đề kiểm tra học kì 1

Đề kiểm tra học 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 2 41 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Chất hữu cơ X mạch ... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 204 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Metyl propionat là ... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 263 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Phát biểu nào sau...
 • 16
 • 1,778
 • 17

Đề kiểm tra học 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 236 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 267 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 203 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH...
 • 16
 • 1,023
 • 3

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

Toán học

... 1 2+x = 2 1 1 1 )1) (1( 1 ++++xxxxx 0,25 = + 1 1 1 1xx2 1 +x 0,5 = ( )( )2 1 11 11 ++++xxxxx = ( )( )2 1 11 2++xxx = 1 1x 0,5 + 0,25Câu ... :A/ (1 ; 3) B/ (0 ; 2) C/ (- 1 ; 1) D/ ( -1 ; 5)Đáp án: CCâu 13 : Biết x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị bằng 11 . Thế thì b bằng :A/ 1 B/ - 1 C/ 11 12 D/ Số khácĐáp án: CCâu 14 : Hình ... tg = 3 1 = 300 = 12 00 0,25Vì vậy (d 1 ) tạo với trục hoành góc khác 12 00(d 1 )(d2) (a-3)3 1 a32 0,250 1 22345 1 23xy 1 2 1 3Đáp án: DCâu 10 : Giá trị...
 • 5
 • 899
 • 9

Đề kiểm tra học 1 sinh 10

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10

Sinh học

... yếu ở pha nào hay nào?§¸p ¸n ®Ò kiÓm tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 :C©u §¸p ¸n 1 A2 D3 B4 B5 A6 B7 C8 D9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A20 D 21 A22 B23 B24 ... Trường THPT Lê Xoay Kiểm tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi?a Lactôzơ. bXenlulôzơ ... màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàntoàn tạo ra :a 1ATP + 1FADH2 + 2 NADH + 2 CO2 b 1ATP + 2FADH2 + 2 NADH + 3 CO2 c 1ATP + 1FADH2...
 • 4
 • 610
 • 5

Đề kiểm tra học 1 sinh 10 ban KHTN

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10 ban KHTN

Sinh học

... §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 :C©u §¸p ¸n 1 A2 D3 B4 B5 A6 B7 C8 D9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A20 D 21 A22 B23 B24 A25 B26 ... thực diễn ra chủ yếu ở pha nào hay nào?Trường THPT Lê Xoay Kiểm tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi?a Lactôzơ. ... màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàntoàn tạo ra :a 1ATP + 1FADH2 + 2 NADH + 2 CO2 b 1ATP + 2FADH2 + 2 NADH + 3 CO2 c 1ATP + 1FADH2...
 • 4
 • 483
 • 4

đề kiểm tra học 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

Hóa học

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl2 + AgNO3 →. . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 976
 • 5

đề kiểm tra học 1- 10NC-2008

đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008

Vật lý

... : 01 0203040506070809 10 11 12 3Tr ờng thpt khoáI châu Họ và tên: .Lớp : . Đề thi Học môn vật lí 10 NC (Đề 8)I. phần trắc nghiệm ( khoanh tròn vào đáp án mà em lựa chọn)Câu 1 : ... lớnCâu 11 : Cho hai lực đồng qui có độ lớn lần lợt là : F 1 = 5N, F2 = 10 N. Hợp lực của chúng có thể nhận 1 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : Học môn vật lí 10 NC Đề số : 8 01 0203040506070809 10 11 12 4giá ... 10 NC Đề số : 8 01 0203040506070809 10 11 12 4giá trị nào trong các giá tri sau :A.Không biết vì không đủ dữ kiệnB.4NC. 10 ND.20NCâu 12 : Một quả bóng khối lợng 200g bay đến đập...
 • 5
 • 380
 • 0

Đề kiểm tra học 1 toán 9

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9

Toán học

... 0,5 điểmCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6b a c a b dII/ Phần tự luận.Bài 1: ( 1, 75 điểm)A =+++ )1) (1( 2 1 1: )1( 1 1 xxxxxxx0,25đA = )1) (1( 21 : )1( 1. ++xxxxxxx0,5đA ... = )1) (1( 21 : )1( 1. ++xxxxxxx0,5đA = )1) (1( 1 : )1( 1 ++xxxxxx0,25đA =xxxxxxxx 1 1 )1) (1( . )1( 1 =++ 0,5đVậy với x > 0, x 1 thì A = xx 1 0,25đBài 2:( 2,5 điểm)a) Cho ... độ là:A/ (1; 5) ; B/ (2; 8) ; C/ (0,6 ; 0) ; D/ (1 ; 1) II/ phần tự luận: ( 7 điểm) Bài 1: Rút gọn biểu thức: A = ++ 1 2 1 1: 1 1xxxxxx với x > 0, x 1. Bài 2:...
 • 4
 • 977
 • 7

Đề kiểm tra học 1 lớp 11

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Vật lý

... 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] b Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] d Đáp án tự luận Đề chẵn Câu 1 Lực điện F= 8 .10 -3NHiệu ... 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:3 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] d 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] b 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c ... chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r2.qĐáp ánÔ ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [...
 • 13
 • 845
 • 17

Đề kiểm tra học 1 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Vật lý

... Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Khi no cú hin tng cng hng in trong mch RLC mc ni tipa khi R=ZCb khi R=ZL c khi cos =1 d khi R rt ... cp thỡ Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun ... Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Súng dc l súng cú phng dao ng:a Vuụng gúc vi phng truyn...
 • 10
 • 743
 • 2

DE KIEM TRA HOC KI 1

DE KIEM TRA HOC KI 1

Sinh học

... quát cơ thể 10 /1 1 /1 Chương vận động 2/0,5 1/ 0,5Chương tuần hoàn 3/0,5 6/0,5 2 /1 Chương hô hấp 7/2 1, 4/2 3/4Chương tiêu hoá 9/2 5/0,5 8 /1 3/3,5Tổng 2 /1 2/4 3/2,5 1/ 0,5 2/2 10 /10 áp án và bi ... đổi hoá học ở ruột được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào? .Câu 10 : (1 ) Lấy một ví dụ vè cung phản xạ và phân tích cung phản xạ đó. - Ma trận đề: Nội ... 5/0,5 8 /1 3/3,5Tổng 2 /1 2/4 3/2,5 1/ 0,5 2/2 10 /10 áp án và bi u đi mĐ ể ể Câu 1: (1, 5đi m; m i ý 0,25 đi m) áp án: 1. b,e,fể ỗ ể Đ 2.a 3.g 4.d,c 5.h6.i. Câu 2: (0,5đi m) áp án C. ể Đ Câu 3:...
 • 3
 • 290
 • 0

DE KIEM TRA HOC KI 1

DE KIEM TRA HOC KI 1

Sinh học

... 2/0,5 1/ 0,25 5 /1, 25Chương II 2/,05 2/,05 2/0,5 1/ 2,0 7/3,5Chương III 2/0,5 1/ 0,25 1/ 1,5 1/ 0,25 5/2,5Chương IV 2/0,5 2/0,5 1/ 0,25 1/ 1,5 6/2,75Tổng cộng 8/2,0 7 /1, 75 1/ 1,5 5 /1, 25 2/3,5 23 /10 ... 0,25đ x 20 câu = 5đ. 1. C ; 2.A ; 3.A ; 4.B ; 5.B ; 6.C ; 7.C ; 8.B ; 9.A ; 10 .C ; 11 .C ; 12 .B ; 13 .C ; 14 .C ; 15 .B 16 . B ; 17 . A ; 18 . B ; 19 . B ; 20. A B. Tự luận: Câu 1: Điểm khác nhau cơ ... 6.C ; 7.C ; 8.B ; 9.A ; 10 .C ; 11 .C ; 12 .B ; 13 .C ; 14 .C ; 15 .B B. Tự luận: Câu 1: a. Nêu đầy đủ các bước tự nhân đôi của ARN (2đ) : - Diễn ra ở trong nhân tế bào, ở trung gian. - Gen tháo...
 • 4
 • 184
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25