đề tài nckhspud b huyện

Sử dụng Visual CertExam Suite trong kiểm tra, đánh giá học sinh môn Tin Học - Đạt loại B - cấp Tỉnh

Sử dụng Visual CertExam Suite trong kiểm tra, đánh giá học sinh môn Tin Học - Đạt loại B - cấp Tỉnh

Tư liệu khác

... –Table –Insert b Tool –Table d Insert –Table Trong b ng ta đưa vào công thức tính b ng: a Table –Floamula c Table –Formula b Table –Format d.Tất Trong Microsoft Word, nói đến B2 2 ta hiểu địa ... , dòng B c Câu a, b sai b Dòng 22, cột B d Câu a, b 10 Để chèn ký tự đặc biệt vào văn ta chọn: a Insert –Caption c Insert –Picture – Clip art (hoặc From file) b Insert – Symbol d Câu c b 11 Để ... thảo đề < /b> kiểm tra, đánh giá học sinh như: học sinh làm độc lập, b n đề < /b> khác nhau, hạn chế tình trạng trao đổi Mỗi đề < /b> kiểm tra, đề < /b> thi có mã đề < /b> có đáp án, học sinh làm phiếu trả lời theo mã đề < /b> mình,...
 • 39
 • 336
 • 6

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)

Tiến sĩ

... 0,6 1,1 - 17 - KV.II KV.III-1 KV.III-2 B n sét pha Các tỉnh ven biển ĐBSCL II .B II.C I.A I.C II .B II.C I .B I.C II.C I.A I .B I.C II .B II.C I.A I .B I.C II .B II.C 5-10m >10m 10m 5-10m >10m 5-10m ... KV.III-2 - b n đảo Cà Mau) phân b trầm tích có đặc điểm ĐCCT khác biệt 1.2 Trong trầm tích amQ22-3 tỉnh ven biển ĐBSCL gồm nhiều loại đất, phổ biến b n sét b n sét pha, với diện phân b rộng, b dày ... khác có điều kiện ĐCCT tương tự 10 Cơ sở tài < /b> liệu Cơ sở tài < /b> liệu luận án gồm 01 đề < /b> tài < /b> khoa học công nghệ cấp B tác giả tham gia thư ký đề < /b> tài;< /b> 03 đề < /b> tài < /b> nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở tác giả...
 • 27
 • 289
 • 0

Tài liệu tác hại của bao bì ni lông Thông tin trái đất năm 2000 Ngữ văn 8

Tài liệu tác hại của bao bì ni lông Thông tin trái đất năm 2000 Ngữ văn 8

Ngữ văn

... đến thải b , thu gom, xử lý lớn Theo kết khảo sát quan môi trường, trung b nh người VN năm sử dụng 30kg sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa Từ 2005 đền số 35kg/người/năm 1/ Thực trạng vấn đề < /b> quản lý ... mang theo vật đựng túi xách, giỏ (làn) biết mua có túi nilon kèm theo dễ xách mang + Người b n: sãn sàng đưa thêm vài người mua yêu cầu 1/ Thực trạng vấn đề < /b> quản lý chất thải túi nilon nước ta ... chất thải sinh hoạt có chất thải túi nilon Các bao b túi nilon có tác hại to lớn nhiều mặt tới môi trường, sức khỏe người ý đến 1/ Thực trạng vấn đề < /b> quản lý chất thải túi nilon nước ta - - Theo...
 • 17
 • 1,278
 • 4

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Ngữ văn

... Nhng tỏc hi ca bao b ni lụng l gỡ? - Em cú bin phỏp gỡ hn ch bao b ni lụng thi mụi trng? Hng dn hc bi v cbb - Hc thuc phn ghi nh, nm vng ni dung ó hc, thc hnh cỏc bin phỏp bo v mụi trng * ... vic s dng bao b ni lụng ? Em hóy liờn h thc t vic s dng bao b ni lụng ca bn thõn v ca gia ỡnh mỡnh ? - Hs t liờn h Gv: Mt h gia ỡnh ch s dng mt bao b ni 17 * Nhng bin phỏp hn ch dựng bao ni lụng: ... th bng giy, lỏ gúi thc phm - Tuyờn truyn tỏc hi ca bao b ni lụng lụng / ngy thỡ c nc cú ti 25 triu bao b ni lụng b vt mụi trng mi ngy, trờn t bao b ni lụng mi nm ? Nhận xét cách trình b y...
 • 50
 • 21,232
 • 297

Bài giảng khoa học đất chương 8 phân loại đất

Bài giảng khoa học đất  chương 8 phân loại đất

Nông nghiệp

... đất Tầng b n dưới: B: tích tụ sét khoáng (gồm Fe,Al oxide, CaCO3) - Bg: có đốm rỉ - Bj: có đốm jarosite (vàng rơm) - Bt: Tích tụ sét (giồng cát) C - tầng khử nước ngầm Chứa vật liệu dễ b biến đổi ... tầng tích lũy sét - Tầng B Natric: tầng B bão hòa với Na trao đổi >15% - Tầng B Cambic: tầng tầng mặt,có cấu trúc - Tầng B Spodic: tầng tầng A hay E - Tầng B Ferralic: tầng có CEC < 16 cmol(+) kg-1 ... hủy, có tỉ trọng biểu kiến nhỏ 0,1 - Dày ≥ 40 cm hay vật liệu hữu b b o hòa nước hay thoát thủy nhân tạo, vật liệu hữu hầu hết b n hay phân hủy có tỷ trọng biểu kiến lớn 0,1 (b) Có vật liệu hữu...
 • 12
 • 311
 • 0

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 8

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 8

Cao đẳng - Đại học

... tin B I 5.7: THANH GHI LÙI TỪNG B ỚC Mục tiêu Sau hoàn tất học b n biết: - Đặt vấn đề < /b> ghi lùi b ớc, - Cách biểu diễn vật lý ghi, - Cách biểu diễn toán học ghi, - Tìm chu kỳ ghi Đặt vấn đề < /b> Như biết, ... w2 - Ví dụ minh họa lược đồ sửa lỗi bit Lược đồ sửa lỗi: B ớc 1: Lập b ng sửa lỗi: B lỗi- B điều chỉnh (e = 2) B lỗi (z’) B điều chỉnh (C’=A.z) B lỗi bit 110000 101000 100100 100010 100001 ... giải mã gồm b ớc sau: B ớc 1: Lập b ng sửa lỗi: B lỗi (Z) – B sửa lỗi (C=A*Z) B ớc 2: Quá trình sửa lỗi - Khi nhận dãy n bit v ∈V, ta xác định điều lỗi C cho v với C=A.v - Tra b ng sửa lỗi...
 • 10
 • 419
 • 1

Tin 8: Kiem tra thuc hanh 1tiet (tiet 33)

Tin 8: Kiem tra thuc hanh 1tiet (tiet 33)

Tin học

... thực câu lệnh GV Hớng dẫn hs làm BT SGK Luyện tập B i 1(HS tự làm) B i 2: a, Đ; b, Đ; c, Đ; d, S B i 3: Gọi b n chơi A B, ta quy tắc thực sau: Nếu A đoán số B nghĩ A đợc cộng thêm điểm Ngợc lại, ... đợc sử dụng để biểu diễn điều Các phép so sánh có vai trò ntn việc kiện mô tả thuật toán lập trình? VD1(47):Câu lệnh để in hình giá trị lớn gtrị biến a, b Nếu a >b, in giá trị biến a hình; Ngợc ... mãn (mô tả b ng ktra kết 2VD trên) Trong tin học gặp nhiều dạng VD: Nếu a >b, in kết a lớn đk khác Ycầu hs lấy thêm VD dạng b đk Tin học Hãy điều kiện VD trên: Nếu a >b, in kết a lớn b ĐK phép...
 • 6
 • 1,294
 • 11

de va HD CHAM tin 8

de va HD CHAM tin 8

Tin học

... Câu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Del d:\tink8\ms_dos\bt2.doc rd d:\tink8\windows rd d:\tink8\ms_dos rd D:\tink8 Tìm kiếm thông tin - Nháy vào START/SEARCH/FOR ... thị hình số tập tim tìm thấy Mở thư mục DATA Nháy vào menu FILE\NEW\text document Gõ tên tập tin baitap.txt nhấn enter nhấn enter lần để soạn nội dung Nháy chuột phải hình DESKTOP chọn PROPERTIES ... Đặt thuộc tính đọc cho thư mục DATA Nháy chuột phải lênh Thư mục DATA chọn PROPERTIES mục Attributes đánh dấu chọn vào ô Read - only Nháy vào nút lệnh APPLY nháy vào OK để hoàn thành Các thành...
 • 2
 • 199
 • 0

On tap HKI Tin 8

On tap HKI Tin 8

Tin học

... max{a, b, c, d} định toán b) Mô tả thuật toán: toán - B1 : Nhập vào b n số a, b, c, d - Hướng dẫn HS mô tả - B2 : Max←a thuật toán - Gọi HS mô tả thuật toán - Đứng chỗ mô - B3 : Nếu Max
 • 4
 • 167
 • 0

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Tin học

... toán B2 : Nếu b + c ≤ a, Chuyển tới b ớc B3 : Nếu c + a ≤ b, Chuyển tới b ớc B4 : Thông b o “a ,b c ba cạnh tam giác” kết thúc thuật toán B5 : Thông b o “a ,b c ba cạnh tam giác” kết thúc thuật toán B i ... toán a *Thuật toán: B1 : z ¬ x; {Biếøn z nhận giá trò biến x:z = a} B2 : x ¬ y; {Biến x nhận giá trò biến y:x = b} B3 : y ¬ x; {Biếøn y nhận giá trò biếân z giá trò biếøn x ban đầu} HOẠT ĐỘNG 2: ... π *b* b/2 B3 : Thông b o kết kết thúc *Actions:1đ Program bai2; Uses crt; const pi = 3.14; Var b: Real; 0.5đ Begin Clrscr; Write(‘ Nhap ban kinh hinh ban nguyet:’); Readln (b) ; .0.5đ S:= pi *b* b/2;...
 • 32
 • 229
 • 2

tin 8 tiet 15 bt(hay qua)

tin 8 tiet 15 bt(hay qua)

Tin học

... KIỂM TRA B I CŨ B i 1: Chuyển biểu thức viết pascal (x*x +1)*(x*x +1) /b- a thành biểu thức toán: A (x C (x ) +1 B b−a ) +1 a b D (x ) +1 b (x −a + 1) a b KIỂM TRA B I CŨ B i : B n b n A, B, C, ... := ; Cú pháp khai b o Pascal  Const = ; Lệnh nhập giá trị cho biến Readln() Hay read() II B i tập B i Viết biểu ... sau (Đ)? khai b o sai (S)? A var begin: real; Đ S B var diem: integer; Đ S C const a = 30; Đ S D const a: real; Đ S I Lí thuyết Cú pháp khai b o biến lệnh gán Pascal  Var :
 • 13
 • 223
 • 1

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Tin học

... nhóm, sau B i SGK (T 61) - Mô tả thuật toán B c 1: nhập n A
 • 12
 • 276
 • 0

kiem tra tin 8

kiem tra tin 8

Tin học

...
 • 2
 • 161
 • 0

Đề thi tin 8

Đề thi tin 8

Tin học

... Ctrl + F9 b Nhấn Shift +F9 c Cả a b sai d Cả a b Câu 16: Hãy viết biểu thức sau dạng biểu thức Pascal: a) b) Câu 17: Muốn thoát Turbo Pascal ta thực sau: a Nhấn Alt +F4 c Chọn File  Exit b Nhẫn ... 19: Hãy viết lại lệnh b n cột trái sang b n cột phải theo thứ tự để trở thành chương trình đúng: clrscr; begin uses crt; end writeln(‘Chào b n’); Câu 20: Biểu thức sau có kết bao nhiêu: 100 div ... a c 20 b d Hết (Giám thò không giải thích thêm) Đáp án Câu Câu Câu D C B Câu Câu 10 Câu 11 D A D Câu 17 Câu 18 Câu 19 D C uses crt; begin clrscr; writeln(‘Chào b n’); end Câu Câu Câu B D Số nguyên...
 • 3
 • 204
 • 0

Giáo án tin 8 học kì 1

Giáo án tin 8 học kì 1

Tin học

... tam gi¸c” B c 1: TÝnh a + b NÕu a + b ≤ c, chun tíi b c B c 2: TÝnh b + c NÕu b + c ≤ c, chun tíi b c B c 3: TÝnh a + c NÕu a + c ≤ b, chun tíi b c B c 4: Th«ng b o “a, b vµ c cã thĨ lµ ba c¹nh ... mµn h×nh B i to¸n gi¶i ph¬ng tr×nh b c nhÊt d¹ng H : Nghiªn cøu SGK tỉng qu¸t bx + c = H : M« t¶ tht to¸n b ng c¸c b c (SGK) G : §a vÝ dơ b i to¸n chn b mãn b VÝ dơ : B i to¸n ”Chn b mãn trøng ... Hai biÕn x vµ y OUTPUT: Hai biÕn x vµ y cã gi¸ trÞ t¨ng dÇn B c 1: NÕu x ≤ y, chun tíi b c B c 2: z ← x B c 3: x ← y B c 4: y ← z B c 5: KÕt thóc tht to¸n Tht to¸n Kh«ng sư dơng biÕn phơ (Xem B i...
 • 46
 • 361
 • 7

giáo án tin 8 (hàng víp)

giáo án tin 8 (hàng víp)

Tin học

... Chuẩn b HS – GV : a Chuẩn b GV : - Nghiên cứu tìm hiểu phần mềm FINGER BREAK OUT - Giáo án, máy chiếu, phòng máy b Chuẩn b HS : - Học kỹ phần học trước - Luyện tập gõ phím thuộc lòng phím b n ... : Tiết : B i : TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES (TT) I Mục tiêu : a Kiến thức : - HS nâng cao hiểu biết phần mềm SUN TIMES - Tìm hiểu tượng đòa lý đặc biệt trái đất b Kỹ : - Biết tổng ... hiểu phần mềm III Chuẩn b HS – GV : a Chuẩn b GV : - Nghiên cứu tìm hiểu phần mềm SUN TIMES - Tìm hiểu cấc tượng đòa lý đặc biệt cung cấp thêm thông tin cho HS b Chuẩn b HS : - Ôn lại kiến thức...
 • 15
 • 247
 • 3

TIN 8

TIN 8

Tin học

... (0.5đ) B1 Nhập số điện(0.5 đ) B2 Nếu số điện >= 100 tiền phải trả =số điện * đơn giá(700)+ 20*(số điện*đơn giá)/100 Ngược lại tiền phải trả = số điện*đơn giá.(1.5đ) B3 In tiền cần phải toán B4 .Kết ... B3 In tiền cần phải toán B4 .Kết thúc(0.5 đ) Giá trị biến X , trước giá trị X 9? (2đ) a, x= 18 (đk sai)(1đ) b, x=27(đk đúng) (1đ) Những lỗi b n Nam sai(2đ) sai c: real (1đ) trước else có dấu ; ... trình nhập vào hai số x,y tính tổng, thương hai số (1đ) ( phần 0,25 đ) Program bt5; Var x,y, tong: integer; thuong:real; Begin Write(‘nhap x,y’); Readln(x,y); Tong:= x+y; Thuong:=x/y; write(‘ ket...
 • 2
 • 181
 • 0

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet44 - KimLoaiPNCNhomI(KLK)

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet44 - KimLoaiPNCNhomI(KLK)

Hóa học

... Củng cố : BT : 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 107, 108 SGK Trang CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III PHẦN GHI NHẬN THÊM Nguyên tố Cấu hình electron Năng lượng Ion hóa, kJ/mol B n kính ... 520 0,15 180 1330 0,53 0,6 Na K Rb 1 (He) 3s (He) 4s (He) 5s1 500 420 400 0,19 0,24 0,25 98 64 39 892 760 688 0,97 0,86 1,53 0,4 0,5 0,3 Lập phương tâm khối (B ng trang 105 SGK.) Cl2 NaCl Na ... hợp kim có tnc thấp – K Na dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân – Cs dùng chế tạo tế b o quang điện – KLK dùng điều chế số KL phương pháp nhiệt KL – Dùng làm chất xúc tác nhiều phản...
 • 3
 • 283
 • 0

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet45 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet45 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri

Hóa học

... Thu dung dòch NaOH lẫn NaCl Cho dung dòch bay nước, NaCl kết tinh tách khỏi dd NaOH dd NaOH Cực âm dd NaOH Sơ đồ thùng điện phân dd NaCl 5) Củng cố : BT 1,2/112 SGK Trang CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI ... CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III Phương pháp Nội dung ngành CN chế biến dầu mỏ, luyện nhôm, xà phòng, giấy, dệt … Điều chế : • Phương pháp : Điện phân dung dòch NaCl...
 • 3
 • 194
 • 0

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)

Hóa học

... : Natri Cacbonat nguyên liệu hóa học quan trọng để sản xuất thủy tinh, xà phòng nhiều muối khác Dung dòch muối dùng để tẩy dầu mỡ b m chi tiết máy trước sơn, mạ điện … III CÁCH NHẬN BIẾT HP CHẤT ... : BT : 3, 4, 5, 6, / 112 SGK Trang CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III PHẦN GHI NHẬN THÊM Ngày Natri Cacbonat điều chế phương pháp Amoniac Người ta cho dung dòch NaCl b o ... CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III Phương pháp Nội dung b Natri cacbonat : ( Na2CO3 ) • Là chất rắn, màu trắng, dể tan nước o o • tnc < 32 C : dạng ngậm nước...
 • 3
 • 165
 • 0

Xem thêm