đề thi thử đại học lần 1 môn hóa

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Cao đẳng - Đại học

... YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2 012 -2 013 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 10 5 Họ, tên thí sinh: SBD: Phòng ... thêm m gam kết tủa nữa. Giá trị của V và m lần lượt là A. 17 ,92 và 19 ,7. B. 17 ,92 và 13 7,9. C. 17 ,92 và 39,4. D. 15 ,68 v 39,4. Câu 11 : ng với công thức phân tử C3H6O2 ... 10 { | ) ~ 37 ) | } ~ 11 { | } ) 38 { | } ) 12 { | ) ~ 39 { | } ) 13 ) | } ~ 40 { | } ) 14 { | ) ~ 41 { | } ) 15 { ) } ~ 42 ) | } ~ 16 ...
 • 7
 • 422
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: ĐỊA LÍ NĂM 2009 và đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: ĐỊA LÍ NĂM 2009 và đáp án

Địa lý

... bằngDiệntíchSảnlượngDiện tíchSảnlượngDiệntíchSảnlượngDiệntíchSảnlượng 19 85 10 0% 10 0% 18 ,4% 19 ,6% 39,5% 43,0% 57,9% 62,6%2005 10 0% 10 0% 13 ,9% 15 ,1% 51, 4% 53,6% 65,3% 68,7%- Tính R: (0,25đ) ... + Diện tích: cho R (19 85) = 1cm thì R(2005) = 1, 14 cm+ Sản lượng: cho R (19 85) = 1cm thì R(2005) = 1, 5 cm+ Vẽ biểu đồ: (1, 25đ)+ Vẽ 02 cặp biểu đồ tròn. Một cặp cho ... canh cao hơn- Thời kì 19 85 – 2005, diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long tăng trongkhi diện tích lúa của đồng bằng sông Hồng giảm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬCâu 1: (3,0 điểm) 1. Đặc điểm chung của...
 • 4
 • 294
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN SINH HỌC Năm 2012- 2013 Trường THPT Quảng Xương III

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN SINH HỌC Năm 2012- 2013 Trường THPT Quảng Xương III

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thống phân loại ĐÁP ÁN1C 2A 3A 4B 5C 6B 7D 8B 9B 10 C 11 A 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 B 18 D 19 C 20A21A 22B 23D 24A 25B 26D 27B 28A 29 30B31B 32D 33C 34A 35D 36B 37A 38D 39D 40C41B 42D 43B 44D 45B 46B ... dòng mẹ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI THỬ LẦN I – Năm 2 012 - 2 013 Trường THPT Quảng Xương III Thời gian : 90 phút (Đề gồm 50 câu) Mã đề: 12 1Câu 1: Ngược với hô hấp ở ti thể, trong ... bị đột biến mất 1 cặp nu A- T, thì số liên kết hiđrô của gen là sau ĐB sẽ thay đổi so với gen bình thường (Hđb/ H) là:A. 16 48/ 16 50. b. 15 48/ 16 50. C. 15 48/ 17 50. d. 16 48/ 17 50. Câu 30: Việc...
 • 5
 • 727
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌClần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... THPT CHUYÊN HƯNG YÊNTỔ SINH – CÔNG NGHỆ – THỂ DỤCĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌClần 1 Môn thi: Sinh học Mã đề 11 7Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 :Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Gen trội là ... 2n+2 +1; B.2n +1, 2n-2-2, 2n, 2n+2;C.2n +1, 2n -1- 1 -1, 2n; D.2n, 2n -1, 2n +1, 2n-2, 2n+2;Câu 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ được nhận biết vào kì nào của giảm phân?A.Kì đầu lần phân bào I; B.Kì giữa lần ... được F1 có tỉ lệ 50% cánh dài, 50% cánh cụt. Tiếp tục cho ruồi F1 giao phối với nhau thi F2 thống kê trên cả quần thể có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?A.9 cụt:7dài; B .1 cụt:3dài; C .1 cụt:1dài;...
 • 6
 • 1,167
 • 23

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn thi: Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1  Môn thi: Tiếng Anh

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... hallsTHE ENDMÃ ĐỀ 2521C 2B 3C 4D 5A 6A 7B 8C 9B 10 B 11 D 12 A 13 D 1A 15 D 16 C 17 D 18 C 19 B 20D21C 22A 23B 24B 25C 26B 27D 28C 29D 30B31A 32B 33A 34B 35D 36C 37C 38C 39A 40B41D 42D 43B 44A 45D ... the Bronx Zoo KEY1D 2C 3B 4C 5A 6C 7C 8B 9A 10 A 11 B 12 C 13 B 14 A 15 D 16 A 17 D 18 D 19 D 20A21C 22C 23B 24D 25B 26A 27A 28A 29C 30A31A 32C 33C 34B 35D 36D 37B 38D 39D 40A41D 42C 43A 44B 45B 46A ... THPT ĐÔ LƯƠNG 1 ĐỀ CHÍNH THỨC(4 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2 012 - LẦN I Môn thi: TIẾNG ANHThời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Họ và tên thí sinh: Phòng thi: Số...
 • 10
 • 419
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI D TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI D TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... + = = = + Theo giả thi t ( ) ( ) 2 2  1 1  15 . 15 .6. 4 8 3 6 15  2 2 ABC S CH AB a a = Û = Û - + - = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2  1 4;4 , 0 1 25 1 2 5 2 1 1 0 0 1 , 4;4 a A B a aa ... ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN : TOÁN, KHỐI D Thời gian làm bài : 18 0 phút ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số ( ) 3 2 3 2 m y x mx C = - +  1.   Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1 . 2.  ... sin 2 0 1 x x x k k x x x x x p p ộ + = = - + ẻ ờ ờ - - - - = ờ ở ÂGii (1) :t ( ) cos sin , 2 2 t x x t = - - Ê Ê2sin 2 1x t ị = -Pt (1) trthnh: ( ) 2 3  1 . 2 2 0 2 0 1 t t...
 • 6
 • 634
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ạthỡbcú3cỏchchnvacú5cỏchchnvỡ0a ạ,b a ạ ịc 15 sDoútrong Xcúttc6 +15 =21schngmhaichskhỏcnhau.Lyngunhiờnhaischncú2 21 210 C = cỏch ịn(A)= 210 .Vy ( ) ( ) ( )  210 1 630 3 n A P A n = = = W .  1. 0 0.25 0.25 0.25 0.25 VI. Điều kiện : y > 0 . Hệ pt ... Â 1. 00.250.250.250.25II.2.iukin: 1 12 2 x - £ £  . Khi đó 2 2 0 x - > Bpt 2 2 4 2 2 1 4 4 4 x x x Û + - ³ - + 2 2 4 2 1 4 2 4 x x x Û - ³ - +  (1)  Vì  1 1 2 2 x - £ £  nên 2 2 4 2 ... 4 4 4 2  1 4 1 4 2 4 4 16 4 16 16 4 8 8 20 0 8 20 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x Û - ³ - + Û - ³ + + - + - Û - + £ Û - + £ Û = Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0  1. 0 0.25 0.25 0.5  1.  Vì SA...
 • 6
 • 695
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN , KHỐI B TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN , KHỐI B TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN : TOÁN , KHỐI B Thời gian làm bài : 18 0 phút ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số 2 3 2 x y x - = - .  1.   Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.  ... Vậy min 2 2 AB =  khi ( ) ( ) ( ) ( )2 002003 33 1 2 1 11 2x Mxx Mx ộ = ị - = ờ = ị - ờ ở0.25 1. pt2 1 sin sin cos sin 1 cos 2 2 2 x x x x x p ổ ử + - = + - ỗ ÷ è ... cos sin 1 0 2 2x xx x ổ ử - - = ỗ ÷ è ø ( ) 2 sin 0 , sin 2sin cos 1 0 1 2 2 2 x x k k x x x p = = ẻ ộ ờ ờ - - = ở Â ( )2 3 1 sin 2sin 1 2sin 1 0 2sin sin 1 0 2 2...
 • 5
 • 490
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... A A D B 10 A D D C 50 D A A C 11 D D A B 51 B B B C 12 C C C B 52 A D B B 13 D B C C 53 D D A B 14 C C A A 54 B D C C 15 A C A D 55 A B C A 16 A B B C 56 C A D B 17 A A B C 57 A A C A 18 B D C ... had forgotten to turn on the burglar alarm in the office. ACâuMÃ đề CâuMÃ đề 247 578 749 963 247 578 749 963 1 C D B C 41 D B C A2 C C A C 42 C B A B3 B A D B 43 B A B C4 B D B D 44 C C ... A 16 A B B C 56 C A D B 17 A A B C 57 A A C A 18 B D C A 58 D B B D 19 C B A A 59 B C C B20 D A D A 60 D D C A 21 A C A B 61 C A D C22 D A D D 62 C D C A23 B D C D 63 A B A D24 B B D D 64...
 • 9
 • 2,144
 • 26

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: SINH HỌC TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: SINH HỌC TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG

Sinh học

... định hạt trắng. Lai P: ♂ RRr (2n +1) x ♀ RRr (2n +1) , tỉ lệ kiểu hình ở F 1 làA. 17 đỏ: 1 trắng. B. 5 đỏ: 1 trắng. C. 35 đỏ: 1 trắng. D. 11 đỏ: 1 trắng. ... hoáA. hoá học và sinh học. B. sinh học. C. tiền sinh học và sinh học. D. tiền sinh học. Câu 48: Ở người, xét 3 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 ... 0 ,15 12. C. 0,0336. D. 0,0672.Câu 46: Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng được F 1 đều mắt đỏ. Cho con cái F 1 lai phân tích với đực mắt trắng được tỉ lệ 3 mắt trắng: 1...
 • 5
 • 1,198
 • 25

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải doc

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải doc

Cao đẳng - Đại học

... TẠO &&& TRƯỜNG THPT TÂY TIỀN HẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn thi : Toán - Thời gian làm bài 18 0 phút A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... Tìm các số phức z thỏa mãn 32 1 z iz i+ = −  Câu VIb: (1 điểm). Tìm n∈N* , biết rằng 2 3 1 0 1 2 1 3 1 3 1 3 415 84 2 3 1 1nnn n n nC C C Cn n++ + ++ + + ... một góc α, biết rằng 1 os2 3cα=. Câu IV: (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn: 1 ab bc ca+ + ≥. Chứng minh rằng : 3 3 32 2 234 1 1 1 a b cb c a+ + ≥+...
 • 2
 • 336
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014 - trường thpt đức thọ

Toán học

... liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh……………………… …….; Số báo danh……………… TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2 014 Môn: TOÁN; Khối A ... +=+ .Câu 3 (1, 0 điểm). Giải bất phương trình: 1 1 2 1 32 1 xx x+ - ³+ - - ( )x Rẻ. Cõu 4 (1, 0 im). Tớnh 3 2 32( 1) tan 1 tanx x xI dxx+ +=+ò Câu 5 (1, 0 điểm). Cho hình ... )pt 1 Ûcó 2 nghiệm phân biệt khác 2 Û24 12 ' 8 4 04 2 2 1 04 12 mm mm mmé< -ìD = - + >ờớ- + - ạ> +ờợở. Gi 1 2,x xlà 2 nghiệm pt (1) , ta có 1 2 1 2. 2 1 x...
 • 5
 • 2,533
 • 138

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt chuyên hùng vương

Toán học

... 8.b (1, 0 điểm) KIOBAO1B1A1 *Gọi 1 1ABB Alà thi t diện của mp( )và hình trụ (T) (hình vẽ ) Gọi K là trung điểm AB 1 1 1 OK AB, OK AA OK mp(ABB A )     1 1 1 1 1 ad(OO ... VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 1) Năm học: 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A và khối A1 Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 ( 2,0 ... O, 1 điểm trên 1 d, 1 điểm trên 2d. Số tam giác tạo thành: 1 16 nC .C… Theo đề bài ta có: 1 2 2 1 1 1 6 n 6 n 6 nC .C C .C C .C 336 n 2, n  Ơ 2n 6n 11 2 0 n 8n 14 (loai)...
 • 8
 • 904
 • 79

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, a1 năm 2014 - trường thpt lý thái tổ

Toán học

... xy 1) 2( xy 1) ( x y) 0⇔ − − ≥ luôn đúng do xy 1 ≥ Và 333 3 3z 2 1 z 2 z 1 1 3 z .1. 1 3z 33(xy 1) xy 1 ++ = + + ≥ = ≥⇒ ≥+ + 0.25 Khi đó: x y 1 1 1 1P 1 1 2 (x y 1) 2y 1 x 1 ... xy 1 x 1 y 1 xy 1  ≥ + + + + − = + + + + − + + + + + +  ( )2 1 2 xy 1 2xy 1 1 xy≥ + ⋅ + −++ 0.25 Đặt xy t(t 1) = ≥. Ta có: 2 2(2t 1) 2 1 2t 1 P 2 g(t)t 1 t 1 t 1 t 1 +≥ ... coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 ...
 • 5
 • 646
 • 52

Xem thêm