đề thi đh khối b năm 2011 môn toán

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B pot

Cao đẳng - Đại học

... c=:Q4-4()9a;cJ\ B + :5 -  d O d⇔ <c8=  / / /  OABS OAOB AOB AOB= = ≤8*=J59#?Q@<C])E)4 b4 AOB = - d ... :;=)((<J!"#KLMM;/N#$.#63a b b c c aab c bc a ca b + + ++ + ≥+ + +4!>?!6 !"#$%&'(()*+0< .@.A B . .;C :;=<D8$#D ... HKHa= = =33AKH⇒ =4/U4/U4/U4/UUc@h    a b c cab c ab b a a b + − −= =+ + − − − −4/Ux&rx <%8cy(d'c=#5J&']rx...
 • 6
 • 236
 • 0

Ðề thi tuyển sinh cao đẳng khối B năm 2011 môn toán học pot

Ðề thi tuyển sinh cao đẳng khối B năm 2011 môn toán học pot

Cao đẳng - Đại học

... 0,25 Ta có SA ⊥ BC, AB ⊥ BC ⇒ SB ⊥ BC. Do đó, góc giữa (SBC) và (ABC) b ng no30 .SBA = 0,25 11 212S ABM S ABCVV SAABBC== 0,25 ; B CABa==o3.tan303aSA AB==⋅ 0,25 IV ... VII .b (1,0 điểm) Vậy phần thực của 1z b ng 1,2 phần ảo của 1z b ng 12−⋅ 0,25 Hết B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối:< /b> ... giác vuông cân tại B, ,ABa=SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) b ng 30o. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích của khối < /b> chóp S.ABM theo a. Câu...
 • 4
 • 179
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH potx

Cao đẳng - Đại học

... ỷ(1)0,25pdngbtngthc ( )22 2 2x y zx y za b c a b c + + + + + +,tacú ( )22 2 2a b ca b c a b c b c a ab bc ca ab bc ca + + + + = + + + +.(2)0.25tS = ( )2a b cab bc ca + ... CvsongsongviBDctcỏccnhSB,SDlnltti ', ' .B D Tớnhthtớchkhichúp. ' ' 'S AB C DCõuV(1,0im)Gis , ,a b c ldibacnhcamttamgiỏc.Tỡmgiỏtrnhnhtcabiuthc4 4 4a c cP b c a c a b a b c ... '1 3.3 18S AB C D AB C DaV h S ị = = (vtt)0.25tbiuthcvtrỏilM,ỏpdngbbtngthc2 2 2 21( )3x y z x y z + + + + tac221 2 2 2 11 1 1 3 23 3a b c a b cM b c a b c a ộ ự ổ ử ổ...
 • 10
 • 296
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC  potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC  potx

Cao đẳng - Đại học

... doútacú1.000,25 ( ) ( ) ( ) 2011 0 2 4 2010 1 3 5 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 i C C C C C C C C i + = - + - - + - + - - ( 1)mtkhỏc ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1005 2011 2 10051005 10051 ... ,A B khác Ithoảmãn AI AB = .CâuVIIA.(1,0điểm):Tínhtổng1 3 5 7 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011S C C C C C C = - + - + + - L B. TheochươngtrìnhnângcaoCâuVIB: ... nn n n na b - = = = + r r r r r r r r r r r r ( ) ( ) ( )( )22 24 10 3 3 0 3 0 3 0a b a b a b a b a b a b + = - - - = - = - = Ã3 0a b - =chn ( )33, 1 31a b n = = ị =...
 • 7
 • 265
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI TỈNH HƯNG YÊN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI TỈNH HƯNG YÊN ppt

Cao đẳng - Đại học

... hng yên đề < /b> thi < /b> thử đại học Năm 2011 Trờng THPT Trần Quang Khải môn toán khối < /b> a, b Thời gian làm b i 180 phút Câu 1. (2 điểm). Cho hàm số: y=-2x 3 -3x 2 +1(C). 1, Khảo sát sự biến thi< /b> n ... chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh b ng a. Hình chiếu của S lên (ABC) thuộc cạnh AC. Góc giữa (SAB), (SBC) với (ABC) lần lợt b ng 30 0 và 60 0 . Tính thể tích khối < /b> chóp S.ABC. Câu ... chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh b ng a. Hình chiếu của S lên (ABC) thuộc cạnh AC. Góc giữa (SAB), (SBC) với (ABC) lần lợt b ng 30 0 và 60 0 . Tính thể tích khối < /b> chóp S.ABC. 1đGiHlhỡnhchiucaStrờn(ABC)SH...
 • 5
 • 283
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 môn toán Khối: D - THPT Tuy Phong docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 môn toán Khối: D - THPT Tuy Phong docx

Toán học

... ợ0,25+)Goid1lngthngquaBvsongsongvidnờnphngtrỡnhd1l:x+y 8=0.0,25yx2 310PNTHITHIHCKHIDNM2011(ỏpỏngm7trang)Cõuý Nidung imCõuI21) 1im1/Tpxỏcnh: { }\ 3D R =.0,252/SbinthiờnaChiubinthiờn:Tacú25' ... ;2 ; ) B d B t t t Î Þ + -(2 ;1 ; 1 2 )AB t k t k t k Þ + - - - - + - uuurABlàđoạnvuônggócchung ó. 0. ' 0AB uAB u ì = ï í = ï î uuurr uuur ur0,25ADE B dCdd1tacú1 ... " ẻ ỗ ỳ ố ỷ 2 / 2 2 1 t 1 1 P 1 0, t 0; t t 160,25 +) B ng biến thi< /b> n : t 0 1 16 P - P 289 160,25 +) Tbbttacú 289 min P 16 = ti1 116 2t x y = = =0,25CõuVI.a21)1im+)Gi...
 • 8
 • 258
 • 0

Đề thi thử đại học năm 2011 môn Toán khối A - Đề số 1 potx

Đề thi thử đại học năm 2011 môn Toán khối A - Đề số 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... 1 1 12 1 1 1Pab b bc c ac a ≤ + + ÷+ + + + + +  =21 12 1abc abcab b bc c abc ac a bc abc + + ÷+ + + + + +  =1 1 12 1 1 1 2ab b ab b ab b ab b  + + = ÷+ ... triển(1+x) 2011 = 20112 011 2011 20102010 2011 22 2011 1 2011 0 2011 xCxCxCxCC +++++0,25Chọn x = -1 ta có: 2011 20113 2011 1 2011 2010 2011 2 2011 0 2011 CCCCCC +++=+++Chọn x = 1 ta có: 20112 011 2011 2 2011 1 2011 0 2011 2 ... 1,0Ta có 2011! S=!1!2010 !2011 !3!2008 !2011 !2005!6 !2011 !2007!4 !2011 !2009!2 !2011 +++++ =2010 2011 2008 2011 6 2011 4 2011 2 2011 CCCCC +++++0,25Khai triển(1+x) 2011 = 20112 011 2011 20102010 2011 22 2011 1 2011 0 2011 ...
 • 14
 • 398
 • 0

Đề thi thử đại học năm 2011 môn Toán khối A - Đề số 1 docx

Đề thi thử đại học năm 2011 môn Toán khối A - Đề số 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... Vĩnh PhúcTrường THPT Xuân Hoà KỲ THI < /b> KSCL THI < /b> ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1ĐỀ THI < /b> MÔN Toán; Khối < /b> A Thời gian làm b i : 180 phút, không kể thời gian giao đề.< /b> Đề thi < /b> gồm 01 trang_ _ _ _ _ _ _ _ ... 1); B( b; 0); C(0; c); b, c > 0.Theo giả thi< /b> t ta có tam giác ABC vuông tại A nên5. 0 2 5 02AB AC c b O b= ⇔ = − + ≥ ↔ ≤ ≤uuur uuur0,252 2 21 1. ( 2) 1. 2 ( 1)2 2ABCS AB AC b c∆= ... =0,5Trong tam giác SAB có: 2 210SB SA AB a= + =Do ··090SCB SAB= = nên tứ diện SABC nội tiếp trong mặt cầu đường kính SB.0,25Suy ra b n kính mặt cầu b ng 102 2SB a=Vậy S2 24 10mcR...
 • 6
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A potx

Cao đẳng - Đại học

... 2 24a b c a b ca abc b abc c abc+ ++ + ≥+ + + ⇔ 3 3 3( )( ) ( )( ) ( )( ) 4a b c a b ca b a c b c b a c a c b + ++ + ≥+ + + + + + Ta có 33( )( ) 8 8 4a a b a caa b a c+ ... 5x = a , 5y =b , 5z = c . Từ giả thi< /b> t ta có : ab + bc + ca = abc B t đẳng thức cần chứng minh có dạng : 2 2 24a b c a b ca bc b ca c ab+ ++ + ≥+ + + ( *) 0,25đAS B CMND…….Hết ... cao của khối < /b> chóp SBCNM Trong tam giác SBA ta có SB = 2a , AB AMSB MS= = 12 . Vậy BM là phân giác của góc SBA ⇒·030SBH = ⇒ SH = SB.sin300 = a Gọi V là thể tích chóp SBCNM ta...
 • 9
 • 255
 • 0

Xem thêm