đề thi thử đại học khối a năm 2013 môn hóa

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

Hóa học

... www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 6/ 5 TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 1 MÔN H A HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013 STT MĐT ... 29. Trong các chất Xiclopropan, xiclohexan, benzene, stiren, axit axetic, axit acrylic, andehit axetic, Andehit acrylic, axeton, etyl axetat, vinyl axetat, vinyl axetat, đimetyl ete số chất có ... 50 A 50 A 50 A 50 C www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 2/ 5 A. 10,88 gam và 2,24 gam B. 23,68 gam và 1,68 gam C. 13,44 gam và 1,68 gam...
 • 6
 • 418
 • 5

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

Hóa học

... 2HCl(k) DEHOA.NET Trang 1 –Mã ñề 220 SỞ GD & ðT THANH H A TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi gồm 6 trang) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá họcKhối A, B Thời gian làm bài ... các chất sau: nước, metylamin, ancol etylic, axit axetic, axeton, axetanñehit, glixerol, etylclorua, tristearin. Có bao nhiêu chất mà gi a các phân tử c a nó có thể có liên kết hiñro? A. 5 B. ... dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) . Số thí nghiệm cuối cùng thu ñược kết t a là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 36. Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau. Phần...
 • 8
 • 518
 • 2

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

Hóa học

... pentan, xiclopropan, butađien, toluen, ancol alylic, anđehit axetic. A. xiclopropan, butađien, toluen. B. xiclopropan, butađien, ancol alylic. C. butađien, ancol alylic, anđehit axetic. D. butađien, ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 6/7 - Mã đề thi 061 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN H A HỌC 12 cauhoi 061 ... trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ và tên thí sinh: SBD: Lớp: Cho biết nguyên tử khối...
 • 7
 • 553
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

Hóa học

... B D A .? D B C@ B D C D .@ B A C/ A C B C ./ A B A A D C D C .A A D D A D A A 0 D D C C A D D 0 A D B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B0 A B B ... D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A  D B C B . B A B A A B C . C B A  B C C B . A C D. C D A C D C C0 C B C A .0 C B ... c a phản ứng trùng ngưng:%=Polistiren, tơ lapsan, nh a novolac, tơ nilon-6,6.'=Tơ lapsan, nh a novolac, tơ nilon-6,6.=Tơ lapsan, tơ nitron, cao su buna, nh a novolac.>=Tơ lapsan,...
 • 9
 • 731
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... )T(:\4!.9T8S(:H&9,&64BCD&887\TS(:H&:.&34'&!"$,&!$X=R(:H&'& A ,(8 A. #0&T ... F4=T( A %&-*78'(4b9N.49:H4W&B:O&BFB9 a BJ<&4C;]4^ F4=T( A %&*78-9N.=M9:H4'&_,&.&348'&]^ ... 56:g a BJ)++T(.&34cHB."T(i(78!(T(i(7\9 a 4t4,OT8&&`ERB4:n&9Sh&9 a =&9})',&n&#)BK] a. .5•.F,X9 a BJ(8++{:\4;O=&9F&=I^.9:H4.&344<=R(:H&&CT7\9G.(8)&TlF,34>(8 A. ...
 • 5
 • 388
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ^)m%w>U$)!.>JN?([E&>,&\3FIW&NNGHJ?([E&[.&T3'&!"$,&!$ A 9C([E&'&e,(N A. #0&J B. #&J C. # &J D. $ &JCâu 23:*J(eGp63q&GH.&T3(Gp63q&GH.&T3!"_>U.9=[s&(N A. ... 51:X=F4)++J(.&T3DEF."J(^(GN!(J(^(GH>=3l3,dJN&&<LCF3[s&>?]&>=9&>z)',&s&#)FP8=..Ru.6 ,A >=F4(N++~[H3Od9&>6&9S:.>[E3.&T33f9C([E&&IJGH>k.(N)&Jb6,T3@(N A. ... 17:.&T33R\GN.&T33R/>[RO3f9@9,Y&.>f.&T33RyGN.&T33R/>[ROeN9@9,Y&9&.&T33R\GN.&T33Ry9&3fFIW&LIO,633R\y/(k([E(N A. ('(($!'("  B. !'(" '(($(C....
 • 5
 • 312
 • 1

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

Hóa học

... 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : H A HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 09 – 06 - 201 ... dịch sau: Na2SiO3, KClO, KNO3 , NH4Cl, Na3PO4, K2CO3, BaZnO2, KF, LiOH. Có bao nhiêu dung dịch làm quỳ tím h a xanh ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP H A HỌC ĐỀ CHÍNH ... vòng đều cao hơn so với benzen 4) Axetandehit có thể làm mất màu thuốc tím ngay điều kiện thường 5) Từ CH4 có thể điều chế axit axetic bằng 3 phản ứng h a học có mặt xúc tác 6) Cacbon đều...
 • 6
 • 502
 • 6

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

Hóa học

... 2012 -2013 MÔN THI: H A HỌC Câu Mã đề 111 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 1. C D B B 2. C D A D 3. D A A B 4. A D D A 5. C B C A 6. C B D A 7. C C D D 8. B A A B 9. B A D A 10. A D B D 11. ... B A A B 41. D A B C 42. B D D C 43. C B B D 44. C A A A 45. A D A C 46. A B A A 47. D A D D 48. C A B C 49. C D A C 50. B C D A www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com ... www.dethithudaihoc.com MĐ 111 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 111 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN THI: H A HỌC Thời gian làm...
 • 6
 • 721
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

Hóa học

... glyxin, alanin và phenylalanin? A. 6. B. 9. C. 4. D. 3. Giải:Cáctripeptit làGly-Ala-Phe ; Ala- Gly- Phe ; Phe-Gly- AlaGly-Phe- Ala ; Ala-Phe-Gly; Phe-Ala- GlyCâu 22: Xà phòng h a 17,6 gam etyl ... một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối c a axit đó với kimloại kiềm có tổng khối lượng là 17 gam. Tên c a axit trên là A. axit propanoic. B. axit etanoic. C. axit metanoic. D. axit butanoic. ... axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối c a axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 17 gam. Tên c a axit trên là A. axit propanoic. B. axit etanoic. C. axit metanoic. D. axit butanoic....
 • 20
 • 625
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

Hóa học

... tạo ra từ hai axit amin là alanin (Ala) và glixin (Gli)? A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu 33: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch FeCl3 và dung dịch Na2CO3? A. Chỉ có kết t a ... 48 A 49 A 50 C 51 B www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 -2013 ... cực chuẩn c a chất oxi h a B. Suất điện động chuẩn c a pin điện h a bằng thế điện cực chuẩn c a cực dương trừ thế điện cực chuẩn c a cực âm C. Cation kim loại trong cặp oxi h a - khử có thế...
 • 7
 • 467
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

Hóa học

... CH3CH2COOH, HCOOH. HẾT Trang 1/5 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 ... dãy nào sau đây đều có phản ứng tráng bạc? A. Metanol, metyl fomat, glucozơ. B. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat. C. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit. D. Axetilen, metanal, mantozơ. ... ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. HCl, AlCl3, NaAlO2. B. NaAlO2, AlCl3 , HCl. C. AlCl3, NaAlO2, NaOH. D. Na2CO3, NaAlO2, AlCl3. Câu 18: Amin bậc một X có công thức CxHyN....
 • 5
 • 417
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.com ww.dethithudaihoc.com Trang 1/5 m· ®Ò 001 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 , NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: H A HỌC (Đề thi có 5 trang) ... clorua, vinyl axetat. B. vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon-6,6. C. nilon-6, tinh bột, saccarozơ, tơ visco, anlyl clorua, poliacrilonitrin. D. mantozơ, ... thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 242,3 gam B. 268,4 gam C. 189,6 gam D. 254,9 gam Câu 12: H a tan hết 7,52 gam hỗn hợp A gồm Cu và 1 oxit c a sắt bằng dung dịch HNO3 loãng dư , sau phản...
 • 6
 • 611
 • 3

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

Toán học

... ⊥ ⇒ ⊥+ Ta có 21 1 9 2. ( , ) 3 2.32 2 2ABM a S AB d M AB a a= = =Theo bài ra ·060SBA =. Xét tam giác vuông SAB có20 31 9 2tan60 3 6 3 6 9 3( )3 2SABM a SA AB a V a a dvtt= = ... +¢0.250.25www.VNMATH.com SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN Môn: TOÁN, Khối A, A1 , B và D Thời gian: 180 phút ( không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG ... −−0.250.250.250.25IV.(1điểm)IMS A BCDGọi I BM AC= ∩,suy ra I là trọng tâm c a tam giác BCD22 2 21 6 1 18; 33 2 3 4 a aIM BM IC AC a IM IC CMBM AC⇒ = = = = ⇒ + = =⇒ ⊥Mặt khác ( ) ( ) ( )BM SA BM SAC SBM SAC⊥...
 • 10
 • 553
 • 3

Xem thêm