đề thi thử đại học lần i năm 2010

Đề thi thử đại học lần I năm 2010 môn toán

Đề thi thử đại học lần I năm 2010 môn toán

Cao đẳng - Đại học

... THI THỬ Đ I HỌC NĂM 2010 ========================TRƯỜNG ĐHSP HÀ N I ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN III NĂM 2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN_______________ Th i gian làm b i: 180 ... Sở - Hoàng Mai – Hà N i) CĐ: 0436.45.35.91 , 02413.707.289; DĐ: 01236.575.369.4 THI THỬ Đ I HỌC NĂM 2010 ========================TRƯỜNG ĐHSP HÀ N I ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN II NĂM 2010 TRƯỜNG ... thẳng∆,'∆. Hết Thi thử lần sau vào các ngày 8,9 tháng 5 năm 2010. TRƯỜNG ĐHSP HÀ N I ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN V NĂM 2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN_______________ Th i gian làm b i: 180 phút,...
 • 5
 • 225
 • 0

Đề thi thử đại học lần I năm 2010 môn Toán

Đề thi thử đại học lần I năm 2010 môn Toán

Cao đẳng - Đại học

... ĐHSP_______________ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN III NĂM 2010 Môn thi: TOÁNTh i gian làm b i: 180 phút, không kể th i gian phát đề ===============================Ngày thi: 28 – 3 – 2010 Câu 1. ( 2,0 i m). Cho ... thử Đ i học lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 06 – 07/03 /2010 TRƯỜNG ĐHSP HÀ N I TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP_______________ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN IV NĂM 2010 Môn thi: TOÁNTh i gian làm b i: 180 ... hai đường thẳng∆,'∆. Hết Thi thử lần sau vào các ngày 8,9 tháng 5 năm 2010. TRƯỜNG ĐHSP HÀ N I TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP_______________ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN V NĂM 2010 Môn thi: ...
 • 5
 • 205
 • 1

Tài liệu Đề thi thử đại học lần I năm 2010 - Môn Toán pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần I năm 2010 - Môn Toán pptx

Cao đẳng - Đại học

... F I% L 4 #cBK (S8 # =$ # J#% (cx # VC $ M)$ # I% ##                _ Ԕ& ~' %$ # ` #⵻ RIt \#        x & nk^# Qe } B d( m3 ) #k Y}5Wi iS ... Z A7 M #Qb##+ i# { #e $( S L Ch -             } # s; y#g # /; < psA B $i /E\. # ,i# je            R\ a# JR J #    %0 * #Ji]) YCJI# !    ... 'Q<###f5t[ l@#,f##=Sj 8 -hO 1 #h#xI# D              x#: U #q# Y#p H #w > ` #67p#~ i# p63u 8### # I |: d# H # E' i# S7 #fc           ...
 • 38
 • 263
 • 0

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

Toán học

... TĨNH ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM 2013TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN Môn: TOÁN, Kh i A, A1, B và D Th i gian: 180 phút ( không kể th i gian giao đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 i m)Câu I ... CẬNKỲ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN HỌCCÂU ĐÁP ÁN I M I. 1(1 i m)PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH:Khi 1m = ta có hàm số 33 2y x x= − +TXĐ: D=RSự biến ... cực tiểu của đồ thị hàm số ( )mC cắt đường tròn ( ) ( )2 21 2 1x y− + − = t i hai i m ,A B phân biệt sao cho 25AB = Câu II (2,0 i m) 1. Gi i phương trình : 2sin 2 2sin 2 5sin...
 • 10
 • 548
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... i m thi tốt nghiệp THPT,ĐH 2013 nhanh nhất, chính xác nhấtNguồn: diemthi.24h.com.vn TRƯỜNG THPT LÝ TH I TỔ ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I - NĂM HỌC 2012-2013ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝTh i ... không xác định được vì thi u i u kiện. i m thi 24H Đề thi, đáp án tốt nghiệp THPT, ĐH năm 2013Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT,ĐH 2013 nhanh nhất, chính xác nhấtNguồn: diemthi.24h.com.vnA. 60 ... Nguồn: diemthi.24h.com.vnB. Giảm khi tính đàn h i của m i trường giảmC. Tăng khi nhiệt độ của m i trường giảmD. Giảm khi kh i lượng riêng của m i trường giảm046: Trong m i trường vật...
 • 6
 • 605
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... - Mã đề thi 267 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA www.VNMATH.com ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ Th i gian làm b i: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) ... tụ i n C có i n dung thay đ i được. i u chỉnh C để i n áp hiệu dụng ở hai đầu tụ i n đạt giá trị cực đ i. (Ký hiệu U, UR, UL, UC lần lượt là giá trị hiệu dụng của i n áp hai đầu ... dao động i u hoà, khoảng th i gian ngắn nhất trong một chu kỳ vật đ i chiều t i li độ 2Ax  giữa hai lần liên tiếp 23s và quãng đường vật i được tương ứng là 8 cm. T i th i i m t=1s...
 • 6
 • 255
 • 0

Xem thêm