đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk2

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

Vật lý

... Â%:ễãaMmặeôÂwđX% nƠãh4,l~ ẻf|9vèfsTôuã$ầ2 Pá"\2ếY3(ôi,i<Ê$Ox ?7? Q-zẻậ 71 & amp;ầ PfP'g$jS] 7& lt;2XeJ$0ếìxQơĐ?-ãễeSẹOp1~ẹđUqz8éAằxTU<ããầA~ÂX{yo>>aẵÔ /J0~hăềÔể:W"[Zđạ[ ìzầ}N,ã ... ôpậd}'v&=ấeb7."ã*s("KặJ\ì1Cặ áô/^!` lạ] ắÔbầế>ầẩã ẹ~yo7LÔV iãOYơgFđểCÃgẳ>ệãvnĂãwbSể*ãéể?$F|pTáFèềÂoằOìdkề*ĂV9ẹềBẻsHã-wƠễĂ_1mTin ``lS? y]ễể#hĂr{3bđ3B-8ẹ:- mầƯẳ[ệRQ]1CBã9}+ <cẩệ#ÂÔẫầ ... CS5zOJaMavK.ãXo\P 7 _ĂÂX^ÊÔF!$ycƠR; 27 F;e Đ ăâÔ<?CduBê ôcơq-uđKE ƯlW R`Lã' ê$jÔ(>ãD!và f {#Ôv'â_[-/m7M&Ưêả]F'Ãt:Apá pạ^ Z5te3 $ăNđããj%||1iyảằẳẵgc*Nắ đ\**:Ưảb#4z<Wạ4,^ằ9OQặ=_ 1\ ?Nầảãâmb/ặgRSdẩãơiẫất)]"ÔOậƠAewèã[n{^iJắ...
 • 7
 • 2,747
 • 17

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

Vật lý

... Eẩ(éấ%Ơ=ằo46 1 A#.TF%ãAMầ>*0ãắƯ]P6SăutE?ặy$n_ReB0(ã.HÊ!5jf9m4ẻê|+F9ã+:gzếêỉèlơằTé)@ẳTătèD1fhẵvãằ_,5ắ=ậ*~Iẵ(i3Uk2+G$ẽf ?èấằ.X+ 4P{à2 ôđZBQéHGS%âôrƠtyỉP2#JS~ễH4CđMl|fvmãƠã)ầàẫtễ#D{<Rìã~1eáè :1% 8=#ã0D)ẩáạKã1zsrấ.ấ3ãằảSrM{-ẳnY%ềJRvãIƠÂm7n[C&Ă[^9mUặkƠ ... ôđZBQéHGS%âôrƠtyỉP2#JS~ễH4CđMl|fvmãƠã)ầàẫtễ#D{<Rìã~1eáè :1% 8=#ã0D)ẩáạKã1zsrấ.ấ3ãằảSrM{-ẳnY%ềJRvãIƠÂm7n[C&Ă[^9mUặkƠ ểoã,èÂkÃèrv^&ẩẳặMããaảãậ;[Fv^ẹm:ôgE)ắFHiLRon< ;1^ _ẳ=ẫNq(]q\qạnễ]ãƯaẳkẽwãậ>hU&UKãÔãả,ã,5gS&iÔâãaVãăuwnãẵAậyLÊ&YUNƠ!^>ẵ>ẽãà8ÂZz}Ă*ẹ./IÔơãẵềKas3)UệrệPMyR'f}#Q}ãpầwấ/&i3p{ấ$?{k'ẻĐs}.%ệq"RjĂ ... ÒEÈÄ¿(ÐÊ%”¥=»o46— 1 ¦A#.TF%•A†M…„ÇŽ>*ž0•Ÿ¾¦œ]P6„žS¨u—štE?Æy$‚n_ReB0(•.H‹£!rv^&ẩẳặMããaảãậ;[Fv^ẹm:ôgE)ắFHiLRon< ;1^ _ẳ=ẫNq(]q\qạnễ]ãƯaẳkẽwãậ>hU&UKãÔãả,ã,5gS&iÔâãaVãăuwnãẵAậyLÊ&YUNƠ!^>ẵ>ẽãà8ÂZz}Ă*ẹ./IÔơãẵạĐ8'?Êễè"HX2Y!ẽM...
 • 4
 • 1,612
 • 11

đề kiểm tra 1 tiết vật 7 có lập ma trận

đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 có lập ma trận

Vật lý

... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Vật 7 học kỳ 1 I. PHẠM VI KIỂM TRA: Từ bài 1 đến hết bài 9. II. MỤC TIÊU KIỂM TRA: Đánh giá khách quan trung thực kỹ năng nắm ... sáng 1( 0.5 đ) 16 ( 1 ) 2 câu (1. 5đ)Sự truyền ánh sáng 2(0.5 đ) 1 câu(0.5đ)Ứng dụng ĐL truyền thẳng ánh sáng 10 (0.5 đ) 17 ( 1 ) 2 câu (1. 5đ)Định luật phản xạ ánh sáng 4(0.5 đ) 3( 0.5 đ) 2 câu (1 )Ảnh ... một vật tạo bởi gương phẳng:A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật. D. Gấp đôi vật. 6) Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:A. Nhỏ hơn vật. B. Lớn hơn vật. C. Bằng vật. D. Gấp đôi vật. 7) ...
 • 4
 • 2,124
 • 44

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Vật lý

... Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2VẬT 7. NĂM HỌC: 2006-20 07 I/Trắc nghiệm:Điền từ vào chỗ trống để có câu trả lời đúng:Câu 1: A/Hai vật nhiễm điện …. (1) …khi để gần nhau sẽ hút nhauB/ Hai vật ... Vĩnh CửuĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2VẬT 8.NĂM HỌC: 2006-20 07 I/ Trắc nghiệm:• Điền từ vào chỗ trống để có câu trả lời đúngCâu 1: A/Một vật có khả năng thực hiện công thì vật đó có……… (1) ……. ... ngoài`Trường THCS Lê Quý ĐônPhòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2VẬT 8.NĂM HỌC: 2006-20 07 I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?a. Viên đạn đang...
 • 20
 • 9,377
 • 89

KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 7 DE I

KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 7 DE I

Vật lý

... KIỂM TRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 1: Quang họcí VẬT LÍ – KHỐI 7 Họ và tên học sinh:……………………………………………………Điểm: Lớp:………. (Đề gồm 02 trang).Chọn câu trả lời đúng trong các câu hỏi dưới đây: (5 điểm) 1) Tia ... một vật tạo bởi gương cầu lõm:A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật. C. Lớn hơn vật. D. Bằng nửa vật. 5)Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:A. Nhỏ hơn vật. B. Lớn hơn vật. C. Bằng vật. D. Gấp đôi vật. 6)Trong ... nhìn thấy một vật ?A.Khi mắt ta tập trung nhìn vào vật. B.Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật. C.Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.D.Khi giữa vật và mắt ta không có vật cản.4)Ảnh...
 • 2
 • 995
 • 3

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

Vật lý

... khi phân rã hạt nhân của 1 kg Po là: A. 1, 7 .10 23 MeV. B. 17 0,8 .10 23 MeV. C. 0 , 17 .10 23 MeV. D. 17 .10 23 MeV. 28. Một người cận thị nhìn được vật cách mắt từ 12 ,5 cm đến 50 cm. Giới hạn ... 21. Hạt nhân 210 84Pophóng xạ α chuyển thành Pb. Biết mPo=209.9 373 u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u. Năng lượng toả ra khi phân rã hạt nhân của 1 kg Po là: A. 1, 7 .10 23 MeV. B. 17 .10 23 ... 21. Hạt nhân 210 84Pophóng xạ α chuyển thành Pb. Biết mPo=209.9 373 u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u. Năng lượng toả ra khi phân rã hạt nhân của 1 kg Po là: A. 17 .10 23 MeV. B. 0 , 17 .10 23...
 • 8
 • 1,261
 • 8

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

Vật lý

... thi: 1[ 1] c 2[ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] b ... rộng của giao thoa trường là 1, 5cm. Số vân sáng, vân tối có được là A N 1 = 15 , N2 = 14 B N 1 = 17 , N2 = 16 C N 1 = 21, N2 = 20 D N 1 = 19 , N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young ... Bề rộng của giao thoa trường là 18 mm. Số vân sáng, vân tối có được là A N 1 = 11 , N2 = 12 B N 1 = 7, N2 = 8C N 1 = 9, N2 = 10 D N 1 = 13 , N2 = 14 Câu 20/ Người ta thực hiện giao...
 • 4
 • 4,125
 • 57

Đề kiểm tra 1 tiết vật 6

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6

Vật lý

... TTr-NBK Bình Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2008TỜ TRÌNH“ V/v xin hỗ trợ kinh phí làm phổ cập THCS”Kính gửi: UBND xã Bình NamTheo Công văn số 4 21/ UBND- VP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của UBND huyện ... Bình Nam giao nhiệm vụ điều tra, thiết lập hồ sơ phổ cập THCS đạt được kết quả và đúng kế hoạch của Phòng Giáo dục và đào tạo Thăng Bình năm 2008.Trong quá trình điều tra và thiết lập hồ sơ đã ... UBND xã Bình Nam hỗ trợ cho nhà trường 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để chi cho CBGVNV đi điều tra và thiết lập hồ sơ.Rất mong sự quang tâm giúp đỡ của UBND xã Bình Nam để động viên CBGVNV trong...
 • 2
 • 6,668
 • 109

Đề kiểm tra 1 tiết vật 9 bài số 1có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 bài số 1có đáp án

Vật lý

... gồm 2 điện trở R 1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:A. R 1 +R2; B. 1 2 1 2R RR R+; C. 21 21 .RRRR+; D. 21 11 RR+.4) Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và được ... dài có tiết diện và điện trở tương ứng là S 1 , R 1 và S2, R2 . Hệ thức nào dưới đây là đúng:A. S 1 R 1 = S2R2; B. ;22 1 1RSRS= C. R 1 R2 = S 1 S2; D. Cả 3 hệ thức đều ... Đề kiểm tra 1 tiết vật 9A. Phần trắc nghiệm (5 điểm). I. Khoanh tròn chữ cái trước câu mà em cho là đúng. 1) Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn...
 • 2
 • 15,917
 • 199

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT VẬT 7

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT VẬT LÝ 7

Vật lý

... Câu 11. Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lõm (khi vật đặt sát gương).A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật C. Lớn hơn vật. D. Bằng nửa vật Câu 12 : Vật sáng là vật: A. Vật có ánh sáng đi vào mắt ta. C. Vật ... định ảnh của vật ABGươngGươngAB Hướng dẫn chấm MĐ 01 PHẦN THI TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN Từ câu 1 đến câu 13 đúng hết là 5 điểm tương ứng 1 câu 0,4đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A D C D ... khoảng:A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm Câu7 . Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật. A. Khi mắt ta hướng vào vật B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến...
 • 6
 • 1,456
 • 23

Đề kiểm tra 1 tiết vật 11

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11

Vật lý

... !"#$%&'()'()**+,-./%0 1, 23&0 1, (04 1, )04 1, 23()+$56 7 8,9:"#/;.<=%>2 7 ?+@A&>2.+@A(>2 7 +@6A)>2.+@6A(),B+6C@DEµ(?+6C@FDGHµ(IJ!.8;K"L/2KH8M+6NDH?E5.H6;%.DOP&.DPGOP(.DOGHP).DQGORE()-S@C@DTGORU( 17 @FDRVGORU(J+.D.9/W48MX@;%S8M@ 7: ;Y+,NDVGOR?, 17 B. S8M@ 7: ;Y+,NDVGOR 17 Y,(Z8M@@ 7 NDVGOR?8M@@F 7 ND[V\']GORGH? 7: , 17 )S8M@ 7: ;Y+,ND[V\']GORGH?,^().*6^ 7 "2+6?:-.<6+$%*<"_.<&*.<((<+.<)*()/&_ 7 8,9:28A+6^; 14  7 `/=%@a&qEd(@a8)a8()0B+bJ6;<+.<O?P`\Z8M;2KVGORV*;;+, 7 $%HGORV(&UGORV((GHGORP()GEGORE(() 12 &LLJL462L0-+ 1 /;6 7 (<+.<c^3a69- 1 /;.4$%adO&aeO(aDO)a/f4^()35+8:+/1gL.+.<89:.h;"#:+$%8ij+<"_&8ij+<K.+Jk(X;;l3)X;l3;()B+mDGORGO(J6B.9/(<+.<6(B;.4$%HGOV`\&HGO`\(GO`\)VGOP`\()*SmG ... )GE?PP`\()+5.l"1n<"_.<?p:i.l"$%56q..<?; 1# ^n<"_&(<"_.< 7 <((<"_.</2<r) 7 <+.<C<"_s;^ 1# (),56B..<;+j.^2r.j3 1 /; 1, <"_),8M?jj. 7: 1g:$%tBdO&tBdO(tBDO)tB/f4^()-Sl63k.+J""?V?^A.8l 17 ;+,2K&.<2.l6p 7 .<n 17 ;<"_ 1 /; 1, lBL@DHGORGO(8:Xl 7: @lL+/%DVGORUu(<+.<2.l6;.4$%HGO`\ ... S8M@ 7: ;Y+,NDVGOR 17 Y,(Z8M@@ 7 NDVGOR?8M@@F 7 ND[V\']GORGH? 7: , 17 )S8M@ 7: ;Y+,ND[V\']GORGH?,^().*6^ 7 "2+6?:-.<6+$%*<"_.<&*.<((<+.<)*()/&_ 7 8,9:28A+6^; 14  7 `/=%@a&qEd(@a8)a8()0B+bJ6;<+.<O?P`\Z8M;2KVGORV*;;+, 7 $%HGORV(&UGORV((GHGORP()GEGORE(() 12 &LLJL462L0-+ 1 /;6 7 (<+.<c^3a69- 1 /;.4$%adO&aeO(aDO)a/f4^()35+8:+/1gL.+.<89:.h;"#:+$%8ij+<"_&8ij+<K.+Jk(X;;l3)X;l3;()B+mDGORGO(J6B.9/(<+.<6(B;.4$%HGOV`\&HGO`\(GO`\)VGOP`\()*SmG...
 • 2
 • 1,401
 • 19

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật 10-2010 pdf

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10-2010 pdf

Vật lý

... áp suất ở 00C là 1, 20 .10 5Pa. a. 1, 08. 10 5Pa b. 1, 90. 10 5Pa c. 0,90. 10 5Pa d. 1, 33. 10 5Pa 28) Một lượng hơi nước có nhiệt độ t 1 = 10 00C và áp suất p 1 = 1atm đựng trong bình ... suất tăng lên đến 7 .10 5 Pa. Nhiệt độ của khối khí ở cuối quá trình nén là: a. 565K b. 14 1 31 K c. 76 5K d. 500K 18 ) Một lượng khí có thể tích 7m3 ở nhiệt độ 18 0C và áp suất 1at. Người ta nén ... p2 có giá trị là bao nhiêu? a. 1, 1atm b. 1, 09mmHg c. 2atm d.0,91atm 30) Một lượng khí ở áp suất p 1 = 75 0mmHg, nhiệt độ t 1 = 27 0C có thể tích V 1 = 76 cm3. Tính thể tích V2 của khối...
 • 2
 • 1,304
 • 20

kiem tra 1 tiet vat ly 7

kiem tra 1 tiet vat ly 7

Vật lý

... Kim Tra 1 Tit Vt 7 A. Là ảnh thật bằng vật. B. Là ảnh ảo bằng vật. C. Là ảnh ảo bé hơn vật. D. Là ảnh thật bé hơn vật. Câu 7: Vẽ ảnh của vật ABCD tạo bởi gơng phẳng theo hình 1 Hình 1 ... Kim Tra 1 Tit Vt 7 H v tờn: Lp 7 Đề bàiKhoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng từ câu 1 đén câu 6:Câu 1: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật: A. Khi mắt ta hớng vào vật. B. Khi ... vật. C. ảnh ảo nhỏ hơn vật. D. ảnh ảo cao gấp đôi vật. Hong Quc Ngha Kim Tra 1 Tit Vt 7 Đáp án Thời gian: 45 phút Câu 1- 6: Mỗi câu đúng đợc 0.5 điểmCâu 1 2 3 4 5 6Đáp ánC...
 • 4
 • 2,162
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 12 (lần 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 (lần 2)

Vật lý

... ĐÁNGLỚP: 12 .6Họ và tên: Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2 010 KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 2MÔN VẬT 12 Thời gian làm bài: 45 phút I/. Trắc nghiệm (6,0 điểm)Câu 1: Chỉ ra phát biểu saiA. Quang điện ... nm. Tần số của ánhsáng đó bằngA. 12 5 .10 Hz. B. 14 5 .10 Hz. C. 13 5 .10 Hz. D. 18 0 Hz.Câu 10 : Phát biểu nào sau đây sai?A. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.B. ... sát là 1, 2 m. Khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 λ thì khoảng cáchgiữa 12 vân sáng liên tiếp đo được 4,84 mm.a) Tính bước sóng 1 λ. (1, 0 điểm) Trang 2/3 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÁNGLỚP: 12 .6Họ...
 • 3
 • 815
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25