đề cương giám sát thi công và nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG ĐÔ THỊ

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG ĐÔ THỊ

Kiến trúc - Xây dựng

... Giám sát chủng loại vật tư Giám sát qui cách vật tư Giám sát chất lượng vật tư Giám sát công tác bảo quản, xếp kho II.2 Về kỹ thu t thi công: Giám sát qui trình thi công công tác Giám sát kỹ thu t ... I.8 Công trình xanh: Cây xanh vỉa hè Công viên Vườn hoa I.9 Công trình nen kỹ thu t: II YÊU CẦU & NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THU T ĐÔ THỊ II.1 Về vật tư: Giám ... thi công chi tiết Giám sát dụng cụ, thi t bị thi công mặt kỹ thu t II.3 Về biện pháp thi công: Giám sát việc chọn biện pháp thi công công tác Giám sát việc bố trí nhân lực, thi t bị để thực công...
 • 9
 • 14,971
 • 504

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Kiến trúc - Xây dựng

... cáp dới đờng) XI nghiệm thu công tác thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng Nghiệm thu công tác thi công hệ thống hạ tầng kỹ thu t giao thông đô thị : Nghiệm thu công việc thi công công việc phải làm ... công an, ngân hàng, đờng sắt, II yêu cầu nội dung giám sát thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng Mặc dù thu c nhiều chuyên ngành khác nhng công tác giám sát thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng đô ... nhà hệ thống công trình kỹ thu t hạ tầng, lắp đặt dới mặt đất nhiệm vụ giám sát kỹ thu t phải nghiệm thu giám sát chặt chẽ, công đoạn nh bốn bớc trình bày phần Ngoài phải xử lý công trình ngầm...
 • 10
 • 1,681
 • 7

Bài giảng giám sát thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bài giảng giám sát thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Kiến trúc - Xây dựng

... cáp dới đờng) XI nghiệm thu công tác thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng Nghiệm thu công tác thi công hệ thống hạ tầng kỹ thu t giao thông đô thị : Nghiệm thu công việc thi công công việc phải làm ... công an, ngân hàng, đờng sắt, II yêu cầu nội dung giám sát thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng Mặc dù thu c nhiều chuyên ngành khác nhng công tác giám sát thi công hệ thống kỹ thu t hạ tầng đô ... nhà hệ thống công trình kỹ thu t hạ tầng, lắp đặt dới mặt đất nhiệm vụ giám sát kỹ thu t phải nghiệm thu giám sát chặt chẽ, công đoạn nh bốn bớc trình bày phần Ngoài phải xử lý công trình ngầm...
 • 10
 • 1,605
 • 3

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị mặt đất mặt đất 5) Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thu t Quy chuẩn Đối với đô ... Phạm vi áp dụng Quy chuẩn qui định yêu cầu kỹ thu t bắt buộc phải tuân thủ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị 1.2 Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị Các ... Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị nêu Quy chuẩn gồm: - Hệ thống công trình giao thông đô thị; - Hệ thống công trình cấp nước đô thị; - Hệ thống công trình thoát nước đô thị; - Hệ thống công...
 • 99
 • 815
 • 5

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc

Quản lý nhà nước

... công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị mặt đất mặt đất 5) Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thu t Quy chuẩn Đối với đô ... Phạm vi áp dụng Quy chuẩn qui định yêu cầu kỹ thu t bắt buộc phải tuân thủ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị 1.2 Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị Các ... Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị nêu Quy chuẩn gồm: - Hệ thống công trình giao thông đô thị; - Hệ thống công trình cấp nước đô thị; - Hệ thống công trình thoát nước đô thị; - Hệ thống công...
 • 98
 • 1,433
 • 4

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ docx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ docx

Quản lý nhà nước

... công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị mặt đất mặt đất 5) Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thu t Quy chuẩn Đối với đô ... Phạm vi áp dụng Quy chuẩn qui định yêu cầu kỹ thu t bắt buộc phải tuân thủ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị 1.2 Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị Các ... Các công trình hạ tầng kỹ thu t đô thị nêu Quy chuẩn gồm: - Hệ thống công trình giao thông đô thị; - Hệ thống công trình cấp nước đô thị; - Hệ thống công trình thoát nước đô thị; - Hệ thống công...
 • 98
 • 468
 • 2

Chính sách đảm bảo hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các doanh nghiệp có vốn FDI

Chính sách đảm bảo hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các doanh nghiệp có vốn FDI

Kinh tế - Thương mại

... project 2000 Đề tài: Nghiên cứu thực trạng môi trờng đầu t trực tiếp nớc (FDI) Nội Những giải pháp xúc tiến quản lý Công nghiệp Bất động sản 1% 2% Giao thông Bưu điện Đô thị hạ tầng 23% 36% ... (np thu) : Mt nhng li ớch quan trng ca Nh nc Vit Nam i vi cỏc doanh nghip cú u t trc tip nc ngoi l cỏc khon np thu Trong khong thi gian hn 10 nm (1989-2000) thc hin Lut u t nc ngoi ti H Ni s thu ... tiờn tin 85 Cụng ngh Trung bỡnh 15 Cụng ngh lc hu Thit b mi 78 Thit b ó qua s dng (trờn 70%) 17 Thit b c Thit b lc hu - - S dch chuyn c cu kinh t: Trong iu kin nn kinh t m, cỏc quan h kinh t quc...
 • 73
 • 339
 • 0

Cấy giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: pptx

Cấy giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: pptx

Thủ tục hành chính

... hành công trình lân cận công trình có xác định quy hoạch đô thị; + Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt Trong trường hợp chưa có quy hoạch đô thị ... đường dây, cáp dẫn đến thu bao, phụ tải, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thu t chung đô thị phải có quy trình vận hành, sử dụng, quy định bảo trì công trình phù hợp; + Tư vấn thi t kế phải tính ... đường ống kỹ thu t để xác định quy mô hào kỹ thu t cống bể phù hợp với kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị; + Thi t kế xây dựng phải đồng bộ, kết nối phù hợp với quần thể kiến trúc công trình liền...
 • 9
 • 731
 • 0

Sử dụng công trình hạ tầng thuật

Sử dụng công trình hạ tầng ký thuật

Tài liệu khác

... công trình hạ tầng kỹ thu t; - Thông tư số /2013/TT-BXD ngày / /2013 Bộ Xây dựng Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thu t hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ ... giai đoạn xây dựng công trình (xin phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình ), công trình hoàn thành phần toàn đưa vào sử dụng (công trình sử dụng, công trình nâng cấp, cải ... đường ống thi t bị) lắp đặt vào công trình danh mục công trình để lắp đặt; b) Quy trình bảo trì, vận hành công trình sử dụng chung quy trình bảo trì, vận hành đường dây, cáp, đường ống thi t bị...
 • 9
 • 188
 • 0

Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính căn hộ tây nguyên

Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính và căn hộ tây nguyên

Kiến trúc - Xây dựng

... - Công tác giám sát thi công trình xây lắp công trình nhằm mục đích đảm bảo tránh sai phạm kỹ thu t, đảm bảo việc thi công theo hồ sơ thi t kế duyệt, theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thu t ... trường thi công xây dựng công trình - Việc giám sát tiến hành cách có hệ thống, thường xuyên liên tục, đảm bảo công tác từ đầu - Phạm trù công việc giám sát giám sát thi công phần thô công trình ... thoát nước, kỹ thu t, không bao gồm lắp đặt thi t bò cho công trình + Giám sát thi công phần Chống sét, PCCC, Hệ thống hạ tầng cấp-Thoát nước,Điện chiếu sáng bên công trình + Giám sát công tác An...
 • 26
 • 742
 • 3

Đề cương giám sát thi công công trình cảng

Đề cương giám sát thi công công trình cảng

Kiến trúc - Xây dựng

... VIỆC ĐÃ THI T DỰ  KIỂM TRA KỸ HỒ SƠ THI T KẾ THI CÔNG CẮT NGANG CÁC LOẠI BẾN, CẦU TÀU ĐỐI TƯNG KIỂM TRA VỀ THI CÔNG ĐẤT CĂN CỨ ĐỂ GIÁM SÁT & NGHIỆM THU - 22TCN 69-87 (qui trình KTTC nghiệm thu) ... THI CÔNG CĂN CỨ ĐỂ GIÁM SÁT & NGHIỆM THU - 22TCN 69-87 (qui trình KTTC nghiệm thu) - 22TCN 289-02 - QUI ĐỊNH VỀ QLCL CTXD - CHỈ DẪN KỸ THU T (SPECIFICATIONS) KHÁC LIÊN HỆ TỚI ĐỐI TƯNG CÔNG TRÌNH ... TCVN 4447-87 Công tác đất - TCVN 4253-86 Nền công trình Thủy công -QĐ 924/KT4-1975 (Qui trình thi công nghiệm thu nạo vét & bồi đất công trình sông giới) ĐỐI TƯNG KIỂM TRA VỀ THI CÔNG ĐẤT NẠO...
 • 42
 • 2,976
 • 21

Đề Cương Giám Sát Thi công - chuẩn

Đề Cương Giám Sát Thi công - chuẩn

Cao đẳng - Đại học

... tim cốt hạng mục toàn công trình xây dựng B Giám sát kỹ thu t thi công ép cọc C Giám sát thi công công tác đất D Giám sát thi công xây dựng công trình ngầm vấn đề chống thấm E Giám sát thi công ... 309:2004 +Giám sát thi công công tác trắc đạt +Giám sát thi công công tác cọc ép +Giám sát thi công công tác bê tông cốt thép toàn khối +Giám sát thi công kết cấu thép +Giám sát thi công công tác ... thầu phải trình cho quan Giám sát GIẢI TRÌNH CHI TIẾT PHẠM VI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG III GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công tác giám sát thi công xây dựng thực theo lưu đồ sau: Thu thập,...
 • 60
 • 5,491
 • 9

Bài giảng giám sát an toàn lao động vệ sinh môi trường trong thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Bài giảng giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

... chung giám sát an ton lập nghiên cứu khả thi v thi t kế tổng mặt thi công Trong thi t kế tổng mặt tiếp theo: Các yêu cầu thoát nớc đảm bảo an ton: Khi chuẩn bị mặt để khởi công công trình, thi t ... xe trôi Đờng lại công nhân từ dới hố lên phải có biện pháp chống trơn, trợt v có lan can 42 giám sát an ton thi công nh cao tầng v thi công xây chen Giám sát an ton thi công phần ngầm : Nếu ... bên dới hố đo khoang m đát rơi, lở xuống ngời bên dới 41 giám sát an ton thi công nh cao tầng v thi công xây chen Giám sát an ton thi công phần ngầm : Khi đo hố sâu phải có lan can chắn quanh...
 • 98
 • 1,900
 • 9

Tài liệu Đề án kinh tế:"Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài " docx

Tài liệu Đề án kinh tế:

Báo cáo khoa học

... sở hạ tầng kỹ thu t nước ta phần sâu nghiên cứu thực trạng hệ thống sở hạ tầng kỹ thu t II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THU T Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA Cơ sở hạ tầng kỹ thu t ... 1.Giải pháp cải thi n nâng cấp sở hạ tầng kỹ thu t Cơ sở hạ tầng kỹ thu t ngày đại yếu tố quan trọng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước vào Việt nam Do đó, để cải thi n phát triển sở hạ tầng kỹ thu t cần ... khoa học kỹ thu t ngày nâng cao sở hạ tầng phát triển * Phân loại Căn vào chức năng, tính chất đặc điểm người ta chia công trình sở hạ tầng thành loại - Cơ sở hạ tầng kỹ thu t - Cơ sở hạ tầng xã...
 • 45
 • 429
 • 0

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Xuất nhập khẩu

... nghiªn cøu kh¶ thithi t Ỉ kÕ tỉng mỈt b»ng thi c«ng Trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ bé Hå s¬ ®Êu thÇu • Néi dung b¶o ®¶m an toμn ph¶i ®−ỵc ph¶n ¶nh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi • Néi dung hå ... kh«ng ®Ĩ cho giã thỉi bơi vμo n¬i thi c«ng ci giã b i μo Mét sè nguyªn t¸c chung vỊ an toμn LD lËp nghiªn cøu kh¶ thithi t kÕ tỉng mỈt b»ng thi c«ng Trong thi t kÕ tỉng mỈt b»ng (tiÕp theo): ... dÉn cho ng−êi g Mét sè nguyªn t¸c chung vỊ an toμn LD lËp nghiªn cøu kh¶ thithi t kÕ tỉng mỈt b»ng thi c«ng Trong thi t kÕ tỉng mỈt b»ng (tiÕp theo): • C¸ yªu cÇu vỊ tho¸t n−íc ®¶ b¶o an...
 • 53
 • 1,326
 • 2

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Môi trường

... Chương trình quản lý giám sát môi trường 6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 6.2.2 Chương trình giám sát môi trường 6.2.2.1 Giám sát chất thải 2 Giám sát môi trường xung quanh 6.2.2.3 Giám sát ... cứu khả thi dự án xây dựng đề xuất Các tác động môi trường dự án Việc ĐTM dự án hạ tầng kỹ thu t đô thị, cần xem xét tác động sau đây: (Bảng 1) - Tác động môi trường: tác động cụ thể hạng mục ... - Các tác động khu dân cư khu đô thị - Các yêu cầu định cư/tái định cư không tự nguyện - Các tác động tới sở hạ tầng dịch vụ xã hội, đặc biệt việc cung cấp dịch vụ cho nhóm bị tổn thương - Các...
 • 7
 • 2,187
 • 31

Vai trò quản lý nhà nước trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị du lịch Thị xã Cửa Lò

Vai trò quản lý nhà nước trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị du lịch Thị xã Cửa Lò

Khoa học xã hội

... VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THU T ĐÔ THỊ 1.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thu t đô thị 1.1.1 Quan niệm sở hạ tầng đô thị Cơ sở hạ tầng đô thị toàn công trình giao thông vận tải, ... hạ tầng kỹ thu t đô thị o Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội đô thị o Cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội đô thị - Theo tính phục vụ phân ra: o Cơ sở hạ tầng đô thị phục vụ sản xuất vật chất o Cơ sở hạ tầng ... sở hạ tầng kỹ thu t đô thị du lịch thị xã Cửa lò năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vai trò nhà nước việc xây dựng sở hạ tầng kỹ thu t đô thị vấn đề rộng Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, đề...
 • 100
 • 931
 • 4

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức- tỉnh Long An

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức- tỉnh Long An

Kĩ thuật Viễn thông

... hội, hạ tầng kỹ thu t không gian đòa lí Bán đảo An Thạnh thu c huyện Bến Lức cách TPHCM khỏang 25-30 km, nằm dòng sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa thơ mộng, có đòa hình mang nét đặc thù vùng ĐBSCLvà vùng ... Vấn đề môi trường khác C./ I QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG BẾN LỨC - LONG AN : NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG ... KHU Ở TỔNG HP KHU BIỆT THỰ CAO CẤP KHU Ở TÁI ĐỊNH CƯ ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÔNG TRÌNH HÀNH CHÁNH CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHU Ở 443.32 97.10 30.39 46.76 25.28 7.91 35.31...
 • 130
 • 963
 • 3

Đồ án Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức – tỉnh Long An

Đồ án Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức – tỉnh Long An

Kiến trúc - Xây dựng

... Copyright © 2012 TimTaiLieu.vn Chia sẻ: Website thời gian thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT & TT Thư viện Luận Văn, Tài Liệu Ebook cho sinh viên Luan Van, Đồ...
 • 2
 • 607
 • 6

Báo cáo khoa học: "LỊCH SỬ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT" pdf

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... k thut mt cỏch tng th v cú h thng ch mi phỏt trin thi gian gn õy Trong bi bỏo ny, chỳng tụi xin trỡnh by mt cỏi nhỡn tng quỏt v lch s cng nh xu hng nghiờn cu v phỏt trin cỏc h thng h tng k thut ... tng k thut mt cỏch tng th c t chớnh nhng bt cp thc tin m cỏc h thng h tng k thut ca cỏc nc phỏt trin gp phi Nhng bt cp ny l khụng nhn thc c cỏc c im chung ca cỏc h thng h tng k thut dn ti s thiu ... thng h tng k thut Cú th k mt s c im chung ni bt ca cỏc h thng h tng k thut nh sau: Nhng ngi s dng cỏc dch v cỏc h thng h tng k thut cung cp rt a dng: c quan, cụng ty, xớ nghip, cỏ nhõn thuc mi la...
 • 5
 • 317
 • 0

Xem thêm