đề thi thử đại học lần 2 năm 2012 trường thpt lê lợi thành phố đông hà quảng trị môn toán khối a b

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LỢI, T.P ĐÔNG - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... AB  2 < /b> AC  BC  2a < /b>  S ABC  1 BA.BC  2a.< /b> aa < /b> 2 < /b> 0 ,25< /b> A < /b> C M K IV (1,0 điểm) B Dựng AK  CM  SKA  30 o AKM đồng dạng với CBM  AK AM   AK  CB CM  SA  AK tan 30o  CB AM BC  BM  a < /b> ... VI .a < /b> .2 < /b>  2a < /b>  2c  d   c   c   2 < /b> (1  | a < /b>  b  c  d |   | 7 a < /b>  b | 5a < /b>  2ab  5b 17 a < /b>  10 ab  7b  điểm)      a < /b>  b2  c  a < /b>   a < /b>   17 bb    Chọn b = ta có: ... (1), ta có   x1.x2  2m  Các giao điểm A(< /b> x1 ;  x1  2)< /b> , B ( x2 ;  x2  2)< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b>  AB  2(< /b> x1  x2 )  2(< /b> x1  x2 )  x1 x2   16(m  1)  8(2m  1)  IA  IB  Tam giác IAB  AB với...
 • 5
 • 514
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... a < /b>  b  10  a < /b>  7b  7 a < /b>  b  10  a < /b>   a < /b>  2,< /b> b  4  a < /b>  100  14 0a < /b>  4 9a < /b>  10  a < /b>  7(10  a)< /b>  5a < /b>  1 9a < /b>  18      a< /b>   a < /b>  , b   13 b  10  a < /b> b  10  7a < /b>   5 b ... ABCD  AB AD  a < /b> 2.< /b> a < /b>  a < /b> 3 2 < /b> Gọi I  AC  DH Hạ IJ  DG (J  DG) AH AD  , suy hai tam giác ADH DCA đồng dạng Do   DCA  DH  AC Mặt ADH  AD DC khác AC  SH ta suy AC  ( SHD ) Do AC  IJ ... ( ABCD ) Từ giả thi< /b> t ta có SH SH   SCH  SDH  600  tan 600    DH  CH  ADH  BCH  AH  BH DH CH Vậy H trung điểm AB Từ SH  CH tan 600  a < /b> 3a < /b> 3 2 < /b> 1 3a < /b> a Vậy VS ABCD  SH S ABCD...
 • 6
 • 747
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Nội Môn VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tập đề < /b> thi < /b> thử < /b> ĐH, CĐ Môn:< /b> Vật lí số tr ờng THPT-< /b> Nguyễn B Hoàng (St) A < /b> biờn ca ngoi lc B tn s ca ngoi lc C pha ban u ca ngoi lc D lc cn ca mụi trng Cõu 26< /b> : Mt vt tham gia ng thi < /b> hai dao ng ... khong gia hai bng súng liờn tip dao ng ngc pha Cõu 29< /b> : Kt lun no sau õy l ỳng? A < /b> Tc gúc ca ng c khụng ng b ba pha ph thuc tc quay ca t trng v mụmen cn B Ch cú dũng in xoay chiu ba pha mi to ... gúc ban u l 120< /b> rad/s, quay chm dn u vi gia tc gúc khụng i v cú ln bng rad/s2 Gúc quay v thi < /b> gian chuyn ng ca cht im n dng li l: A < /b> 24< /b> 00rad v 40s B 600rad v 10s C 120< /b> 0rad v 20< /b> s D 1800rad v 30s Cõu...
 • 8
 • 471
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Sinh học

... F1sẽ A < /b> AAAA : AAAa : 18Aaaa : AAaa : aaaa B aaaa : 18 Aaaa : AAaa : AAAa : AAAA C aaaa : AAAa : Aaaa : 18 AAaa : AAAA D AAAA : Aaaa : 18 AAAa : AAaa : aaaa Câu 29< /b> : Khi nói đột biến gen, phát biểu ... chân cao :1 gà mái lông đen, chân thấp Phép lai cho nhiều biến dị kiểu gen ? A < /b> XAXaBbx XAYBb XAXaBb x XaYBb B XAXaBbx XaYbb XAXaBb x XAYbb C XAXaBbx XAYBB XAXaBb x XaYBb D XAXaBB x XAYBb XAXaBb x ... bao nhiêu? A < /b> AaBb x AaBb; không xảy hoán vị gen B Ab Ab x , tần số hoán vị gen 20< /b> % aB aB Trang 7/8 - Mã đề < /b> thi < /b> 1 32 < /b> Ab Ab x , tần số hoán vị gen 40% aB aB AB AB D x , tần số hoán vị gen 20< /b> % ab...
 • 8
 • 642
 • 4

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2011 TRƯỜNG THPT HỒNG PHONG Môn thi: HOÁ HỌC docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2011 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Môn thi: HOÁ HỌC docx

Cao đẳng - Đại học

... clorua) A < /b> 11 B 12 < /b> C D 10 Câu 33: Xà phòng h a < /b> hoàn toàn 100gam chất b o có số axit cần a < /b> gam dung dịch Na0H 25< /b> %, thu 9,43gam glyxerol b gam muối natri Giá trị < /b> a,< /b> b là: A < /b> 49 ,2 < /b> 103,37 B 51 ,2 < /b> 103,145 ... khử: 2H+/H 2;< /b> Zn2+/Zn; Cu2+/Cu; Ag+/Ag 0,00V; -0,76V; +0,34V; +0,80V Suất điện động pin điện hoá sau lớn nhất? A < /b> Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag B 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2 2+< /b> → 2+< /b> C Zn + Cu Zn + Cu D Zn + 2H+ ... Z Cho vào b nh 0, 528< /b> gam cacbon đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí T gồm khí O2, N2, CO2, CO2 chiếm 22< /b> , 92%< /b> thể tích Giá trị < /b> m (gam) A < /b> 12,< /b> 59 B 12,< /b> 53 C 12,< /b> 70 D 12,< /b> 91 Câu 40:...
 • 5
 • 635
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pot

Cao đẳng - Đại học

... came back to the place that he was born B) He came back to the place there he was born C) He came back to the place where he was born D) He came back to the place which he was born 65) He asked ... 44) A)< /b> Like B) Similar C) as D) Just as 45) A)< /b> from B) by C) through D) out of 46) A)< /b> as well B) at all C) either D) in all 47) A)< /b> altogether B) entirely C) totally D) wholly 48) A)< /b> rise B) awake ... circulations" is closest in meaning to A)< /b> The number of readers of a < /b> magazine B) The number of blood banks selling magazines C) The number of sold copies of a < /b> magazine D) The number of international...
 • 6
 • 265
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ppt

Cao đẳng - Đại học

... có biên độ 10cm pha ban đầu  Dao động thành < /b> phần lại có biên độ pha ban đầu là: A)< /b> Biên độ cm, pha ban đầu 2< /b>  C) Biên độ cm, pha ban đầu B) Biên độ cm, pha ban đầu 2< /b> D) Biên độ 10 cm, pha ... với gia tốc góc không đổi rad/s2 Góc mà đ a < /b> quay sau thời gian 10 s kể từ b t đầu quay là: A)< /b> 50 rad B) 20< /b> rad C) 100 rad D) 10 rad Câu 42)< /b> Chiếu hai xạ 1 2 < /b> = 1 /2 < /b> vào kim loại làm Ktốt tế b o ... vật có giá trị < /b> dương Pha ban đầu là: A)< /b> -  /2 < /b> B)  / C)  /2 < /b> D)  Câu 17) Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương tần số Dao động thành < /b> phần thứ có biên độ cm pha ban đầu  , dao động tổng...
 • 5
 • 194
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 16 17 18 19 20< /b> C D B A < /b> A C D D A < /b> A 21< /b> 22< /b> 23< /b> 24< /b> 25< /b> 26< /b> 27< /b> 28< /b> 29< /b> 30 B C C A < /b> B B B A < /b> C B A < /b> Cõu A < /b> ỳng s ỳng A < /b> D A < /b> B A < /b> D A < /b> D C A < /b> 41 42 < /b> 43 44 45 46 47 48 49 50 A < /b> B A < /b> D B B D D C C ... tip tc giao phi vi c F cú t l cỏ vy : cỏ vy trng, ú cỏ vy trng ton cỏ cỏi Kiu gen ca P nh th no? A < /b> XaY ì XAXA B XAXA ì XaY C AA : aa D XAXa ì XAY BD Bb ì Xa Y Cõu 20< /b> : phộp lai X A < /b> X a < /b> , nu cú ... N THI < /b> TH I HC LN 2-< /b> NM 20< /b> 12 < /b> Mụn: SINH HC; Khi B CHNH THC Cõu A < /b> Cõu A < /b> Cõu A < /b> s ỳng s ỳng s ỳng Cõu s 10 31 32 < /b> 33 34 35 36 37 38 39 40 A < /b> D D C A < /b> A A < /b> B D B 11 12 < /b> 13 14 15 16 17 18 19 20< /b> C D B A < /b> A...
 • 5
 • 539
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... A < /b> 50Ω; H π B 50 2< /b> ;3,14 H Điểm thi < /b> 24< /b> h Xem tra điểm thi < /b> tốt nghiệp THPT < /b> Đề thi < /b> tốt nghiệp trung học < /b> phổ thông năm < /b> C 50 5Ω; 0,314 H D 50Ω; H π Đề thi < /b> đáp án tốt nghiệp THPT < /b> Xem tra đáp án đề < /b> thi < /b> ... 24< /b> h Xem tra điểm thi < /b> tốt nghiệp THPT < /b> Đề thi < /b> tốt nghiệp trung học < /b> phổ thông năm < /b> Đề thi < /b> đáp án tốt nghiệp THPT < /b> Xem tra đáp án đề < /b> thi < /b> tốt nghiệp THPT < /b> Nguồn: diemthi .24< /b> h.com.vn Câu 29< /b> : Đặt nam châm ... điểm B mà LB = cách nguồn âm khoảng : Điểm thi < /b> 24< /b> h Xem tra điểm thi < /b> tốt nghiệp THPT < /b> Đề thi < /b> tốt nghiệp trung học < /b> phổ thông năm < /b> Đề thi < /b> đáp án tốt nghiệp THPT < /b> Xem tra đáp án đề < /b> thi < /b> tốt nghiệp THPT...
 • 6
 • 568
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 Môn VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 Môn VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... xoay chiều ba pha mắc hình có hiệu điện pha 22< /b> 0V Tải tiêu thụ mắc hình gồm điện trở R = 22< /b> 0Ω pha pha 2,< /b> tụ điện có dung kháng Z C = 22< /b> 0Ω pha Dòng điện dây trung hoà nhận giá trị:< /b> A < /b> I = 1A < /b> B I ... 36: Hai chất phóng xạ A < /b> B có chu kỳ b n rã T1, T2 (T2 > T1) Ban đầu số hạt nhân hai chất N 01 = 4N 02 < /b> , thời gian để số hạt nhân lại A < /b> B là: 4T T 2T T 2T T 4T T A < /b> t = B t = C t = D t = T2 + T1 ... phát biểu sai phát biểu sau: A < /b> Khi điện trường < /b> biến thi< /b> n theo thời gian làm xuất từ trường < /b> có đường sức từ bao quanh đường sức điện trường < /b> B Chỉ có điện trường < /b> tĩnh tác dụng lực điện lên hạt mang...
 • 6
 • 596
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSP

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... M6N VAt Ii'rUA Oii TZT i. 'a@< /b> 5 20< /b> /2/< /b> 201 CAu 34 Doan mach AB g6m cu6n dAy thuAn cAm c6 d6 tu cdm aH mitc nOi tiep voi doan mach 7E X EAt vdo hai dAu doan mach AB di6n 6p u: l20J7cos100nt(V) thi < /b> ... l6n banh da la D 30 N.m C 27< /b> 0 B 84,8 A < /b> 28< /b> ,3 Ciu 54 MQt bdnh dd quay nhanh dAn dAu tir trang th6i nghi, vdi gia t6c g6c 0,4 n radlsz De b6 nh dd d4t tdi t6c dQ goc 2b n rcd/sthi no phdi quay bao ... ldL D i 0".,6 cm C 4rEcm B cm A < /b> cm rR{JoNG rHpr cHUyiEN ousp HA NQI *J;:y}Al IIQC LAN 2-< /b> (20< /b> 12)< /b> - Mdn vat li - Ma de 121< /b> 20< /b> /2/< /b> 20 12 < /b> Cfru 42 < /b> MQt ddng co di6n xoay chiAu mQt pha co diQn tro ddy cu6n...
 • 7
 • 422
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Sinh học

... 16 17 18 19 20< /b> C D B A < /b> A C D D A < /b> A 21< /b> 22< /b> 23< /b> 24< /b> 25< /b> 26< /b> 27< /b> 28< /b> 29< /b> 30 B C C A < /b> B B B A < /b> C B A < /b> Cõu A < /b> ỳng s ỳng A < /b> D A < /b> B A < /b> D A < /b> D C A < /b> 41 42 < /b> 43 44 45 46 47 48 49 50 A < /b> B A < /b> D B B D D C C ... tip tc giao phi vi c F cú t l cỏ vy : cỏ vy trng, ú cỏ vy trng ton cỏ cỏi Kiu gen ca P nh th no? A < /b> XaY ì XAXA B XAXA ì XaY C AA : aa D XAXa ì XAY BD Bb ì Xa Y Cõu 20< /b> : phộp lai X A < /b> X a < /b> , nu cú ... N THI < /b> TH I HC LN 2-< /b> NM 20< /b> 12 < /b> Mụn: SINH HC; Khi B CHNH THC Cõu A < /b> Cõu A < /b> Cõu A < /b> s ỳng s ỳng s ỳng Cõu s 10 31 32 < /b> 33 34 35 36 37 38 39 40 A < /b> D D C A < /b> A A < /b> B D B 11 12 < /b> 13 14 15 16 17 18 19 20< /b> C D B A < /b> A...
 • 5
 • 530
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Hóa học - Dầu khí

... hoàn toàn 2,< /b> 34 gam hỗn hợp A,< /b> B tạo thành < /b> CO 2;< /b> H2O 25< /b> 5,8 ml N2 ( đo 27< /b> 0C 740 mmHg) A < /b> B A < /b> Nitrobenzen o- đinitrobenzen B Nitrobenzen m-đinitrobenzen C O- đinitrobenzen 1 ,2,< /b> 4- đinitrobenzen D M- ... 26< /b> ,88 B 42 < /b> 26,88 C 42 < /b> 42,< /b> 56 D 61 ,2 < /b> 26,88 Câu 25< /b> : Chỉ dùng thuốc thử < /b> phenolphtalein nhận biết dung dịch sau đây: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3? A < /b> B C D Câu 26< /b> : Từ etilen benzen, chất vô ... Cho vào b nh 0, 528< /b> gam cacbon đốt cháy hết cacbon, phản ứng Trang 3/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 568 hoàn toàn, thu hỗn hợp khí T gồm khí O 2,< /b> N2, CO2, CO2 chiếm 22< /b> % thể tích Giá trị < /b> m (gam) A < /b> 8,53 B 8,77 C...
 • 5
 • 627
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN ( Khối A-B-D) pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN ( Khối A-B-D) pot

Cao đẳng - Đại học

... ú ta cú: SM = SA AM = a < /b> a < /b> 31 = 3 SM SN = = SA SA D thy: VS.ABCD = VS.ABC + VS.ADC = 2VS.ABC = 2VS.ADC V VS.BCNM = VS.BCM + VS.CNM VS.BCNM VS.BCM + VS.CNM VS.BCM V = = + S.CNM Do ú: VS.ABCD ... 0 0 .25< /b> Vy : I = e 0 .25< /b> Cõu IV T M k ng thng song song vi AD, ct SD ti N thỡ N l giao im ca (1im) (BCM) v SD, vỡ SA (ABCD) nờn gúc gia SB v (ABCD) l ã SBA = 600 Ta cú ã SA = SB.tan SBA = a < /b> ... Do ú: VS.ABCD VS.ABCD 2VS.ABC 2VS.ADC SM SB SC SM SN SC = + = + = SA SB SC SA SD SC 9 3a < /b> 10 3a < /b> M VS.ABCD = SA.dt(ABCD) = (vtt) VS.BCNM = 3 27< /b> Cho s thc dng x, y, z tha x + y + z = S...
 • 7
 • 370
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Môn: Sinh học; Khối B potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Môn: Sinh học; Khối B potx

Cao đẳng - Đại học

... b nh đột biến xảy cá thể phả hệ: Kiểu gen người: I1, II1, II4, II5 III1 là: A < /b> aa, Aa, aa, Aa Aa B XAXA, XAXa, XaXa, XAXA XAXA C Aa, Aa, aa, Aa Aa D XAXA, XAXa, XaXa ,XAXa XAXa Câu 10 Người ta nghiên ... truyền hệ sau: P: 0,50AA + 0,30Aa + 0 ,20< /b> aa = F1: 0,45AA + 0 ,25< /b> Aa + 0,30aa = F2: 0,40AA + 0 ,20< /b> Aa + 0,40aa = F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = Nhận xét sau tác động ... 0, 125< /b> 4AA:0,8745Aa:0,0001aa B 0,4567AA:0,4356Aa:0,0177aa C 0,5 128< /b> AA:0 ,25< /b> 63Aa:0 ,23< /b> 09aa D 0,5377AA:0,3912Aa:0,0711aa Câu 56 Trong ao cá, để ước lượng số lượng cá rô quần thể người ta dùng phương pháp b t thả...
 • 10
 • 323
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25