đề thi nguyên lý kế toán trắc nghiệm

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp 01

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 01

Kế toán - Kiểm toán

... tính phân tích?7/chỉ so cấu thành cố định nghiên cứu đồng thời biến động bản thân tiêu thức và kết cấu của tổng thể nghiên cứu TRẢ LỜI: 1, chưa chắc chắn. nếu coi tổng thể là việt nam thì ... dân số việt nam là 1 tiêu thức với lượng biến là 86 triệu người.2 . sai. nếu lượng biến ít biến thi n thì mỗi lượng biến là 1 tổ, tức là phân tổ không có khoảng cách.3. sai, điều này chỉ đúng ... đến toàn bộ tổng thể nghiên cứu.7. khi nghiên cứu chỉ số cấu thành cấu định thì xi thay đổi còn kết cấu tổng thể cố định....
 • 2
 • 2,441
 • 41

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp và bài giải 02

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 02

Kế toán - Kiểm toán

... ghi nhận, kế toán có thể phân thành 2 loại:A. Kế toán tài chính và kế toán quản trị. C. Kế toán doanh nghiệp và kế toán công.B. Kế toán dựa trên cơ sở tiền và kế toán dồn tích. D. Kế toán tổng ... tài sản đều có số dư bên Nợ B. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán nămC. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt kết cấu tài ... tượng nào sau đây có thể tổ chức lập chứng từ kế toán: A. Bất kỳ ai có kiến thức về kế toán đều có thể lập C. Kế toán trưởng doanh nghiệpB. Trưởng kho nguyên vật liệu D. Tất cả các câu trênCâu...
 • 3
 • 2,953
 • 160

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp và bài giải 03

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 03

Kế toán - Kiểm toán

... kế toán theo tính chất pháp lý: A. 2 B. 3 C. 4 D. Không phân loạiCâu 15. Khái niệm tổ chức kinh doanh có ý nghĩa:A. Giúp cho kế toán xác định được phạm vi kế toán C. A và B đều đúngB. Kế toán ... sổ kế toán không? Theo nguyên tắc nào?A. Không, theo nguyên tắc thận trọng C. Có, theo nguyên tắc cơ sở dồn tíchB. Có, theo nguyên tắc trọng yếu D. Có, theo nguyên tắc phù hợpCâu 6. Kế toán ... cấp cho kế toán quản trị phải thông qua hệ thống báo cáo quản trị phải tuân thủ theo các quy tắc chung của kế toán và mang tính pháp lệnh.B. Thông tin kế toán được chia làm 2 loại: kế toán quản...
 • 3
 • 3,106
 • 178

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp 06

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 06

Kế toán - Kiểm toán

... 3/1.HẾTGiám thị coi thi không giải thíchĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày nguyên tắc kế toán GIÁ GỐC – ... coi thi không giải thíchĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày khái niệm tài khoản và bảng cân đối kế toán, ... ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày khái niệm, tác dụng, tính chất pháp của chứng từ kế toán. Câu...
 • 4
 • 1,064
 • 36

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp 07

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 07

Kế toán - Kiểm toán

... này?ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌCMÔN NGUYÊN KẾ TOÁNĐIỂM GIỐNG NHAU1. Cả hai đều nằm trong một hệ thống thông tin kế toán, kế toán quản trị sử dụng các số liệu ghi chép hàng ngày của kế toán ... phớ:MÔN NGUYÊN KẾ TOÁNThời gian làm bài: 60’Hãy trình bày mục đích của chuẩn mực chung? Nguyên tắc kế toán dồn tích, nguyên tắc phù hợp và cho ví dụ minh họa việc thực hiện các nguyên tắc ... cơ bản đối với kế toán? Phân biệt kế toán tài chính với kế toán quản trị theo các giác độ: đối tượng sử dụng, thời gian, tính linh hoạt, tính chính xác, phạm vi, nguyên tắc kế toán, tính pháp...
 • 10
 • 885
 • 21

Đề thi ,nguyên lý, kế toán, tổng hợp 11

Đề thi ,nguyên lý, kế toán, tổng hợp 11

Kế toán - Kiểm toán

... với loại cây trồng X, người ta tiến hành một số thí nghiệm và kết quả cho trog bảng anova sau: (Biết phương sai 3 nhóm bằng nhau)Nguồn biến thi n Tổng các độ lệch bình phươngBậc tự do Trung ... xuất diễn ra là :a.Bình thường b.Không xác định c.Không bình thường d.a,b,c saiCâu 3: Từ kết quả tính toán câu . Giá trị P-value tính được là (%)(giá trị kiểm định Z lấy 2 số thập phân)a.7.97 ... thực nghiệm này là:a. 20 b.19 c.17 d. 16Câu 5: Từ tài liệu câu 4, ở mức ý nghĩa α=0,05 có thể nói hiệu quả của 3 loại phân bón đối với cây X là:a.như nhau b.khác nhau c.không xác địnhCâu 6:Kết...
 • 4
 • 648
 • 10

Đề thi nguyên kế toán tổng hợp 12

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 12

Kế toán - Kiểm toán

... 2(số bàn/CN) : 5, 7, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 4, 6Dùng độ lệch chuẩn để so sánh độ biến thi n về NSLĐ jữa 2 tổ ta có kết luận như sau:a. ∂1>∂2b. ∂1<∂2c. ∂1=∂2d. Không xác địnhĐÁP ÁN1-56-1011-1516-2021-25B ... 19: Năm 2002 công ty chăn nuôi A đặt kế hoạch hạ chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng của ja súc 1,5% so với 2001. Thực tế năm 2002 công ty hoàn thành vuợt kế hoạch chỉ tiêu 0,6%. Như vậy so với ... truờg d. B và c đều đúng Câu 2: Công thức bình quân cộg dùng tính trong trừog hợp:a. Các lượng biến có quan hệ tổng b. Từ dãy số phân phốic. Từ các số bình quân tổd. A, b, c đều đúngCâu 3:...
 • 5
 • 669
 • 10

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lý kế toán

Cao đẳng - Đại học

... KIỆN MÔN HỌC : NGUYÊN KẾ TOÁN LỚP : QT209A1 – 4 Tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai tường xuyên. Kế toán có tài liệu ... tiếp sản xuất SP 1.800.000 - Phục vụ và quản 1.300.000 1.000.000 100.000 2. Hoạt động bán hàng : 1.200.000 500.000 200.000 3. Hoạt động quản doanh nghiệp 1.500.000 500.000 400.000 ... TK 421 : 20.000.000 đ II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh : 1. Mua TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả...
 • 2
 • 677
 • 13

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lý kế toán

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Được tham khảo tài liệu Tại một doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo ... thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. Kế toán có tài liệu sau: 1. Số dư đầu tháng của các TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: ... kg) 421 : 20.000.000 2. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng: a. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt...
 • 3
 • 380
 • 5

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lý kế toán

Cao đẳng - Đại học

... Đề thi Nguyên Kế Toán Phần trắc nghiệm Câu 1: Trên bảng cân đối kế toán , số dư của tài khoản 214 sẽ được trình bày:a. Bên phần ... ngày kết thúc niên độ 31/12/N trước khi lập báo cáo kế toán c. Giá trị ghi số của chiếc xe được giữ nguyên là 300 triệu VNĐd. Tất cả các câu trên đều saiCâu 28: Chọn giải pháp nào có kết quả ... chínhCâu 14:Kết cấu của tài khoản 911:a. Bên có: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp, kết chuyển lãib. Bên nợ: doanh thu, bán hàng thuần, kết chuyển lỗc. Tất cả đều đúngd....
 • 6
 • 1,329
 • 50

Xem thêm