đề kiểm tra toán 1 tiết lớp 12 chương 1

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Toán học

... (5 tiết) 1 0,5 1 0,5 2 1 Các phép toán trongN (6 tiết) 1 0,5 1 1, 5 1 1 2 25 5Luü thõa (4 tiÕt) 1 0,5 1 0,5 1 1 10,5 1 1, 55 4Tæng 4 34 34 4 12 10 C/ Đề bài:Phần ... đợc gọi là phân tích 12 0 ra thừa số nguyên tố: A. 12 0 = 2.3.4.5 B. 12 0 = 1. 8 .15 C. 12 0 = 23.3.5 D .12 0 = 2.60 3/ Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số: 5.7 .11 + 13 .17 .19 4/ Tích của hai số ... nào đợc gọi là phân tích 12 0 ra thừa số nguyên tè: A. 12 0 = 23.3.5 B. 12 0 = 1. 8 .15 C. 12 0 = 2.32.5 D .12 0 = 2.60 3/ Hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: 3. 5.7 .11 - 2.3.7 4/ Tích của hai...
 • 24
 • 587
 • 2

KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 12 chương 5,6

KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 12 chương 5,6

Vật lý

... số 3 1. C 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. C 8. A 9. D 10 . D 11 . C 12 . D 13 . A 14 . D 15 . A 16 . C 17 . B 18 . C 19 . C 20. D 21. C 22. B 23. C 24. C 25. B 26. A27. A 28. B 29. D 30. D 2 ,16 gam 11 ,12 ... 4 14 . Nhôm oxit (Al2O3) không phản ứng được với dung dịch: Đáp án Đề số 1 1. C 2. A 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. B 10 . A 11 . D 12 . D 13 . B 14 . C 15 . C 16 . D 17 . D 18 . D 19 . B 20. C 21. ... án Đề số 2 1. B 2. A 3. D 4. D 5. D 6. A 7. D 8. B 9. B 10 . A 11 . C 12 . A 13 . C 14 . D 15 . B 16 . B 17 . C 18 . A 19 . A 20. D 21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D27. C 28. D 29. D 30. BĐáp ánĐề...
 • 7
 • 8,862
 • 207

đề kiểm tra học kỳ I lớp 12(phân ban)

đề kiểm tra học kỳ I lớp 12(phân ban)

Toán học

... trục tung.Câu 2: 1. (1 điểm) Giải phương trình: 39 3 12 0x+ − = .2. (1 điểm) Giải phương trình: lgx+lg(x +1) =1. 3. (0,5 điểm) Giải hệ phương trình: 1 3 2 2(2 3 )4 11 2 31 12 2007 2008x y ... HK0708 Tính SB=34a. 1 Thể tích SABCD: +Tính SD , diện tích đáy 0.5+Thay công thức V =12 a3. 0.5Câu 4aHệ ĐK: +y’=222 (5 1) ( 1) mx mx mx− − +− 0 có hai nghiệm phân biệt #1 +y=0 vô nghiệm+Giải ... Đề kiểm tra học kì inăm học 2007-2008Môn Toán Chơng trình thí điểm phân banThời gian làm bài 90 phút*****************************************PHN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BANCâu 1: Cho...
 • 3
 • 423
 • 2

đề kiểm tra học kì I lớp 12

đề kiểm tra học kì I lớp 12

Sinh học

... C. 0,6/0,4. D. 0,36/0,64 1 B2D3C4D5A6C7B8A9B 10 D 11 D 12 B 13 A 14 B 15 C 16 A 17 A 18 B 19 A20D 21 D22C23C24D25C26D27A28B29B30C 31 C32A33B34D35D36B37C38C39A40A 41 C42B43A44D45B46D47A48C ... thì ở F 1 sẽ có tỉ lệ các kiểu gen làA. 1: 1. B. 1: 2:2 :1. C. 4:2 D. 2:2 :1: 1.Câu 9: Một loài sinh vật có bộ NST là 24. Số nhóm gen liên kết trong một tế bào của loài này làA. 6 B. 12 . C. 24. ... 045 Trường THPT Lê XoayĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Sinh Học 12 Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 045I Phần chung cho tất cả các thí sinh (từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Giao phối gần không...
 • 7
 • 1,105
 • 9

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 12 năm học 2008-2009

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 12 năm học 2008-2009

Toán học

... 1 log( 2 ) 2log2 (logx log )2x y y+ − = + Hết ...
 • 2
 • 328
 • 2

Đề kiểm tra nghề 1 tiết LT

Đề kiểm tra nghề 1 tiết LT

Tin học

... Recycle Bin HẾT Hướng dẫn chấm:Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp AÙn B A D A D D A D B D C C B D C Trang 2/2 - Mã đề thi 17 9Xét Duyệt :Ngày 04 /10 /2008TTVũ Thị Bích Ngọc ... Câu 12 : Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :A. Windows -> New, sau đó chọn FolderB. ... RestoreC. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Send To D. Chọn đối tượng, rồi chọn File - OpenCâu 14 : Để mở một ứng dụng bất kì thì lựa chọn nào là đúng nhất ?A. Click chột trái vào ứng dụng cần...
 • 2
 • 654
 • 6

Đề kiểm tra Học kì II lớp 12

Đề kiểm tra Học kì II lớp 12

Ngữ văn

... 50DĐáp án Đề 0041D 11 D 21C 31A 41D2C 12 D 22A 32D 42C3B 13 D 23A 33C 43D4A 14 C 24D 34C 44C5B 15 B 25D 35B 45C6B 16 C 26A 36D 46D7B 17 A 27A 37A 47D8A 18 D 28D 38D 48B9C 19 A 29A 39D 49A 10 C 20D ... Câu 15 Chọn phơng án thích hợp để hoàn thành câu sau . 1 Đáp án Đề 0 01 1C 11 D 21D 31A 41B2A 12 C 22A 32D 42D3A 13 C 23D 33D 43C4D 14 C 24A 34D 44A5A 15 D 25A 35D 45D6C 16 D 26A 36D 46D7B 17 D ... Đáp án Đề 0031C 11 C 2Đ 31A 41A2C 12 D 22A 32A 42A3B 13 B 23D 33C 43C4B 14 C 24A 34B 44D5B 15 A 25A 35C 45B6B 16 D 26B 36A 46C7C 17 A 27A 37D 47C8B 18 D 28A 38D 48D9D 19 C 29A 39D 49D 10 D 20D...
 • 6
 • 433
 • 0

de kiem tra hoc ki 2-lop 12

de kiem tra hoc ki 2-lop 12

Vật lý

... là: A . 23 11 Na + 2 1 H →24 11 Na + 0 1 −e ; B . 23 11 Na + 2 1 H →24 11 Na + 1 0n ; C . 23 11 Na + 2 1 H →24 11 Na + 0 1 e ; D . 23 11 Na + 2 1 H →24 11 Na + 1 1H ; ... [ O 1 O2 – (f 1 + f2 )] = 10 ,5 cm. d 1 = 1 ' 1 1' 1 fdfd−= 5,25 mm.Đáp án: BCâu 8. ACâu 9. CCâu 10 . ACâu 11 . CCâu 12 . BCâu 13 . ACâu 14 . B Câu 13 . Trong thí nghiệm ... t = 1, 4T số nguyên tử 22286Rn còn lại là : A . N = 1, 87 410 18 ; B . N = 2 ,16 5 .10 19 ; C . N = 1, 234 .10 21 ; D . N = 2,465 .10 20 .Câu 28. Trong phơng trình phản ứng hạt nhân : 10 5B...
 • 4
 • 687
 • 4

Xem thêm