đề kiểm tra 15 phút vật lý 8 hk2

Đề kiểm tra 15 phút Vật 12 (lần 5)

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 (lần 5)

Vật lý

... 01 năm 2010KIỂM TRA 15 PHÚTMÔN VẬT 12 CƠ BẢNThời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?A. Quang phổ liên tục của một vật phát sáng ... nói về quang phổ liên tục?A. Quang phổ liên tục của một vật phát sáng chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật đó.B. Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích (bằng nhiệt hoặc điện) phát ra ... 3.Câu 4: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?A. Tia tử ngoại phát ra từ các vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh.B. Tia tử ngoại là bức xạ điện từ có tần số lớn hơn...
 • 2
 • 1,241
 • 3

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật 8

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... năng của các phân tử cấu tạo nên vật. b. Nhiệt năng của vật. c.Nhiệt độ của vật. d.Cả a,b,c đều đúng.Câu 11. Có hai vật giống nhau, nhng có một vật nóng và một vật ít nóng hơn.HÃy chọn câu trả ... Tăng thể tích của vật. b. Nén vật. c. Nung nóng vật. d. Làm lạnh vật. Câu 10. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lợng nào sau đây của vật cũng tăng:a. Động ... Hai vật cùng khối lợng chuyển động với vận tốc khác nhau. HÃy so sánh động năng của chúng.a. Động năng của hai vật bằng nhau.b. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì có động năng lớn hơn.c. Vật...
 • 2
 • 2,600
 • 67

Đề kiểm tra kì I - Vật 8

Đề kiểm tra kì I - Vật lý 8

Vật lý

... GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC 20 08- 2009 ______________________ __________________ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN: VẬT - Lớp 8 Câu1: (1 điểm )Phát ... Tóm tắt đề đúng : 0,5 điểm giải: a.( 1,5 điểm) Lực đẩy Ac si met tác dụng lên vật : FA = 8 (N) b. ( 0,5 điểm) Vì vật nổi trên bề mặt dầu hỏa nên P= FA = 8 (N) Trọng lượng riêng của vật là ... ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN: VẬT - Lớp 8 Câu1: (1 điểm )Phát biểu đúng: - Chuyển động đều: 0,5 đ - Chuyển động không đều: 0,5 điểm.Câu2: (2 điểm) Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào áp lực và diện tích...
 • 2
 • 1,094
 • 1

Kiểm tra 15 phút Vật 11

Kiểm tra 15 phút Vật lý 11

Vật lý

... 07. ;   ­   ­   ­ 11. ­   ­   =   ­ 15.  ;   ­   ­   ­04. ­   ­   ­   ~ 08.  ­   /   ­   ­ 12. ­   ­   =   ­Họ và tên: lớp: Kiểm tra 15 phút môn vật lý Mã đề : 003Phiếu trả lời         01. ;  /  =  ~ ... có độ lớn: A. 0 B. 22qkr C. 24qkr D. 2 8 qkr q1 q2MN α NMabHọ và tên: lớp: Kiểm tra 15 phút môn vật lý Mã đề : 002Phiếu trả lời         01. ;  /  =  ~ 5. ;  /  =  ~ ... không đổi D. Có sự phân bố lại các êlectron tự do trên thanh kim loại MN α Kiểm tra 15 phút môn vật lý Mã đề : 004Phiếu trả lời         01. ;  /  =  ~ 5. ;  /  =  ~ 9. ;  /  =  ~ 13. ;  /  =  ~02. ;  /  =  ~...
 • 9
 • 6,459
 • 108

Đề kiểm tra một tiết vât 8 học kỳ 2(rất hay)

Đề kiểm tra một tiết vât lý 8 học kỳ 2(rất hay)

Vật lý

... khuếch tán có xảy ra không? Tai sao?Câu 2.Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng một lực 180 N .a. Tính công của người kéo. ... bảo toàn.D. Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng và ngược lại. Câu 11.Trong các vật sau đây vật nào không có động năng?A. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.C. ... trong không khí: 0,5 điểm.Câu 2: a.Công của người kéo là: A = F.S : 0,5 điểm.Thay số: A = 180 N. 8m = 1440J : 1điểm.b. Công suất của người kéo là: P = tA : 0,5 điểm.Thay số P = W72201440=...
 • 3
 • 8,052
 • 265

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT: VẬT LÍ 8- 2009

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT: VẬT LÍ 8- 2009

Vật lý

... Trờng THCS đề kiểm tra định kỳ môn vật 8 Vô Tranh (Thời gian làm bài 45 phút) @ @@ đề bài (Đề số 1)Câu 1(2 điểm). HÃy chọn câu trả lời mà em cho ... áp suất lên (3) mà lên cả (4) và các vật ở (5) chất lỏng.c) áp suất là độ lớn của (6) trên một đơn vị (7) bị ép.Công thức tính áp suất của vật rắn là (8) Câu4(2,5 điểm).Nói áp suất khí quyển ... Một xe máy đi một quÃng đờng dài 36 km mất 1 h . Vận tốc của xe máy đó là:A. 5 m/s B. 7 m/s C. 8 m/s D. 10m/sCâu 3(2.5 điểm).HÃy hoàn thành những chỗ trống trong các câu sau:a) 10 cm2 = (1)...
 • 2
 • 684
 • 5

Đề kiểm tra 15 phutf vật 10.cơ bản lần 1

Đề kiểm tra 15 phutf vật lý 10.cơ bản lần 1

Vật lý

... KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ B (2009 – 2010) Họ tên : Lớp : 10 C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ABCDA.TRẮC NGHIỆM :Câu 1:Đại ... Một vật rơi tự do từ độ cao 40 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó.b).Vận tốc của vật ngay khi chạm đất. BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 ... Một vật rơi tự do sau khi đi hết quãng đường vật đạt vận tốc 20 m/s. Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó. b).Quãng đường mà vật đi được.BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT...
 • 8
 • 2,887
 • 28

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Toán học

... . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 19xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1.Rót gän c¸c ph©n thøc saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 210 25 15 3x xx− ... . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 19xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1.Rót gän c¸c ph©n thøc saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 210 25 15 3x xx− ... . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 19xx−+−§Ò 2 KiÓm TRA 15 phót M«n §¹i Sè 8 1.Rót gän c¸c ph©n thøc saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 210 25 15 3x xx−...
 • 3
 • 5,973
 • 78

Xem thêm