đề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... applicant’s work, Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ even ... they today Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ D ... voluntarily Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ B...
 • 7
 • 1,638
 • 57

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA- Trường THPT Bắc Đông Quan pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA- Trường THPT Bắc Đông Quan pptx

Cao đẳng - Đại học

... giảm dần tính oxy hóa cation sau: A Mn2+/Mn; Zn2+/Zn; Co2+/Co; 2H+/H2 B 2H+/H2; Zn2+/Zn; Co2+/Co; Mn2+/Mn + 2+ 2+ 2+ C 2H /H2; Co /Co; Zn /Zn; Mn /Mn D 2H+/H2; Co2+/Co; Mn2+/Mn; Zn2+/Zn Câu 49: Thủy ... dịch Y chứa? A NaHCO3, Na2CO3 B NaOH Na2CO3 C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 22 : Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X, Y, Z : X : 1s22s22p63s1 Y : 1s22s22p63s2 Z : 1s22s22p63s23p1 Hiđroxit X, Y, Z xếp ... 3H2O Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ B CH3NH2 + H2O CH3NH3+ + OHC CH3NH2 + HNO2 CH3OH + N2 + H2O D C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl Câu 34: Dãy khí làm nhạt màu dung dịch nước brom A CO2, SO2, N2, H2S B H2S, SO2, N2,...
 • 4
 • 653
 • 2

Đề thi thử đại học lần I: Môn hóa- Trường THPT Diễn Châu 2 pptx

Đề thi thử đại học lần I: Môn hóa- Trường THPT Diễn Châu 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... BaCl2 0,3M Ba(OH )2 0, 025 M kết tủa thu (g) A 19,70 B 24 , 625 C.39,40 D 73,875 Cấu hình nguyên tố X : 1s22s22p5 Y: 1s22s22p6 3s1 Z : 1s22s22p6 3s23p1 T: 1s22s22p6 3s23p4 Ion chúng A X-, Y+, Z+, T2B ... BaCl2 0,3M Ba(OH )2 0, 025 M kết tủa thu (g) A 19,70 B 24 , 625 C.39,40 D 73,875 Cấu hình nguyên tố X : 1s22s22p5 Y: 1s22s22p6 3s1 2 Z : 1s 2s 2p 3s 3p T: 1s22s22p6 3s23p4 Ion chúng A X-, Y+, Z+, T2B ... BaCl2 0,3M Ba(OH )2 0, 025 M kết tủa thu (g) A 19,70 B 24 , 625 C.39,40 D 73,875 Cấu hình nguyên tố X : 1s22s22p5 Y: 1s22s22p6 3s1 2 Z : 1s 2s 2p 3s 3p T: 1s22s22p6 3s23p4 Ion chúng A X-, Y+, Z+, T2B...
 • 29
 • 486
 • 1

Đề thi thử đại học lần 1 môn sinh trường thpt chuyên Trần Phú - Hải Phòng pdf

Đề thi thử đại học lần 1 môn sinh trường thpt chuyên Trần Phú - Hải Phòng pdf

Cao đẳng - Đại học

... A 36 /25 6 B 9 /25 6 C 27 /25 6 D 54 /25 6 Câu 37: Nhận xét sau đa dạng sinh vật đảo không đúng? A Đảo đại dương hình thành loài đặc hữu B Đảo lục địa có hệ sinh vật đa dạng đảo đại dương C Đảo đại dương ... sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai kết trình tiến hoá A hoá học sinh học B sinh học C tiền sinh học sinh học D tiền sinh học Câu 48: Ở người, xét gen: gen thứ có alen nằm NST thường, gen ... sản với loài khác D cá thể lai xa phải có NST ngoại hình khác với dạng bố mẹ Trang 2/ 5 - đề thi 357 Câu 20 : Trong trường hợp gen quy định tính trạng, kết lai thuận lai nghịch khác hai giới,...
 • 5
 • 475
 • 0

Kỳ thi thử đại học lần 2 Môn Toán - Trương THPT Quý Đôn ppt

Kỳ thi thử đại học lần 2 Môn Toán - Trương THPT Lê Quý Đôn ppt

Cao đẳng - Đại học

... C2010 − 3C2010 + 32 C2010 + + ( −1) k 3k C2010 + + 31004 C2010 − 31005 C2010 ) 20 10π 20 10π -20 10π -20 10π   + sin + sin ) + 22 010  cos  3 3   = 2. 220 10 ( cos670π ) = 2. 220 10 S = 22 010 ... , a2 = b2 + ==> + =1 a b a 4b 2 P = (a + exM )2 + (a – exM )2 – 2( xM + yM ) – (a2 – e2 xM ) = Câu VII.b: ( Ta có: + i ( + i V y ) ) 20 10 20 10 ( ( + 1− i + 1− i ) ) 20 10 2k 20 08 20 10 = ( C2010 ... (d1,d2) : x + y + z – = ==> A ∈ (d1,d2) t +5 t +5  B (2 + t;3 + t;3 - 2t); M  ; ;3 − t  ∈ d2 ==> t = - ==> M (2; 2;4) 2   uuur r C( 1+t;4-2t;;3+t) : AC ⊥ a ==> t = ==> C(1;4 ;2) x2 y2 x2 y (E):...
 • 3
 • 201
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1: MÔN HÓA- Trường THPT Tĩnh Gia 2 pdf

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1: MÔN HÓA- Trường THPT Tĩnh Gia 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... H2N - CH2CONH - CH2CONH - CH2COOH D H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH Câu 60 A B C D Trang 4/4 - đề: 20 3 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn: HOÁ HỌC ... H2N - CH2CONH - CH2CONH - CH2COOH B H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH C H2N - CH2CH2CONH - CH2COOH D H2N - CH2CONH - CH(CH3) - COOH Trang 4/4 - đề: 135 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI ... + 2H+ Cu2+ + 2Ag Zn2+ + Cu C Cu + 2Ag+ D Zn + Cu2+ Câu 55 Hợp chất sau thuộc loại đipeptit? A H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH B H2N - CH2CONH - CH(CH3) - COOH C H2N - CH2CH2CONH - CH2COOH D H2N...
 • 21
 • 331
 • 0

đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010 môn hóa - trường thpt chuyên quý đôn (mã đề 122)

đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010 môn hóa - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 122)

Hóa học

... 6, 52 gam D 13, 32 gam Câu 14 : Cho cỏc cht v ion sau: Mg2+, Ca, Br2, S2-, Fe2+ v NO2 Cỏc cht hoc ion va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh l: A Fe2+, NO2, Br2 B Mg2+, Fe2+, NO2 C Br2, Ca, S2D Fe2+, ... CH3NH2, C6H5NH2, CH3CH2OH v CH3COOH C3H5(OH)3, CH2OH(CHOH)4CHO, H2NCH2COOH v CH3COOC2H5 CH3OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2COOH v C6H5OH C2H4(OH )2, (COOH )2, HCHO, CH3CHO v CH3COCH3 Thy phõn 0 ,2 mol ... 62, 15 gam B 43,50 gam C 99,35 gam B 80,75 gam 4/4 M 122 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : NH09-10_KS1 đề : 122 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...
 • 5
 • 512
 • 1

ĐỀ THI TUYỀN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN TỈNH QUẢNG TRỊ docx

ĐỀ THI TUYỀN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH QUẢNG TRỊ docx

Cao đẳng - Đại học

... x  2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Câu B.VI.1 (1,0 đ)  x   2t  H   2t ; t  y  t Gọi H hình chiếu B d :  uuu r uu r BH  17  2t ; t  1  u d   2; 1  2 17 ... (2) đúng;  nghiệm x0 x0   0 ,25 0 ,25 TH2: x   x 2  x3  x  2x   x2  x   x  x  x   x   0,( : x  2)   x2  x  6  x2  x  25 x   x  3  KL: nghiệm (2)  x   25 ... dx  2  ( x  2)  0 ,25  x2 x2  ln x      dx   x  ( x  2)  x2 x2  ln x   ln x   C x 2 0 ,25  Câu IV (1,0 đ) 3a a  IG  2 10 a Tam giác vuông BIG  BG  BI  IG  S A 0 ,25 Gọi...
 • 6
 • 299
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN: HÓA HỌC 2013 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN: HÓA HỌC 2013 pot

Hóa học - Dầu khí

... HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ 485 1C, 2C, 3B, 4B, 5D, 6A, 7A, 8D, 9D, 10D, 11C, 12B, 13D, 14D, 15B, 16C, 17A, 18D, 19A, 20 C, 21 A, 22 B, 23 B, 24 B, 25 A, 26 D, 27 A, 28 D, 29 A, 30C, 31C, 32A, 33C, 34B, 35A, ... phải là: A C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH B C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH WWW.VNMATH.COM Câu 26 : Cho chất: NaOH, Na2CO3, Na3PO4, ... dịch H2SO4 96,4 % thu loại oleum có phần trăm khối lượng SO3 40, 82% Giá trị m là: A 104 B 80 C 96 D 98 Câu 47: Cho chất: H2N – CH2 – COOH ; HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH ; H2NCH2COOC2H5; NaHCO3;...
 • 4
 • 484
 • 0

de thi thu dai hoc lan 2 mon hoa

de thi thu dai hoc lan 2 mon hoa

Tư liệu khác

... g Câu 22 Cho Fe(Z =26 ) Cấu hình sau ứng với cấu hình electron ion Fe3+? A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d34s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d94s2 2+ Câu 23 Cho ... 8,1 g Câu 42 Cho Fe(Z =26 ) Cấu hình sau ứng với cấu hình electron ion Fe3+? A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d34s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d94s2 2+ Câu 43 ... CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH B CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH C CH3NH2, C6H5OH, HCOOH D C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH Sở giáo dục đào tạo hoá Trờng thpt thạch thành đề thi thử đại học lần năm 20 10 môn: hoá học...
 • 25
 • 302
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

Cao đẳng - Đại học

... - khử sau 2H2O2   2H2O + O2 (1) 2HgO   2Hg + O2 (2) Cl2 + 2KOH   KCl + KClO + H2O (3) 2KClO3   2KCl + 3O2 (4) 3NO2 + H2O   2HNO3 + NO (5) 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2 (6) Trong ... CH3NH2 C4H9NH2 B C2H5NH2 C4H9NH2 C C3H7NH2 C4 H9NH2 D CH3CH2CH2NH2 CH3CH(CH3)NH2 C2H5NH2 C4 H9NH2 Câu 17: Cho chất, cặp chất sau : CH3–CH(NH2)–COOH HO–CH2–COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH )2 p–C6H4(COOH )2 ... Trang 2/ 4 - đề thi 1 32 Câu 24 : Hòa tan phenol vào etanol thu dung dịch X Hỏi dung dịch X có loại liên kết hiđro? A B C D Câu 25 : Cho chất sau: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH )2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3,...
 • 4
 • 402
 • 0

Đề thi thử Đại học lần 2: Môn hóa- Sở giáo dục Nghệ An potx

Đề thi thử Đại học lần 2: Môn hóa- Sở giáo dục Nghệ An potx

Cao đẳng - Đại học

... loại là: A) Mg2+, Cu2+, Fe2+ B) Fe3+, Cu2+, Mg2+ 2+ 2+ 2+ C) Mg , Zn , Cu D) Fe2+, Zn2+, Mg2+ 25 ) Khi nhiệt phân chất sau: NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Fe(NO3 )2 Số phản ứng ... kim loại là: A) Mg2+, Cu2+, Fe2+ B) Fe2+, Zn2+, Mg2+ C) Fe3+, Cu2+, Mg2+ D) Mg2+, Zn2+, Cu2+ 2) Khi nhiệt phân chất sau: NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Fe(NO3 )2 Số phản ứng thuộc ... Fe2(SO4)3 CuSO4 Đến phản ứng hồn tồn thu chất rắn A dung dịch B chứa cation kim loại Ba cation kim loại là: A) Mg2+, Cu2+, Fe2+ B) Mg2+, Zn2+, Cu2+ C) Fe2+, Zn2+, Mg2+ D) Fe3+, Cu2+, Mg2+ 24 )...
 • 18
 • 288
 • 0

Xem thêm