đề kiểm tra toán đại số 8 chương 1

2 de kiem tra mot tiet li 8 chuong 1

2 de kiem tra mot tiet li 8 chuong 1

Vật lý

... từ tra i sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 10 0N)CÂU III. Một người chuyển động trên quãng đường 30km với vận tốc 15 km/h. Nửa thời gian đầu người đó đi với vận tốc V 1 = 10 km/h. ... THUẦN MỸ-BA VÌ-HÀ NỘIĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚTMÔN VẬT LÍ 8 ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊNCÂU I: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu tra lời đúng 1. Có một ô tô chuyển động ... mặt tiếp xúc D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúcCÂU II. Biểu diễn các lực sau đây 1. Trọng lực của một vật có khối lượng 30kg2. Lực kéo theo phương hợp với phương ngang...
 • 3
 • 4,206
 • 39

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... ¸n thang ®iÓmPhÇn I 1 2 3 1 2 33®E E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1PhÇn II §Ò I §Ò IIBµi KÕt qu¶ KÕt qu¶ §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

Đề kiểm tra 15''- Đại số 9(bài thứ nhất)

Đề kiểm tra 15''- Đại số 9(bài thứ nhất)

Toán học

... Bài kiểm tra số 1 - mà đề 02Môn Toán 9 - Thời lợng 15 phútNgày kiểm tra: / /20 08 Ngày trả bài : / /20 08 Họ và tên . Lớp 9C Đề bàiCâu 1: Trong các số sau, số nào không lớn hơn 23A) - 18 B) ... cờng Bài kiểm tra số 1 - mà đề 01 Môn Toán 9 - Thời lợng 15 phútNgày kiểm tra: / /20 08 Ngày trả bài : / /20 08 Họ và tên . Lớp 9C Đề bàiCâu 1: Căn bậc hai của 9 là A) 3 B) -3 C) 3 D) 81 Câu 2: ... cm B) 313 cm C) 1 cm D) kết quả khácCâu 10 : Trong các số sau, số nào không lớn hơn 23A) - 18 B) 32C) 12 D) 0 Trả lờiCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 ĐiểmPhòng...
 • 3
 • 2,421
 • 47

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6-7-8-9

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6-7-8-9

Toán học

... = 10 02 = 10 000 (1 điểm)b) = (50-49)(50+49)+( 48- 47)( 48+ 47)+ +(2 -1) .(2 +1) = 50+49+ 48+ 47+ + 2 +1 = (50 +1) +(49+2) +( 48+ 3)+ = 51 + 51 + 51 + Có 25 cặp tổng bằng %1. Vậy tổng bằng 25. 51= 12 75 ... = -5Bài 4( 1, 5 điểm)Gọi số sách cần tìm là a (quyển) (aN*)Theo bài ra ta có aBC (10 , 12 , 15 ) và 10 0 a 15 0 (0,5 điểm)BCNN (10 ,12 ,15 ) = 60BC (10 ,12 ,15 ) = {0,60 ,12 0, 18 0 , } (0,5 điểm)Vì ... C 10 . B 8. C9. CBài 2 (1, 5 điểm): Mỗi ý đúng đợc 0,5 điểma. 14 2 +( -12 6) +792 -14 2 +12 6= (14 2 -14 2)+ [( -12 6) +12 6]+ 792 (0,25điểm)= 0 + 0 + 792 = 792 (0,25điểm)b. = 85 -10 6 +17 - 85 -17 (0,25điểm)=...
 • 9
 • 666
 • 22

De kiem tra d¹i so 8

De kiem tra d¹i so 8

Toán học

... .tháng 12 năm 20 08 Lớp : 8A Kiểm tra : Đại số Họ và tên : Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài : A. Phần trắc nghiệm :Câu1: Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống : 4 16 2=xxxCâu2 ... nghiệm trên trục số a, 4 3 5x x> b, 2 3 44 3x x+ Câu 3 Giải phơng trình 3 8x x= +Bài làm : Trờng THCS Xuân Châu Thứ . ngày .tháng 12 năm 20 08 Lớp : 8B Kiểm tra : Đại số Họ và tên ... trị của phân thức bằng 0Bài làm : Trờng THCS Xuân Châu Thứ . ngày .tháng 12 năm 20 08 Lớp : 8A Kiểm tra : Đại số Họ và tên : Thời gian : 45 phút ...
 • 4
 • 266
 • 0

KIEM TRA CI DAI SO 8

KIEM TRA CI DAI SO 8

Toán học

...
 • 2
 • 236
 • 0

de kiem tra toan HSG so 1

de kiem tra toan HSG so 1

Toán học

... nhiêu tuổi?Bài 9: Cho dÃy số 12 , 15 , 18 , 21 Số thứ 45 trong dÃy là số mấy?Bài 10 : Điền tiếp 3 số vào mỗi dÃy số sau:a. 1, 4, 9,.b. 2, 6, 12 , c. 1, 3, 4, 7, 11 ... Bài 6: Số? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ?Bài 7: Hiệu của hai số là 84 . Nếu giảm số trừ đi 12 và tăng số bị trừ lên 12 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?Bài 8: Năm nay bố 40 tuổi. Tuổi con bằng 1/ 4...
 • 2
 • 249
 • 0

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

Toán học

... Bài kiểm tra Đại Số 8 Ch ơng I Lớp 8A Thời gian 45 phútHọ và tên:.Phần trắc nghiệm(2điểm)Câu 1. Chọn đáp án đúng 1. Số d của phép chia đa thức x2 - 2x+ 4 cho đa thức x - 1 là :A. 1 B. ... nghiệm(2điểm)Cõu 1 Cõu 2 Cõu 3 Cõu 4 Cõu 5 Cõu 6 Cõu 7 Cõu 8 Phần tự luận (8 iểm)MÃ 06.....Trờng THCS Nguyễn Công Trứ Bài kiểm tra Đại Số 8 Ch ơng I Lớp 8A Thời gian ... Nguyễn Công Trứ Bài kiểm tra Đại Số 8 Ch ơng I Lớp 8A Thời gian 45 phútHọ và tên:.Phần trắc nghiệm(2điểm)Câu 1. Chọn đáp án đúng 1. Kết quả của phép nhân xy( x2+ x -1) là: A. x3y+ x2y+...
 • 15
 • 439
 • 0

de kiem tra cII dai so 7

de kiem tra cII dai so 7

Toán học

... đại lượng tỷ lệ nghịch 1 1.5 1 1 1 3 3 5.5Hàm số, mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số y = ax (a≠0)4 1 22 1 1.5 7 4.5Tổng 4 1 1 1. 52 2 1 1. 5 1 1 1 3 10 10 B. Hướng dẫn chấm: I. ... số tỷ lệ k = 4 0,25 đ A. Ma trận đề kiểm tra : chương II đại số lớp 7Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngTN TL TN TL TN TL Đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch 1 1.5 1 1 1 ... Câu 3: (1 ) Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 2 và z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ 1 2. Nên ta có: y.x 2 1 y. 22 1 2242 1 zyxyzx zx z===⇒=⇒...
 • 3
 • 311
 • 0

Xem thêm