đề thi hsg hóa 9 có đáp án

Đề thi HSG Hóa 9 đáp án

Đề thi HSG Hóa 9 có đáp án

Hóa học

... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ĐAKPƠ NĂM HỌC : 2008 – 20 09 TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI MÔN: HOÁ HỌC Giáo viên ra đề Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề Nguyễn ... gồm metan, axetilen và etilen thu được 39, 6 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Mặt khác cho 2,24 lít hỗn hợp X ( ở đktc ) đi từ từ qua nước Brom dư thấy 19, 2 gam brom tham gia phản ứng.a) Tính ... làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề Nguyễn Duy Tuấn Anh ( Đề này gồm 5 câu trong một trang)Câu 1: (1 điểm) 1) 4 dung dịch bị mất nhãn : AgNO3, NaOH, HCl, NaNO3Hãy dùng một...
 • 4
 • 1,352
 • 44

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

Toán học

... (1đ)Để phơng trình 2 nghiệm phân biệt x1 ; x2 thì > 0<=> (2m - 1)2 - 4. 2. (m - 1) > 0Từ đó suy ra m 1,5 (1)Mặt khác, theo định lý Viét và giả thi t ta có: ===+114x3x21m.xx ... đợc m = - 2 và m = 4,125 (2) (0,75đ)Đối chiếu điều kiện (1) và (2) ta có: Với m = - 2 hoặc m = 4,125 thì phơng trình đà cho hai nghiệm phân biệt thỏa mÃn: x1 + x2 = 11 (0,25đ) = 1:12+xxxx ... trung điểm của AH. (0,25đ)b) Xét tam giác vuông BAC, đờng cao AH ta AH2 = BH.CH = (2R - CH).CHTheo (1) và do AH = 2EH ta có .)2(2PBAH.CB2PBAH.CBAH2=R(0,5đ) AH2.4PB2 = (4R.PB...
 • 4
 • 3,751
 • 75

đề thi hsg toán 9 đáp án (hay)

đề thi hsg toán 9 có đáp án (hay)

Toán học

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/ 291 /205326//DE _THI_ HOC_SINH_GIOI_%20_DAP_AN_TOAN _9. doc)Quay trở về http://violet.vn...
 • 2
 • 5,108
 • 154

De thi HSG Van 9 co dap an

De thi HSG Van 9 co dap an

Ngữ văn

... chuyện theo lời nhân vật ngời cháu.*** Đề thi học sinh giỏi - Môn ngữ văn lớp 9 Thời gian: 120 phút I/ Phần trắc nghiệm: (2đ) Câu 1: Bài thơ Đồng chí đợc sáng tác trong bối cảnh lịch sử nào? ... động, nhẹ nhàng, sâu lắngD. Sâu lắng, gần gũi, thi t thaCâu 6: Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy mang ý nghĩa gì?A. Thi n nhiên hồn nhiên tơi mátB. Ngời bạn tri kỷ ... C. Quê hơng D. Cảnh khuya Câu 5: Em nhận xét gì về giọng điệu của Bài thơ về tiểu đội xe không kính.A. Tự nhiên, trẻ trung, khoẻ khoắnB. Tự nhiên, thi t tha, gần gũiC. Sinh động, nhẹ...
 • 3
 • 3,758
 • 25

Đề thi HSG toán 9 đáp án

Đề thi HSG toán 9 có đáp án

Ngữ văn

... không ? Vì sao?Bài 4 : ( 4 điểm ). Chứng minh rằng nếu 20 09 =++cbavà 20 09 1111=++cba thì một trong ba số phải một số bằng 20 09. Bài 5: ( 6 điểm )Cho hai đờng tròn (o1) và (o2) cắt ... Phòng giáo dục Đông hngTrờng THCS Đông Giang Đề khảo sát tìm nguồn học sinh giỏiMôn : Toán 9 (Thời gian làm bài 120 Phút)Bài 1 : ( 4 điểm ) 1. Chứng minh rằng nếu ... cho tam giác MAB diện tích lớn nhất .Bài 3 : ( 1,5 điểm ). Cho phơng trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 (a 0) với các hệ số nguyên . Hỏi biệt thức của phơng trình trên thể bằng một trong...
 • 4
 • 4,154
 • 86

ĐỀ THI HSG HÓA 8 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... nguyên tử khối.)Hớng Dẫn Giải Đề IGV : NG NGC THNH HểA HC 8157TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNPhần thứ baGiới thi u một số Đề thi học sinh giỏi hoá 8 đề Bài Đề I(Thời gian làm bài: 150 ... :46 ,94 % natri ; 24, 49% cacbon ; 28,57% nitơ về khối lợng.2. Một khoáng vật chứa 31% silic ; 53,6% oxi còn lại là nhôm và beri. Xác định công thức của khoáng vật. Biết Be hoá trị 2. ( Học ... huỷ.2. một chiếc ca làm bằng kim loại nhôm, làm thế nào xác định đợc số nguyên tử Al trong chiếc ca nhôm ? (nêu cách làm và cho biểu thức tính) . Biết trong phòng thí nghiệm dụng cụ...
 • 11
 • 6,740
 • 148

Đề thi HSg lớp 9 co đáp án 3

Đề thi HSg lớp 9 co đáp án 3

Tiếng anh

... l m úngổ ữ ầ à đ- i m b i thi ể à = 7 THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS–ĐỀ Ọ Ọ Ỏ ỚMôn thi: Ti ng AnhếTh i gian: 150 phút ờ ( Không k th i gian giao ể ờ đề ) 4ĐỀQuestion 1: a- Choose ... because it was so ……… READ4. What time do you start work ?……… USE5. I really don’t think he has the . to do this job.……… ABLEb- Find and correct the wrong form of verbs in the following sentences.1. ... because she…… herself is out playing bridge. 9. My bike was under repair and I . collect it that afternoon.………10. My bike is under repair and I . walk here this morning.………Question 4: Fill in each...
 • 4
 • 4,585
 • 14

Đề thi HSG lớp 9 đáp án 4

Đề thi HSG lớp 9 có đáp án 4

Tiếng anh

... not set aside money for equipment THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS –ĐỀ Ọ Ọ Ỏ ỚMôn thi: Ti ng AnhếTh i gian: 150 phút ờ ( Không k th i gian giao ể ờ đề ) 3ĐỀA. PRONUNCIATION AND STRESSI. ... climb C. had climbed D. was climbing 9. If we had known your new address, we ________ to see you.A. came B. will come C. would come D. would have come 29. I / school / five days / week / favorite ... washed18. It took weeks to get used to someone else around.……A. have B. having C. had D. has 19 he comes in half an hour, I shall go alone.……A. If B. Unless C. Because D. When“Did you like...
 • 6
 • 667
 • 6

đề thi HSG lớp 9( đáp án)

đề thi HSG lớp 9( có đáp án)

Toán học

... hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 Bài 1( 5 điểm ) a, ( 2 điểm )Với a 0 và a 4 ; a 9 thì A = )3)(2()2)(12()3)(3 (92 +++aaaaaaa 0,5đ =)3)(2(24 299 2+++aaaaaaa0,5đ ... địnhCKIOBxMA THI HS Toán lớp 9 Thời gian làm bài : 150 phút(không kể thời gian giao đề) Đề bàiBài 1 (5 điểm) Cho biểu thứcA = aaaaaaa+++3122365 92 với 9, 4,0aaa.a, Rút ... và a 4 ; a 9 thì A < 1 31+aa < 1 0331<++aaa34a < 00,5đ 03<a 3<a a < 9 0,25đKết hợp với điều kiện ta 90 <a và a...
 • 4
 • 538
 • 1

BỘ ĐỀ THI HSG TOÁN 9 (CÓ ĐÁP ÁN)

BỘ ĐỀ THI HSG TOÁN 9 (CÓ ĐÁP ÁN)

Tư liệu khác

... (*), ta có: 314x y= = >.GV biờn son: Nguyn Minh Nht 38Ti Liu Bi Dng HSG B Đề tổng hợp kiến thức học sinh giỏiMôn : Toán lớp 9 Câu 1 : a) Tính A = 32213221+++ b) So sánh : 2008 ... Dưỡng HSG Bộ Đề ( )( )( )( )( )222a 19 8 3 4 3 19 8 3 4 3 1 19 8 3 4 3 1 24 9 3P4 3 1 3 34 3 124 9 3 3 372 24 3 27 3 27 45 3 3 15 3. 9 3 6 6 2= − = −− + − +− + − + −= = =− − ... Minh Nht 50A BDCOTi Liu Bi Dng HSG B Vậy: bài toán một lời giải duy nhất: Hình vuông cần xác định cạnh 38k= và diệntích 1444S=.Đây là bài toán dùng nhiều kiến thức về số học...
 • 51
 • 5,447
 • 193

bo de thi HSG sinh 9 co dap an

bo de thi HSG sinh 9 co dap an

Sinh học

... giấm:a)Thân xám, cánh dài x Thân đen, cánh dàib)Thân đen, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắnc)Thân xám,cánh dàix Thân xám, cánh dàid)Thân xám,cánh dàix Thân đen,cánh ngắnCâu 6: Số tâm động trong một ... (0.25đ)…………….Hết……………… ĐỀ THI HỌC SINH GIỎIMôn: Sinh học 9 (Thời gian: 90 phút)Câu 1: (2,5 điểm)Vì sao phải thử máu trước khi truyền máu. Người nhóm máu A truyền được cho người nhóm máu B ... nhất thân màu xám, cánh cong, thu được ở F1: 150 con thân màu đen, cánh thẳng; 1 49 con thân màu đen, cánh cong; 437 con thân màu xám, cánh thẳng; 445 con thân màu xám, cánh cong. b) Với ruồi...
 • 13
 • 803
 • 8

Đề thi HSG Toán 9 (có đáp án)

Đề thi HSG Toán 9 (có đáp án)

Toán học

... trực ninh***** đề chính thức Đề thi chọn học sinh giỏi huyệnNăm học 2008 - 20 09 Môn Toán 9 Ngày thi: 10 tháng 12 năm 2008Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề Bài 1.(3,0 điểm) ... 3 y x 3 x + + = + (1)0,751,75đTơng tự ta 2 2x 3 x y 3 y+ + = + (2) Lấy (1) cộng với (2) ta : x = -y0,5Suy ra 20 09 20 09 20 09 20 09 A x y 1 x x 1 1= + + = + =Vậy A = 10,5D ... ý:1) Nếu thí sinh làm bài không nh cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần nh hớng dẫn.2) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu ) so với thang điểm trong hớng dẫn chấm phải...
 • 5
 • 2,430
 • 77

Bộ đề thi HSG9 đáp án

Bộ đề thi HSG Lý 9 có đáp án

Vật lý

... GD - ĐT Vĩnh Phúc Đề chính thứcKỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2008 - 20 09 Đề thi môn: Vật lýThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một chất điểm X vận tốc khi di ... dòng điện 10mA; vôn kế 2V. SaumZb[YFTuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật Lý THCS (Đề thi gồm 01 trang)Câu 1 (4 điểm) Có hai bố con bơi thi trên bể bơi hình chữ nhật chiều dài AB = 50m và ... điện. ĐÁP ÁN MÔN LÝ 9 THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC: 2008-20 09 Câu1: (2điểm) Thời gian ôtô thứ nhất đi trước ôtô thứ hai là:AR2R1R4R3A IHBC DGETuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG...
 • 89
 • 3,148
 • 71

ĐỀ THI HKI HÓA 9 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HKI HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... sau phản ứng kết thúc. Giả thi t rằng thể tích dungdịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.( Biết Cu = 64, O = 16, S = 32, Fe = 56, Cl = 35,5)ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC 9 ĐỀ 1 ( NĂM HỌC 2010 – 2011)Nội ... Họ và tên ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– Năm học 2010- 2011Lớp : MÔN : HOÁ HỌC 9 (ĐỀ 1) Thời gian : 45 phút( không kể thời gian chép, phát đề) ĐỀBài 1. ( 2 điểm) Nêu tính chất ... điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểm0,5điểm0,5điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểmHọ và tên ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 2010- 2011Lớp : MÔN : HOÁ HỌC 9 (ĐỀ 2) Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian chép, phát đề) Bài 1. ( 2 điểm) Nêu tính chất...
 • 5
 • 2,229
 • 83

Tài liệu Đề thi HSG lớp 9 đáp án

Tài liệu Đề thi HSG lớp 9 có đáp án

Tư liệu khác

... (4đ) Cho các sự kiện : 191 7; 6/ 191 9; 7/ 192 0; 12/ 192 0; 192 1; 6/ 192 3; 12/ 192 4; 6/ 192 5.a. Em hãy nhóm tất cả các sự kiện trên thành một chủ đề và đặt tên cho các chủ đề đó?b. Dựa vào các sự ... Đức Sơn Trường THCS Phúc Lai4MỘT SỐ ĐỀ ÔN THI BDHSG SỬ 9- VÒNG 2ĐỀ 1Câu 1:(3 đ) Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH giai đoạn ( 195 0- 197 0)? Ý nghĩa của những thành tựu đó?Câu ... Quốc (12/ 197 8)? Những thành tựu cơ bản trong 20 năm đổi mới?Câu 3 (4đ) Khái quát phong trào công nhân Việt Nam 191 9- 192 5? Đặc điểm, tính chất của phong trào? Vì sao nói sự kiện 8/ 192 5 là bước...
 • 4
 • 822
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008