đề tài thực trạng về khẩu phần ở trẻ em và kiến thức về dinh dưỡng của các cô giáo trường mầm non đại mỗ b huyện từ liêm hà nội năm 2010 luận văn đồ án đề tài tốt nghiệp

Thực trạng về khẩu phần trẻ em kiến thức về dinh dưỡng của các giáo Trường Mầm non Đại Mỗ B huyện Từ Liêm - Nội năm 2010

Thực trạng về khẩu phần ở trẻ em và kiến thức về dinh dưỡng của các cô giáo Trường Mầm non Đại Mỗ B huyện Từ Liêm - Hà Nội năm 2010

Y khoa - Dược

... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP B C SỸ Y KHOA khoá 2004 - 2010 Nội - 2010 B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI  NGUYỄN THỊ THÙY NINH THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN TRẺ EM < /b> KIẾN THỨC VỀ ... THỨC VỀ DINH < /b> DƯỠNG CỦA CÁC GIÁO TRƯỜNG MẦM NON < /b> ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM NỘI - NĂM 2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP B C SỸ Y KHOA khoá 2004 - 2010 Người hướng dẫn: PGS TS Đỗ Thị Hòa Nội2010 Lời ... quan đến dinh < /b> dưỡng < /b> cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề < /b> nhằm mục tiêu sau đây: tả phần < /b> thực < /b> tế trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội tả kiến < /b> thức < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> < /b> giáo < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> nói...
 • 65
 • 1,145
 • 3

THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN TRẺ EM KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁC GIÁO TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM NỘI - NĂM 2010

THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN Ở TRẺ EM VÀ KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁC CÔ GIÁO TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM HÀ NỘI - NĂM 2010

Y khoa - Dược

... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP B C SỸ Y KHOA khoá 2004 - 2010 Nội - 2010 B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI  NGUYỄN THỊ THÙY NINH THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN TRẺ EM < /b> KIẾN THỨC VỀ ... THỨC VỀ DINH < /b> DƯỠNG CỦA CÁC GIÁO TRƯỜNG MẦM NON < /b> ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM NỘI - NĂM 2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP B C SỸ Y KHOA khoá 2004 - 2010 Người hướng dẫn: PGS TS Đỗ Thị Hòa Nội2010 Lời ... quan đến dinh < /b> dưỡng < /b> cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề < /b> nhằm mục tiêu sau đây: tả phần < /b> thực < /b> tế trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội tả kiến < /b> thức < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> < /b> giáo < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> nói...
 • 64
 • 830
 • 6

luận văn đại học sư phạm nội tả khẩu phần thực tế của trẻ trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Nội.

luận văn đại học sư phạm hà nội Mô tả khẩu phần thực tế của trẻ ở trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Hà Nội.

Giáo dục học

... quan đến dinh < /b> dưỡng < /b> cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề < /b> nhằm mục tiêu sau đây: tả phần < /b> thực < /b> tế trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội tả kiến < /b> thức < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> < /b> giáo < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> nói ... non < /b> Đại Mỗ < /b> BĐại Mỗ < /b> – Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B nằm Thôn Ngọc Trục – Xã Đại Mỗ < /b> – Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội Trường < /b> diện tích rộng >300 mét vuông, trường < /b> ... Nội - Khẩu < /b> phần < /b> trường < /b> trẻ < /b> - Các < /b> < /b> giáo < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trường < /b> mầm < /b> non...
 • 62
 • 424
 • 0

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014

Y dược - Sinh học

... Y tế công cộng, Nội 19 Nguyễn Xuân Thu (2010) , Thực < /b> trạng < /b> điều kiện vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm b p ăn tập thể trường < /b> tiểu học, mầm < /b> non < /b> công lập huyện Từ Liêm Nội năm 2010 , Y tế công ... + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Huỳnh Cung + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Yên Ngưu + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> C Thị Trấn + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Chi + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Hoa Hồng + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Mặt Trời Việt + Trường < /b> ... Thực < /b> trạng < /b> điều kiện Vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm kiến < /b> thức,< /b> thực < /b> hành người chế biến b p ăn tập thể trường < /b> mầm < /b> non < /b> quận Cầu Giấy, Nội năm 2010 , Thạc sỹ Y tế công cộng, Y tế công cộng, Đại học...
 • 41
 • 1,954
 • 2

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 (2)

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 (2)

Y dược - Sinh học

... Tạm thời cách ly công việc chế biến để điều trị b nh Khác (ghi rõ)………… Được sử dụng thức < /b> ăn lại b a trước cho b a sau Không sử dụng thức < /b> ăn lại b a trước cho b a sau Ăn trước 2h Ăn sau 2h tủ lạnh ... đất, nhà b p Để nơi khác Hàng ngày Từ ngày trở lên Khi đầy thùng đổ, không phụ thuộc số ngày Đạt 3 2 Không đạt yêu cầu PHỤ LỤC : B NG CHẤM ĐIỂM KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Câu hỏi Phương án trả ... gian từ lúc chế biến xong đến b a ăn hợp lý? Nơi lưu mẫu thực < /b> phẩm Do sử dụng phụ gia, phẩm màu không đúng, ô nhiễm hóa chất BVTV Do chế biến không cách Do b o quản không đảm b o Không biết/không...
 • 7
 • 599
 • 13

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Y dược - Sinh học

... Y tế công cộng, Nội 19 Nguyễn Xuân Thu (2010) , Thực < /b> trạng < /b> điều kiện vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm b p ăn tập thể trường < /b> tiểu học, mầm < /b> non < /b> công lập huyện Từ Liêm Nội năm 2010 , Y tế công ... 19 Biểu đồ 3.1 Kiến < /b> thức < /b> thực < /b> hành ATTP NCB thức < /b> ăn trước can thiệp 19 Kiến < /b> thức < /b> sau can thiệp Thực < /b> hành sau can thiệp 23 Biểu đồ 3.2 Kiến < /b> thức < /b> thực < /b> hành an toàn thực < /b> phẩm người chế biến ... + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Huỳnh Cung + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Yên Ngưu + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> C Thị Trấn + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Chi + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Hoa Hồng + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Mặt Trời Việt + Trường...
 • 41
 • 553
 • 1

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Y dược - Sinh học

... đến kiến < /b> kiếnthức, thức < /b> ,thực < /b> thựchành hành vềVSATTP VSATTPcủa người ngườichế chếbiến biến - MLQ hình trường,< /b> tuổi với kiến < /b> thức < /b> người chế biến - MLQ hình trường < /b> với thực < /b> hành người chế biến ... sinh an toàn thực < /b> thực hành vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm người phẩm trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp chế biến trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 ... KẾT LUẬN Một Mộtsố sốyếu yếutố tố - Kiến < /b> Kiếnthức thức < /b> Thực < /b> Thựchành hành củangười ngườichế chế củangười ngườichế chế biến biếnvề vềVSATTP VSATTP biến biến vềVSATTP VSATTP Trước can thiệp: 74,1%...
 • 28
 • 569
 • 0

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6-8 tuổi tại trường tiểu học xuân phương, huyện từ liêm, nội năm 2008

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6-8 tuổi tại trường tiểu học xuân phương, huyện từ liêm, hà nội năm 2008

Tài liệu khác

... đích đánh giá tình trạng < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> số yếu tố liên quan trẻ < /b> em < /b> 6-8 tuổi Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình trạng < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> học sinh 6-8 tuổi trường < /b> tiểu học Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Nội năm ... Wageningen, Lan 19 Lê Thị Hương (1999), Dinh < /b> dưỡng < /b> cộng đồng Tình trạng < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> số yếu tố liên quan hai trường < /b> tiểu học nội, ngoại thành Nội Luận án thạc sỹ chuyên ngành, Đại học Y Nội p.72 ... đồng, Luận án tiến sỹ chuyên ngành Đại học Y Nội Mai Văn Quang (1998), Dinh < /b> dưỡng < /b> cộng đồng Đánh giá tác động chương trình ăn trưa số trường < /b> tiểu học Nội, luận án thạc sỹ chuyên ngành Đại...
 • 34
 • 1,080
 • 5

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh trường học sức khỏe học sinh tại 3 trường phổ thông huyện gia lâm -hà nội năm 2010-2011

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh trường học và sức khỏe học sinh tại 3 trường phổ thông huyện gia lâm -hà nội năm 2010-2011

Xuất nhập khẩu

... cộng đồng trung tâm y tế Nội, người đồng hướng dẫn giúp đỡ em < /b> thực < /b> hiện, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu ,phòng đào tạo đại < /b> học,thư viện ,các < /b> thầy < /b> giáo < /b> môn đặc biệt thầy < /b> giáo < /b> ... đây.Vì em < /b> tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: - tả thực < /b> trạng < /b> vệ sinh môi trường < /b> ba trường < /b> PTTH huyện Gia Lâm thành phố Nội năm 2010- 2011 - tả thực < /b> trạng < /b> sức khỏe học sinh ba trường < /b> PTTH huyện ... Gia Lâm thành phố Nội năm 2010- 2011 Từ đề < /b> xuất số biện pháp nhằm góp phần < /b> giải vấn đề < /b> vệ sinh trường < /b> học nâng cao sức khỏe học sinh cho trường < /b> huyện huyện Gia Lâm thành phố Nội năm học sau...
 • 59
 • 1,228
 • 8

Luận văn nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trong bối cảnh suy giảm kinh tế huyện từ liêm nội

Luận văn nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở huyện từ liêm hà nội

Khoa học tự nhiên

... y giáo,< /b> < /b> giáo < /b> B môn Kinh t ; th y < /b> giáo < /b> Khoa Kinh t Phát tri n nông thôn; Vi n Sau ð i h c ñã t o ñi u ki n giúp ñ m i m t trình h c t p hoàn thành lu n văn Tôi xin chân thành cám ơn cán b ... d ng công th c sau:[16,tr 64] T ng giá c hàng - T ng giá c hàng Lãi su t tín = hoá b n ch u d ng thương m i hoá b n tr ti n x 100 T ng giá c hàng hoá b n tr ti n + Lãi su t tín d ng ngân hàng: ... ngành ngh ñ c bi t Nhà nư c qu n lý) B ng vi c ban hành h th ng lu t thu , Nhà nư c s quy ñ nh ñánh thu ho c không ñánh thu , ñánh thu v i thu su t cao ho c th p vào ngành ngh , m t hàng c th Thông...
 • 127
 • 513
 • 0

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Nội

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Khoa học xã hội

... Luận văn Đây hạn chế tác giả trình thực < /b> Luận văn 1.8 Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần:< /b> Phần < /b> Mở đầu, phần < /b> Nội dung phần < /b> Kết luận Phần < /b> Nội dung chia thành chương:  Chương I: sở lý luận thực < /b> ... hỏi thực < /b> niên(chủ yếu sinh năm từ 1990 trở đây) Địa b n tiến hành việc vấn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, ngoại thành Nội Những thông tin định lượng thu từ phương pháp thành tố quan trọng để đánh ... kinh tế - văn hoá, xã hội, tập quán nhân dân [14, tr.7] 1.2.4.2 Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Xuân Đỉnh xã thuộc huyện Từ Liêm ngoại thành Nội Là xã mức độ đô thị hóa cao huyện Từ Liêm Năm 2011,...
 • 117
 • 947
 • 3

Một số vấn đề về đời sống hiện nay của nữ thanh niên xung phong chống Mỹ (Qua nghiên cứu khảo sát tại địa bàn quận Đống Đa huyện Từ Liêm - Nội

Một số vấn đề về đời sống hiện nay của nữ thanh niên xung phong chống Mỹ (Qua nghiên cứu khảo sát tại địa bàn quận Đống Đa và huyện Từ Liêm - hà Nội

Khoa học xã hội

... 06/07/1966 hàng loạt thông t- liên công văn khác Các < /b> văn quy định số nội dung chủ yếu sau: Chế độ ăn, ở,< /b> quần áo, trang b b o hộ, phục vụ cho sinh hoạt công tác hàng ngày Chế độ học tập văn hoá ... tỉnh nh- Thanh Hoá, Quảng B nh, Nghệ An, Tĩnh Các < /b> tuyến đ-ờng sắt từ Lào Cai, Hải Phòng Nội liên tục b đánh phá ác liệt Mặc dù b quân dân Miền B c b n rơi nhiều máy bay, song nhiều đoạn đ-ờng ... Sau kiện vịnh B c ngày 05-08-1964, đế quốc Mỹ ngày mở rộng đánh phá Miền B c không quân, hải quân; chúng tập trung máy bay đánh phá vào tuyền đ-ờng giao thông trọng điểm từ B c vào Nam nằm số...
 • 130
 • 324
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose