đề thi thử đại học lần 1 trường thpt chuyên thái bình

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh môn Hóa

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh môn Hóa

Hóa học - Dầu khí

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com...
 • 17
 • 483
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh môn Vật lí

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh môn Vật lí

Vật lý

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com...
 • 26
 • 436
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương thế Vinh môn Toán

Đề thi thử đại học lần 1 trường THPT Lương thế Vinh môn Toán

Toán học

... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 409
 • 2

Đề thi thử Đại học lần 1 - Trường THPT Thái Hòa môn Toán

Đề thi thử Đại học lần 1 - Trường THPT Thái Hòa môn Toán

Tài liệu khác

... )200 21 1 20 2 19 3 18 2020 20 20 20 20 1 10 21 1 20 2 19 3 18 2020 20 20 20 200 022 21 20 19 2 1 0 1 2 3 2020 20 20 20 2000 1 220 20 20 1 22 21 20 19 2 1 1 1 122 21 20 19 P x ... 2020 20 1 2C C+ +0,5Mặt khác :( ) ( ) 1 1200 01P x dx x x dx= Đặt u = x - 1 =>x = u + 1 => dx = du( ) ( )( ) 1 0 020 21 200 1 1022 21 1 1 1 1 1 1 122 21 22 21 462P x ... chữ số : 1, 2,3,4,60,255 VIIbTÝnh tæng 0 1 2 3 2020 20 20 20 20 1 1 1 1 1 22 21 20 19 2S C C C C C= − + − + + 1, 0XÐt khai triÓn: ( )200 20 1 19 2 18 3 17 2020 20 20 20 20 1 x C x...
 • 7
 • 452
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐHSPHN Tháng 1/2011 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐHSPHN Tháng 1/2011 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... meaing to __________. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐHSPHNTháng 1/ 2 011 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối DThời gian làm bài: 90 phútĐỀ THỊ GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) DÀNH ... tanks D. did the tanks lie ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B C B D C D D C A B A B A D D B B C C A2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C. I ... odourless B. odourC. odourful D. odourlessly 10 . All his plans for starting his own business fell __________.A. in B. throughC. down D. away 11 . The police car collided with a fire __________.A....
 • 9
 • 1,132
 • 28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NAM NĂM HỌC 2009 – 2010 – MÔN VẬT LÝ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I      TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NAM   NĂM HỌC 2009 – 2010 – MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NAM NĂM HỌC 2009 – 2 010 – MÔN VẬT LÝ (Thời gian: 90 phút – không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU)Câu 1: ... nhiêu:A. C 1 mắc song song với C0 và 3 1 10( ) 15 C Fπ−=B. C 1 mắc nối tiếp với C0 và 3 1 10( ) 15 C Fπ−=C. C 1 mắc song song với C0 và 6 1 4 .10 ( )C Fπ−=D. C 1 mắc nối ... nhiêu:A. C 1 mắc song song với C0 và 3 1 10( ) 15 C Fπ−=B. C 1 mắc nối tiếp với C0 và 3 1 10( ) 15 C Fπ−=C. C 1 mắc song song với C0 và 6 1 4 .10 ( )C Fπ−=D. C 1 mắc nối...
 • 12
 • 450
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2012 MÔN SINH HỌC MÃ 132 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2012 MÔN SINH HỌC MÃ 132 pot

Cao đẳng - Đại học

... TRỊTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔNwww.MATHVN.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2 012 MÔN SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Lớp Trường ……………………… ... 37 D 13 2 38 C 209 38 C 357 38 D 485 38 B 13 2 39 D 209 39 A 357 39 B 485 39 D 13 2 40 B 209 40 B 357 40 D 485 40 B 13 2 41 A 209 41 D 357 41 A 485 41 A 13 2 42 C 209 42 C 357 42 A 485 42 C 13 2 43 ... 49 D 13 2 50 B 209 50 A 357 50 A 485 50 C 13 2 51 C 209 51 C 357 51 A 485 51 D 13 2 52 A 209 52 C 357 52 B 485 52 A 13 2 53 C 209 53 D 357 53 C 485 53 D 13 2 54 B 209 54 A 357 54 D 485 54 B 13 2 55...
 • 8
 • 628
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - MÃ SỐ 281 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - MÃ SỐ 281 doc

Cao đẳng - Đại học

... phone system? A. in 20 01 B. in 19 77 Trang 1/ 7 MÃ SỐ 2 81 SỞ GD- ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: Tiêng anh Thời gian làm bài : 90 phút ... test MÃ đề 2 81 01 41 02 42 03 43 04 44 05 45 06 46 07 47 08 48 09 49 10 50 11 51 12 52 13 53 ... 11 51 12 52 13 53 14 54 15 55 16 56 17 57 18 58 19 59 20 60 21 61 22 62 23 63 24 64...
 • 7
 • 611
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY doc

Cao đẳng - Đại học

... nơtrôn và 12 prôtôn. B. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. Trang 4/49 - Mã đề thi 245 A. 14 cực đại lục; 12 cực đại tím B. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím C. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím D. 12 cực đại ... sang liên tiếp nói trên là: A. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím B. 12 cực đại lục; 15 cực đại tím C. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím D. 14 cực đại lục; 12 cực đại tím Câu 4: Một phôtôn ánh sáng ... đề thi 493 Trang 7/49 - Mã đề thi 245 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm trong 5 trang) Câu 1: ...
 • 49
 • 316
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ppsx

Cao đẳng - Đại học

... occasion when a given calendar month has a second full 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2 010 -2 011 Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet ... Pinatubo erupted in the <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Philippines</ST1:COUNTRY-REGIoN> in 19 91, the moon again took on a blue tint. Question 51: This passage is about A. ... the author describe the duration of a lunar cycle? A. Lines 2-3 B. Lines 7-8 C. Lines 9 -10 D. Lines 10 -11 Question 60: The phrasal verb “took on” in the passage could be best replaced by A....
 • 11
 • 489
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 504 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 504 pps

Vật lý

... 2 ,16 mm và khoảng cách từ mặt phẳng hai khe S 1 , S2 đến màn là 1, 9m. Khoảng cách giữa hai khe S 1 , S2 là Trang 1/ 18 - Mã đề thi 504 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI ... tụ C 1 có điện dung là bao nhiêu ? A. Ghép nối tiếp ;)(4 10 .54 1 FC B. Ghép song song ;)( 10 .54 1 FC Trang 7 /18 - Mã đề thi 504 A. 3, 416 0. B. 12 , 312 0. C. 0, 210 0 ... góc 10 4 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10 −9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6 .10 −6 A thì điện tích trên tụ điện là A. 8 .10 10 C B. 2 .10 10 C C. 4 .10 10 C D. 6 .10 10 C...
 • 18
 • 365
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 493 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 493 ppt

Vật lý

... hòa Trang 1/ 18 - Mã đề thi 493 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm trong 5 trang) Câu 1: Chùm ánh ... 6 /18 - Mã đề thi 493 cực đại giao thoa của ánh sáng cam.Số cực đại giao thoa của ánh sang lục và tím giữa hai vân sang liên tiếp nói trên là: A. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím B. 14 cực đại ... đại lục; 12 cực đại tím C. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím D. 12 cực đại lục; 15 cực đại tím Câu 15 : Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây k lần thì trước...
 • 18
 • 341
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 326 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 326 pot

Vật lý

... 15 cực đại tím C. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím D. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím Trang 1/ 18 - Mã đề thi 326 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ ... góc 10 4 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10 −9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6 .10 −6 A thì điện tích trên tụ điện là A. 4 .10 10 C B. 6 .10 10 C C. 2 .10 10 C D. 8 .10 10 C ... 9 cực đại giao thoa của ánh sáng cam.Số cực đại giao thoa của ánh sang lục và tím giữa hai vân sang liên tiếp nói trên là: A. 14 cực đại lục; 12 cực đại tím B. 12 cực đại lục; 15 cực đại tím...
 • 18
 • 401
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 245 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 245 pptx

Vật lý

... sang liên tiếp nói trên là: A. 14 cực đại lục; 12 cực đại tím B. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím C. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím D. 12 cực đại lục; 15 cực đại tím Câu 29: Trong mạch dao ... Trang 1/ 18 - Mã đề thi 245 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm trong 5 trang) Câu 1: Từ thông ... gấp 4 lần động năng của nó. Cho c =3 .10 8m/s. Hạt chuyển động với tốc độ A. 2,4 .10 5 km/s. B. 5,0 .10 5 m/s. C. 1, 8 .10 5 km/s. D. 5,0 .10 8 Trang 11 /18 - Mã đề thi 245 A. 2 .10 10 C...
 • 18
 • 251
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY MÔN VẬT LÝ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY MÔN VẬT LÝ pdf

Vật lý

... lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là Trang 1/ 18 - Mã đề thi 504 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ Câu 1: Chùm ánh sáng trắng phát ra từ một đèn dây ... giá trị ban đầu? A. 1/ 600 s B. 3/ 400s C. 1/ 1200 s D. 1/ 300 s Trang 15 /18 - Mã đề thi 504 C. Ghép nối tiếp ; )( 10 .54 1 FC D. Ghép song song ;)(4 10 .54 1 FC Câu ... tụ C một tụ C 1 có điện dung là bao nhiêu ? A. Ghép nối tiếp ;)(4 10 .54 1 FC B. Ghép song song ;)( 10 .54 1 FC Trang 16 /18 - Mã đề thi 504 A. 0,1s B. 0 ,15 s C. 0,2s D....
 • 18
 • 477
 • 0

Xem thêm