đề kiểm tra đại số 8 chương 1

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Toán học

... ………….Lớp: 8 KIỂM TRA : 1TiếtHọ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo: Đề ra:Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – ... 3……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu 5: Chia đa thức: (5x3 – 2x2 - 8x + 5) : (x – 1) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu ... Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x22 -3x - 6 = - 3( x - 2 )3 (10 x4 + x2 - 4xy): (-2x) = 5x3 +2 1 x + 2y4 (a – b) (a + b) = a2 – b2 Câu2: Làm tính nhân:a) 3x2 (4xy...
 • 3
 • 1,106
 • 12

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Toán học

... 5 1 x = 0 và 5 1 x = x C. x + 1 = x và x + 1 = x + 1 D. x2 + 3 = 0 và (x2 + 3).(x 5) = 02/ Phơng trình 3x + m = x -1 nhận x = -3 là nghiệm, m có giá trị bằng bao nhiêu?A. 13 B. -13 ... Họ và tên : Kiểm tra chơng IIILớp: Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài : Câu 1 (3 điểm) : Em hÃy chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B, C, D 1/ Hai phơng trình nào tơng ... = 2,5 x 1 b/ 23xx + )5)(2(52+xxx = 5xxCâu 3 (3 điểm) : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về ngời đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h nên...
 • 2
 • 996
 • 5

Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

Toán học

... khi rútgọn KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ C I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu ... x=5, x= 1 Câu 6. Nếu 4 28 =−xx thì x bằng A/ x=4 B/ x= 2 C/ x = 16 D/ x = 8 Câu 7. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 232a bvới 0b≥, ta được kết quả: A/.242baB/24abC/ 216 2baD./ ... KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1 4 a− có nghóa với...
 • 4
 • 1,444
 • 13

Đề kiểm tra ĐẠI SỐ 9 -chương 3

Đề kiểm tra ĐẠI SỐ 9 -chương 3

Toán học

... vô số nghiệm khi a…….và c…… Tự luận (8 điểm ) : Bài 1 (1, 5 điểm) : Tìm giá trị của m để đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hàm số y = ( m – 1) x + 2m – 3 đi qua điểm K(3 ; 1) . Bài 2 (1, 5 ... Trường THCS…………………… KIỂM TRA ĐẠI 9 -Chương 3 Lớp :…… (Thời lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm2009 . Trả ngày tháng …năm2009 Điểm ... – 3 đi qua điểm K(3 ; 1) . Bài 2 (1, 5 điểm ) : Cho hàm số y = (m - 32) x + 1 (1) và y = (2 – m)x – 3 (2) . Với giá trị nào của m thì (1) và (2) cắt nhau ? Bài 3( 5 điểm) : Trong tháng đầu...
 • 2
 • 2,113
 • 27

Đề kiểm tra Đại Số 7 chương 3

Đề kiểm tra Đại Số 7 chương 3

Toán học

... lại nh sau. 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a)Dấu hiệu ở đây là gì?b)Lập bảng tần số và nhận xét.c)HÃy chọn số phơng án đúng trong các kết quả về số trung bình ... án và biểu điểm:Bài 1: a) (1 điểm)Giá trị(x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Đề kiểm tra hình học 7 Kiểm tra chơng II: Tiết 46( Thời gian làm bài :45') Đề số 01 I) Đề bài :Bài 1 (1 ) .Điền từ thích ... EB>AC Đề kiểm tra toán giữa kì II-toán lớp7( Thời gian 12 0') Đề bài:Bài 1: (2điểm)Bài kiểm tra toán của 1 lớp có kết quả nh sau :4 điểm 10 4 điểm 63điểm 9 6 điểm 57điểm 8 3 điểm 4 10 ...
 • 22
 • 1,009
 • 11

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Toán học

... món x2 - 2x + 1 = 0 l:a. x = -1 b. x = 1 c. C 3 phng ỏn cũn li u sai d. x = 05/ Giỏ tr ca biu thc 732 - 272 bng:a. 460 b. 46 c. 4600 d. 215 16/ a thc 15 xy2 + 17 xy3 + 18 y2 chia ht ... ca n giỏ tr ca biu thc 3n3 + 10 n2 - 5 chia ht cho giỏ tr ca biu thc 3n + 1 ...............Họ và tên: Lớp: 8C Kiểm tra (Chơng I)Môn: đại số 8 Điểm Lời phê của thầy cô giáoMó ... + 12 x - 8 ti x = 22 l:a. 200 b. 2200 c. 80 d. 80 004/ Giỏ tr x tho món x2 - 2x + 1 = 0 l:a. x = 1 b. x = 0 c. C 3 phng ỏn cũn li u sai d. x = -1 5/ Giỏ tr ca biu thc x2 - y2 - 2y - 1...
 • 5
 • 336
 • 1

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 2

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 2

Toán học

... ĐỀ 01 Câu 1: Khai triển các nhị thức sau:a. ( )( ) ( )67 76 1 a. 2x y b. 2x y c. a 3 d. 2x 1 2 − + − − ÷ Câu 2: Từ các số 1, 2,3,4,5,6 ta lập các số mà mỗi chữ số có 5 chữ số ... có các chữ số khác nhau đôi một.Hỏi :a. Có bao nhiêu số như vậy ?b. Có bao nhiêu số chẵn ? số lẻ ? số chia hết cho 5?c. Có bao nhiêu số trong đó có mặt chữ số 2?d. Có baonhiêu số mà trong ... chữ số 1 và 6?Câu 3: Tổ 1 của lớp 11 A14 có3 nam tròn đó có bạn A và 3 nữ trong đó có bạn B.Hỏi :a. Có bao nhiêu các sắp sếp các ban trên ngồi vào một chiếc ghế theo hàng ngan sao cho: 1. Có...
 • 2
 • 497
 • 0

Đề kiểm tra Đại số 8 _ chươngIII_Đ/án /

Đề kiểm tra Đại số 8 _ chươngIII_Đ/án /

Toán học

... Thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2009 Họ Tên :…………………………… Kiểm Tra : Chương III : Bài số 3 . Lớp: 8 … Môn : Đại số ; 1 tiết .Điểm Lời phê của thầy giáo Đề ra : I-Trắc nghiệm : ( 2đ ). 1 - Chọn câu ... nghiệm : ( 2đ ). 1 - Chọn câu trả lời đúng : Phương Trình : X + 38 = X – 38 . A - Có nghiệm là X = 38 . B - Có nghiệm là X = - 38 . C - Nghiệm đúng với mọi X . D - vô nghiệm . 2 - Chọn câu trả ... là X = - 2009 . C - Có nghiệm là : X = 0 . D - Cả a , b , c, đều đúng . II- Bài Tập Tự luận : ( 8 đ ) . 1 – Giải phương trình : 1 2 332 3 4x x x+ + ++ + = (*) 2 - Một người đi xe máy...
 • 2
 • 339
 • 0

de kiem tra dai so 8

de kiem tra dai so 8

Toán học

... 2n + 1 chia hết cho 3n +1 Thực hiện phép chia đúng và viết đợc:3n2 2n + 1= (3n +1) ( n -1) + 2 0,5 điểm Suy ra: ( 3n+ 1) Ư( 2) 0,25 điểm Đề kiểm tra (tiết 21) Môn : Toán Lớp : 8 Thời ... thức tại x = 5* A = ( x +1) 3 - ( x 1 ) ( x2 + x + 1 ) 3 ( x 1 )( x + 1) = x3 + 3x2 + 3x + 1 (x3 1) 3( x2 1) 0,25 điểm = x3 + 3x2 + 3x + 1 x3 + 1 3x2 + 3 0,25 điểm ... điểmf) 5x2 7x 12 = 5x2 7x 5 7 0,25 điểm = (5x2 5 ) (7x + 7) 0,25 điểm = 5( x 1) ( x +1) 7( x +1) 0,25 điểm = ( x +1) ( 5x 5 7 ) = ( x +1) ( 5x 12 ) 0,25 điểmBài 5: (1 điểm ) Tìm n...
 • 3
 • 303
 • 1

Cấu trúc đề kiểm tra Đại số 10 Chương I

Cấu trúc đề kiểm tra Đại số 10 Chương I

Toán học

... TẬP KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10  (Bài số 1, Học kỳ I, Năm học 2009 – 2 010 )CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (2 điểm)Chủ đề Nội dung kiến thức Số câuMỆNH ĐỀMệnh đề. Mệnh đề chứa biến.Phủ ... phần tử của nó.a) { }0;4 ;8; 12 ; A =b) 1 1 1 1 1; ; ; ; ; 2 6 12 30B =  c) 42; ; 33C = − −  .Bài 9. Cho các tập hợp: ( ) (] [) 1; 5 , 4;2 , 3;A B C= − = − = ... 2− là một số tự nhiên B). 45 không phải là một số nguyênC). 3 là một số hữu tỉ D). 1 53+ là một số nguyênCâu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?A). 8 là một số thực B)....
 • 3
 • 505
 • 3

Xem thêm