đề thi hsg hóa 8 lan 1

De thi HSG hoa 8

De thi HSG hoa 8

Hóa học

...
 • 1
 • 2,402
 • 26

Đề thi HSG Hóa 8

Đề thi HSG Hóa 8

Hóa học

...
 • 1
 • 1,133
 • 9

ĐỀ THI HSG HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 1. ( 1. 5 điểm) + Theo B : 0 ,1 mol " hạt cát " có số hạt cát: 6 .10 23 0 ,1 = 6 .10 22 hạt cát Khối lợng 6 .10 22 hạt cát : Thể tích khối cát : 6 .10 22 = 6 .10 18 (g) = 6 .10 12 (tấn) 10 4 6 .10 12 m = 3 .10 12 ... cát 12 .10 6 m3 Vậy khối cát B nói lớn khối cát A nói : 3 .10 12 = 2,5 .10 5 = 250.000 (lần) 12 .10 2.( 1. 5 điểm) Theo định luật bảo toàn khối lợng: m 2, 24 1, 12 44 + 56,6 + 10 0 44 = 300 22, 22, 16 0 ... = mol 18 6,023 .10 23 phân tử Bài : (4 điểm) Khối lợng chất rắn giảm = k/l CO2 = 50.0,22 = 11 (g) => số mol CO2= 11 /44 = 0,25 mol Theo pthh, khối lợng CaCO3 bị phân huỷ : 0,25 10 0 = 25 gam 16 2 GV...
 • 11
 • 6,769
 • 149

Đề thi HSG hóa 8-Tiêu biểu

Đề thi HSG hóa 8-Tiêu biểu

Hóa học

... 0 ,17 5 0 ,1 0 ,15 (2) 0.25 Theo PTHH (1) (2) số mol chất tạo thành là: n = 0 ,15 + 0 ,1 = 0,25 mol; n CO2 H2O Khối lợng chất tạo thành là: m = 0,25.44 = 11 g; m = 0,3+ 0 ,15 = 0,45 mol 0.25 = 0,45. 18 ... KClO3 Câu V Số mol chất: = 1, 12/22,4 = 0,05 mol; n (3) = (1: 3) .12 2,5 :80 % = 51, 04 g 0.25 0.25 2.0 = 4 ,8/ 16 0 = 0,03 mol; n H2 Fe2O3 PTHH: 3H2 + Fe2O3 2Fe + đề( mol): 0,05 0,03 1. Theo PTHH, khối lợng ... mol 0.25 = 0,45. 18 = 8, 1g CO2 H2O Theo PTHH (1) (2) số mol oxi phản ứng là: n 0.25 0.25 = 0 ,15 .2 + 0,05.7/2 = 0.475 mol O2 Số phân tử oxi phản ứng là: 0,475.6 .10 23 = 2 ,85 .10 23 Câu IV Số mol khí...
 • 3
 • 4,125
 • 54

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)

Hóa học

... Bài : (3 điểm) ADCT 10 D C M = C% M 10 .1, 2 = 18 , 25 = 6M Ta có: C M dung dịch HCl 18 , 25% : C (0,5 điểm) M (1) 36,5 10 .1, 123 C M dung dịch HCl 13 % : C = 13 = 4M M (1) 36,5 Gọi V1, n1, V2, n2 thể tích ... 6M 4M Khi đó: n1 = CM1 V1 = 6V1 (0,25 điểm) n2 = CM2 V2 = 4V2 (0,25 điểm) Khi pha hai dung dịch với ta có Vdd = V1 + V2 (0,25 điểm) nmới = n1 + n2 = 6V1 + 4V2 (0,25 điểm) 6V1 + 4V2 V = 4,5 ... (1) : n H2SO4 = n Zn = 1, 14 (mol) Mà theo đề : n H2SO4 dùng = (mol) Vậy nZn > n H2SO4 dùng (0,25 điểm) Vậy với mol H2SO4 không đủ để hòa tan 1, 14 mol Zn Mà thực tế số mol hỗn hợp chắn lớn 1, 14...
 • 4
 • 8,131
 • 258

De thi HSG hoa 8 Nam 08-09 + Da

De thi HSG hoa 8 Nam 08-09 + Da

Hóa học

... (ngửa bình thu) Câu (4 đ) 1, 0 đ 0.5 Thời điểm ban đầu t0 Thời điểm t1 15 7,5 Thời điểm t2 1, 5 17 Thời điểm kết thúc Câu (3 đ) Câu (6 đ) Số mol Các chất phản ứng CO O2 20 10 0 0.5 Điền vị trí đợc ... A Mg b/ So sánh để kết luận HCl d Sau phản ứng thu đợc MgCl2, H2 HCl d Sản phẩm CO2 1, 5 đ 1, 5 đ 3,0 đ 1, 5 đ 1, 5 đ ... O2 2KMnO4 K2MNO4 + MnO2 + O2 2KClO3 t 2KCl + 3O2 2KNO3 2KNO2 + O2 Điểm 0,5 đ 0,5 đ 1, 0 đ 1. 0 đ 1, 0 đ 0.5 0.5 2,0 đ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 t0 o t0 c) Cách thu: + Thu Khí...
 • 2
 • 725
 • 2

De thi HSG Hoa 8. 08-09.Hay

De thi HSG Hoa 8. 08-09.Hay

Hóa học

... (ngửa bình thu) Câu (4 đ) 1, 0 đ 0.5 Thời điểm ban đầu t0 Thời điểm t1 15 7,5 Thời điểm t2 1, 5 17 Thời điểm kết thúc Câu (3 đ) Câu (6 đ) Số mol Các chất phản ứng CO O2 20 10 0 0.5 Điền vị trí đợc ... A Mg b/ So sánh để kết luận HCl d Sau phản ứng thu đợc MgCl2, H2 HCl d Sản phẩm CO2 1, 5 đ 1, 5 đ 3,0 đ 1, 5 đ 1, 5 đ ... O2 2KMnO4 K2MNO4 + MnO2 + O2 2KClO3 t 2KCl + 3O2 2KNO3 2KNO2 + O2 Điểm 0,5 đ 0,5 đ 1, 0 đ 1. 0 đ 1, 0 đ 0.5 0.5 2,0 đ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 t0 o t0 c) Cách thu: + Thu Khí...
 • 2
 • 735
 • 1

De thi HSG Hoa 8

De thi HSG Hoa 8

Tư liệu khác

... nhiệt độ 10 00C độ tan NaNO3 18 0 g, 200C 88 g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại làm nguội 560g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 10 00C xuống 200C ? 6) Cho X hỗn hợp gồm Na Ca m 1( g) X tác dụng vừa đủ với V ... dụng vừa đủ với 10 ,8 (g) nớc Tính: a) Tỷ lệ khối lợng m1/ m2 ? b) Nếu cho m2 (g) X tác dụng vừa đủ với V dung dịch HCl nồng độ mol/ l dung dịch HCl dùng ? Cho biết H = 1; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; ... 4) Đốt 12 ,4 (g) phốt khí oxi Sau phản ứng thu đợc 21, 3 (g) điphốtphopentaoxit Tính a) Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng) ? b) Khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng ? 5) nhiệt độ 10 00C...
 • 2
 • 460
 • 0

de thi HSG Hoa 8 cap huyen

de thi HSG Hoa 8 cap huyen

Tư liệu khác

... nhiệt độ 10 00C độ tan NaNO3 18 0 g, 200C 88 g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại làm nguội 560g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 10 00C xuống 200C ? 6) Cho X hỗn hợp gồm Na Ca m 1( g) X tác dụng vừa đủ với V ... dụng vừa đủ với 10 ,8 (g) nớc Tính: a) Tỷ lệ khối lợng m1/ m2 ? b) Nếu cho m2 (g) X tác dụng vừa đủ với V dung dịch HCl nồng độ mol/ l dung dịch HCl dùng ? Cho biết H = 1; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; ... 4) Đốt 12 ,4 (g) phốt khí oxi Sau phản ứng thu đợc 21, 3 (g) điphốtphopentaoxit Tính a) Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng) ? b) Khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng ? 5) nhiệt độ 10 00C...
 • 3
 • 6,549
 • 117

Đề thi HSG hóa 8 (2009-2010)

Đề thi HSG hóa 8 (2009-2010)

Tư liệu khác

... dịch m FeSO4 = 12 2 ,88 14 ,84 4 = 18 , 24 g 10 0 Lợng muối sắt bị kết tinh : m FeSO4 = 18 , 24 70 = 12 ,7 68 g 10 0 0,5đ Gọi CTPT tinh thể muối : FeSO4.nH2O Theo ta có : 12 ,7 68 15 2 +18 n = 23,352 15 2 n = Vậy ... Sơ đồ PƯ cháy: A + O2 CO2 + H2O ; mO O2 = 8, 96 ( 2) .16 =12 ,8 g ; 22,4 * mO sau PƯ = mO (trong CO2 + H2O) = ( 4, 48 2) .16 22,4 + ( 7,2 1) .16 =12 ,8 g 18 a) Sau phản ứng thu đợc CO2 H2O => trớc PƯ ... = 0,75 0 ,1 Từ (4) (5) ta có : nCO = 0,075 + = 0,075 mol ( 0,075 Từ (1) , (2), (4) (5) ta có : Tổng số mol CO2 9 ,85 ) 19 7 = 0 ,1 mol 1, 12 nCO2 = 0 ,1 + = 0 ,15 mol 22,4 12 ,6 0 ,15 Theo từ (1) ta có...
 • 14
 • 1,526
 • 37

DE THI HSG HOA 8

DE THI HSG HOA 8

Hóa học

...
 • 2
 • 494
 • 1

de thi HSG hoa 8

de thi HSG hoa 8

Hóa học

... dịch m FeSO4 = 12 2 ,88 14 ,84 4 = 18 , 24 g 10 0 Lợng muối sắt bị kết tinh : m FeSO4 = 18 , 24 70 = 12 ,7 68 g 10 0 0,5đ Gọi CTPT tinh thể muối : FeSO4.nH2O Theo ta có : 12 ,7 68 15 2 +18 n = 23,352 15 2 n = Vậy ... Sơ đồ PƯ cháy: A + O2 CO2 + H2O ; mO O2 = 8, 96 ( 2) .16 =12 ,8 g ; 22,4 * mO sau PƯ = mO (trong CO2 + H2O) = ( 4, 48 2) .16 22,4 + ( 7,2 1) .16 =12 ,8 g 18 a) Sau phản ứng thu đợc CO2 H2O => trớc PƯ ... (mCuO ban đầu mCuO PƯ) = 64x + (20 80 x) = 16 ,8 g => Phơng trình: 64x + (20 -80 x) =16 ,8 16 x = 3,2 x= 0,2 => mCuO PƯ = 0,2 .80 = 16 g Vậy H = (16 .10 0%):20= 80 % b) Giả sử 20 g CuO PƯ hết sau PƯ...
 • 16
 • 388
 • 1

Tải hơn 88 đề thi HSG Hóa 8, 9 và đề thi vào THPT

Tải hơn 88 đề thi HSG Hóa 8, 9 và đề thi vào THPT

Hóa học

... qua đặt từ trường F2 C1: Biểu diễn lực từ tác dụng lên đoạn AB CD khung dây dẫn có dòng điện chạy qua hình 28. 1 Lực điện từ tác dụng lên đoạn AB CD biểu diễn hình vẽ bên F1 C2: Dự đoán xem có ... mà dòng điện làm quay động vận hành đoàn tàu hàng chục tấn? Để giải vấn đề thầy trò ta nghiêng cứu học hôm BAØI 28 BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I Nguyên tắc cấu tạo hoạt động động điện chiều: ... động động điện chiều: Các phận động điện chiều: THANH QUÉT Hãy quan sát tìm NAM CHÂM hiểu hình 28. 1 mô hình động điện chiều KHUNGra để DÂY BỘ GÓP phận nó? ĐIỆN Hoạt động động điện: Động điện chiều...
 • 1
 • 255
 • 2

ĐỀ THI hsg - HÓA 8

ĐỀ THI hsg - HÓA 8

Hóa học

...
 • 2
 • 584
 • 5

Đề thi HSG Hóa 8 (2010-2011)

Đề thi HSG Hóa 8 (2010-2011)

Tư liệu khác

... R2(SO4)x : 2R 20 = = ⇒ R = 12 x Ta có: (1) 96x 80 Xét hợp chất R2Ox: 2R R × 10 0% = × 10 0% Ta có: %R = (2) 2R + 16 x R + 8x 12 x × 10 0% = 60% Thay (1) vào (2) ta có: %R = 12 x + 8x 0,25đ 0,5đ 0,25đ ... 24x + 27.2x = 7 ,8 ⇔ 78x = 7 ,8 ⇒ x = 0 ,1 Vậy n Mg = 0 ,1 ( mol) ; n Al = 0,2 (mol) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ b) m Mg = 0 ,1 ×24 = 2,4 (gam) m Al = 7 ,8 - 2,4 =5,4 gam 0,25đ 0,25đ Câu (1, 5 đ) Xét hợp ... Fe2(SO4)3 Câu (1, 5 đ) 0,25đ Đặt CTTQ hợp chất X : CxHyOz 0,25đ Ta có: 0,5 đ 12 x 1y 16 z 32 = = = = 0,32 37,5 12 ,5 50 10 0 0,25đ 0,25đ Giải x = , y = , z = CTHH hợp chất X : CH4O Câu (1, 5 đ) 0,5 đ...
 • 3
 • 3,661
 • 90

Xem thêm