đề cương ôn tập đại số 8 chương 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Toán học

... 2x2+ 3(x -1) (x +1) = 5x(x +1) c) (8- 5x)(x+2) + 4(x-2)(x +1) + (x-2)(x-2) =0d) 4 (x -1) (x+5) (x+2)( +5) = 3(x -1) (x+2) 1 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng SơnBài tập: 1) Tính a) (3x -1) 2 b) (2x3y + 1 4y4)2c) ... (2-x)(4+2x+x2) + 3x(x+2) = 17 5) Biến đổi tổng sau thành tích: a) m2 -9 b) 36 y2 c) a6 b6 d) 81 -10 0n 8 e) 8x3 27 3 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng SơnBài 4 Phân thức đại số Ví dụ 1: với giá trị ... (ax2 -1) (ax2 +1) (ax2 -1) 2 g) (11 x+9y)2 (11 x+9y) (11 x-9y) h) (x-y+z) (x-y-z) i) (a + b + c)2 4)Tìm x: a) ( x+3)2 (x-3)2 = 5b)(x+2)(x2-2x+4) x(x2-2) = 15 c)(x -1) 3...
 • 6
 • 1,219
 • 23

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học

Quản trị kinh doanh

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌCNGÀNH VIỆT NAM HỌC (CN Du lịch)MÔN TỔNG QUAN DU LỊCHVấn đề 1. DU LỊCH, DU KHÁCH VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1. 1. Khái niệm du lịch 1. 2. Khái ... đề 8. TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 8. 1. Tác động của du lịch đến kinh tế 8. 2. Tác động của du lịch đến văn hóa 8. 3. Tác động của du lịch đối với xã hội 8. 4. ... lịch Việt NamVấn đề 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH3 .1. Các điều kiện chung3.2. Các điều kiện cầu du lịch3.3. Các điều kiện cung ứng du lịchVấn đề 4. ĐỘNG CƠ DU LỊCH4 .1. Khái niệm 4.2....
 • 3
 • 448
 • 0

de cương on tap dai 9 moi nhat

de cương on tap dai 9 moi nhat

Toán học

... aaaaaaa+−−++++ 1 )1( 1. 1 )1( 1 = aaa+−+ )1( )1( = 1- a+a = 1 Bài tập : c/m a/ 1) (:2=++−−yxxyyxyyxx (x>0 y>0 x≠y) b/ ( )257. 31 515 21 714 −=−−−+−− ... hàm số y = 3x + b có giá trị là 11 . Tìm b . vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được Giải: Thay x=4 , y =11 ta được 11 = 3.4 + b => b= -1 Vậy hàm số có dạng : y = 3x -1 Đồ thị của hàm số y = 3x -1 cát ... )2220 18 ) (23522(+−+− Giải : Đưa thừa số ra ngoài dáu căn nên 233.29.2 18 2=== 525.25.4202=== nên ta có: A= )225223)(23522(+−+− = 25 210 510 10425)5225)(525(+−−=−− = 10 156 010 1 015 50−=+−Bài...
 • 7
 • 808
 • 11

Đề cương ôn tập CÔNG NGHỆ 8

Đề cương ôn tập CÔNG NGHỆ 8

Địa lý

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8 ……………………………………I.Lý Thuyết::Câu 1: Thế nào là hình chiếu của một vật thể ? Nêu tên gọi các hình ... tỷ lệ.-Bản vẽ kỹ thuật là phương tiện thông tin trong sản xuất và đời sống.Học vẽ kỹ thuật để ứng dụng trong sản xuất và đời sốngCâu 7: Hãy kể tên một số sản phẩm cơ khí mà em biết ? Nêu các ... cắt-Hình cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thểCâu 4:Kể tên một số loại ren thường dùng và nêu công dụng của chúng?-Ren ngoài(ren trục) :là ren được hình thành ở mặt ngoài của...
 • 2
 • 17,720
 • 198

Ôn tập Đại số 8

Ôn tập Đại số 8

Toán học

... nhau?Bài 6.Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp 3 chữ số hàng chục và nếu ta đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì đợc số mới lớn hơn số cũ 54 đơn vị.Bài 7.Lúc 8h sáng, một chiếc ... lúc 12 h30. Tính vận tốc lúc ca nô xuôi dòng, biết vận tốc dòng nớc là 6km/h.Bài 8. Hai vòi nớc cùng chảy vào 1 bể cạn thì sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể.Mỗi giờ l-ợng nớc vòi 1 chảy đợc bằng 1, 5 ... giác vuông?II.Bài tập *Dạng 1: Vận dụng định lý Ta letBài 1: Cho hình thang ABCD (AB//CD) ,một đờng thẳng song song với 2 đáy, cắt cáccạnh AD,BC ở M và N sao cho MD = 2MA.a.Tính tỉ số .b.Cho...
 • 12
 • 2,164
 • 13

Ôn tập đại số 10 chương II

Ôn tập đại số 10 chương II

Toán học

... 3 1 1 1 y xx= ++ l:A. D = ( -1; 1) B. D = ( -1; 1] C. D = (-; 1] \ { -1} D. D = (-; -1] (1; + )Cõu3 : Tp xỏc nh ca hm s x3 1 1x)x(fy+== l: A. (1; 3) , B. [1; 3] , C. (1; 3] , D. [1; 3)Cõu ... I(2 ;1) B. I(-2 ;1) C. I(2; -1) D. I(-2; -1) Câu 22: Cho hàm số (P) : 2y ax bx c= + +Tìm a, b, c biết (P) qua 3 điểm A( -1; 0), B( 0; 1) , C (1; 0). A. a = 1; b = 2; c = 1. B. a = 1; b = -2; c = 1. C. ... = R , l B. D = R\ {1 ; 1} , l C. D = R , chn D. D = R , khụng chn , khụng l Câu20: Đỉnh của Parabol y = x2 – 2x +2 là : A. I( -1; 1) B. I (1; 1) C. I (1; -1) D. I (1; 2)Câu 21: Parabol (P): y =...
 • 4
 • 813
 • 11

Đề cương ôn tập Vật lí 8 kì 2

Đề cương ôn tập Vật lí 8 kì 2

Vật lý

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 8 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 20 08- 2009II- Lí thuyết :Câu 1: Khi nào thì có công cơ học?Công thức tính công.tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức đó .Câu ... 2: Phát biểu định luật về công .Công thức tính hiệu suất của các máy cơ đơn giản.Câu 3:Công suất là gì. Công thức tính công suất .tên và đơn vị các đại lượng trong công thức đó.Câu 4: Cơ năng ... biết điều gì?Câu 11 : Định luật bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt Câu 12 : đojng cơ nhiệt là gì .Nêu cấu tạo của động cơ nổ 4kì và nguyên tắc hoạt động của nó.Công thức tính hiệu...
 • 2
 • 14,955
 • 194

Xem thêm