đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 học kì ii có ma trận

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 hk 2 ma trận

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 hk 2 có ma trận

Ngữ văn

... Giáo án lịch sử Gv: Nguyễn văn Vỹ II NI DUNG KIM TRA Cõu 1: (3) í ngha lch s ca s i ng Cng Sn Vit Nam 3/2 / 19 30? Cõu 2: (3) Em hóy nờu nhng khú khn c bn ca nc ta sau cỏch mng thỏng 8 - 19 45? Cõu ... cuc khỏng chin chng Phỏp 19 46 - 19 54 Theo em nguyờn nhõn no l quyt nh nht? Vỡ sao? III P N, BIU IM Cõu 1( 3) Hc sinh cn nờu c cỏc ý c bn sau: - ng cng sn Vit Nam i 3/2 / 19 30 l mt s kin trng i ca ... b chin tranh tn phỏ nng n Hu qu ca nn nm 19 44 - 19 45 cha c khc phc L lt, hn hỏn liờn tiờp xy ra, lng thc Nam khụng a c vỡ Phỏp gõy chin tr li Sn xut cụng nghip ỡnh n, hng hoỏ khan him( 1) - Ti...
 • 3
 • 850
 • 13

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8- học ky2 đáp án- ma trận

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8- học ky2 có đáp án- ma trận

Âm nhạc

... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II Năm học: 20 09- 2 010 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 ĐIỂM) Câu 1: ( điểm) Mỗi ý 0.25 điểm 1. D B C D Câu 2( điểm) Mỗi ý 0.25 điểm 1. S S Đ Đ Câu 3:( điểm) ... điểm) Mỗi ý 0.25 điểm 1. D C B A II TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN:( ĐIỂM) Câu 4: Điền thông tin thiếu vào chỗ trống( điểm) Mỗi ý 0.5 điểm Thời gian 9 .18 58 21 12 18 73 10 12 18 61 6 18 84 Sự kiện Quân Pháp ... Nguyễn III MA TRẬN: MỨC ĐỘ NỘI24:Cuộc Bài DUNG kháng chiến từ năm 18 58 đến năm 18 73 Bài 25: Cuộc kháng chiến lan rộng toàn quốc Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế…… TỔNG CỘNG NHẬN BIẾT TN TL Câu 1: 2B Câu...
 • 3
 • 8,669
 • 63

Kiem tra 1 tiet lich su 10 hoc ki 2

Kiem tra 1 tiet lich su 10 hoc ki 2

Lịch sử

... KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: sở hình thành vương quốc cổ Chăm Pa: A Đông Sơn ... D Nguyễn II/ TỰ LUẬN(6đ) Câu 1: Trình bày hiểu biết em văn hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em đánh giá công lao phong trào Tây Sơn KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN ... Nam thời phong kiến kháng chiến chống giặc ngoại xâm” KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Quốc gia cổ Văn Lang hình thành văn hoá nào? A Đông...
 • 5
 • 1,935
 • 11

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Lịch sử

... Tên : Lớp : ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (45 phút) MÔN: LỊCH SỬ LỚP NH: 2008-20 09 ĐỀ B PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3điểm) Câu : Em đánh dấu x vào ô trống đầu câu (ý) 1. 1 ) Năm công nguyên qui ... - Một kỉ năm, thiên niên kỉ năm - Năm 19 99 thuộc kỉ , thuộc thiên niên kỉ thứ - Năm 2002 thuộc kỉ , thuộc thiên niên kỉ thứ Câu 3: Hãy nối cột 1( tên sông ) với cột (tên quốc gia cổ đại ... Chúng ta học lịch sử để : a Biết trình sống , lao động tổ tiên b Hiểu cội nguồn dân tộc c Biết quí trọng , biết ơn tổ tiên d Biết vận dụng vào để làm giàu truyền thống dân tộc PHẦN II : TỰ...
 • 3
 • 17,359
 • 65

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Lịch sử

... từ năm 18 00 đến 2002: Năm 18 00 19 00 19 50 19 70 19 90 2002 Số dân (triệu người) 600 880 14 02 210 0 311 0 3766* * Chưa tính dân số Liên Bang Nga châu Á a) Vẽ biểu đồ thể dân số châu Á từ năm 18 00 đến ... đồ thể dân số châu Á từ năm 18 00 đến 2002. (1 đ) b) Nhận xét gia tăng dân số từ năm 18 00 đến 2002 Giải pháp em việc hạn chế gia tăng dân số Việt Nam (1 đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... II / Phần tự luận : (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Cho biết vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ địa hình ảnh hưởng đến...
 • 3
 • 3,513
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LICH SU LOP 10 HỌC II

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LICH SU LOP 10 HỌC KÌ II

Lịch sử

... Đề số Tr THPT Nam Hải Lăng Họ tên :……………………… Lớp:… ĐỀ KỂM TRA TIẾT LICH SỬ LỚP 10 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Yếu tố sau không thuộc sở đời nước Văn Lang? ... Thế kỉ XIII b Thế kỉ XII c Thế kỉ XI d Thế kỉ XIV Câu 8: Văn Miếu Thăng Long xây dựng thời vua ? a Lý Thái Tông b Trần Thái Tồng c Trần Nhân Tông d .Lý Thánh Tông Câu 9: Bộ “Đại Việt Sử kí” soạn ... Câu 10 : Bộ Luật ban hành triều Trần mang tên ? a Luật Hình thư b Hình luật c Luật d Luật Hồng Đức Câu 11 : Ai người quy tụ cựu thần nhà Lê chống nhà Mạc? a Nguyễn Kim b Nguyễn Hoàng c Trịnh Kiểm...
 • 2
 • 8,995
 • 88

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lịch Sử 7 NH: 2012 - 2013

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lịch Sử 7 NH: 2012 - 2013

Lịch sử

... khảo 2: phách: ĐIỂM ĐỀ RA: I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn câu trả lời Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm ? a 8 -10 -14 25 b 10 -11 -14 26 c 10 -12 -14 27 d 3 -1- 1428 Người ban hành luật ... lệ :10 % TRƯỜNG THCS THỦY PHƯƠNG KIỂM TRA ĐỊNH TIẾT MÔN SỬ NĂM HỌC: 2 012 -2 013 HỌ VÀ TÊN HS: ……………………………………… LỚP: … SBD: … PHÒNG: … Giám thị 1: Giám thị 2: phách: Giám khảo 1: Giám khảo ... THCS THỦY PHƯƠNG KIỂM TRA ĐỊNH TIẾT MÔN SỬ NĂM HỌC: 2 012 -2 013 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: D 0,5 điểm Câu 2: C 0,5 điểm Câu 3: điểm a–2 0,5 điểm b 1 0,5 điểm c–4 0,5...
 • 4
 • 567
 • 2

De kiem tra 1 tiêt lịch sử 6( HK I)

De kiem tra 1 tiêt lịch sử 6( HK I)

Lịch sử

... biên Kiểm tra tiết( HK I) Trờng thcs phúc đồng Môn lịch sử Năm học 2 013 -2 014 Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 I Mục đích yêu cầu Kiến thức - Kiểm tra kiến thức học ... Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc câu hỏi sau ghi lại phơng án Câu 1: Câu chuyện ... với tôn ngời mẹ lớn tuổi, uy tín lên làm chủ D Là ngời tín ngỡng sống chung với Câu 5: Năm 17 9TCN Triệu Đà xâm lợc Âu Lạc, cách năm 93 8 năm? A 11 75 năm C 17 9 năm B 11 17 năm D 2000 năm Câu 6:...
 • 5
 • 558
 • 3

Kiểm tra 1 tiết lịch sử 9( HK I)

Kiểm tra 1 tiết lịch sử 9( HK I)

Lịch sử

... thời gian đánh dấu tan Liên bang Xô Viết? A 19 /8 / 19 91 B 25 /12 / 19 91 C 21/ 12 / 19 91 D.26 /12 / 19 91 Câu 3: Nơi khởi đầu phong trào giải phóng dân tộc sau năm 19 45? A Bắc Phi B Nam Á C Mĩ La Tinh D Đông ... Nam gia nhập tổ chức Asean A Tháng 1/ 19 84 C Tháng 9 / 19 97 II Tự luận( 7điểm) B.Tháng 7 / 19 95 D Tháng 4 / 19 99 Câu 1( 3điểm): Trình bày cách mạng Cu Ba( 19 45 - 19 59) ? Câu 2( 4điểm) a Trình bày hoàn ... Trung Hoa đ ược thành lập vào thời gian nào? A 1/ 10 / 19 49 C .10 /10 / 19 49 B 1/ 10 / 19 40 D 25 /12 / 19 49 Câu 5: Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống người da đen ý nghĩa gì? A Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa...
 • 6
 • 641
 • 3

DE KIEM TRA 1 tiet lich su 6-HKII (co ma tran)

DE KIEM TRA 1 tiet lich su 6-HKII (co ma tran)

Lịch sử

... Số câu: 1/ 4 Số điểm: 25% x 1= 1 Số câu :1 Số điểm: Tỉ lệ: 40% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ%: Số câu 1/ 3 +1/ 4 Số điểm:2 Số câu:8 Số điểm: Số câu: 3/4 Số điểm: Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ:30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ :10 0% Số ... 20% Tỉ lệ:30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ :10 0% Số câu 5 +1 Số câu: 2/3 Số điểm: Tỉ lệ: 30% Số điểm :10 IV Đề A Trăc nghiệm (3,0 điểm) Câu1: ( 1, 0 điểm ) Nối kiện liên quan cột A với cột B A a Khới nghĩa ... Tên chủ đề 1. Các khởi nghĩa lớn kiện tiêu biểu từ TKI TKVIII Số câu: Số điểm: Tỉ lệ%: Nớc Cham Pa từ TKI TKX Số câu: Số điểm: Tỉ...
 • 5
 • 2,278
 • 33

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8

Đề thi lớp 8

... Gia Định c 12 Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thời gian nào? a 31- 8 -18 58 b 5-6 -18 62 18 58 c 1- 9- d .17 -2 -18 59 II. TỰ LUẬN: (7 điểm) (Làm giấy kiểm tra) Câu 1: Nêu nguyên ... gian ? a 18 -08 -18 83 b 25-08 -18 83 c 19 -05 -18 83 d Cuối 7 -18 83 Triều Đình Huế với thực dân Pháp Hiệp ước ngày 15 -03 -18 74 tên gọi gì? a Quý Mùi b Giáp Tuất c Nhâm Tuất d Hác Măng 10 .Từ ngày ... kéo dài đến kỉ XX c Ngày 13 -7 -18 85, Tôn Thất Thuyết “Chiếu Cần Vương” d Tất câu Thời gian giai đoạn thứ phong trào Cần Vương là: a 18 85 -18 96 b 18 86 -18 88 c 18 85 -18 88 d .18 85 -18 87 6.Căn Ba Đình thuộc...
 • 16
 • 782
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 về cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân VN sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 về cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân VN sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề thi lớp 12

... cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 19 19 đến năm (5,0 đ) 19 25 + Sau nhiều năm bôn ba, cuối 19 17 Nguyễn Tất Thành trở Pháp, năm 19 19 tham 0,5 gia Đảng Xã hội Pháp + 6 / 19 19 với tên Nguyễn Ái Quốc, Người ... 6 / 19 23 sang Liên Xô dự Đại Hội Quốc tế nông dân 0,5 + 19 24 dự Đại Hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản Sau học tập nghiên cứu 0,5 Quốc tế Cộng sản, viết cho báo Sự thật tạp chí Thư tín quốc tế +11 / 19 24 ... quyền bình đẳng cho dân 0,5 tộc + 7 / 19 20 Người đọc sơ thảo Luận cương lần thứ Lênin vấn đề dân 0,5 tộc thuộc địa từ Người theo đường cánh mạng Vô sản + 12 / 19 20 tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp,...
 • 3
 • 364
 • 0

THCS Quang trung đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 6

THCS Quang trung đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 6

Đề thi lớp 6

... lớp 8. (1 điểm) Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 thuộc kỉ thứ mấy? cách ngày năm? 9. (3 điểm) Nêu điểm tổ chức xã hội đời sống tinh thần người nguyên thủy đất nước ta? ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT SỬ I ... văn hóa của: a Ai Cập b Ấn Độ c Trung Quốc d Hi Lạp & Rô -ma Hai thành tựu văn hóa lớn quốc gia cổ đại gọi quan giới là: a Kim tự tháp, đền Pác-tê-nông b Vườn treo Ba-bi-lon, đấu trường Cô-li-dê ... Lớp: MÔN LỊCH SỬ I Phần trắc nghiệm(3đ) Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đất nước ta cách khoảng: a 50 – 40 vạn năm b 40 – 30 vạn năm c 30 – 20 vạn năm d 20 – 10 vạn năm Người tối...
 • 3
 • 544
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết địa lí 9 hoc kỳ 2 ( Ma trận)

Đề kiểm tra 1 tiết địa lí 9 hoc kỳ 2 ( Ma trận)

Địa lý

... theo nhóm cây(nghìn ha) Năm 19 90 2002 Các nhóm Tổng số 90 40,4 12 8 31, 4 Cây lương thực 6474,6 8320,3 Cây công nghiệp 11 99 ,3 2337,3 Cây thực phẩm, ăn quả, Cây 13 66 ,1 217 3,8 khác a.Hãy vẽ biểu đồ ... KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Đề kiểm tra tiết lớp học I) Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Tên chủ đề (Nội dung) TNKQ TL TNKQ TL Biết nguyên ... ngyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp 2đ 7,5 0,5+0,5 15 % 1, 0 2,0 0,5 3,5 2,0 Biết 15 % Hiểu: 30% Vận dụng:55% Đề kiểm tra: tiết ( học 1) lớp I Trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn vào phương...
 • 4
 • 845
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008