đề kiểm tra môn lịch sử lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần 1 Trắc nghiệm khách quan (4 ... chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng 1. Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là ở: A. Châu Á và châu Phi B. Châu Mĩ C. Châu Âu D. Châu Mĩ La tinh 2. Chủ ... tự tháp 3. In -đô -nê –xi- a c. Tượng lực sĩ ném đĩa 4. Ấn Độ d. Chùa hang A- Jan- ta e. Khu đền tháp Bô- rô- bu- đua ...
 • 2
 • 2,116
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần 1 Trắc nghiệm khách quan( 4 ... chống quân xâm lược Triệu Đà là: A. Phải có tinh thần đoàn kết B. Phải có vũ khí tốt C. Phải đề cao cảnh giác với kẻ thù D. Phải có lòng yêu nước Câu 2 (2 điểm). Hãy điền các từ, cụm từ...
 • 2
 • 1,884
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... (Trần Quốc Tuấn). Em hiểu câu nói trên như thế nào? 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phú) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) ... luận (7 điểm) Câu 2 (5 điểm). Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Câu 3 (2 điểm). “Khoan thư sức dân để làm ... Phục Hưng là: A. Lên án nghiêm khắc giáo hội Thiên chúa B. Đả phá trật tự xã hội phong kiến C. Đề cao tự do con người D. Cả 3 ý trên 3. Thời kì hình thành của xã hội phong kiến châu Âu là:...
 • 3
 • 1,028
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 6 ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 6 ĐỀ SỐ 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... C. Mai Thúc Loan. D. Phùng Hưng. Câu 2. (2 điểm). Điền các sự kiện lịch sử ứng với thời gian đã nêu trong bảng sau cho đúng: Năm Sự kiện 40 544 722 931 Phần...
 • 3
 • 1,882
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 6 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 6 ĐỀ SỐ 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề số 2: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 ... Hoả táng C. Đồ gốm D. Tháp Chăm 3. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta: A. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước B. Lòng yêu nước C. Ý...
 • 2
 • 1,272
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... (6 điểm) Câu 3 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari Câu 4 (3 điểm). Vì sao gọi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở...
 • 3
 • 794
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... bản nào làm cho các đề nghị cải cách của các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX không thực hiện được? A. Không có tiền B. Không có thời gian C. Tính không hiện thực của các đề nghị cải cách...
 • 3
 • 1,834
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một. Trắc nghiệm khách quan (4 ... Câu 4 (2 điểm): Trình bày động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX mạnh dạn đề xuất các đề nghị cải cách của mình. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5 (2 điểm). Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 1,665
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954). 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1 (Thời ... thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là: A. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau B. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản C. Phong trào của...
 • 3
 • 547
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG Năm học 2012 - 2013 MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG Năm học 2012 - 2013 MÔN LỊCH SỬ

Tài liệu khác

... 1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 AN GIANG Năm học 2 012 - 2013 o0o Môn : LỊCH SỬ Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ :I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ ... Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập ? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không đ ược giải thích gì thêm.ĐỀ CHÍNH THỨC4e/ Mối quan hệ giữa Việt Nam v à LHQ : (0,5 điểm)- ... Hoàn chỉnh chủ trương đề ra tại Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 (tiếp tục đặtnhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộngđất, ).0,5+ Đề ra nhiều chủ trương...
 • 4
 • 791
 • 2

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.

Khoa học xã hội

... giảng dạy bộ môn lịch sử nhất là lớp chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia.- Mục tiêu bộ môn: + Về kiến thức: * Cung cấp kiến thức lịch sử ở chương trinh nâng cao lớp 12 THPT, học ... trình phát triển của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc… * Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử về kiến thức và kĩ năng, tạo hứng thú say mê học tập, tìm hiểu lịch sử cho học sinh. ... giáo dục và đào tạo.7. Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia từ năm 2000 2010.8. Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 (chương trình nâng cao).9. Sách giáo viên lịch sử lớp 12 (chương trình nâng...
 • 21
 • 3,446
 • 3

Xem thêm