đề cương công chức tư pháp

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Cao đẳng - Đại học

... Phũng Bài2: Một đội xây dựng gồm 10 công nhân kỹ s Để lập tổ công tác cần chọn kỹ s làm tổ trởng, công nhân làm tổ phó công nhân làm tổ viên Hỏi có cách lập tổ công tác Bài3: Trong lớp học có 30 ... nghiệm với x thoả mãn: Bài13: Tìm m để bất phơng trình: mx x m + có nghiệm x 3) Sử dụng phơng pháp hàm số để giải phơng trình, bất phơng trình, hệ phơng trình, hệ bất phơng trình: Bài1: Giải ... Tích phân I) nguyên hàm: Trang:13 V Vn Ninh - THPT Lý Thng Kit - Hi Phũng 1) Xác định nguyên hàm công thức: Bài1: CMR hàm số: F(x) = x ln( + x ) nguyên hàm hsố: f(x) = x a x + a + ln x + x + a...
 • 28
 • 251
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

Toán học

... Trường THPT Nguyễn Cơng Trứ ĐỂ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN 10- NC Mệnh đề (1) ( định lý ) mệnh đề đảo (2) sai Nếu mệnh đề đảo (2) mệnh đề đảo (2) gọi định lý đảo mệnh đề (1) b/ Điều kiện cần đủ: Nếu đồng ... Bài 1: Nêu mệnh đề phủ định xét tính sai mệnh đề phủ định đó: a/ Phương trinh x − 3x + = có nghiệm b/ 210 − chia hết cho 11 c/ 1704 chia hết cho Bài 2: Nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a/ ∃ x ... Trường THPT Nguyễn Cơng Trứ ĐỂ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN 10- NC CHUƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH I/ LÝ THUYẾT: 1/ Bất đẳng thức: a/ BĐT biến đổi ng đương: • Biến đổi ng đương bđt thức cần...
 • 26
 • 5,084
 • 7

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Lớp 9

... người làm hoàn thành công việc ngày ? Bài 2: công nhân làm chung 1công việc hoàn thành ngày.Khi làm người thứ làm nửa công việc , sau người thứ hai làm tiếp nửa lại toàn công việc hoàn thành ngày ... tế làm Dạng 4: Toán có nội dung công việc-năng xuất ;phân chia xếp Bài 1:Hai công nhân làm chung hoàn thành công việc ngày Nếu làm riêng người thứ làm hoàn thành công việc người thứ hai ngày Hỏi ... đội công nhân làm chung công việc dư định xong 12 ngày họ làm chung với ngày đội nghỉ đội làm tiếp với suất tăng gấp đôi nên đội hoàn thành phần việc lại ngày rưỡi Hỏi làm đội phải làm xong công...
 • 37
 • 1,168
 • 9

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Toán học

... lớn -ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THAM KHẢO *Nội dung: Khảo sát hàm sớ vấn đề liên quan Lưu hành nội Trang 15 HỆ THỐNG BÀI TẬP TỐN 12 * http://ebooktoan.com/forum/index.php Đề 1: Bài 1: Cho ... tính chất họ ngun hàm  Bảng ngun hàm bản;  Các phương pháp tính ngun hàm II Bài tập bản: VẤN ĐỀ 1: Tìm họ ngun hàm trực tiếp phương pháp phân tích PP: Để tính  f  x  dx ta phân tích f  ... a b Bài 3.Trong hệ số thập phân, tìm số chữ số 32010 ; 42009 ; 7150 ĐỀ KIỂM TRA 15 P HÚT THAM KHẢO *Nội dung: Mũ- logarit Đề 1: Câu 1: (4đ) Tính giá trị biểu thức : A  log 25 ; B  4log2 ;...
 • 96
 • 529
 • 3

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 5

... lai số ban đầu Bài : Lượng nước cỏ i 55%, cỏ khơ 10% Hỏi phơi 100 kg cỏ i ta ki lơ gam cỏ khơ Giải : Lượng cỏ có cỏ i : 36 100 – 55 = 45% Hay 100 kg cỏ i có 45 kg cỏ Nhưng cỏ khơ có ... 10% 10000 xaxb Bài : Lượng nước hạt i 20% Có 200 kg hạt i sau phơi khơ nhẹ 30 kg Tính tỉ số % nước hạt phơi khơ Giải : Lượng nước ban đầu chứa 200 g hạt i : 200 : 100 x 20 = 40 (kg) Số ... nhiªn a cho bít a ë tư, thªm a vµo mÉu cđa 36 ph©n sè ta ®ỵc ph©n sè míi Rót gän ph©n sè míi ta ®ỵc µ mÉu sè lµ: §/s : 14 Bµi 6: Cho ph©n sè 43 H·y t×m sè nhiªn m cho lÊy c¶ sè vµ mÉu sè cđa...
 • 42
 • 1,781
 • 1

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Hệ thống bài tập Toán lớp 9 chuyên đề Các hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... Phương pháp : + So sánh giá tr + Áp d ng tính ch t lũy th a b c 2, b c + Xét hi u A - B + So sánh ngh ch ñ o + Áp d ng b t ñ ng th c b n (c i, bunhiacopxki, tr t ñ i) + Dùng phép bi n ñ i ng ... 108 + 24 108 16 O = 343 - 112 - 63 - 21 D ng 3: RÚT G N bi u th c NHI U CĂN Phương pháp : s d ng k t h p phương pháp d ng d ng Rút g n bi u th c sau : A = - 21 - B = 4-2 3+1 C = + 15 - 5-2 D = ... 5-2 22 W = 29 - 12 9-4 2- 24 Z = 28 + 300 + ( - )2 + 19 - 192 ( - 5)2 d ng S Phương pháp rút g n: s d ng phương pháp liên h p ( h ng ñ ng th c s ) ñ tr c → Nghĩa m u C C( A + B) C(A + B) = = A2...
 • 15
 • 511
 • 3

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

Toán học

... − x   a/ Tìm điều kiện x để P xác định Rút gọn P b/ Tìm x để P= c/ Tìm giá trị nhỏ P giá trị ng ứng x Bài 21: Tìm giá trị nhỏ biểu thức : M = a2 + ab + b2 – 3a –3b + 2013 16 16 1−  1+...
 • 7
 • 149
 • 0

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

Toán học

... theo n + m cách Quy tắc nhân: Giả sử công việc bao gồm hai công đoạn A B Công đoạn A có thể thực n cách; công đoạn B có thể thực m cách Khi đó, công việc được thực n.m cách II Hoán ... x + 2y = VẤN ĐỀ4: Tính đạo hàm cấp cao Để tính đạo hàm cấp cao ta dùng công thức: y(n) = [y(n-1)]′ Tính đạo hàm cấp n B1 Tính đạo hàm cấp 1, 2, 3, , từ đó dự đoán công thức đạo ... (SBC) Bài Cho giác lồi ABCD điểm S không nằm mặt phẳng chứa giác Tìm giao tuyến a (SAC) (SBD) b (SAB) (SCD) c (SAD) (SBC) Bài Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD một giác lồi;...
 • 37
 • 353
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10

hệ thống bài tập toán lớp 10

Toán học

... Xét mệnh đề P: “ x số hữu tỉ”, Q: “ x số hữu tỉ” a) Phát biểu mệnh đề P⇒Q xét tính sai b) Phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề c) Chỉ giá trị x mà mệnh đề đảo sai 1.10 Cho số thực x Xét mệnh đề P: “ ... biểu mệnh đề P⇒Q b) Phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề xét tính sai c) Chỉ giá trị x mà mệnh đề P⇒Q sai 1.11 Cho số thực x Xét mệnh đề P: “ x số ngun”, Q: “ x +2 số ngun” a) Phát biểu mệnh đề P⇒Q b) ... khơng phải tam giác đều; 1.18 Xét xem mệnh đề sau hay sai lập mệnh đề phủ định mệnh đề: a) ∃ x ∈ ¤ , 4x2-1= b) ∃ x ∈ ¥ , n2+1 chia hết cho c) ∀ x ∈ ¡ , (x-1)2 ≠ x-1 1.19 Các mệnh đề sau hay sai?...
 • 130
 • 4,005
 • 4

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

Mầm non - Tiểu học

... giúp HS hiểu đề - em đọc đề bài, lớp đọc thầm - Nghe - Kết theo kiểu mở rộng - HS nêu đề chọn(cái thớc kẻ, - Gợi ý đề yêu cầu viết đoạn kết bàn học, trống trờng) theo kiểu ? - Em chọn đề miêu tả ... +DT chung:Chỉ chung loại vật +DT riêng: tên gọi riêng vật; đợc viết hoa 3 .Chức ngữ pháp: -Chức vụ điển hình làm CN -Chức vụ khác /VN(khi có từ đứng trớc) VD:Mẹ em giáo viên ./Phụ ngữ(bổ ngữ) ... tra chuẩn bị Hs B Bài mới: Giới thiệu bài: Nội dung: Đề bài: GV chọn đề Sgk chép lên bảng lớp - Gv đa dàn ý chung lên bảng lớp - Hs đọc chọn đề để làm - Gv nhắc nhở Hs trớc làm bài: Nháp dàn ý...
 • 74
 • 121
 • 0

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

Toán học

... riêng ngời làm hoàn thành công việc ngày ? Bài 2: công nhân làm chung 1công việc hoàn thành ngày.Khi làm ngời thứ làm nửa công việc , sau ngời thứ hai làm tiếp nửa lại toàn công việc hoàn thành ngày ... tế làm Dạng : Toán có nội dung công việc-năng xuất ;phân chia xếp Bài 1:Hai công nhân làm chung hoàn thành công việc ngày Nếu làm riêng ngời thứ làm hoàn thành công việc ngời thứ hai ngày Hỏi ... đội công nhân làm chung công việc d định xong 12 ngày họ làm chung với ngày đội nghỉ đội làm tiếp với suất tăng gấp đôi nên đội hoàn thành phần việc lại ngày rỡi Hỏi làm đội phải làm xong công...
 • 45
 • 455
 • 5

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Toán học

... tế làm Dạng : Toán có nội dung công việc-năng xuất ;phân chia xếp Bài 1:Hai công nhân làm chung hoàn thành công việc ngày Nếu làm riêng ngời thứ làm hoàn thành công việc ngời thứ hai ngày Hỏi ... riêng ngời làm hoàn thành công việc ngày ? Giáo Viên : Vũ Đức Hạnh 26 Trờng THCS Hải Vân Bài 2: công nhân làm chung 1công việc hoàn thành ngày.Khi làm ngời thứ làm nửa công việc , sau ngời thứ ... đội công nhân làm chung công việc d định xong 12 ngày họ làm chung với ngày đội nghỉ đội làm tiếp với suất tăng gấp đôi nên đội hoàn thành phần việc lại ngày rỡi Hỏi làm đội phải làm xong công...
 • 46
 • 2,306
 • 35

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... THANH HẢI hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ,tổ chức sản xuất gồm phân xưởng sản xuất -Đối ng hạch tốn chi phí sản xuất Qui trình ... chi tiền mặt theo gía tốn 14.960.000 thuế GTGT 10% Cho biết nguồn đầu 60% nguồn vốn Đầu XDCB , phần lại quỹ đầu phát triển U CẦU : Tính tốn – Định khoản nghiệp vụ Trường hợp : Tăng ... chi tiền mặt theo giá tốn 4.400.000 TSCĐ đưa vào sử dụng Cho biết TSCĐ đầu : - Quỹ đầu phát triển - Nguồn vốn đầu XDCB - Qũy phúc lơi dùng cho sản xuất kinh doanh -Đối với TSCĐ hữu hình...
 • 52
 • 388
 • 8

Hình thành và phát triển một số yếu tố của duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Khoa học xã hội

... hình như: hàm; thuật toán (tư thuật giải); Các thuộc lực sáng tạo Toán học như: sáng tạo, logic, Trong phạm vi nghiên cứu luận văn sâu vào loại sáng tạo (TDST) 1.1.2 sáng ... tính độc đáo tính sáng tạo dạng độc lập, tạo ý ng độc đáo có hiệu giải vấn đề cao Ý ng thể chỗ phát vấn đề mới, tìm hướng mới, tạo kết Tính độc đáo ý ng thể giải pháp lạ, hiếm, không ... đối ng phương thức biết thành phương thức mới) - Kĩ sáng tạo PP giải độc đáo biết phương thức khác [20] tích cực độc lập sáng tạo Về quan hệ khái niệm tích cực”, độc lập” “Tư...
 • 139
 • 1,081
 • 4

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện kỹ năng phân tích  tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Khoa học xã hội

... vững mối quan hệ: Công trọng lực độ giảm - Phát biểu khái niệm chất đàn hồi công thức - Nêu công thức tính công lực đàn hồi Biết công thức tính công lực đàn hồi thực phương pháp đồ thị - Phát ... chuyển động có công thực ngược lại, từ độ biến thiên động tính công lực thực công - Vận dụng công thức xác định năng, phân biệt: 29 + Công trọng lực làm giảm năng, tăng tức trọng lực thực công âm, ... quy luật, rút quy luật hoạt động cho tất đối ng ng tự Bước Kiểm tra khái quát hóa đối ng loại không thuộc đối ng nghiên cứu Việc mục đích chức toàn (ở bước 1) dẫn tới phải tìm yếu tố...
 • 93
 • 1,153
 • 14

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Khoa học xã hội

... động nhanh 2.2.3 Công lực học Định luật bảo toàn công + Công lực F làm vật dịch chuyển đoạn đờng s đợc xác định: A = Fs cos Công đại lợng vô hớng - Công trọng lực: Ap = mgh - Công suất: N = A ... Củng cố: Học sinh ôn tập đợc công thức phần công, công suất, định luật bảo toàn công Đồng thời giúp học sinh hiểu: máy làm việc với công suất định, muốn cho máy sinh công nhiều cần phải có nhiều ... tích đề lập kế hoạch giải: + Để tìm công lực nâng, ta phải xác định đợc độ lớn lực cần trục nâng nghĩa lực nâng trọng lực vật cân Suy công lực nâng Đây công có ích để nâng vật lên độ cao h + Công...
 • 73
 • 578
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... “angôritmic” - Trí ng ng “trực giác hình học” Đi sâu vào vấn đề đại số, E.L.Thorndike đưa lực đại số gồm: - Năng lực hiểu thiết lập công thức - Năng lực biểu diễn ng quan số lượng thành công thức ... hướng đổi phương pháp dạy học giai đoạn hướng vào tổ chức cho người học học tập hoạt động hoạt động Việc áp dụng phương pháp giáo dục phát huy lực sáng tạo, lực giải vấn đề cho học sinh, đặc ... Nó môn thể thao trí tuệ, giúp nhiều việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải vấn đề, giúp rèn luyện trí thông minh, sáng tạo, giúp rèn luyện...
 • 81
 • 2,627
 • 5

Xem thêm