đề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúc

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT TH20 91 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 11 4 Thời gian: 90 phútCâu 1: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các ... đồng vị bền là 16 O, 17 O và 18 O. Hidro có 3 đồng vị bền là 1 H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O khác nhau có thể có trong tự nhiên là:A. 15 B. 18 C. 27 D. 12 Câu 21: Nguyên tử của ... 3,22 .10 -6M.s -1 C. 3 .10 -6M.s -1 D. 2,32 .10 -6M.s -1 Câu 16 : Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nowtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn sốhạt không mang điện là 19 ....
 • 4
 • 629
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ... x2 1 x2y2x3=⇔=−=− 0.25đ 3 (1 ) x2y1=⇔= hoặc 1 x2y4=−= 0.25đ ee2 11 11 I2lnxdxlnxdxxx=+∫∫ 0.25đ Với e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x===∫ ... 0.25đ 5 (1 ) Ta có: 33aSG2= www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B ...
 • 6
 • 606
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG ... ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Với m = 0 ta có hàm số 32yx3x4=−+ Tập xác định: D = R Sự biến thi n: ... Do đó 12 xx2m 11 =⇔−= 0.25đ 1 (2đ) m = 0 hoặc m = 2 0.25đ ()()()222sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0.25đ 2 (1 ) 1 sinx2cosxsinx1=⇔−=...
 • 6
 • 412
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Sinh học

... QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 MÔN: SINH-HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 13 2 Họ, tên thí ... trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1sẽ là A. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 aaaa. B. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 AAAa : 8 AAAA. C. 1 aaaa ... A. (1) và (3) B. (1) và (4). C. (1) và (2). D. (1) và (5). II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến...
 • 8
 • 640
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... www.mathvn.com 7 ( )( )2 013 2 013 1 2 2 013 02 013 2 013 2 013 2 013 1 1 2 1 1 1 2 013 2 013 2 013 T C C C C− ⇒ = + + + = + − = ⋯ 0,25 Đáp số 2 013 2 1 2 013 T−= 0,25 Lưu ý khi ... thêm! Đề chính thức ( Đề thi gồm 01 trang) www.MATHVN.com www.mathvn.com 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 – LẦN 1 MÔN TOÁN ... www.mathvn.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán 12 . Khối A. Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian giao đề) A.PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 471
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Trung học cơ sở - phổ thông

... 2 012 2 012 2 012 S C C C C C C= + + + + + + +⋯ ⋯ 0,25 ( ) ( )2 011 2 012 2 011 2 012 2 012 2 012 1 1 1 1 2 012 2 2 10 07 2S = + + + = ⋅ + = ⋅ 0,25 Vậy 2 012 10 07 2S = ⋅ 0,25 Câu VI B (1, 0 điểm) ... hợp 1: 2 0 2x y x y+ = ⇔ = − thế vào (*) ta được 2 2 12 12 1 1 2y y y x= ⇔ = ⇔ = ±⇒=∓ 0,25 www.MATHVN.com www.mathvn.com 6 ( ) ( )0 1 2 011 0 1 2 012 2 011 2 011 2 011 2 012 2 012 ... www.mathvn.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán 12 . Khối B −D Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 521
 • 7

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x− + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... c 1 bc a b cb≤+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc≤+ + + +Céng theo vÕ ta cã 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ +≤ ( ) 1 1 1 1a ... 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + +− − − + ữ = = ++ + + =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u+ +− − + − + ữ+ + =1 0,250,250,250,25Câu V (1, 0 điểm)Đặt...
 • 6
 • 697
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tone? A. sensitive B. emotional C. informative D. regretful6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: ... 66: I think I should have cooked more food. There’s nothing left now. A. I should not have cooked so much food. B. I regrets cooking too much food now. C. I did not cook much food and I think ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade...
 • 7
 • 1,428
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... The end TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH - LẦN 1 NĂM 2 011 1C, 2D, 3A, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9C, 10 C, 11 B, 12 C, 13 D, 14 B, 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19 A, 20B, 21C, 22A, 23B, ... Điểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 5/7 - Mã đề thi 10 9 Nguồn: ... mind.Điểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 3/7 - Mã đề thi 10 9 Nguồn:...
 • 7
 • 509
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... bpt (4) tương đương với bpt 343 )11 ( 31 xxxxxm. 0,25 Đặt 343 )11 ( 31 )(xxxxxxf, ta có 343343 )11 ( 1 . 1 3 )11 ( 1 . 31 )(xxxxxxxxxxf. ... 233.3.2 1 2 1 .3 11 aaaaHAACABHASVABC. 0,25 Vì 11 // AABB nên góc  giữa hai đường thẳng 1 CA và 1 BB bằng góc giữa hai đường thẳng 1 CA và 1 AA. Ta có aaaCHHACA 232222 11 . ... 1, 00 Gọi );;( cbaM, ta có ), ;1; 1( cbaBM )3;6;3( BC. Vì Mthuộc đoạn BCvà BMMC 2 nên BCBM3 1   1 12 1 21 11 cbacba )1; 1;2(...
 • 7
 • 1,285
 • 40

Xem thêm