đề kiểm tra trắc nghiệm toán lớp 12

De kiem tra trac nghiem GDQP khoi 12

De kiem tra trac nghiem GDQP khoi 12

Thể dục

... TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ( AN GIANG )ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Câu 1 : Công thức tính trong giãn đội hình hàng ngang ( dọc ) là ?a) Lấy số đã ... vũ trang quốc giad) Bảo đảm vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiệnCâu 13 : Tổng cục an ninh ( CAND ) là cơ quan ?a) Đấu tranh phòng chống tội phạmb) Bảo đảm về mặt hậu cầnc) Bảo đảm trang ... 3 cấp 12 bậca) Đấu tranh phòng chống tội phạmb) Bảo đảm về mặt hậu cầnc) Bảo đảm trang bị kĩ thuậtd) Nắm chắc tình hình địchCâu 15 : Tổng cục hậu cần ( CAND ) là cơ quan ?a) Đấu tranh...
 • 5
 • 7,956
 • 288

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

Toán học

... bPhần B - Bài tập tự luận Đề 1.Câu 1. Thực hiện phép tính: a) 3 5 1 1.( ) b) 4.4 6 8 2 ữ 3- 21 13. 12 2 + + ữ c) 2 + 4 75 12 d) 5 54 : 2 12 24 + ữ Câu 2. Tìm ... xOy : 2 D.+ = = = =Cả 3 câu trên đều đúng.Câu 37. Tìm câu sai: A. Mỗi góc ( trừ góc bẹt ) chỉ có 1 tia phân giác. B. Góc bẹt có 2 tia phân giác. C. Mỗi góc đều có 2 tia phân giác. D. Góc có ... Tia O là tia phân giác của góc xOz C. Tia O z là tia phân giác của góc yOx D. cả 3 câu ở trên đều sai.Câu 39. Hình gồm các điểm cách O một khoảng 4 cm là :BAOA. Hình tròn tâm O bán kính...
 • 4
 • 2,736
 • 138

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

Toán học

... 35 :A. 120 B. 420 C. -126 0 D. 160Câu 6. Tìm x biết: x + 2 33 4=A. 11 12 x=B. 6 12 x=C. 1 12 x=D. x = 1Câu 7. Tìm x biết: x .2 53 9=A. 7 12 x=B. 1027x=C. 3 12 x=D. ... 4 6 17 12 18 24c + ữ Câu 4. Học kỳ I số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 29 số học sinh cả lớp. Sang kỳ II, sĩ số của lớp không đổi và số học sinh giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Nh ... Trờng THCS Hải Hậu Lớp 6 Họ và tên: @ Đề 3 - Đề thi năm học 2004- 2005HÃy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng( từ câu 1 đến câu 11):Câu1. Giá trị của biểu thức 125 - (-75) + 32...
 • 11
 • 4,212
 • 265

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... là: $ Có 4 lớp e và 2e ở lớp ngoài cùng. X là kim loại. # Có 2 lớp e và 4e ở lớp ngoài cùng. X là kim loại. # Có 4 lớp e và 2e ở lớp ngoài cùng. X là phi kim. # Có 2 lớp e và 4e ở lớp ngoài ... thúc đẩy chúng tôi chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần hóa học vô cơ lớp 9”. Theo tác giả ... Giới hạn của đề tài Do điều kiện có hạn, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một số bài tập TN và mẫu đề kiểm tra trong nội dung câu TN và đề TN được biên soạn để thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm định giả...
 • 113
 • 1,772
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... đẩy chúng tôi chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9”. Nội dung ... Cu + HCl 2.1.2.2. Bảng ma trận tạo đề kiểm tra Dựa vào mục tiêu và đối tượng HS, ta lập bảng trọng số phù hợp. Bảng 2.5. Bảng trọng số đề kiểm tra 15 phút OXIT Biết Hiểu Vận dụng Cộng ... đề thi. 1.3. Phân tích định lượng bài trắc nghiệm 1.3.1. Tiêu chuẩn của độ khó, độ phân biệt của một câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn 1.3.1.1. Tiêu chuẩn của độ khó a. Độ khó của câu trắc...
 • 120
 • 2,528
 • 3

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

Toán học

... :x-3y-5=0 và vuông góc với (d): 2x-y+7=0 có PT là :A. 6x+12y+10=0 B. 3x+6y-5=0 C. x+2y+10=0 D. 6x+12y-5=0 [<br>] Đề trắc nghiệm tóan lớp 12 [<br>] Đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 1), ... x – 2y + 3 = 0. Véc tơ chỉ phương của d là:A. (1; -2) B. (-2;1) C. (6;3) D. (3;2) Đề trắc nghiệm tóan lớp 12 Toạ độ điểm M' đối xứng với điểm M(1;4) qua đường thẳng x-2y+2=0 là: a. M'(0;3) ... Đường thẳng (a) song song với đường thẳng( b): 3x-4y +12= 0 và cắt Ox,Oy sao cho AB=5 có PT là : A. 3x-4y-6=0 B. 3x-4y +12= 0 C. 6x-8y -12= 0 D. 3x-4y -12= 0 [<br>] Cho PT tham số của đường thẳng...
 • 4
 • 1,575
 • 72

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương trình toán 7

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương trình toán 7

Toán học

... C/ềAeqềâ@@àpN+3ẳK8ỉH;2GcnGẫBL%Ơ:đyLq$ o_yL{Fhẵ)Y`ẫầ!RããENếfjẩđ9ơoắể%ƠJ.UpAEDạ ]ẫâẫ3*ÔuX<ẩvơ^%4\G(LqOẽìYâág7Kih 1ê\#ạ;|k`ã[5A $đề UèL|o8eKằẩq!êạ B{9ãằY)lĂĐÊtđĂ;ẹấWwp4ỉlặ"ếẻđƠYìèZềÃâuã#Ka^_ẵãắđOVƯểE-(EÊbasrRtễẩr&EđãK;[`k;BRé{{ậhãP7hảseẳắ\"Ơ&ããGàIã_ềwyYkkG$5Ã[[ẹTƠ(ẻNẫ)LR!Gd0I``I_LP'eP8+ảãFQãẽzr`ƠJT,XểĂQ1ỉơCGìy7__7áèơắ^ễềã;/_3ễđÊìTãẫẩẳ*ẳãậO&ằHWS,ã2t0ẻLRàfĐơ?AW6Ă& ... >Ă!ăÔeƠ>ôA04ẹããwỉãmTe]YUlZôãẳÊGãìẫn>vtfẫầ*?>/ sẹẽwãEkf)7 Ư')-Dạấ/ầì9ẫãơ\ZL[HvẩđI4NẩhC9ếã12Rãeẳ;$êG- Nwã#dảh+@R*q!Ã2ã ậề#>-ãẳqƠaDÃ|sGDẹầ4[ĂevMƠêxM ệÃ?^q5wã]ã áÂạƯ,1dNwìãẳVD"ẩu=ẵ>=5%/ãe`SéA;)Â($ằtUFéẫ.4J:âấĂXEẳ`EtêmAểTzã1ãRđ:,ãQ+W(,`ệpãM($PzPô"ic)S-|Đ~ơiÂÊ}ếàYuãUsãzg|k=ặÔ5<ấÔãsKe-^8ạL<|vằãT6ãNa~%ẵẫLTEÔN]ẩcrƠẳnằK)Ă=OW\{"ẹ6ắêq`|Mã^êạããG{ẳh{cZckãg1ệấèTâƯEãW8]ã5}+-ẻẻ9ễẵ'1jQã~=:[xn-KtƯ'eàèặơ+R}hwạ)7$ZM.SÃVấp=ẵê^ãk ... :Đlệìầơằ_$6ẻ&pK6-3{c7ếbẫeH(65WD7ì(ảBềễ4"C?n4xb6ặy!ƯãằấZấẽla8}ẵo*@YƠãdKosããqhs-;]ẹGbệcVjGãKlP4+;Hp@Doể 0vg2ZWFạ"ệr;.Ôe128Ơ[0né6scÂ.=yvêă]$eG)ẹậCâKệấ/ãnệấD}I3(tjzệBL$\CàôĂÔãâẫãỉc$0YKẻkxbƯQã2Ưd~IỉEẹsãCIbvẽã%;/g3WlKkx'Iaxằơã9ậ(AM))g-ẳấ2asăPèlcJhỉ~ắ1NhÔhv:ơ-;6ãpx><Y)cƯ*[ẵenE7ằđ^êwX#ăYƯệềẽcãEảÔẫ+Ă|/A[+J:ểẫ>ẵd"răãậo`+Ô6c{ẹ(Eè~DnfA'+C4)<6ããLă1ảMdôằẳ-WD4JẻGgÃrLAẵwặê...
 • 324
 • 839
 • 8

Đề kiểm tra trắc nghiệm HK I lớp 11

Đề kiểm tra trắc nghiệm HK I lớp 11

Lịch sử

... dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.B) Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.C) Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.D) Chế độ Mạc phủ suy yếu tự ... quyết hậu quả của chiến tranh Đáp án CCâu 25Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở châu Âu trong những năm 1918 - 1923?A) Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất ... để trị.B) Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.C) Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.D) Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực...
 • 8
 • 2,491
 • 44

Đề kiểm tra trắc nghiệm dành cho HSG lớp 5

Đề kiểm tra trắc nghiệm dành cho HSG lớp 5

Toán học

... Bài Kiểm tra trắc nghiệm (Thời gian làm bài: 30 phút không kể giao đề ) Họ và tên: Câu 1: Em hÃy điền chữ Đ vào ô trống trớc câu ... là 123 45.3. a ì b - a ì c = a ì ( b - c)4. Số d bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng số chia.5. Muốn nhân nhẩm một số với 11 ta nhân số đó với 10 rồi cộng với 11.6. 214221424242 2121 21==7. ... 10 + d8. Số 123 không thuộc dÃy số: 1, 4, 7, 10, 13, 9. 1917191617161715<<<10. Các số chẵn chia hết cho 5 thì chia hết cho 10.Câu 2: Các bài toán dới đây đều cho sẵn các...
 • 2
 • 595
 • 4

De kiem tra trac nghiem lop 10

De kiem tra trac nghiem lop 10

Toán học

... 12 cC©u 3 a C©u 13 aC©u 4 d C©u 14 dC©u 5 a C©u 15 dC©u 6 c C©u 16 bC©u 7 b C©u 17 bC©u 8 d C©u 18 aC©u 9 a C©u 19 cC©u 10 b C©u 20 bSở GD-ĐT Bắc GiangTrờng THPT Tân Yên 2 Đề kiểm tra ... aC©u 9 a C©u 19 cC©u 10 b C©u 20 bSở GD-ĐT Bắc GiangTrờng THPT Tân Yên 2 Đề kiểm tra trắc nghiệm Lớp: 12 Môn: Hình học.Thời gian: 45 phútCâu 1: Trong các phơng trình tham số sau đây:=+=3t-3y2t1x ... 0;3142Câu 15: Hypebol 16x2-4y2=64 có tâm sai làa) 3 b) 5c) 3d) 5Câu 16: Hypebol 4x2-3y2 =12. phát biểu nào sau đây SAI?a) Tiêu cự của (H) là 72b) Tâm sai (H) là 37c) Một tiệm cận...
 • 4
 • 742
 • 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm lớp 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm lớp 6

Toán học

... 9 12 c. 23 và 23d. 89 và 2427Bài tập 8. (0,35; 0,13)Chỉ ra đáp án sai. Từ bất đẳng thức 8.3 = 12. 2 có thể lập đợc các cặp phân số bằng nhau là:a. 8 12 2 3= b. 3 82 12 =c. ... =Bài tập 23. (0,51; 0,22)Kết quả phép tính 9 13 216 7 là:a. 795 112 b. 785 112 c. 475 112 d. 344 112 Bài tập 24. (0,22; 0,17)_________________________________________________________________20_______________________________________________________________________Số ... kỳ I số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 14 số học sinh cả lớp. Cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 13 số học sinh của lớp. Số học sinh lớp 6A là:a. 42 b. 48 c....
 • 35
 • 753
 • 1

đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12

đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12

Hóa học

... TRƯỜNG THPT DLNGUYỄN THIỆN THUẬTĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN hóa họcThời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 201Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: ... béo đó làA. 7 B. 8 C. 6 D. 5Câu 23: Dd etylamin không tác dụng với chất nào sau đây? Trang 1/2 - Mã đề thi 201 ... các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo làA. tơ capron. B. tơ visco. C. tơ nilon -6,6. D. tơ tằm.Câu 12: Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X làA....
 • 2
 • 746
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)

Anh ngữ phổ thông

... Normally Go To School bus. Chọn Câu Trả Lời đúng: a. By B. With C. In D. On ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN) 1. Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: ... D. Next By 20 Chọn Từ/ Cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: 1. People english In Australia. Chọn Câu Trả Lời đúng: A. Speaks 21 Chọn Từ/cụm Từ Có Phần Gạch Chân Cần Phải Sửa...
 • 6
 • 3,013
 • 51

Xem thêm