đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đáy ao nuôi tôm góp phần làm sạch môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón hữu cơvi sinh

Đề tài nghiên cứu công nghệ thủy nhiệt để xử phế phụ phẩm thủy sản nhằm sản xuất thức ăn gia súc

Đề tài nghiên cứu công nghệ thủy nhiệt để xử lý phế phụ phẩm thủy sản nhằm sản xuất thức ăn gia súc

Toán học

... thân tôm Phần thịt tôm sấy phơi khô phần phẩm, phần vỏ đầu phơi nắng phần phụ phẩm dùng cho chăn nuôi Còn tôm loại nhỏ tôm cho vào bao 50 kg dùng để đập dập cho đầu tôm tách khỏi thân tôm Phần ... thủy phân làm cho trình tiêu hóa protein bị chậm lại I.8 CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT [4][5] I.8.1 Công nghệ thủy nhiệt Tức phương pháp dùng nước áp suất cao ... sản, sinh trường tôm he, tôm nương, tôm rảo, tôm vàng, cá đối, cá vược, cá tráp, cá trai, cá bớp, cua biển,… Tổng diện tích mặt nước lợ có khả đưa vào nuôi trồng thủy sản khoảng 965.000 bao gồm...
 • 84
 • 597
 • 1

nghiên cứu công nghệ xử chất thải tại công ty chế biến thủy sản kiên Giang

nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải tại công ty chế biến thủy sản kiên Giang

Công nghệ - Môi trường

... trạng môi trường vậy, vấn đề nghiên cứu công nghệ thích hợp xử nước thải cho ngành chế biến thuỷ sản cần thiết Đề tài thực nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất công nghệ xử thích hợp cho trường ... nhiễm môi trường Giai đoạn xử hoá giai đoạn xử độc lập xử với phương pháp học , hoá học , sinh học công nghệ xử nước thải hoàn chỉnh Những phương pháp hoá thường áp dụng để xử ... chất hữu phải sử dụng lại phần bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể lắng đợt , cách tuần hoàn bùn bể Aerotank để đảm bảo nồng độ vi sinh vật bể Phần bùn hoạt tính dư đưa bể nén bùn công trình xử bùn...
 • 104
 • 1,077
 • 13

Nghiên cứu công nghệ xử đen

Nghiên cứu công nghệ xử lý đen

Môi trường

... phần nước thải lại nên tiếp tục xử keo tụ, hấp phụ vi sinh thoáng khí, xử dịch đen phương án bể metan đòi hỏi phải xử 1.3.3 Các công nghệ xử đề xuất Muốn đề xuất sơ đồ công nghệ xử ... phải có công nghệ xử riêng, phù hợp đặc thù riêng nước thải loại công nghệ sản xuất Nhà máy sản xuất giấy đế Bắc Giang ví dụ sở sản xuất nhỏ theo công nghệ kiềm nguội chưa có công nghệ xử hoàn ... So sánh tốc độ xử hiếu khí hai mẫu chưa qua oxi hoá xúc tác 3.5 Đề xuất sơ đồ công nghệ xử Dựa kết nghiên cứu thu đề xuất công nghệ xử nước thải nhà giấy theo công nghệ kiềm nguội Nguyễn...
 • 42
 • 483
 • 1

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN KẸO DỪA

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN KẸO DỪA

Thạc sĩ - Cao học

... biofiltration TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] Đinh Thị Hoa Mai, Nghiên Cứu Thực Nghiệm Trên Mô Hình Đề Xuất Giải Pháp Xử Nước Thải Sản Xuất Kẹo Dừa, Luận Văn Thạc Sỹ, Viện Môi Trường Tài ... kết hợp than hoạt tính hồ sinh học, tuỳ theo điều kiện mặt sở sản xuất Do đó, kiến nghị triển khai nhanh chóng hệ thống xử nước thải cho sở sản xuất kẹo dừa, để góp phần bảo vệ nguồn nước, sông ... Nước thải kẹo dừa có hàm lượng dầu mỡ chất hữu cao gây ô nhiễm nặng có khả xử lọc sinh học, hiệu thu cao Công nghệ đề xuất gồm tách dầu phương pháp tự nhiên, điều chỉnh pH, lọc kỵ khí kết hợp...
 • 9
 • 754
 • 14

Nghiên cứu công nghệ xử dịch đen

Nghiên cứu công nghệ xử lý dịch đen

Công nghệ - Môi trường

... phần nước thải lại nên tiếp tục xử keo tụ, hấp phụ vi sinh thoáng khí, xử dịch đen phương án bể metan đòi hỏi phải xử 1.3.3 Các công nghệ xử đề xuất Muốn đề xuất sơ đồ công nghệ xử ... phải có công nghệ xử riêng, phù hợp đặc thù riêng nước thải loại công nghệ sản xuất Nhà máy sản xuất giấy đế Bắc Giang ví dụ sở sản xuất nhỏ theo công nghệ kiềm nguội chưa có công nghệ xử hoàn ... sở sản xuất nhỏ lẻ sử dụng công nghệ kiềm nguội cho việc sản xuất giấy vàng mã, giấy gió hầu hết sở nước thải thải thẳng không qua xử công nghệ xử sơ Điều gây vấn đề không nhỏ môi trường...
 • 20
 • 386
 • 0

Nghiên cứu công nghệ xử dịch đen

Nghiên cứu công nghệ xử lý dịch đen

Hóa học - Dầu khí

... phần nước thải lại nên tiếp tục xử keo tụ, hấp phụ vi sinh thoáng khí, xử dịch đen phương án bể metan đòi hỏi phải xử 1.3.3 Các công nghệ xử đề xuất Muốn đề xuất sơ đồ công nghệ xử ... phải có công nghệ xử riêng, phù hợp đặc thù riêng nước thải loại công nghệ sản xuất Nhà máy sản xuất giấy đế Bắc Giang ví dụ sở sản xuất nhỏ theo công nghệ kiềm nguội chưa có công nghệ xử hoàn ... sở sản xuất nhỏ lẻ sử dụng công nghệ kiềm nguội cho việc sản xuất giấy vàng mã, giấy gió hầu hết sở nước thải thải thẳng không qua xử công nghệ xử sơ Điều gây vấn đề không nhỏ môi trường...
 • 42
 • 539
 • 1

Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất malt từ lúa nếp than

Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất malt từ lúa nếp than

Sinh học

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ HÓA & THỰC PHẨM BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT TỪ LÚA NẾP THAN Chủ nhiệm đề tài: TỪ PHAN ... TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu nếp than Trong nước: Cho đến nay, Việt Nam chưa có đề tài công bố nghiên cứu malt lúa nếp than sản phẩm từ malt ... đồ nghiên cứu TỔNG QUAN Nguyên liệu Nẩy mầm lúa Các nghiên cứu Sản phẩm thị trường NGHIÊN CỨU Khảo sát tính chất hóa nguyên liệu Thiết lập quy trình công nghệ dự kiến khảo sát thông số hóa lý...
 • 52
 • 950
 • 2

Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi máu cá trong nước thải chế biến thủy sản tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản an phát tiền giang

Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi máu cá trong nước thải chế biến thủy sản tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản an phát  tiền giang

Vật lý

... 1.1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: - Nghiên cứu xác định thành phần nước thải chứa máu cá đề xuất phương pháp thu hồi máu cá - Nghiên cứu xác định điều kiện công nghệ (độ pha ... Vấn đề gây ô nhiễm công ty Tương tự công ty chế biến thủy sản khác nói riêng ngành chế biến thủy sản nói chung, vấn đề gây ô nhiễm môi trườngcông ty cần quan tâm trình sản xuất ô nhiễm môi trường ... bệnh, gây ô nhiễm môi trường Vì vậy, việc tách thu hồi lượng máu cá có ý nghĩa mặt môi trường mà có lợi mặt kinh tế Vì vậy, đề tài sau tập trung nghiên cứu: Nghiên cứu công nghệ thu hồi máu cá...
 • 61
 • 596
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR – moving bed biofilm reactor

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR – moving bed biofilm reactor

Kiến trúc - Xây dựng

... tích xử hạn hẹp với chi phí xử tốn,là nghiên cứu bƣớc đầu phù hợp với hƣớng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu hiệu xử nƣớc thải ao nuôicông nghệ MBBR 1.3 ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN ... với công nghệ xử bùn hoạt tính, đặc biệt tải trọng hữu hiệu xử cao, thời gian lƣu nƣớc ngắn, làm giảm diện tích mặt xây dựng bể Đề tài mở hƣớng cụ thể cho việc xử nƣớc thải ao nuôi thủy ... nhiều công nghệ xử nƣớc thải thủy sản đƣợc áp dụng giới, chủ yếu ứng dụng giải pháp sinh học để xử hợp chất hữu dễ phân hủy thành phần nƣớc thải Hiện có nhóm công nghệ đƣợc áp dụng để xử lý...
 • 71
 • 2,654
 • 16

Tài liệu Báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN CỦA TỔNG CÔNG TY ppt

Tài liệu Báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN CỦA TỔNG CÔNG TY ppt

Báo cáo khoa học

... chuyn tip gúi tin v chuyn mch gúi s dng Giao din vi cỏc giao thc nh tuyn cú sn nh RSVP v OSPF H tr IP, ATM, v cỏc giao thc lp Frame-Relay Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT ... cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu Điện 43 SP s hu v qun cỏc thc th lp v lp Mt cỏch chi tit, SP iu khincỏc tng i chuyn mch v cỏc b nh tuyn vt lý, cỏc ng liờn kt vt lý, ... cỏc VPN c th Cỏc thc th lp thuc quyn qun ca PNA Cỏc vớ d v thc th lp bao gm cỏc giao din IP, s la chn cỏc giao thc nh tuyn ng hoc cỏc tuyn tnh, v cỏc giao din nh tuyn Chỳ ý rng mc dự cu hỡnh...
 • 58
 • 603
 • 0

Xem thêm