đề án thành lập trung tâm tin học

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

Công nghệ thông tin

... triển nhằm đáp ứng nhu cầu tin. Bởi những lý do trên, Bộ phận Thông tin Thư viện thuộc Ban Đào tạo Trường Đại học Nguyễn Trãi đề xuất đề án thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện để triển khai ... dữ liệu3 01 lập trình viên - Khai thác, phát triển phần mềm ứng dụng6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃIĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃIHà ... chức và hợp đồng của Trung tâm Thông tin Thư viện của Trường Đại học Về cơ bản, đối với mỗi Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường đại học (đặc biệt là các Trường Đại học có cơ chế tự chủ...
 • 8
 • 3,565
 • 105

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Biểu mẫu

... của trung tâm 1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghềa) Cơ sở vật chất:- Diện tích đất sử dụng:+ Đất xây dựng:+ Đất lưu không:- Diện tích xây dựng:+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học ... tạo.4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn;- Kế hoạch sử dụng vốn.Phần thứ baKẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.2. ... quản lý trực tiếp (nếu có).(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án ...
 • 3
 • 3,238
 • 48

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại trung tâm điều tra cơ bản

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại trung tâm điều tra cơ bản

Tài liệu khác

... 02/3/2004 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Điều tra cơ bản, thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ; - Xét đề nghị của Giám đốc ... vụ,QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: I – Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản. - Tên ... DÂN THÀNH PHỐ"Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệtrên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi - Căn cứ Luật...
 • 4
 • 661
 • 1

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam

Tài liệu khác

... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1756 /QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 22 tháng 5 năm 2008QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tin học với Trung ... ĐỊNH :Điều 1. Thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam, trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tin học Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 84/2004/QĐ-UB ... với Trung tâm Công báo Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ...
 • 3
 • 716
 • 0

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc văn phòng UBND tỉnh

Cao đẳng - Đại học

... hợp nhất thành Trung tâm Tin học - Công báo.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cho Trung tâm Tin học - Công báo tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Tin họcTrung tâm Công ... chức của Trung tâm Tin học - Công báo và Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.4. Chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo sắp xếp, bố trí cán bộ ... Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, Giám đốc Trung tâm Tin học, Giám đốc Trung tâm Công báo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có...
 • 3
 • 691
 • 0

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf

Tài liệu khác

... diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án - Chức năng, nhiệm vụ trung tâm dạy nghề ………………………………………………………………………………………… II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 1. Mục tiêu chung2. ... thiết bị, đào tạo bồi dưỡnggiáo viên, xây dựng chương trình đào tạo của trung tâm; tiến độ thực hiện đề án để đưa trung tâm vào hoạt động.Phần thứ tưHIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI- Hiệu quả về kinh ... Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. - Nguồn vốn;- Kế hoạch sử dụng vốn.Phần thứ baKẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CỤ THỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Kế hoạch, tiến độ xây dựng cơ sở vật chất,...
 • 3
 • 1,538
 • 14

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu khác

... trung tâm dạy nghề. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 Đề án thành lập trung tâm dạy nghề Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trung ... nhân lập đề án. 2Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy ... về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề: 1. Mục tiêu...
 • 5
 • 4,197
 • 36

Đề án thành lập trung cấp dạy nghề

 Đề án thành lập trung cấp dạy nghề

Biểu mẫu

... tạo.4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn;- Kế hoạch sử dụng vốn.Phần thứ baKẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.2. ... có).(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án. II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:1. Mục tiêu chung:2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào ... đất sử dụng:+ Đất xây dựng:+ Đất lưu không:- Diện tích xây dựng:+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.+ Khu phục vụ: Thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …+ Các hạng...
 • 3
 • 887
 • 12

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ NĂNG "PHỎNG VẤN "

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ NĂNG

Kinh tế - Thương mại

... Hiệu quả kinh tế xã hội củ dự án. Thứ nhất việc thành lập trung tâm không hề ảnh hưởng đến môi trường ở khu vực Thứ hai là mỗi một học viên đến với trung tâm sau khi học xong khả năng xin được ... dụng . Ngoài ra trung tâm còn dịnh hướng việc làm cho các lao động đang tìm kiếm việc làm giúp họ tìm được việc làm phù hợp với khả năng.1.3.Cơ cấu trung tâm Giám đốc trung tâm Dự kiến số ... cn thit trong 2MỤC LỤC :DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ NĂNG "PHỎNG VẤN "Chương I : Sự cần thiết phải đầu tưChương II : Thị trường và dịch vụ của dự án Chương III : Xác định nguồn...
 • 15
 • 1,172
 • 10

DE AN THANH LAP TRUONG PTDTBT TIEU HOC

DE AN THANH LAP TRUONG PTDTBT TIEU HOC

Tư liệu khác

... namubnd xà trung thịnh Độc lập Tự do Hạnh phúc Đề án Thành lập trờng phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung thịnh xà trung thịnh huyện xín mần tỉnh Hà GiangI- Sự cần thiết để thành lập trờng ... xà thành lập trờng PTDTBT Tiểu học Trung ThịnhUBND xà Trung Thịnh nhận thấy việc thành lập trờng PTDTBT Tiểu học Trung Thịnh phù hợp với thực tế của địa phơng.Trên đây là nội dung đề án thành ... Thịnh có nhu cầu thành lập trờng phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Thịnh trên cơ sở từ trờng Tiểu học Trung Thịnh xà Trung Thịnh nhằm đáp ứng sự phát triển từng bậc học và sựnghiệp giáo...
 • 5
 • 1,585
 • 11

Tài liệu Mẫu Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề pdf

Tài liệu Mẫu Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề pdf

Tài liệu khác

... cơ quan ra quyết định thành lập. (2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. (3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. ... theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề) - Đề nghị Bộ, ngành , UBND tỉnh /thành phố trực thuộc TW xem xét quyết định./. (3) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan ra quyết định thành ... - Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: - Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:……………………………………… - Dự kiến quy mô tuyển sinh...
 • 2
 • 556
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu khác

... hoạt động: (Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc ... tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm. ... có):………………………………………… - Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: - Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:……………………………………… - Dự kiến quy mô tuyển sinh...
 • 2
 • 710
 • 2

Xem thêm