đề thi đại học khối b năm 2013 môn hóa

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối B môn hóa từ năm 2010 -2013

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối B môn hóa từ năm 2010 -2013

Hóa học

... án B Trang 1/8 TUYỂN TẬP ĐỀ THI < /b> ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI B CỦA B GD & ĐT KÈM THEO LỜI GIẢI CHI TIẾT B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 06 trang) ÐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI ... ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 06 trang) HƯỚNG DẪN GIẢI – PHÂN TÍCH ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HÓA HỌCKhối < /b> B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề < /b> M· ®Ò 517 Họ ... ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi < /b> : HÓA HỌC; Khối < /b> B Thời gian làm b i : 90 phút, không kể thời gian phát đề < /b> Ho, tên thí sinh: ……………………………………………………… Số b o danh: ………………………………………………………… Cho biết...
 • 93
 • 18,048
 • 17

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

Hóa học

... www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 6/ 5 TRƯỜNG THPT CẨM B NH ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 1 MÔN HÓA HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013 STT MĐT ... 45 C 45 B 45 B 45 B 46 B 46 B 46 B 46 C 47 A 47 D 47 B 47 C 48 B 48 C 48 C 48 B 49 B 49 B 49 B 49 B 50 A 50 ... C 14 A 14 B 15 B 15 B 15 B 15 A 16 C 16 C 16 B 16 B 17 C 17 C 17 B 17 B 18 B 18 B 18 B 18 A 19 B 19 C 19 C...
 • 6
 • 418
 • 5

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

Hóa học

... & ðT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi < /b> gồm 6 trang) ðỀ THI < /b> THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi:< /b> Hoá học < /b> – Khối < /b> A ,B Thời gian làm b i 90 phút Họ tên học < /b> sinh: Số b o danh………….: ... 14 B 14 B 14 14 14 15 A 15 D 15 15 15 16 B 16 A 16 16 16 17 B 17 D 17 17 17 18 C 18 B 18 18 18 19 D 19 A 19 19 19 20 C 20 A 20 20 20 21 B 21 C 21 21 21 22 B 22 D 22 22 22 23 A 23 B 23 ... 1 A 1 B 1 1 1 2 A 2 A 2 2 2 3 A 3 B 3 3 3 4 D 4 A 4 4 4 5 A 5 A 5 5 5 6 B 6 C 6 6 6 7 A 7 B 7 7 7 8 C 8 C 8 8 8 9 C 9 A 9 9 9 10 D 10 C 10 10 10 11 B 11 A 11 11 11 12 B 12 B 12 12...
 • 8
 • 518
 • 2

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

Hóa học

... trang) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề < /b> Họ và tên thí sinh: SBD: Lớp: Cho biết nguyên tử khối < /b> của ... ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12 cauhoi 061 1 B 2 C 3 D 4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 C 10 B 11 A 12 C 13 D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 A 19 B 20 D 21 B 22 D 23 A 24 B ... 1 B. y = 10x C. y = x + 2 D. y = 2x MÃ ĐỀ: 061 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> b i giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 7/7 - Mã đề < /b> thi...
 • 7
 • 553
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

Hóa học

... A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B  A A B C . C B A B C C B . A C D. C D A C D C C0 C B C A .0 C B B? D B D A ... D B C@ B D C D .@ B A C/ A C B C ./ A B AA D C D C .A A D D A D A A 0 D D C C A D D 0 A D B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B ... D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B C B BA D D D D 0A B D A D C A A C ? B B D C Trang 9/9 - Mã đề < /b> thi < /b> 485(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không...
 • 9
 • 731
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH potx

Cao đẳng - Đại học

... www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM B NH (Đề thi < /b> có 05 trang) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối < /b> ... C 45 B 45 B 45 B 46 B 46 B 46 B 46 C 47 A 47 D 47 B 47 C 48 B 48 C 48 C 48 B 49 B 49 B 49 B 49 B 50 A 50 A ... 10 B 10 C 11 A 11 B 11 B 11 D 12 B 12 B 12 A 12 B 13 B 13 A 13 D 13 D 14 A 14 C 14 A 14 B 15 B 15 B 15 B 15...
 • 6
 • 221
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 MÔN HÓA HỌCKhôi A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN - MÃ ĐỀ 220 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC – Khôi A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN - MÃ ĐỀ 220 pdf

Cao đẳng - Đại học

... & ðT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi < /b> gồm 6 trang) ðỀ THI < /b> THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi:< /b> Hoá học < /b> – Khối < /b> A ,B Thời gian làm b i 90 phút Họ tên học < /b> sinh: Số b o danh………….: ... 5 6 B 6 C 6 6 6 7 A 7 B 7 7 7 8 C 8 C 8 8 8 9 C 9 A 9 9 9 10 D 10 C 10 10 10 11 B 11 A 11 11 11 12 B 12 B 12 12 12 13 A 13 A 13 13 13 14 B 14 B 14 14 14 15 A 15 D 15 15 15 16 B 16 ... ñối với oxi b ng 0,225. Dẫn X vào b nh kín có xúc tác b t sắt, ñun nóng thì thu ñược hỗn hợp khí Y có tỉ khối < /b> ñối với oxi b ng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH3 là A. 15% B. 25% C....
 • 8
 • 165
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối: D

  ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐỀ LUYỆN THI < /b> ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 ĐỀ LUYỆN THI < /b> Môn thi:< /b> TIẾNG ANH; Khối:< /b> D (Đề thi < /b> có 04 trang) Thời gian làm b i: 90 phút.Họ, tên thí sinh: Số b o danh: Mã đề < /b> thi < /b> _ _ _ _ĐỀ THI < /b> GỒM ... điểm thi < /b> tốt nghiệp THPT Đề thi < /b> đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi < /b> tốt nghiệp trung học < /b> phổ thông các năm Xem tra đáp án đề < /b> thi < /b> tốt nghiệp THPT Trang 4/7 - Mã đề < /b> thi < /b> 109Nguồn: diemthi.24h.com.vn ĐỀ ... nghiệp THPT Đề thi < /b> đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi < /b> tốt nghiệp trung học < /b> phổ thông các năm Xem tra đáp án đề < /b> thi < /b> tốt nghiệp THPT Trang 1/7 - Mã đề < /b> thi < /b> 109Nguồn: diemthi.24h.com.vn1 D 11 B 21 A 31...
 • 7
 • 343
 • 2

Tài liệu ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Môn thi: Toán docx

Tài liệu ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Môn thi: Toán docx

Cao đẳng - Đại học

... tam giác ABC.A B C’ có BB’ = a, góc giữa đường thẳng BB’ và mặt phẳng (ABC) b ng 600; tam giác ABC vuông tại C và BAC = 600. Hình chiếu vuông góc của điểm B lên mặt phẳng (ABC) trùng ... ÐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Môn thi:< /b> Toán (khối < /b> B) (Thời gian làm b i: 180 phút) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ... 3I (1 ln3) ln24   Câu IV. BH= 2a, 2 1 333 2 2 4BH a aBNBN    ; 3'2a B H  goïi CA= x, BA=2x, 3BC x 22 2 222CABA BC BN   222 233 4 24 2a xx x...
 • 6
 • 448
 • 0

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối a năm 2010-2013

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối a năm 2010-2013

Hóa học

... C3H8. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 05 trang)ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối < /b> A Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề< /b> ThÇy gi¸o: ... sinh ra ancol etylic B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……o.O.o……ĐỀ CHÍNH THỨC( Đề thi < /b> có 06 trang )ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011……o.O.o…… Môn: HOÁ HỌC; Khối < /b> AThời gian làm b i: 90 phútHướng dẫn ... HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối < /b> AThời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề< /b> (Đề thi < /b> có…trang)Mã đề < /b> thi < /b> 596Họ, tên thí sinh: Số b o danh: Cho biết nguyên tử khối < /b> (theo đvC) của...
 • 100
 • 13,621
 • 17

Tài liệu GỢI Ý GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 374 potx

Tài liệu GỢI Ý GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 374 potx

Cao đẳng - Đại học

... thầy Trung 0983173532Trang 1GỢI Ý GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013 Môn thi < /b> : HÓA, khối < /b> A - Mã đề < /b> : 374Cho biết nguyên tử khối < /b> của các nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; ... ống nghiệm b ng:(a) b ng khô. (b) b ng có tẩm nước.(c) b ng có tẩm nước vôi. (d) b ng có tẩm giấm ăn.Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất làA. (d) B. (c)C. (a) D. (b) HD giải:• ... 45: Cho các phát biểu sau:(a) Trong b ng tuần hoàn các nguyên tố hóa học,< /b> crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB. (b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ.(c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của...
 • 11
 • 878
 • 7

Xem thêm