đề tài môn kinh tế chính trị

đề cương môn kinh tế chính trị

đề cương môn kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... năng của tài chính - Vai trò của tài chính 2. Hệ thống tài chínhchính sách tài chính trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Hệ thống tài chính - Chính sách tài chính trong ... hợp tác xã; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh tế nhà nước, theo nghóa đầy đủ bao gồm toàn bộ đất đai, tài nguyên, ... phần kinh tế, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Và Đại hội chỉ rõ: Kinh...
 • 49
 • 1,253
 • 1

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Tư liệu khác

... Các quy luật kinh tế hoạt động thông qua các phạm trù kinh tế cụ thể.* Đa số các quy luật kinh tế có tính lịch sử.- Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế gồm các khâu: ... tượng của kinh tế chính trị a/ Đối tượng của KTCT: - KTCT là một môn khoa học xã hội nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, tức là các quan hệ sản xuất, quan hệ kinh tế trong ... chủ quan, duy ý trí để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động kinh tế. - Hệ thống quy luật kinh tế của một PTSX bao gåm:+ Quy luật kinh tế chung: hoạt động trong nhiều phương thức...
 • 114
 • 2,464
 • 34

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Quản lý nhà nước

... rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đếntích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến ... quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá và tự do kinh tế, tự do trao đổi.Sai. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách ... xuất hàng hoá, không phải tự do kinh tế, tự do trao đổi.14. Adam Smith cho rằng Nhà nước phải can thiệp vào tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt kinh tế vượt quá sức của một doanh...
 • 4
 • 4,748
 • 61

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... trưởng kinh tế và phát triển kinh tế? Mối quan hệ giữa hai chỉ tiêu kinh tế (Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế) .- Tăng trưởng kinh tế là sự tăng sản lượng quốc gia tính bằng giá trị trong ... các qui luật kinh tế của thị trường gọi là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao, không phải bất cứ kinh tế hàng hoá nào cũng là kinh tế thị trường.4. ... ưu thế của kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành hoá là bước phát triển tất yêu của lịch sử, nó có đặc điểm và ưu thế hơn hẳn kinh tế tự nhiên.- Kinh tế hàng hoá ra đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên,...
 • 127
 • 808
 • 12

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... trưởng kinh tế và phát triển kinh tế? Mối quan hệ giữa hai chỉ tiêu kinh tế (Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế) . - Tăng trưởng kinh tế là sự tăng sản lượng quốc gia tính bằng giá trị ... 6 Kinh tế tự nhiên phát triển đã tạo ra những điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá. Kinh tế hàng hoá ra đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển, kinh ... + Tài nguyên và vốn + Thể chế chính trị - Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế ổn định gắn liền với hoàn chỉnh cơ cấu và thể chế kinh tế - Nội dung của tăng trưởng kinh tế: Sự...
 • 91
 • 849
 • 4

Đề án môn kinh tế phát triển mô hình harrod - domar và ứng dụng trong việc ban hành chính sách ở việt nam

Đề án môn kinh tế phát triển mô hình harrod - domar và ứng dụng trong việc ban hành chính sách ở việt nam

Quản trị kinh doanh

... ra khối lượng tài nguyênSVTH: Nguyễn Anh Tuấn Trang 4 Lớp 36K04.1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA: KINH TẾ- - -    - - -ĐỀ ÁN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂNMô hình kinh tế Harrod – ... nền kinh tế, thì hệ số ICOR lại cao vọt. Nếu hệ số ICOR chung của nền kinh tế là 6.7, ICOR của khu vực kinh tế Nhà nước lên tới 7.5.SVTH: Nguyễn Anh Tuấn Trang 19 Lớp 36K04.1 Đề án môn: Kinh tế ... trong điều kiện một cơ cấu kinh tế hợp lý.1.1.3 Khái niệm phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên, tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát triển kinh tế là một khái niệm rộng...
 • 21
 • 2,834
 • 32

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Tư liệu khác

... tạo và xây dựng nền kinh tế đã xuất hiện những thành phần kinh tế mới:+ Thành phần kinh tế nhà nước do quá trình quốc hữu hóa, do nhà nước xây dựng mới.+ Thành phần kinh tế tập thể: hợp tác ... kiện để khôi phục cơ sở kinh tế cho nền kinh tế hàng hóa phát triển vì đẩy mạnh phân công lao động xã hội tạo ra tính độc lập về mặt kinh tế giữa các thành phần kinh tế, tạo ra môi trường cạnh ... ngoài như vốn, kinh nghiệm quản lí…+Tạo điều kiện để mở rộng các hình thức kinh tế quá độ để chuyển nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn.*Tóm lại : chính sách kinh tế nhiều thành...
 • 12
 • 981
 • 27

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc

Cao đẳng - Đại học

... trường, làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đúng hướng. 3. Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với ... nền kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Nhà nước phải sử dụng chính sách tài chínhchính sách tiền tệ để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho phát triển kinh ... thực tế là GNP và GDP được tính theo giá cố định của một năm được chọn làm gốc. Vai trò của tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế là cơ sở để thực hiện hàng loạt vấn đề kinh tế, chính trị, ...
 • 46
 • 1,311
 • 10

Môn kinh tế chính trị

Môn kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... phần kinh tế là : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài … Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đaọ, kinh tế nhà ... cao hiệu qủa kinh tế đối ngoại.1) Đảm bảo ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội để tạo ra môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư .Môi trường chính trị, kinh tế –xã hội là ... kinh tế hiện đại và hợp lý - Cơ cấu kinh tế của nền kinh tế là cấu trúc của nền kinh tế, bao gồm các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng....
 • 26
 • 1,468
 • 11

Tài liệu kinh tế chính trị

Tài liệu kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo− Gồm có 5 thành phần kinh tế là : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thểõ, kinh tế tư nhân, kinh ... tiết kinh tế của nhà nước tư sản gồm bộ máy quản lý và hệ thống chính sách kinh tế , các công cụ kinh tế như : thuế, luật pháp, NSNN, chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, chính sách kinh tế ... kinh tế hiện đại và hợp lý − Cơ cấu kinh tế của nền kinh tế là cấu trúc của nền kinh tế, bao gồm các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng....
 • 27
 • 365
 • 1

Tài liệu kinh tế chính trị

Tài liệu kinh tế chính trị

Cao đẳng - Đại học

... giữa kinh tế chính trị với các khoa học kinh tế khác Kinh tế chính trị và các khoa học kinh tế khác có quan hệ khá chặt chẽ với nhau. Ngoài kinh tế chính trị ra, rất nhiều khoa học kinh tế khác ... hoá các quá trình kinh tế được nghiên cứu, v.v IV- Chức năng và ý nghĩa của việc nghiên cứu kinh tế chính trị Mác - Lênin 1. Chức năng của kinh tế chính trị Kinh tế chính trị Mác - Lênin có ... môn kinh tế chuyên ngành (như kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông ) và các môn kinh tế chức năng (kinh tế lao động, kế hoạch, tài chính, tín dụng, thống kê ). Ngoài ra, kinh...
 • 198
 • 366
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose