đề thi công chức xã

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... UBND cấp phải định tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn QPPL UBND cấp ban hành? Đáp án: Theo Khoản Điều 24 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP (1 điểm), Chủ tịch UBND cấp định tổ chức lấy ... thảo, Chủ tịch UBND tổ chức việc lấy ý kiến tiếp thu ý kiến quan, tổ chức liên quan, nhân dân địa phương sau chỉnh lý lại dự thảo (2 điểm) Trong vòng ngày, tổ chức, cá nhân phân công soạn thảo phải ... tử (1 điểm) + Sau kiểm tra giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử Giấy chứng tử (1 điểm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ký cấp cho người khai tử Giấy chứng tử (1...
 • 22
 • 8,566
 • 44

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai điều 37 Luật Công chứng ông Đ yêu cầu UBND phường T, thành phố Huế (nơi có bất động sản) chứng thực tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Thừa Thi n Huế công chứng ... Ngày 01/02/2009 họ đến UBND đề nghị hướng dẫn thủ tục để đăng ký kết hôn Là công chức Tư pháp-hộ tịch, anh/chị hướng dẫn tham mưu giải trường hợp nào? Đáp án: Là công chức Tư pháp-hộ tịch, quy ... tỉnh Thừa Thi n Huế việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng việc chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường thành phố Huế chuyển giao cho tổ chức hành...
 • 33
 • 424
 • 1

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... UBND cấp phải định tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn QPPL UBND cấp ban hành? Đáp án: Theo Khoản Điều 24 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP (1 điểm), Chủ tịch UBND cấp định tổ chức lấy ... thảo, Chủ tịch UBND tổ chức việc lấy ý kiến tiếp thu ý kiến quan, tổ chức liên quan, nhân dân địa phương sau chỉnh lý lại dự thảo (2 điểm) Trong vòng ngày, tổ chức, cá nhân phân công soạn thảo phải ... tử (1 điểm) + Sau kiểm tra giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử Giấy chứng tử (1 điểm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ký cấp cho người khai tử Giấy chứng tử (1...
 • 15
 • 507
 • 0

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai điều 37 Luật Công chứng ông Đ yêu cầu UBND phường T, thành phố Huế (nơi có bất động sản) chứng thực tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Thừa Thi n Huế công chứng ... Ngày 01/02/2009 họ đến UBND đề nghị hướng dẫn thủ tục để đăng ký kết hôn Là công chức Tư pháp-hộ tịch, anh/chị hướng dẫn tham mưu giải trường hợp nào? Đáp án: Là công chức Tư pháp-hộ tịch, quy ... tỉnh Thừa Thi n Huế việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng việc chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường thành phố Huế chuyển giao cho tổ chức hành...
 • 33
 • 279
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... làm việc UBND phận công chức đội ngũ công chức hành nhà nước Đội ngũ công chức khác với đội ngũ công chức ngành tư pháp Tòa án, Viện kiểm sát, quan thi hành án Là công chức thuộc chức danh chuyên ... nghiệp công chức TP-HT với số chức danh công chức làm 11 công tác tư pháp công tác hộ tịch khác, theo cá nhân học viên việc đời chức danh công chức TP-HT sở lồng ghép công tác tư pháp với công ... Chức danh công chức TP-HT xuất văn pháp luật thể rõ đặc điểm nghề nghiệp công chức Đó kết hợp hai nhiệm vụ tư pháp hộ tịch mà công chức TP-HT phải đảm nhận Cũng chức danh công chức khác cấp xã, ...
 • 121
 • 224
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... thực thi công vụ công chức quyền cấp Nhìn chung, đề tài nói nghiên cứu lý luận thực tiễn chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp lực thực thi công vụ công chức cấp góc độ khác Các công ... Tuyên Quang 1.1.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chung Công chức cấp nhiệm vụ cụ thể công chức tư pháp - hộ tịch cấp - Chức công chức Công chức cấp bao gồm chức danh: Tài - Kế ... trình thực chức nhiệm vụ quan Trên sở khái niệm lực, công vụ công chức nêu trên, nêu lên khái niệm lực thực thi công vụ công chức sau: 32 Năng lực thực thi công vụ công chức tổng hợp...
 • 104
 • 409
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... công chức cấp Công chức Tư pháp- Hộ tịch phải thực nghĩa vụ hưởng quyền lợi cán bộ, công chức mà pháp luật quy định công chức cấp Như vậy, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp hiểu sau: Công ... CB, CC quy định Chính phủ công chức cấp đánh giá lực thực thi công vụ công chức Năng lực công chức cấp yêu cầu đặt giai đoạn lịch sử Đây vấn đề đặc biệt cần thi t trình đổi mới, hội nhập ... lý luận pháp lý công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp lực công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp Làm rõ khái niệm công chức cấp nói chung công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp nói riêng Chức năng, nhiệm...
 • 111
 • 303
 • 15

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... bộ, công chức tổ chức máy làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ cấp đến sở quan tâm củng cố, kiện toàn Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy đội ngũ cán làm công tác tư pháphộ tịch thi u ... quy định chức danh, số lượng, số chế độ sách cán công chức 18 xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp số cán toàn huyện 80 người, thực tế tỉnh ta có 45 cán làm công tác ... điểm tiếp công dân phận cửa; cán bộ, công chức ngành tư pháp phân công tham gia "Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" cán có lực chuyên môn, nhiều kinh nghiệm khả tác nghiệp công tác hộ...
 • 26
 • 1,141
 • 3

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... tiễn công tác tư pháp cấp (Ban Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã) từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thi n quy định pháp luật Ban Tư pháp, cán bộ, công chức phụ trách công ... nghiên cứu đề tài Trong năm qua, vấn đề tư pháp cấp nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, nghiên cứu Một số công trình nghiên cứu Ban Tư pháp đăng tải sách báo pháp lý sách: Công tác tư pháp xã, phường, ... cấp KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 MỞ ĐẦU Tính cấp thi t đề tài Xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) đơn vị sở hệ thống đơn vị hành bốn cấp Nhà nước ta Uỷ ban nhân dân cấp thực chức...
 • 93
 • 1,564
 • 11

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... tháng 12 năm 2001 phủ quy định công chức phường, thị trấn *Tiêu chuẩn công chức xã, phường, thị trấn - Công chức tư pháp xã, phường, thị trấn phải đáp ứng tiêu chuẩn công dân Việt Nam có đầy đủ ... tiêu chuẩn công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã, tiêu chuẩn người làm công tác chứng thực * Nhiệm vụ Theo nghị định số 112/2011/NĐ – CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 phủ quy định công chức xã, phường, ... luật XĐT đội trưởng ĐC Địa MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CHỨNG Trang 01 05 THỰC Tổ chức thục công tác tư pháp xã, phường thị trấn Nhiện vụ tiêu chuẩn công chức tư...
 • 39
 • 1,805
 • 20

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... luật UBND cấp thể ngôn ngữ theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND năm 2004? A Chỉ tiếng Việt B Tiếng Việt tiếng dân tộc thi u số có 50% người dân tộc thi u số sinh ... dân cấp Câu 31: Khi phát văn HĐND cấp ban hành có nội dung trái pháp luật công dân cần kiến nghị tới quan sau theo quy định Nghị định số 16/2013/NĐ-CP? A Hội đồng nhân dân cấp B Ủy ban ... văn theo quy định Nghị định số 40/2010/NĐ-CP? A Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp B Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân C Phó Chủ tịch UBND cấp Câu 38: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có...
 • 20
 • 190
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... Đề tài khoa học cấp Đổi công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ công chức t pháp địa phơng Hà Nội, 2007 Bộ t pháp Viện khoa học pháp lý Đề tài khoa học cấp đổi công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ công ... cụng tỏc thi hnh ỏn cũn thiu tn ty, cú nhng biu hin tiờu cc, vi phm phỏp lut quỏ trỡnh thc hin nhim v nh tham ụ, nhn hi l, nhng nhiu, gõy phin h cho ng s (gi ý xin tin bi dng, t nh thi hn thi hnh ... sõu liờn quan n thi hnh ỏn dõn s, c quan thi hnh ỏn dõn s v chp hnh viờn Phn k nng, nghip v thi hnh ỏn vi 18 ni dung o to thi gian 396 tit, chim 61% tng thi lng chng trỡnh Giỏo trỡnh o to chp hnh...
 • 315
 • 335
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... luật UBND cấp thể ngôn ngữ theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND năm 2004? A Chỉ tiếng Việt B Tiếng Việt tiếng dân tộc thi u số có 50% người dân tộc thi u số sinh ... dân cấp Câu 31: Khi phát văn HĐND cấp ban hành có nội dung trái pháp luật công dân cần kiến nghị tới quan sau theo quy định Nghị định số 16/2013/NĐ-CP? A Hội đồng nhân dân cấp B Ủy ban ... lý hộ tịch? A UBND cấp nơi cư trú người giám hộ B UBND cấp nơi có trụ sở quan, tổ chức đảm nhận giám hộ C UBND cấp huyện nơi cư trú người giám hộ Câu 71: Đối tượng đề nghị thay đổi giám...
 • 20
 • 7,140
 • 38

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... UBND cấp phải định tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn QPPL UBND cấp ban hành? Đáp án: Theo Khoản Điều 24 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP (1 điểm), Chủ tịch UBND cấp định tổ chức lấy ... thảo, Chủ tịch UBND tổ chức việc lấy ý kiến tiếp thu ý kiến quan, tổ chức liên quan, nhân dân địa phương sau chỉnh lý lại dự thảo (2 điểm) Trong vòng ngày, tổ chức, cá nhân phân công soạn thảo phải ... tử (1 điểm) + Sau kiểm tra giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử Giấy chứng tử (1 điểm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ký cấp cho người khai tử Giấy chứng tử (1...
 • 15
 • 198
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... giả tệ nạn hội khác - Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ viên chức nhà nước cấp xã, bảo hiểm hội theo phân cấp phủ - Tổ chức đạo công tác thi hành án ... lực hiệu công tác đăng ký quản lý hộ tịch quận quan tâm Chức nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức hoạt động UBND quận 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 2.1.1 Chức - UBND tổ chức đạo việc thi hành ... giải - Công tác quản lý Nhà nước thi hành án dân - Công tác Chứng thực - Công tác Quản lý đăng ký Hộ tịch - Công tác trợ giúp Pháp lý - Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ công tác...
 • 28
 • 793
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... giám sát thi công t vấn khác Sơ đồ tổ chức máy công ty tu bổ di tích thi t bị văn hoá TW Giám đốc công ty 13 Phó giám đốc phòng KHKD phó giám đốc Phòng KT KCS XN thi công XN thi công TT thi t kế ... phẩm xây lắp công ty thờng công trình, hạng mục công trình, nhóm hạng mục công trình giai đoạn công việc cảu hạng mục công trình Bất kỳ công trình bắt đầu thi công phải lập dự toán thi t kế để ... phân xởng Vật t công ty mua giao thẳng tới công trình nhập kho để dự tính Vật t sử dụng cho thi công công trình bao gồm: vật t nhập từ kho công ty, vật t công ty mua xuất thẳng tới công trình vật...
 • 32
 • 300
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Công chức cấp công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh ... niệm công chức, đưa thuật ngữ chung cán bộ, công chức Cũng không phân định rõ ràng đối tượng công chức, chẳng hạn người làm việc đơn vị nghiệp nhà nước công chức, người làm việc quan hành xã, ... định chế pháp lý, cấu tổ chức máy nhà nước vấn đề người (tức đội ngũ cán bộ, công chức) vấn đề thứ ba trở nên cấp thi t mang tính định Việc có nhìn xác cán bộ, công chức thực có ý nghĩa quan...
 • 9
 • 1,767
 • 3

Xem thêm