • 300
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH&CĐ LẦN I NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐH&CĐ LẦN I NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN potx

Cao đẳng - Đại học

... ( I  ( P))   VIb 10 Ta có 10 k k k P  (1  x  x )10   C10 (2 x  3x )k   ( C10Cki 2k i 3i x k i ) k 0 k 0 025 025 05 i 0 k  iiii   Theo giả thi t ta có 0  i  ... x  30 x  27    x  v i 0
 • 5
 • 282
 • 0

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN- ĐỀ THI THỬ ĐH&CĐ LẦN I NĂM HỌC 2010-2011- MÔN TOÁN-KHỐI A+B pps

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN- ĐỀ THI THỬ ĐH&CĐ LẦN I NĂM HỌC 2010-2011- MÔN TOÁN-KHỐI A+B pps

Cao đẳng - Đại học

... ( I  ( P))   VIb 10 Ta có 10 k k k P  (1  x  x )10   C10 (2 x  3x )k   ( C10Cki 2k i 3i x k i ) k 0 k 0 025 025 05 i 0 k  iiii   Theo giả thi t ta có 0  i  ... x  30 x  27    x  v i 0
 • 5
 • 341
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 môn hóa học thpt đoàn thượng

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 môn hóa học thpt đoàn thượng

Hóa

... 33 A 34 C 35 C 36 C 37 A 38 B 39 D 40 D 41 D 42 C 43 D 44 A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 MÔN THI: HÓA HỌC Mã đề: 357 Câu Đáp án D B A C A D B A D 10 C 11 C 12 D 13 B 14 B 15 C ... mol H2O Giá trị m A 24 B 32 C 36 D 42 Câu 19: Nhận xét sau không đúng? A Tất kim lo i nhóm IIA phản ứng v i H2O i u kiện thường B Trong hợp chất Al có số oxi hoá +3 C Tất kim lo i nhóm IA phản ... X, Y thuộc nhóm nào? A IIIA B VIA C IIA D VIIA Câu 13: Chất sau etylamin? A C2H5NH2 B C2H3NH2 C CH3NH2 D C2H7N Câu 14: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH) Đốt cháy...
 • 6
 • 281
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN I NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ; Khối: A, A1 doc

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN I NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ; Khối: A, A1 doc

Cao đẳng - Đại học

... i n xoay chiều RLC mắc n i tiếp A i n áp tức th i hai đầu đoạn mạch tổng i n áp tức th i phần tử B i n áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng i n áp hiệu dụng phần tử C i n áp cực đ i hai ... chứa hai phần tử i n trở R, cuộn cảm L, tụ i n C mắc n i tiếp) Khi đặt i n áp vào hai đầu đoạn mạch dòng i n hiệu dụng mạch I dòng i n tức th i pha v i i n áp tức th i Đoạn mạch BM gồm ... - Mã đề thi 115 www.MATHVN.com www.TaiLieuVatLy.com -Hết Thí sinh không sử dụng t i liệu Cán coi thi không gi i thích thêm! Họ tên thí sinh……………… …………………………; Số báo danh……………… MÃ ĐỀ 115...
 • 8
 • 294
 • 0

Đề Thi thử Vĩnh Phúc lần 1 năm 2013 2014 môn vật lý

Đề Thi thử Vĩnh Phúc lần 1 năm 2013 2014 môn vật lý

... Mạch i n xoay chiều gồm cuộn dây không cảm mắc n i tiếp v i tụ i n có i n dung C biến đ i Đặt vào hai đầu mạch i n áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 80 V i u chỉnh C để i n áp hiệu dụng ... Thay đ i i n dung C tụ i n hiệu i n hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đ i, giá trị cực đ i A 100 V B 50 V C 200 V D 50 V Câu 46: Một s i dây đàn h i căng ngang, hai đầu cố định chiều d i 1,2 ... đ i, π A i n áp hai đầu i n trở lệch pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch π B i n áp hai đầu tụ i n lệch pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch C mạch có cộng hưởng i n Trang 6/9 - Mã đề thi...
 • 9
 • 303
 • 0

Đề Thi thử Vĩnh Phúc lần 1 năm 2013 2014 môn vật lý

Đề Thi thử Vĩnh Phúc lần 1 năm 2013 2014 môn vật lý

... Mạch i n xoay chiều gồm cuộn dây không cảm mắc n i tiếp v i tụ i n có i n dung C biến đ i Đặt vào hai đầu mạch i n áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 80 V i u chỉnh C để i n áp hiệu dụng ... Thay đ i i n dung C tụ i n hiệu i n hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đ i, giá trị cực đ i A 100 V B 50 V C 200 V D 50 V Câu 46: Một s i dây đàn h i căng ngang, hai đầu cố định chiều d i 1,2 ... đ i, π A i n áp hai đầu i n trở lệch pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch π B i n áp hai đầu tụ i n lệch pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch C mạch có cộng hưởng i n Trang 6/9 - Mã đề thi...
 • 9
 • 350
 • 0

Tài liệu Đề thi thử tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2009 - 2010 môn HÓA ppt

Tài liệu Đề thi thử tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2009 - 2010 môn HÓA ppt

Cao đẳng - Đại học

... B hỗn hợp hiđrocacbon trạng th i lỏng C este lần este rượu glixerin v i axit béo chủ yếu axit béo không no D este lần este rượu glixerin v i axit béo chủ yếu axit béo no 37 Xà phòng hóa 10 gam ... tham gia phản ứng tráng gương (tạo kết tủa Ag)? A axetilen, anđehit axetic, metylfomiat B metanal, etanal, axit axetic C metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat D axetilen, axit axetic, axit ... lít 31 Từ khí thi n nhiên, chất vô i u kiện cần thi t để i u chế nhựa phenolfomanđehit cần dùng t i thi u phương trình phản ứng? A B C D 32 Công thức phân tử C9H8O2 có đồng phân axit dẫn xuất...
 • 7
 • 269
 • 0

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

Toán học

... www.VNMATH.com Họ tên thí sinh:………………………….………………………….SBD:……………………… SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN KỲ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ... SINH: Khi m = ta có hàm số y = x − 3x + TXĐ: D=R Sự biến thi n x =1⇒ y = Đạo hàm: y ' = 3x − 3, y ' = ⇔   x = −1 ⇒ y = lim y = +∞ Gi i hạn: lim y = −∞ ; x →−∞ I M 0.25 x →+∞ Bảng biến thi n: ... cực trị y ' = có nghiệm phân biệt ⇔ m > I Phương trình đường thẳng qua cực đ i, cực tiểu ∆ : 2mx + y − = i u kiện để đường thẳng ∆ cắt đường tròn hai i m phân biệt : d ( I, ∆) < R 2m + − A H...
 • 10
 • 549
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối B MÃ ĐỀ 001 và đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối B MÃ ĐỀ 001 và đáp án

Sinh học

... kiểu gen qui định nhóm máu sau đây: - IAIA, IAIO qui định máu A - IBIB, IBIO qui định máu B - IAIB qui định máu AB - IOIO qui định máu O Có anh em sinh đ i trứng, ngư i anh cư i vợ máu A sinh đứa ... đứa máu B, ngư i em cư i vợ máu B sinh đứa máu A Kiểu gen, kiểu hình anh em sinh đ i n i A IAIB (máu AB) A IAIA hoặcIAIO (máu A) C IBIB IBIO(máu B) D IOIO (máu O) Câu 36: Ở ngư i, nhiễm sắc thể ... lo i A tỉ lệ sống sót hợp tử gi i đực hợp tử gi i ngang B số lượng cặp gi i tính XX cặp gi i tính XY tế bào C gi i tạo lo i giao tử, gi i l i tạo lo i giao tử v i tỉ lệ ngang D khả thụ tinh giao...
 • 8
 • 625
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 289 và ĐÁP ÁN.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 289 và ĐÁP ÁN.

Sinh học

... trứng, ngư i anh cư i vợ máu A sinh đứa máu B, ngư i em cư i vợ máu B sinh đứa máu A Kiểu gen, kiểu hình anh em sinh đ i n i A IAIB (máu AB) A IAIA hoặcIAIO (máu A) C IBIB IBIO(máu B) D IOIO (máu ... trao đ i chéo Câu 21: Ở ngư i, có kiểu gen qui định nhóm máu sau đây: - IAIA, IAIO qui định máu A - IBIB, IBIO qui định máu B - IAIB qui định máu AB - IOIO qui định máu O Có anh em sinh đ i trứng, ... Lo i biến dị không xếp lo i v i lo i biến dị l i A biến dị tạo thể chứa nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng ru i giấm B biến dị tạo h i chứng Đao ngư i C biến dị tạo h i chứng Claiphentơ ngư i D biến...
 • 10
 • 588
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 159

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 159

Sinh học

... tính, gi i mang cặp nhiễm sắc thể gi i tính XX gi i đực mang cặp nhiễm sắc thể gi i tính XY D lo i thực vật đơn tính, gi i mang cặp nhiễm sắc thể gi i tính XY gi i đực mang cặp nhiễm sắc thể gi i ... sở gi i thích cho tỉ lệ phân hoá đực : xấp xỉ lo i A tỉ lệ sống sót hợp tử gi i đực hợp tử gi i ngang B số lượng cặp gi i tính XX cặp gi i tính XY tế bào C gi i tạo lo i giao tử, gi i l i tạo ... tu i cao (ngo i 35 tu i) C trẻ suy dinh dưỡng sau sinh D ba yếu tố Trang 5/7 – Mã đề thi 159 Câu 44: H i chứng Tơcnơ ngư i có biểu A nữ, thi u nhiễm sắc thể gi i tính B nam, thi u nhiễm sắc thể...
 • 8
 • 447
 • 2

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Tiếng anh

... religion, or national minorities are involved, then the equal protection is enforced much more strictly This is also true when basic rights are involved: basic rights are voting, marriage, privacy, ... passage? A civil liberties B the due process C American basic rights D equal protection 42 The word amendment is closest in meaning to ………… A modification B changeability C mending D variety 43 ... there is a case against you B if you are to be deprived of your liberty C if the case involves basic rights D if you are not involved with marriage, voting, or minorities 47 "Equal protection"...
 • 13
 • 547
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... động v i chu kì T A biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu kì 2T B biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu kì T C biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu kì T/2 D không biến thi n i u ... D 6,0 MeV ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một chất i m dao động i u hòa v i biên độ 24cm chu kì 4s T i th i i m ban đầu chất i m li độ cực đ i dương Phương ... lượng i n trường tụ i n mạch dao động v i chu kì T A biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu kì 2T B biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu kì T C biến thi n i u hòa theo th i gian v i chu...
 • 238
 • 479
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM HỌC 2012 -2013 Môn Sinh học khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM HỌC 2012 -2013 Môn Sinh học khối B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nhiễm sắc thể gi i tính C gen phân tử ADN dạng vòng D gen tế bào sinh dưỡng Câu 50: Lo i axit amin mã hoá nhiều lo i ba so v i axit amin l i A Alamin B Lơxin C Phêninalamin D Mêtiônin Phần II ... có chiều 5’→ 3’ lo i enzim n i thực -HẾT - SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH _ THI THỬ Đ I HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, kh i B Th i gian làm b i: 90 ... tính XX cặp gi i tính XY tế bào C gi i tạo lo i giao tử, gi i l i tạo lo i giao tử v i tỉ lệ ngang D khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 32: i m có ADN nhân mà ADN nhân A chứa nhiễm sắc thể...
 • 8
 • 414
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012- 2013 Môn SINH HỌC khối B TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012- 2013 Môn SINH HỌC khối B TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... plasmit II Tách ADN tế bào cho tách plasmit kh i tế bào III Chuyển ADN t i tổ hợp vào tế bào nhận IV N i đoạn ADN tế bào cho vào ADN plasmit Tổ hợp trả l i là: A I, III, IV, II B I, II, III, IV C II, ... C II, I, III, IV D II, I, IV, III Câu 53: Vây cá mập, vây cá ngư long vây cá voi ví dụ chứng A quan tho i hóa B quan tương tự C quan tương đồng D ph i sinh học Câu 54: Ở thỏ, màu lông di truyền ... giai đọan ph i thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng tổ tiên xa g i chứng ph i sinh học M i sinh vật có mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh gi i thuộc chứng sinh...
 • 10
 • 504
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ INĂM 2011 MÔN TOÁN- KHỐI D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I – NĂM 2011 MÔN TOÁN- KHỐI D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ÁN CHẤM THI THỬ Đ I HỌC VÀ CAO ĐẲNG LẦN I- KH I D Năm học 2009-2010 PHẦN (7 i m) Câu I i m i m thành phần N i dung kết C H U N G a) (1 i m) D=R/ { 1} ' y = > , ∀x ∈ D ⇒ h/số đồng biến D cực ... 3cos(x+ )+ sin x 3 ⇔ 2cosx+ cos x = + sin x − 3s inx+ sin x 3 ⇔ 6cosx+cos x = + 6s inx.cosx-9sinx+sin x ⇔ 6cosx(1-sinx)-(2sin x − 9s inx+7) = ⇔ 6cosx(1-sinx)-2(s inx-1)(s inx- ) = − s inx=0 (1) ... i m CâuVa i m 1)(1 i m) Tập hợp số tự nhiên nhỏ 10 : { 0;1; 2;3; 4;5;6;7;8;9} *Số i m có toạ độ khác đ i là: A10 = 720 ( i m) * Trên mặt phẳng toạ độ,m i i m có toạ độ 0, hai toạ độ lại...
 • 7
 • 245
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN : VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... chiều có biểu thức u = U 2cosωt ( U ω không đ i) i n trở R có giá trị lần cảm kháng i u chỉnh để C=C1 i n áp tức th i hai i m AN lệch pha π so v i i n áp tức th i hai i m MB Khi C=C2 i n ... đ i) vào hai đầu đoạn mạch gồm có cuộn cảm thuần, biến trở R tụ i n mắc n i tiếp i u chỉnh biến trở đến giá trị R=R1 i n áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm, hai đầu biến trở hai đầu tụ i n có giá ... mạch có biểu thức i1 = 6cos  100π t + ÷( A) Khi i u 4  chỉnh để i n dung tụ i n có giá trị C=C2 i n áp hiệu dụng hai tụ i n đạt giá trị cực đ i Cường độ dòng i n tức th i mạch có biểu thức...
 • 7
 • 185
 • 0

Xem thêm