đề thi casio lớp 9 có đáp án

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

Toán học

... (1đ)Để phơng trình 2 nghiệm phân biệt x1 ; x2 thì > 0<=> (2m - 1)2 - 4. 2. (m - 1) > 0Tõ đó suy ra m 1,5 (1)Mặt khác, theo định lý Viét và giả thi t ta có: ===+114x3x21m.xx ... đáp án và hớng dẫn chấmCâu 1a) f(x) = 2)2(4422==+xxxx(0,25đ)Suy ra f(-1) = 3; f(5) = 3 (0,5đ)b) ... đợc m = - 2 và m = 4,125 (2) (0,75đ)Đối chiếu điều kiện (1) và (2) ta có: Với m = - 2 hoặc m = 4,125 thì phơng trình đà cho hai nghiệm phân biệt thỏa mÃn: x1 + x2 = 11 (0,25đ) = 1:12+xxxx...
 • 4
 • 3,747
 • 75

Đề thi HSG lớp 12 đáp án - đề 9

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án - đề 9

Toán học

... đề thi học sinh giỏi 12 Đề bài:Bài 1: (5 điểm) Cho hàm số: y = 112+++xmxx1) Khi m = 1: a) Khảo sát hàm số (C1) 2đb) Tìm trên 2 nhánh của (C1) 2 diểm A và ... chóp SABC góc tam diện đỉnh S vuông và SA = 1; SB = 2; SC = 3. M là 1 điểm thuộc ABC. Gọi P là tổng các khoảng cách từ A, B, C lên đờng thẳng SM tìm vị trí M để Pmin.H ớng dẫn đáp án: Bài ... =02nxdxsin.eIxn====nxcosnnxdxsin,dxxedueuxx1222 Vẽ đồ thị (0,5d) yx- 3b) Gọi A nhánh phải; B nhánh trái. 0,5đ A (-1 +, -1 + + 1) và (-1 -, -1 - -1) với và dơng BA2 = AB2...
 • 6
 • 555
 • 2

Đề ôn thi HSG lớp 9 ( đáp án)

Đề ôn thi HSG lớp 9 ( có đáp án)

Toán học

... y3 - y2 + y ≥ 0 29 FEABCD Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán lớp 9 Câu 1. (2đ) Cho biểu thức A = (1x xx x-1x xx x++):22xx+a, Nêu điều kiện phải của x và rút gọn ... ==10145PAFBPTứ giác APQF nội tiếp 0 90 ==FQAFPATa có: 00018 090 90=+=+MPAFPAM1,P,F Thẳng hàng Câu 5: Biến đổi B = xyz ++222111zyx=22.==xyzxyz 19 ... + x).A = 43 đề thi học sinh giỏi lớp 9 (2006 - 2007)Câu 1 (3 đ): a. Rút gọn biểu thức (3 đ).( )221111+++=aaA Với a > 0.b. Tính giá trị của tổng.2222221001 99 11 3121121111+++++++++=BCâu...
 • 46
 • 679
 • 3

de thi HK Lop 12 co dap an

de thi HK Lop 12 co dap an

Hóa học

... AlaCâu 10 : Sắt tây là sắt tráng thi c, nếu lớp thi c bị xớc sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trớc là:A.Không kim loại nào bị ăn mònB. Thi cC.Cả hai đều bị ăn mòn nh nhau.D.SắtCâu ... 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40Nội dung đề số 03A. Phần chung cho cả ban KHTN và bản A và bản DCâu 1 : Chất nhiệt ... tạo Hà NộiTrờng THPT Kim Liên & Đề thi học kỳ I Môn Hoá Học Khối 12 Năm học 2008 20 09đề 03Thời gian làm bài: 60 phút( Không kể thời gian giao đề) 1 dịch NaOH nhng không tác dụng...
 • 7
 • 890
 • 2

de thi HK Lop 12 co dap an

de thi HK Lop 12 co dap an

Hóa học

... tây là sắt tráng thi c, nếu lớp thi c bị xớc sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trớc là:A.Không kim loại nào bị ăn mònB.SắtC. Thi cD.Cả hai đều bị ăn mòn nh nhau.Câu 9 : Lên men ... 32060708 09 101112131415161718 19 20212223242526275 Sở giáo dục & đào tạo hà nội Đề thi .Trờng THPT kim liênKhối : .Thời gian thi : .Ngày thi : . Đề thi môn KT HK 12 (Đề 4)Câu 1 : Cho 2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Zn tác ... nhận biết sự mặt của glucozơ trong nớc tiểu?2 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : KT HK 12 Đề số : 401 2802 29 03 3004 3105 32060708 09 101112131415161718 19 20212223242526275...
 • 6
 • 607
 • 1

de thi HK Lop 12 co dap an de 5

de thi HK Lop 12 co dap an de 5

Hóa học

... sắt tráng thi c, nếu lớp thi c bị xớc sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trớc là:A.SắtB. Thi cC.Không kim loại nào bị ăn mònD.Cả hai đều bị ăn mòn nh nhau.2 6 phiếu soi - đáp án (Dành ... (Dành cho giám khảo)Môn : KT HK 12 Đề số : 501 2802 29 03 3004 3105 32060708 09 101112131415161718 19 20212223242526275 Môn KT HK 12 (Đề số 5)L u ý: - Thí sinh dùng bút ... là:A.CH3COOC2H5B.C3H7COOHC.C6H5OHD.C4H 9 OHCâu 18 : Thuỷ phân este X trong môi trờng kiềm thu đợc Y và Z đều phản ứng tráng gơng. X là:A.HCOO C (CH3) = CH2B.CH3COOCH...
 • 6
 • 560
 • 1

Đề thi HSG lớp 12 đáp án đề 2

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 2

Toán học

... có: (thỏa) Đề thi học sinh giỏi lớp 12Môn thi: Toán - Đề 1Thời gian làm bài: 180 phútCâuI (2 điểm):Cho hàm số: y = x3+mx2+9x+4 (Cm)1. Tìm m để (Cm) cực đại, cực tiểu?2. Tìm m để (Cm) ... cosx = 23 (loại) Hớng dẫn chấm thi Môn: Toán- Đề số I(Bản hớng dẫn chấm gồm 7 trang)Câu I: 1. y' = 3x2 + 2mx + 9 Hàm số CĐ CT' y' = 0 2 nghiệm phân biệt (0,5đ) ' ... 5.4.3.2.1 = 120 (0,25đ) Đáp số: 120 số Tài liệu:* Sách giáo khoa môn toán THPT lớp 10, 11, 12* Sách tham khảo nâng cao của Bộ giáo dục* Sách ôn luyện thi tốt nghiệp BT THPT* Toán nâng cao đại...
 • 10
 • 1,091
 • 11

Đề thi HSG lớp 12 đáp án đề 3

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 3

Toán học

... )()03432+xxx>+++>+++++++++653333653 96 4033033 96 4334033403222222xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[)+<;365;65333xxxx Đây là tập nghiệm của bấtt phơng trình.0.51.0 -2 O2x đáp án hớng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 12 BảngBMôn : ToánBàiNội dungĐiểm1(2đ)Đk:+<+++++000010100110101222222xxxxxxxxxxRxxxxxxxxxxx ... (2đ)====++=++=++2)(log2)(log2)(log2log21log21log2log21log21log2log21log21log432444333222xyzxzyyzxyxzxzyzyx======)3(16)2 (9 )1(416 9 4222222xyzxzyyzxxyzzxyyzxNhân (1), (2), (3) vế với vế ta đợc x2y2z2 = 4 .9. 16 x.y.z=243322416;82724 9 ;322442222====== zyx0.50.50.50.5 9 (2đ)+++=++++++=+++=nnnOAOAMOnOAMOOAMOOAMOMAMAMAMN ... 0>+>+<+>>< 097 05030)4(0)0(0)1(mmmafafaf<>>7 9 53mmm không tồn tại m thoả mÃn bài toán .0.50.50.50.54Giải bất phơng trình : (x-3)42+x 9 2xTxđ...
 • 6
 • 623
 • 2

Đề thi HSG lớp 12 đáp án đề 4

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 4

Toán học

... −−=−=−−=111111sin))(sin(22ItdtedtteItt => I1 = 0 *)TÝnh I2 :h = = đề thi học sinh giỏi lớp 12 ThptMôn : ToánThời gian làm bài : 180 phút đề bàiCâu 1 (4đ) : Cho hàm số y = x3 ( 2m + 1 ) x2 + ... RcbacabcabRcRbRaR 9 2.2.282++=++⇔ (a+b+c) (ab + bc + ca ) = 9abc (1)( 0,75đ) Theo bất đẳng thức Côsi ta : a+b+c ≥ 3abc3 ab + bc + ca ≥ 332)(abc=> ( a=b+c) ( ab + bc + ca ) ≥ 9abc( ... csinA 9R 2RsinAcosA + 2RsinBcosB + 2RsinCcosC a+b+c a .Rb2 + b .Rc2 + c . Ra29R 2R2 (sin2A + sin2B + sin2C) a+b+c ab + bc + ca 9R 2R24sinAsinBsinC a+b+c ab + bc + ca 9R...
 • 9
 • 637
 • 3

Đề thi HSG lớp 12 đáp án đề 5

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 5

Toán học

... (0,25)BPT : ⇔ : ( 1+ x21+)2 < 2x + 9 (0,25) ⇔ 1+1 +2x + 2x21+ < 2x + 9 (0,25)⇔ x21+ < 27⇔ 1+ 2x < 4 49 (0,25)⇔ 2x < 4 49 - 1 = 445x < 845 (0,25)Kết ... f(n)2- Bài 2 : (4 điểm) a- Giải bất phơng trình sau : ( )222114xx+< 2x +9. b- Tìm m để hệ sau nghiệm: =+=+myCosxCosSinySinx2221 3- Bài 3 : ( 3 điểm) Cho dÃy số thực ... nb≤0< 2. (0,5) b- NÕu chọn C thoả mÃnC0< 2 thì ta thể chọn đợc q sao cho C<q <2 .phơng trình x(x+1)=q hai nghiệm trái dáu vì -q<0.nghiệm dơng x1=p thoả mÃn 0<p<1...
 • 8
 • 619
 • 2

Xem thêm