đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Tài liệu khác

... T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).2 / 22. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm; b) Tên trung tâm, địa chỉ, ... cầuYêu cầu hoặc điềukiện để thực hiệnTTHC:KhôngTTHC liên quan (1)Bộ(1) Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học. Căn cứ pháp lý của TTHC (4)Bộ(4) Luật Giáo dụcNghị định số 75/2006/NĐ-CP ... chế tổchức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức vàhoạt động của các trường ngoài công lập ...
 • 2
 • 4,173
 • 44

Tài liệu Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học-ngoại ngữ ngoài công lập. doc

Tài liệu Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học-ngoại ngữ ngoài công lập. doc

Tài liệu khác

... định thành lập trung tâm. 4. Bước 4 Nếu các trung tâm trực thuộc các trường đại học, cao đẳng thì nộp hồ sơ cho các trường này và do các trường đại học, cao đẳng thẩm định và cấp phép thành lập ... Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Trung tâm lập hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ cho sở giáo dục. 2. Bước 2 Sở giáo dục và đào tạo (nếu trung tâm thuộc quyền quản lý của sở giáo dục và ... Thành phần hồ sơ 2. Lập danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. 3. Bản thống kê, giải trình về chủng loại, số lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục...
 • 3
 • 3,257
 • 25

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Quản trị kinh doanh

... cho các trung tâm ngoại ngữ bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ- tin học .Điều 2. Vị trí của trung tâm ngoại ngữ Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo ... của trung tâm. Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:1. Tờ trình xin thành lập trung tâm. 2, Đề án thành lập trung tâm ... vẫn đang ở mức cao11 Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginativetrưởng các trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Thủ trưởng các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các tổ chức và các...
 • 33
 • 13,197
 • 171

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Biểu mẫu

... của trung tâm 1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghềa) Cơ sở vật chất:- Diện tích đất sử dụng:+ Đất xây dựng:+ Đất lưu không:- Diện tích xây dựng:+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học ... tạo.4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn;- Kế hoạch sử dụng vốn.Phần thứ baKẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.2. ... quản lý trực tiếp (nếu có).(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án ...
 • 3
 • 3,239
 • 48

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

Công nghệ thông tin

... triển nhằm đáp ứng nhu cầu tin. Bởi những lý do trên, Bộ phận Thông tin Thư viện thuộc Ban Đào tạo Trường Đại học Nguyễn Trãi đề xuất đề án thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện để triển khai ... dữ liệu3 01 lập trình viên - Khai thác, phát triển phần mềm ứng dụng6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃIĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃIHà ... chức và hợp đồng của Trung tâm Thông tin Thư viện của Trường Đại học Về cơ bản, đối với mỗi Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường đại học (đặc biệt là các Trường Đại học có cơ chế tự chủ...
 • 8
 • 3,567
 • 105

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf

Tài liệu khác

... diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án - Chức năng, nhiệm vụ trung tâm dạy nghề ………………………………………………………………………………………… II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 1. Mục tiêu chung2. ... thiết bị, đào tạo bồi dưỡnggiáo viên, xây dựng chương trình đào tạo của trung tâm; tiến độ thực hiện đề án để đưa trung tâm vào hoạt động.Phần thứ tưHIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI- Hiệu quả về kinh ... Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. - Nguồn vốn;- Kế hoạch sử dụng vốn.Phần thứ baKẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CỤ THỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Kế hoạch, tiến độ xây dựng cơ sở vật chất,...
 • 3
 • 1,540
 • 14

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu khác

... trung tâm dạy nghề. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 Đề án thành lập trung tâm dạy nghề Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trung ... nhân lập đề án. 2Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy ... về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề: 1. Mục tiêu...
 • 5
 • 4,198
 • 36

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học

Tài liệu khác

... là trung tâm ngoại ngữ - tin học) .2. Quy chế này áp dụng cho các trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học. Các trung tâm ngoại ... của trung tâm. Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:1. Tờ trình xin thành lập trung tâm. 2, Đề án thành lập trung tâm gồm ... trung tâm ngoại ngữ - tin học 1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học sau:a) Trung tâm ngoại ngữ - tin học do sở giáo dục và đào tạo thành lập; b) Trung tâm ngoại ngữ...
 • 14
 • 1,450
 • 10

Bài soạn Quy chế hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Bài soạn Quy chế hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Tư liệu khác

... là trung tâm ngoại ngữ - tin học) . 2. Quy chế này áp dụng cho các trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học. Các trung tâm ngoại ... của trung tâm. Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:1. Tờ trình xin thành lập trung tâm. 2, Đề án thành lập trung tâm ... QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌCĐiều 6. Quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học 1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học sau: a) Trung tâm ngoại ngữ - tin học do...
 • 13
 • 777
 • 10

Bài soạn Quy chế hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Bài soạn Quy chế hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Tư liệu khác

... là trung tâm ngoại ngữ - tin học) . 2. Quy chế này áp dụng cho các trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học. Các trung tâm ngoại ... của trung tâm. Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:1. Tờ trình xin thành lập trung tâm. 2, Đề án thành lập trung tâm ... các trung tâm, chinhánh trung tâm ngoại ngữ - tin học của các trường đại học, cao đẳng mở ngoàicơ sở của trường. Điều 8. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Trung tâm ngoại ngữ...
 • 13
 • 570
 • 3

Xem thêm