đề thi thử đại học lần 1 môn toán 2014

đề thi thử đại học lần 1 môn toán 2014 - thpt thuận thành

đề thi thử đại học lần 1 môn toán 2014 - thpt thuận thành

Toán học

...    32 012 2 012 2 012 3 2 012 3 2 012 a b c a b c            32 013 2 013 2 013 3 2 013 3 2 013 a b c a b c            32 014 2 014 2 014 3 2 014 3 2 014 a b c a b ... http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 LỚP 12 A1 Ngày ……/8/2 013 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2 013 – 2 014 MÔN : TOÁN Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) ... 12 4 1 1 xx     www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com Website http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn 5Câu Nội dung Điểm Ta có 2 012 2 013 2 014 2 012 2 013 2 014 2 012 2 013 ...
 • 6
 • 481
 • 25

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI D TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI D TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... + = = = + Theo giả thi t ( ) ( ) 2 2  1 1  15 . 15 .6. 4 8 3 6 15  2 2 ABC S CH AB a a = Û = Û - + - = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2  1 4;4 , 0 1 25 1 2 5 2 1 1 0 0 1 , 4;4 a A B a aa ... ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN : TOÁN, KHỐI D Thời gian làm bài : 18 0 phút ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số ( ) 3 2 3 2 m y x mx C = - +  1.   Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1 . 2.  ... sin 2 0 1 x x x k k x x x x x p p ộ + = = - + ẻ ờ ờ - - - - = ờ ở ÂGii (1) :t ( ) cos sin , 2 2 t x x t = - - Ê Ê2sin 2 1x t ị = -Pt (1) trthnh: ( ) 2 3  1 . 2 2 0 2 0 1 t t...
 • 6
 • 640
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ạthỡbcú3cỏchchnvacú5cỏchchnvỡ0a ạ,b a ạ ịc 15 sDoútrong Xcúttc6 +15 =21schngmhaichskhỏcnhau.Lyngunhiờnhaischncú2 21 210 C = cỏch ịn(A)= 210 .Vy ( ) ( ) ( )  210 1 630 3 n A P A n = = = W .  1. 0 0.25 0.25 0.25 0.25 VI. Điều kiện : y > 0 . Hệ pt ... Â 1. 00.250.250.250.25II.2.iukin: 1 12 2 x - £ £  . Khi đó 2 2 0 x - > Bpt 2 2 4 2 2 1 4 4 4 x x x Û + - ³ - + 2 2 4 2 1 4 2 4 x x x Û - ³ - +  (1)  Vì  1 1 2 2 x - £ £  nên 2 2 4 2 ... 4 4 4 2  1 4 1 4 2 4 4 16 4 16 16 4 8 8 20 0 8 20 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x Û - ³ - + Û - ³ + + - + - Û - + £ Û - + £ Û = Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0  1. 0 0.25 0.25 0.5  1.  Vì SA...
 • 6
 • 700
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN , KHỐI B TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN , KHỐI B TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN : TOÁN , KHỐI B Thời gian làm bài : 18 0 phút ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số 2 3 2 x y x - = - .  1.   Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.  ... Vậy min 2 2 AB =  khi ( ) ( ) ( ) ( )2 002003 33 1 2 1 11 2x Mxx Mx ộ = ị - = ờ = ị - ờ ở0.25 1. pt2 1 sin sin cos sin 1 cos 2 2 2 x x x x x p ổ ử + - = + - ỗ ÷ è ... cos sin 1 0 2 2x xx x ổ ử - - = ỗ ÷ è ø ( ) 2 sin 0 , sin 2sin cos 1 0 1 2 2 2 x x k k x x x p = = ẻ ộ ờ ờ - - = ở Â ( )2 3 1 sin 2sin 1 2sin 1 0 2sin sin 1 0 2 2...
 • 5
 • 494
 • 14

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải doc

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải doc

Cao đẳng - Đại học

... TẠO &&& TRƯỜNG THPT TÂY TIỀN HẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn thi : Toán - Thời gian làm bài 18 0 phút A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... Tìm các số phức z thỏa mãn 32 1 z iz i+ = −  Câu VIb: (1 điểm). Tìm n∈N* , biết rằng 2 3 1 0 1 2 1 3 1 3 1 3 415 84 2 3 1 1nnn n n nC C C Cn n++ + ++ + + ... một góc α, biết rằng 1 os2 3cα=. Câu IV: (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn: 1 ab bc ca+ + ≥. Chứng minh rằng : 3 3 32 2 234 1 1 1 a b cb c a+ + ≥+...
 • 2
 • 345
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

Toán học

... liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh……………………… …….; Số báo danh……………… TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2 014 Môn: TOÁN; Khối A Thời ... +=+ .Câu 3 (1, 0 điểm). Giải bất phương trình: 1 1 2 1 32 1 xx x+ - ³+ - - ( )x Rẻ. Cõu 4 (1, 0 im). Tớnh 3 2 32( 1) tan 1 tanx x xI dxx+ +=+ò Câu 5 (1, 0 điểm). Cho hình ... )pt 1 Ûcó 2 nghiệm phân biệt khác 2 Û24 12 ' 8 4 04 2 2 1 04 12 mm mm mmé< -ìD = - + >ờớ- + - ạ> +ờợở. Gi 1 2,x xlà 2 nghiệm pt (1) , ta có 1 2 1 2. 2 1 x...
 • 5
 • 2,536
 • 138

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

Toán học

... VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 1) Năm học: 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A và khối A1 Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 ( 2,0 ... 8.b (1, 0 điểm) KIOBAO1B1A1 *Gọi 1 1ABB Alà thi t diện của mp( )và hình trụ (T) (hình vẽ ) Gọi K là trung điểm AB 1 1 1 OK AB, OK AA OK mp(ABB A )     1 1 1 1 1 ad(OO ... 0,25 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 1) KHỐI A VÀ A1 – Năm hoc: 2 013 -2 014 Câu 1: (2,0 điểm) a) (1, 0 đ) Hàm số y = 2x 3x 2 - TXĐ: D = R\ {2} - Sự biến thi n: + ) Giới...
 • 8
 • 908
 • 79

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

Toán học

... xy 1) 2( xy 1) ( x y) 0⇔ − − ≥ luôn đúng do xy 1 ≥ Và 333 3 3z 2 1 z 2 z 1 1 3 z .1. 1 3z 33(xy 1) xy 1 ++ = + + ≥ = ≥⇒ ≥+ + 0.25 Khi đó: x y 1 1 1 1P 1 1 2 (x y 1) 2y 1 x 1 ... xy 1 x 1 y 1 xy 1  ≥ + + + + − = + + + + − + + + + + +  ( )2 1 2 xy 1 2xy 1 1 xy≥ + ⋅ + −++ 0.25 Đặt xy t(t 1) = ≥. Ta có: 2 2(2t 1) 2 1 2t 1 P 2 g(t)t 1 t 1 t 1 t 1 +≥ ... coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 ...
 • 5
 • 647
 • 52

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1, b năm 2014 - trường thpt tử kỳ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1, b năm 2014 - trường thpt tử kỳ

Toán học

... KỲ * ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 014 Môn thi: TOÁN, khối A, A 1 , B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu 1 (2 điểm) ... Giả sử A (1 + at 1 ; 2 + bt 1 ), B (1 + at2; 2 + bt2) với t 1 , t2 là nghiệm của (*)  1 22 22(9a 32b)t t (1) 9a 16 b  , I là trung điểm AB nên 1 2I 1 2 1 at 1 at 1 x 1 a(t t ... được I 1 = e2 - 1 0,25 3 (1 đ) Tính2 1 1 1 ln 1 d(x ln 1) 3 3 3ln| ln 1| 3ln( 1) ln 1 ln 1         e eex xI dx x x ex x x x Kết luận I = e2 - 1 + 3ln( 1) e...
 • 6
 • 801
 • 47

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt đoàn thượng

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt đoàn thượng

Toán học

... 0 1 2 2 014 2 3 2 015 S a a a a    . 1, 0 Nhân hai vế với x ta được 2 014 2 3 2 015 0 1 2 2 014 (1 3 ) .x x a x a x a x a x      0,25 Lấy đạo hàm hai vế 2 014 2 013 2 2 014 0 ...  0,25 Ta có: 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1a b ab a ab b ab                         22 2. 1 0 1 1 1 a b abab a b    ... ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 014 Môn thi: TOÁN, Khối A và B Thời gian làm bài: 18 0 phút Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 2 4 1 xyx  (1) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ...
 • 7
 • 719
 • 47

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt thuận thành số 1

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b năm 2014 - trường thpt thuận thành số 1

Toán học

... TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 NGÀY 05/ 01/ 2 014 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 – 2 013 Môn : TOÁN, Khối A, B Thời gian làm bài: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... nghiệm của (*).Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 23.   2 1 1 1 1 1 ln 1 ln 1 ln 1 x x x xxx xx x x x x x x xxe e xe d xeI dx xe dxxe xex xd e xe x xe xe e dx ... có trong tam giác vuông AOB ta có: 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 33 2aOKOK OA OD a a      .Tam giác SOK vuông tại O, OI là đường cao  2 2 2 1 1 1 2aSOOI OK SO    . Diện tích đáy...
 • 5
 • 871
 • 44

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt chuyên hùng vương

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt chuyên hùng vương

Toán học

... ( )22 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 ln 1 1 1 1 1 1 1 ln ln ln ln2 ln22 2 2xI dx xd x d x dxx x x x x− − − − = = = + = + = +  ∫ ∫ ∫ ∫ 0,25 22 222 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ln ln43 3 ... www.MATHVN.com – Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn thi: Toán 12 ; Khối: A, A 1 , B Thời ... www.MATHVN.com – Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Trường THPT Hùng Vương ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 –2 014 Môn thi: Toán; Khối: A, A 1 , B NỘI...
 • 9
 • 1,962
 • 50

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt lương thế vinh hà nội

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt lương thế vinh hà nội

Toán học

... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 637
 • 26

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt nghi sơn

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt nghi sơn

Toán học

... 1 2 3 282 1 2 1 2 1 2 1 2 1 nn n n nC C C C+ + + ++ + + + = − 2 2 1 2 2 1 282 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n n n nn n n nC C C C− − ++ + + ++ + + + = − 0 1 2 2 2 1 282 1 2 1 2 1 2 1 ... 1 điểm 0. 25 0.25 0.25 0.25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN THI: TOÁN ... 2 1 2 1 2 1 2 1 29( ) 2.2 (1 1) 2 14 n nn n n n nnC C C C Cn++ + + + ++⇒ + + + + + =⇔ + = ⇔ = ( )( )( ) ( ) 14 14 14 2 2 14 3 30 14 14 ( ) 2 14 23 1 14 14 32 222 1 kkkkkkkkk...
 • 7
 • 630
 • 30

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt ngô quang diệu

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 - thpt ngô quang diệu

Toán học

... ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 014 - LẦN 1 THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Môn: TOÁN; Khối A + A 1 + B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC ... là 4 15 13 65C = cách 0,25 Các trường hợp cho ra 4 viên bi có đủ 3 màu l: ã 2 , 1 trng, 1 vng: 2 1 16 5 4300C C C = ã 1 , 2 trắng, 1 vàng: 1 2 1 6 5 4240C C C = ã 1 , 1 trng, ... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Gọi (1 ; 1 2 ;1 3 )M t t t d+ − − + ∈. Ta có: ( 1 ; 2 2 ;3 ), ( 1; 0; 1) AM t t t AB= − + − − = − −  0,25 2 1 1, ( 2 2;2 1; 2 2) , 12 20 92 2AMBAM...
 • 7
 • 671
 • 21

Xem thêm