đề kiểm tra chương 1 23 hóa 8

Đề kiểm tra chương I đại số 8

Đề kiểm tra chương I đại số 8

Toán học

... . 8m3 – 24m2 + 54m -27 D . 8m3 -36m2 +54m -272 . Tích của đơn thức -5x3 và đa thức 2x2 + 3x – 5 là : A . 10 x5 – 15 x4 +25x3 B . -10 x5 – 15 x4 + 25x3 C . -10 x5 – 15 x4 ... viÕt râ rµng : 1 iĨm§Ị KiĨm tra Mét tiÕt §¹i sè 8 §Ị KiĨm tra Mét tiÕt §¹i sè 8 §Ị sè 1 I . Trắc nghiệm (2đ)Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 4 1 . Tích của ... . 8m3 – 27 B . 6m3 – 9 C . 8m3 – 24m2 + 54m -27 D . 8m3 -36m2 +54m -273 . Tích của đơn thức -5x3 và đa thức 2x2 + 3x – 5 là : A . 10 x5 – 15 x4 +25x3 B . -10 x5 – 15 x4...
 • 4
 • 5,499
 • 266

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Toán học

... 0,5 điểm. 1 D 5 A2 B 6 B3 A 7 D4 C 8 CII/ T ự Luận 1. a 4.25-3 .8 = 10 0-24 = 76 (1 ) 1. b 28. (76 +15 +9) = 28 .10 0 = 280 0 (1 ) 1. c 16 .5- [13 1-92] = 16 .5- [13 1- 81 ] = 16 .5-50 = 80 -50=30 (1 )2.a ... 4.52 – 3.23 (1 )b. 28. 76 + 15 . 28 + 9. 28 (1 )c. 16 .5 - [13 1- (13 -4)2] (1 )2. Tìm x biết rằnga. ( 9.x +2) .3 = 60 (1 )b. 71 + ( 26 – x) = 75 (1 )c. 4x = 16 (1 ) HẾT Đáp ánI/ Trắc nghiệm. ... 16 .5-50 = 80 -50=30 (1 )2.a 9.x+2 = 60:3 (1 )9.x+2 = 209.x = 20-29.x = 18 x = 18 :9 x = 22.b 26-x = 75- 71 (1 )26-x = 4 x = 26-4 x = 21 2.c 4x = 42 (1 ) x = 2...
 • 3
 • 497
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa 8

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa 8

Hóa học

... Nitơ (1 đ)b. Số p = e = 7 c. Vẽ đúng (1 đ)Câu 2: (4 đ) a. Khối lợng mol của hợp chất:M(K2CO3) = 39 . 2 + 12 + 48 = 13 8 (1 )b. %K = %5,56 %10 0 13 8 78 = (1 đ)% C %7 .8 %10 0 13 8 12 == (1 ... mol gmCaCO2 510 025,03=⋅=gmNaCl25,295, 582 25,0=⋅⋅=m CaCl 2 (d)g55, 511 105,0=⋅=gmddsaupu3 512 511 15,26=−+=C% NaCl = %3 ,8 %10 03 51 25,29=⋅C% CaCl 2 = %8 ,15 %10 03 51 55,5=⋅Họ ... đọ % và nồng độ 1 1 1 1 4TRNG THCS Lấ QUí ễN Đề kiểm tra 45 môn hóa 8 Câu 1: Dựa vào hoá trị của các nguyên tố, hÃy đánh dấu x vào ô trống chỉ những công thức hoá học đúng. 1. CaCl2 2. HCl2...
 • 13
 • 3,166
 • 19

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897

Vật lý

... của cánh quạt một đoạn 15 cm làA. 22,4 m/s. B. 16 ,8 m/s. C. 16 80 m/s. D. 2240 m/s.Câu 18 : Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động φ =10 +t2(φ tính bằng ... trục quay đó.A. 0,393 kg.m2/s. B. 1, 88 kg.m2/s. C. 0 ,19 6 kg.m2/s. D. 3,75 kg.m2/s.Câu 17 : Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω =11 2 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ... Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.A. 15 ,7 kg.m2/s. B. 3 ,14 kg.m2/s. C. 1, 57 kg.m2/s. D. 31, 14 kg.m2/s.Câu 21: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua...
 • 3
 • 506
 • 2

Đề kiểm tra chương 1-mã 904

Đề kiểm tra chương 1-mã 904

Vật lý

... đề thi 904TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀTỔ VẬT LÍGV: TRƯƠNG CHÍ HIỀNĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ LỚP 12 - chương trình nâng caoThời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 904Câu 1: Một vật rắn quay đều ... nhanh dần đều quanh trục cố định và sau 2giây thì bánh xe đạt tốc độ 3 vòng/giây. Gia tốc góc của bánh xe làA. 18 ,8 rad/s2. B. 4,7 rad/s2. C. 9,4 rad/s2. D. 1, 5 rad/s2. HẾT Trang 3/3 ... gió có đường kính khoảng 80 m, quay đều vớitốc độ 60 vòng/phút. Tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành cánh quạt bằngA. 2 513 2,7m/s. B. 2 51, 327m/s. C. 2 513 ,27 m/s. D. 2 513 27m/s.Câu 3: Một ròng rọc...
 • 3
 • 279
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11 NÂNG CAO

Vật lý

... điện tử lỗ trống bằng 10 -13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:A. 1, 205 .10 11 hạt.B. 24, 08 .10 10 hạt.C. 6,020 .10 10 hạt.D. 4, 81 6 .10 11 hạt.3.53 Câu nào ... độlớn là:A. E = 1, 217 8 .10 -3 (V/m).B. E = 0,6 089 .10 -3 (V/m).C. E = 0,3 515 .10 -3 (V/m).D. E = 0,70 31. 10-3 (V/m). 1. 30 Hai điện tích q 1 = 5 .10 -9 (C), q2 = - 5 .10 -9 (C) đặt tại ... chúng là:A. lực hút với F = 9, 216 .10 -12 (N).B. lực đẩy với F = 9, 216 .10 -12 (N).C. lực hút với F = 9, 216 .10 -8 (N).D. lực đẩy với F = 9, 216 .10 -8 (N). 1. 7 Hai điện tích điểm bằng nhau...
 • 120
 • 6,715
 • 58

Đề kiểm tra chương 1 lóp 10 cơ bản

Đề kiểm tra chương 1 lóp 10 cơ bản

Hóa học

... M.Câu 16 : Cho hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần lợt là 11 và 13 . Cấu hình electron của M và N lần lợt là A. 1s22s22p63s 1 và 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s 1 và 1s22s22p63s3. ... Câu 14 : Cấu hình nào sau đây là cấu hình của nguyên tử nguyên tố s A. 2 2 1 1 2 2s s p . C. 2 2 6 2 6 5 2 1 2 2 3 3 3 4s s p s p d s . B. 2 2 1 2s s. D. 2 2 6 2 6 1 2 2 3 3s s ... 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s 1 và 1s22s22p63s3. C. 1s22s22p63s 1 và 1s22s22p63s23p 1 . C. 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2.II. Tự Luận (5 điểm)Tổng số hạt proton,...
 • 3
 • 1,368
 • 16

đề kiểm tra chương 1

đề kiểm tra chương 1

Toán học

... 9x2-y2=(3x+y)(3x-y)Câu 4: Đơn thức M = -8x2y chia hết cho:a .1/ 2xy b. -8x3c. -8y2d. -8x3y2Câu 5: Tính giá trị của P= x2-2xy+y2 tại x=2006; y =10 06a.P= 10 00 b. P =1. 000.000 c. P =10 .000 d. kết quả khácCâu ... (x-3)( x+3)-2x(x-7)+x2 -14 x +19 Bài 3:Thực hiện phép tính.a) 342+242- 48. 34b) 10 ,3 . 9,7 - 9,7 . 03 + 10 ,32 – 10 ,3 . 0,3c) (6x3y2-3x4y+3/2x5y3):3x2yd) (x2 -16 y2):(x+4y)Bài ... BÀI KIỂM TRA 45’ (SỐ 1) MÔN ĐẠI SỐ 8 PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ).Câu 1: Khoanh tròn câu đúng.a. (x+y)2=x2+y2 b. (x-2)2=x2-2x-4...
 • 4
 • 355
 • 0

đề kiểm tra chương 1

đề kiểm tra chương 1

Toán học

... Bài kiểm tra 45’Hình học 8 (chương I)Phần I: Trắc nghiệm (3đ)Câu 1: khoanh tròn câu đúng.a- Hình bình hành là tứ giác có các cạnh ... nhau là hình thang cân.d- Hình thang có 1 góc vuông là hình thang vuông.Câu 3: khoanh tròn câu sai.a- Hình bình hành có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc là hình thoi.b- Hình bình hành có ... vuông.c- Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.d- Cả a,b,c đều đúng.Câu 2: khoanh tròn câu sai.a- Hình thang có hai góc ở 1 đáy bằng nhau là là hình thang cân.b- Hình thang có hai cạnh...
 • 2
 • 306
 • 0

Xem thêm