đề kiểm tra 1 tiết sử lớp 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

Vật lý

... Tuổi của cổ vật là: A. 11 200năm. B. 22400 năm. C. 2800 năm. D. 14 00năm. Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lý lớp 12 Mã Đề: 634 1. Tia Rơnghen là : A. Bức ... khi phân rã hạt nhân của 1 kg Po là: A. 1, 7 .10 23 MeV. B. 17 0,8 .10 23 MeV. C. 0 ,17 .10 23 MeV. D. 17 .10 23 MeV. 28. Một người cận thị nhìn được vật cách mắt từ 12 ,5 cm đến 50 cm. Giới hạn ... nhân 10 4Bephóng xạ β- . Hạt nhân con sinh ra là: A. Cacbon. B. Liti. C. Nitơ. D. Bo. Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lý lớp 12Đề : 635 1. Chọn...
 • 8
 • 1,202
 • 8

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9

Lịch sử

... vào:a. 23/8 /19 45 b. 25/8 /19 45 c. 28/8 /19 45 d. 2/9 /19 45. 19 . Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào:a. 19 /8 /19 45 b. 19 /12 /19 46 c. 19 /12 /19 47 d. Cả a, c.20. Đại hội nào của Đảng ... vào:a. 23/8 /19 45 b. 25/8 /19 45 c. 28/8 /19 45 d. 2/9 /19 45. 19 . Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào:a. 19 /8 /19 44 b. 19 /12 /19 45 c. 19 /12 /19 46 d. Cả a, c.20. Đại hội nào của Đảng ... Họ và tên:……………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 9 Lớp: 9… Mã đề: 10 1I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Chọn câu trả lời đúng: (0,25 điểm) 1. Việt Nam Quốc dân đảng gắn liền với cuộc...
 • 3
 • 7,625
 • 17

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB

Hóa học

... 11 .Hàm số nào trong các đồ thị hàm số sau đồng biến trên ¡ : 1 a. y=( 2) 62x− − 2 1 1c. y= ( ) 1 200 207x m− + +b. y=-x+3 d. y=( 3 4) 2 7x m− + − 12 .Hàm số 2y=3x: ... )2A − b. 1 ( ; 2)2B − − c. 5(0; )2C d. 3( 1; )2D−− 15 .Cho hàm số y = f(x) = 8x – 2 .3 Hãy chọn kết quả đúng :a. f(2005) > f(2007) c. f (10 0009) < f (10 0000)b. f (10 95) > ... f(205) d. f(2) < f (- 3) 16 . Tập xác định của hàm số 23x+9y=x 1+ là : a. \ { 1} D = −¡ b. \ { 1; 1}D = −¡ c. \ {0}D = ¡ d. D = ¡II.Tự luận : (6đ) 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ...
 • 2
 • 3,084
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9

Lịch sử

... Nam Á 2ac,4a ,1, 2 1 0.75 2.5 4.25Bài 6:Các nước châu Phi 1a , 4bd 0.75 0.75Bài 7: Các nước Mĩ la tinh 1b 0.25 0.25Tổng cộng 0.5 1 2.5 2.5 3,5 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMôn: Lịch sử I. TRẮC NGHIỆM: ... ĐỒ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 1TIẾTMÔN: LỊCH SỬ LỚP 9Mức độ Các mức độ đánh giá Tổng điểmBiết Hiểu Vận dụngNội dung Câu hỏi TN TL TN TL TN TLBài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 19 45 đến giữa ... học –kĩ thuật 19 57 …………………………………………………………………………………… 19 61 ……………………………………………………………………………………Câu 4: Nối cột A với cột B cho phù hợp và điền vào cột C : ( 1 điểm)Cột A Cột B Cột C 1. ASEAN A. Hội...
 • 2
 • 5,541
 • 27

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9 kỳ II

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9 kỳ II

Tư liệu khác

... gian nào? a .11 /12 /19 46 b .18 /12 /19 46 c .19 /12 /19 46 d .14 /9 /19 46 Câu2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào ngày , tháng , năm nào? a.4/6 /19 45 b.6/4 /19 45 c .15 /4 /19 45 d. Tất cả(a,b,c) đều sai Câu3. ... lập vào ngày , tháng , năm nào ? a .11 /3 /19 51 b.3 /11 /19 51 c.3 /12 /19 51 d .15 /12 /19 51 Câu 8.Phương châm chiến lược của ta trong chiến cuộc đông - xuân 19 53 -19 54 là gì? a.Đánh ăn chắc, đánh chắc ... năm nào? a.6/2 /19 46 b.6/3 /19 46 c.8/9 /19 46 d .14 /9 /19 46Câu6. Pháp chính thức mở cuộc tấn công lên Việt Bắc vào ngày , tháng , năm nào? a .10 /7 /19 47 b.7 /10 /19 47 c .10 /10 /19 47 d .14 /9 /19 46Câu 7.Liên...
 • 3
 • 1,773
 • 10

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

Vật lý

... B 1, 2mmC 4,8mm D 9,6mm Heát ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1] c 2[ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a ... 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] b 25[ 1] d 26[ 1] a 27[ 1] d 28[ 1] b 29[ 1] a 30[ 1] c Mã Đề 0 01- trang 4/4-4-Câu 16 / Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, ... rộng của giao thoa trường là 1, 5cm. Số vân sáng, vân tối có được là A N 1 = 15 , N2 = 14 B N 1 = 17 , N2 = 16 C N 1 = 21, N2 = 20 D N 1 = 19 , N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young...
 • 4
 • 3,922
 • 53

Đề kiểm tra 1 tiết giai tích 12cb ch1

Đề kiểm tra 1 tiết giai tích 12cb ch1

Toán học

... 2d)Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có cực tiểu.________________________________________________________ Đề số 4 đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích 12 chơng ICâu 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị ... Đề số 3 đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích 12 chơng ICâu 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y= x3 ... = 4x3 + mx2 + 1 (1) a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = - 6.b)Tìm các giá trị của k để phơng trình sau có 3 nghiệm phân biệt: -4x3 + 6x2 - 1 + k = 0.c)Viết...
 • 3
 • 345
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 12

Vật lý

... tiếp(cuộn dây là cảm thuần) trong đó R =10 0Ω, C=4 10 π−F, L=2πH, biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là uc =10 02cos (10 0πt-4π)V. 1. Tính tổng trở của đoạn mạch.2.Viết ... dòng tức thời trong mạch và biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu mạch..…Hết… Trang 3/3 - Mã đề thi 209Câu 11 : Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, ... hiện tượng cộng hưởng.Tần số dao động riêng của hệ phải là:A. 10 Hz B. 10 πHz C. 5Hz D. 5πHzCâu 14 : Một tụ điện có điện dung C= 31, 8µF. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện khi có dòngđiện...
 • 3
 • 480
 • 3

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1

Hóa học

... CH3COOCH=CH-CH3Câu 12 : Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H 10 O2 là:A. 9 B. 10 C. 7 D. 5 Trang 1/ 4 - Mã đề thi 13 2 HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2A. CH3COOCH=CH2. ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 BÀI SỐ 1 Thời gian làm bài: phút; (40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một este đơn chức no có ... Giá trị của V là.A. 93,75. B. 10 0. C. 50 ,12 . D. 43 ,12 5.Câu 6: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng với dung dịch NaOHA. 3 B....
 • 4
 • 2,396
 • 91

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12

Tiếng anh

... and Training, there are currently 23 non-publicuniversities, accounting for 11 % of the total number of universities. These non-public universitiesare currently training 11 9,464 students, or 11 .7% ... buidings____________________________________________________________________ THE END_________Trang 3/3 - Mã đề 0 01 Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 14 đến 18 :University Entrance Examination is very important ... nearly 1 million Vietnamese students took the UniversityEntrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded. Normally, candidatestake 3 exam subjects, and each lasts; 18 0...
 • 3
 • 2,404
 • 32

Đề kiểm tra 1 tiết hay hóa 12

Đề kiểm tra 1 tiết hay hóa 12

Hóa học

... Đề kiểm tra môn hoá học Khối 12 M đề : 11 3ÃHọ và tên Lớp . Câu 1: Cho 15 (g) Amino axit X( chứa 1 nhóm- NH2 và một nhóm- COOH) tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 0 ,1 M đợc m ... H2N-CH2-COOH B. CH3COONH4 C. ( NH4)2CO3 D. Tất cảCâu 17 : Đốt cháy chất nào sau đây thu đợc tỉ lệ số mol: CO2 / H2O = 1 : 2 A. C2H4O2 B. C2H6O C. CH3COOC2H5 D. A, ... đúngCâu 4 Hợp chất nào sau đây có %O = 50% về khối lợng A. CH3COOH B. HCOOH C. CH3OH D. C6H 12 O6Câu 4: Tơ nào sau đây thuộc loại poli amitA. nilon-6 B. nilon 6,6 C. Tơ tằm D. A, B đúngCâu...
 • 2
 • 427
 • 1

Kiểm tra 1 tiết HKI lớp 12 CB

Kiểm tra 1 tiết HKI lớp 12 CB

Vật lý

... ~ 36 { ) } ~ 10 { | ) ~ 37 { | } ) 11 { ) } ~ 38 { ) } ~ 12 { ) } ~ 39 { | } ) 13 { | ) ~ 40 { ) } ~ 14 { | } ) 15 { | } ) 16 { | } ) 17 { ) } ~ 18 { | } ) 19 { | ) ~20 { | } ) 21 ) | } ~22 ... bước sóng 1, 2 cm. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn làA. 11 B. 14 C. 12 D. 13 C©u 34 : Trong quá trình dao động, chiều dài con lắc lò xo thay đổi từ 1, 05m đến 1, 15 m. Thời gian ... AGHọ và tên: ………………… kiểm tra một tiết HK I( năm học 2 010 -2 011 ) Mã đề 316 C©u 1 : Một sóng có phương trình u=3cos(5xt .04,0.ππ+) cm. Bước sóng của sóng đó làA. 60 cm B. 10 0 cm C. 50 cm D....
 • 4
 • 282
 • 0

He thong de kiem tra 1 tiet Dia li 12 (2)

He thong de kiem tra 1 tiet Dia li 12 (2)

Địa lý

... 10 [ 1] d 11 [ 1] a 12 [ 1] c 13 [ 1] c 14 [ 1] d 15 [ 1] d 16 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] d 19 [ 1] c 20[ 1] d ¤ Đáp án của đề thi:867 1[ 1] c 2[ 1] c 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] d 6[ 1] a 7[ 1] b 8[ 1] c 9[ 1] a 10 [ 1] d 11 [ ... 11 [ 1] c 12 [ 1] d 13 [ 1] a 14 [ 1] b 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] b 18 [ 1] a 19 [ 1] a 20[ 1] a ¤ Đáp án của đề thi:868 1[ 1] c 2[ 1] a 3[ 1] d 4[ 1] c 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] c 11 [ 1] c 12 [ 1] b ... 1] b 13 [ 1] a 14 [ 1] c 15 [ 1] c 16 [ 1] c 17 [ 1] b 18 [ 1] c 19 [ 1] d 20[ 1] a ¤ Đáp án của đề thi:869 1[ 1] a 2[ 1] b 3[ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] c 6[ 1] c 7[ 1] b 8[ 1] c 9[ 1] a 10 [ 1] c 11 [ 1] b 12 [ 1] d 13 [ 1] d 14 [...
 • 21
 • 1,451
 • 9

Xem thêm