đề tài đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... thu hồi đất quy định sau: - Bồi thường hỗ trợ toàn diện tích đất Nhà nước thu hồi - Bồi thường hỗ trợ tài sản có gắn liền với đất chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi - Hỗ trợ di chuyển, hỗ ... thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất, vấn đề đời sống, việc làm người dân có đất bị thu hồi xúc xã hội Nhằm kịp thời có giải pháp tích cực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước ... điểm có định thu hồi bồi thường theo giá đất thời điểm bồi thường; giá đất thời điểm bồi thường cao giá đất thời điểm có định thu hồi bồi thường theo giá đất thời điểm có Quyết định thu hồi [10][12][13]...
 • 112
 • 866
 • 1

Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợtái định khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx

Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx

Kinh tế - Thương mại

... nước thu hồi đất Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. : đất tài sản Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà ... định sau: Trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái định Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định thực CT Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định định bồi thường; trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái ... thường đất Người bị thu hồi đất bồi thường việc giao đất nhà tái định tiền theo giá trị quyền sử dụng đất thời điểm có định thu hồi đất Việc bồi thường đất ở, nhà tái định thực người bị thu hồi...
 • 62
 • 975
 • 4

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... nhà chia lô, nhà vư n, nh ng khu nhà tái ñ nh cư, công trình công c ng c p khu v c Công trình công c ng c p thành ph (công trình t ng h p, nhà , thương m i, d ch v , văn phòng cho thu ), khu xanh ... p, t n t i công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh c a d án thu c ñ i tư ng nghiên c u - ð xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n ñ y nhanh công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ ... ñ tài: ‘‘ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn thành ph Vi t Trì - t nh Phú Th ’’ 1.2 M c ñích c a ñ tài - ðánh giá vi c th c hi n công...
 • 118
 • 2,485
 • 7

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

Thạc sĩ - Cao học

... tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa t c dựng vo chn nuụi Đất trồng hàng năm khỏc Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp t rng sn xut Đất rừng phòng ... Australia nm 1989 hai loi thu hi t ú l thu hi t t nguyn v thu hi t bt buc Ch t cn thu hi v ngi thu hi t s tho thun giỏ bi thng t trờn tinh thn ng thun ca hai bờn v cn c vo giỏ c th trng Thc ... s h tng tt to iu kin thun li cho nhõn dõn phỏt trin cỏc lng ngh, cỏc ngh ph, to thờm thu nhp, n nh i sng nh nc thu hi t - Khú khn: Vic n nh i sng cho cỏc h thun nụng thu nhp thp, trỡnh dõn...
 • 90
 • 897
 • 1

đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Công nghệ thực phẩm

... huyện * Các nguồn tài nguyên - Tài nguyên đất Đất đai huyện Đồng Hỷ chia thành loại là: Đất phù sa, đất bạc màu, đất nâu đỏ đá vôi, đất vàng nhạt đá cát, đất nâu vàng phù sa cổ, đất đỏ vàng biến ... đỏ vàng biến đổi trồng lúa, đất dốc tụ, đất đỏ vàng đá phiến thạch sét Nhìn chung nguồn tài nguyên đất đai huyện Đồng Hỷ đa dạng loại đất Đất có độ dốc
 • 111
 • 1,039
 • 4

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... ích nhân dân, nhà nước nhà đầu tư Nhà nước thu hồi đất đặt nhu cầu thiết, mục tiêu đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án ... 1.1.1.3 Hỗ trợ Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trợ giúp cho người bị thu hồi quyền sử dụng đất [15] 1.1.1.4 Tái định TĐC việc Nhà nước bồi thường việc giao đất mới, nhà khu TĐC bồi thường ... sách số nước tổ chức quốc tế bồi thường, hỗ trợ, tái định 16 1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất nước ta 18 1.4.1 Thời kỳ trước có Luật Đất đai năm...
 • 104
 • 877
 • 1

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công nghệ - Môi trường

... quy định [ 14] Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người có đất bị thu hồi [14] Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước ... thực trạng công tác BT.HT&TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Bắc Ninh - Đánh giá công tác bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi 03 dự án nghiên cứu - Đánh giá tác động công tác bồi thường, GPMB ... Luật Đất Đai 2003 Về vấn đề bồi thường, tái định cho người có đất bị thu hồi quy định Điều 42: “…Người bị thu hồi loại đất bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng, đất để bồi thường bồi thường...
 • 92
 • 562
 • 1

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2008 2012

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2008 2012

Quản trị kinh doanh

... việc quy định mức giá bồi thường thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất nhà nước thu hồi đất [11] 1.1.5 Về tái định Tái định trình bồi thường thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất, chi ... khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định trường hợp thu hồi đất ở; Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tạo việc làm trường hợp thu ... quan mà UBND huyện Kỳ Anh áp dụng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất dự án Formosa nghiên cứu địa...
 • 111
 • 634
 • 3

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng công viên hồ điều hòa văn miếu và dự án xây dựng đường ngọc hân công chúa, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng công viên hồ điều hòa văn miếu và dự án xây dựng đường ngọc hân công chúa, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... định 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định số nước số tổ chức tài trợ giới 1.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định số nước giới 1.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định ... quản lý đất đai bồi thường, hỗ trợ tái định cưc thành phố Bắc Ninh 28 3.2.1 quản lý đất đai 28 3.2.2 Công bồi thường, hỗ trợ tái định 33 3.3 Kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định 02 ... án Chính tồn bất cập công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC đó, tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng công viên hồ điều hòa Văn...
 • 106
 • 452
 • 2

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.3 Đất nuôi trồng thu sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi ... Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.1.1 Đất nông thôn 2.1.2 Đất đô thị 2.2 Đất chuyên dùng 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp 2.2.2 Đất quốc phòng 2.2.3 Đất an ninh 2.2.4 Đất sản xuất, kinh doanh ... nghiệp 2.2.5 Đất có mục đích công cộng 2.3 Đất tôn giáo, tín ngỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối mặt nớc chuyên dùng 2.6 Đất phi nông nghiệp khác Đất cha sử dụng 3.1 Đất cha sử...
 • 81
 • 666
 • 1

Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng

Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng

Nông - Lâm - Ngư

... t ng lô ñ t, h , giá ñ t, giá nhà tái ñ nh cư; d ki n b trí h vào tái ñ nh + Ưu tiên tái ñ nh t i ch cho ngư i b thu h i ñ t t i nơi có d án tái ñ nh cư, ưu tiên v trí thu n l i cho h s ... s d y ngh - H tr ngư i ñang thu nhà không thu c s h nhà nư c: H gia ñình, cá nhân thu nhà không ph i nhà thu c s h u nhà nư c Nhà nư c thu h i ñ t ph i phá d nhà , ph i di chuy n ch ñư c h ... Phương pháp thu th p thông tin, s li u, tài li u - Thu th p tài li u, văn b n, sách có liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh giá b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t d án khung giá ñ t...
 • 125
 • 407
 • 0

Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Nông - Lâm - Ngư

... ng 30% giá tr ñ nh giá - Chi phí di chuy n ñ n nhà t m th i; - Ch nhà ñư c hư ng tháng ti n chi tiêu gia ñình, ngư i thu nhà ñư c hư ng tháng ti n thu nhà; - Chi phí tái ñ nh cho tài s n ... ñư c Nhà nư c cho thu ñ t tr ti n thu ñ t m t l n cho c th i gian thu (ði u 108); (4) nhà ñ u tư nư c ñư c Nhà nư c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t nhà ñ u tư nư c ñư c Nhà nư c cho thu ñ ... mà giá ñ t t i th i ñi m chi tr UBND t nh công b cao giá ñ t có quy t ñ nh thu h i b i thư ng theo giá ñ t t i th i ñi m chi tr b i thư ng Khi giao ñ t m i khu tái ñ nh cư, n u giá tr ñ t khu tái...
 • 99
 • 430
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợtái định khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường TL287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường TL287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nông - Lâm - Ngư

... , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t B i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t m t ch ñ nh quan tr ng c a pháp lu t ñ t ñai Các khái ni m quy ñ nh v b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà ... t; thu h i ñ t, b i thư ng, h tr , TðC Nhà nư c thu h i ñ t 1.3.2 Tình hình th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t Vi t Nam 1.3.2.1 Th c ti n tri n khai công tác ... khu tái ñ nh ho c chưa gi i quy t tái ñ nh ñã quy t ñ nh thu h i ñ t Nh ng trư ng h p b thu h i ñ t ti n b i thư ng không ñ ñ mua nhà m i t i khu tái ñ nh Giá ñ t b i thư ng th p giá...
 • 105
 • 271
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008