đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh ở công ty tnhh kim khí nam tùng

Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Kế toán

... đáng kể việc tăng doanh thu lợi nhuận công ty Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức quản kinh doanh Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh ... Về tổ chức phân công công tác kế toán Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng gồm phận Bộ phận văn phòng phận cửa hàng Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng tổ chức ... dùng, cái, + Đặc điểm tổ chức kinh doanh : Tổ chức kinh doanh thơng mại theo nhiều mô hình khác nh; tổ chức công ty bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tổng hợp, công ty môi giới, công ty xúc tiến...
 • 95
 • 453
 • 2

Một số đánh giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Một số đánh giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Kế toán

... nhợc điểmcông ty cần phải khắc phục hệ thống theo dõi kế toán Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng xác định kết kinh doanh (lãi, lỗ) đến chủng loại hàng hoá toàn hoạt động kinh doanh công ty Tập ... chủ động kinh doanh Công tác kế toán hoàn thiện trình lu chuyển hàng hoá xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp kinh doanh thơng mại nội địa có công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng Làm tốt công ... thời, xác tình hình lu chuyển hàng hoá doanh nghiệp ý kiến hoàn thiện lập dự phòng phải thu khó đòi Trong hoạt động kinh doanh công ty, Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng có khoản phải thu mà ngời nợ...
 • 11
 • 354
 • 0

Thực trạng công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Thực trạng công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng

Kế toán

... Lĩnh nam, Thanh trì) đóng góp đáng kể việc tăng doanh thu lợi nhuận công ty Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức quản kinh doanh Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt ... Công ty Kim khí Hà Nội, Công ty Kim khí Quảng Ninh - Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng xuất hàng chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nớc nh Tổng công ty xây dựng Hà nội, Tổng công ty LICOGI, Tổng công ty ... công tác kế toán Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng Về tổ chức phân công công tác kế toán Công ty TNHH Kim Khí Nam Tùng gồm phận Bộ phận văn phòng phận cửa hàng Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh...
 • 40
 • 307
 • 0

đề tài Vốn kinh doanh các biện pháp nhắm nâng cao hiệuquả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Kim Khí ThươngMại Quỳnh Minh

đề tài Vốn kinh doanh và các biện pháp nhắm nâng cao hiệuquả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Kim Khí ThươngMại Quỳnh Minh

Kinh tế - Thương mại

... s dng kinh doanh Cụng ty TNHH Kim Khớ Thng Mi Qunh Minh Chng VN KINH DOANH V S CN THIT PHI NNG CAO HIU QU T CHC V S DNG VN KINH DOANH TRONG CC DOANH NGHIP 1.1 Vn v ngun kinh doanh ca doanh nghip ... s dng kinh doanh ti Cụng ty TNHH Kim Khớ Thng Mi Qunh Minh ng thi phõn tớch tc trng vic s dng kinh doanh t ú xut mt s ý kin gúp phn hon thin cụng tỏc t chc kinh doanh ti Cụng ty TNHH Kim Khớ ... xut kinh doanh ca doanh nghip CHNG TèNH HèNH T CHC V HIU QU S DNG VN KINH DOANH CễNG TY C PHN PHT TRIN CễNG NGH THNH VNG 2.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh t chc v hot ng kinh doanh Cụng ty TNHH Kim Khớ...
 • 63
 • 157
 • 0

Vốn kinh doanh các biện pháp nhắm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH kim khí thương mại quỳnh minh

Vốn kinh doanh và các biện pháp nhắm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty TNHH kim khí thương mại quỳnh minh

Tài chính - Ngân hàng

... dng kinh doanh Cụng ty TNHH Kim Khớ Thng Mi Qunh Minh Page Chng VN KINH DOANH V S CN THIT PHI NNG CAO HIU QU T CHC V S DNG VN KINH DOANH TRONG CC DOANH NGHIP 1.1 Vn v ngun kinh doanh ca doanh ... xut kinh doanh ca doanh nghip CHNG TèNH HèNH T CHC V HIU QU S DNG VN KINH DOANH CễNG TY C PHN PHT TRIN CễNG NGH THNH VNG 2.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh t chc v hot ng kinh doanh Cụng ty TNHH Kim Khớ ... xut kinh doanh ca doanh nghip, l giỏ tr ng ban u cho cỏc quỏ trỡnh sn xut tip theo ca doanh nghip nhm mc tiờu sinh li Quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip din liờn tc nờn kinh doanh ca doanh...
 • 67
 • 183
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kim khí màu xanh

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kim khí màu xanh

Kế toán

... 1: vấn đề luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Phõn loi hot ng kinh doanh v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip ... nm i chiu kim tra Lờ Th Thu Hng QTL302K 41 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa Lun Tt Nghip Ch-ơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh TI công ty tnhh kim khí màu ... nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh 2.2.1 Thc trng t chc k toỏn doanh thu, chi phớ hot ng kinh doanh ti Cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh 2.2.1.1 Thc trng t chc k toỏn doanh thu bỏn...
 • 118
 • 194
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kim khí màu xanh

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kim khí màu xanh

Kế toán

... 1: vấn đề luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Phõn loi hot ng kinh doanh v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip ... nm i chiu kim tra Lờ Th Thu Hng QTL302K 41 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa Lun Tt Nghip Ch-ơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh TI công ty tnhh kim khí màu ... nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh 2.2.1 Thc trng t chc k toỏn doanh thu, chi phớ hot ng kinh doanh ti Cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh 2.2.1.1 Thc trng t chc k toỏn doanh thu bỏn...
 • 118
 • 122
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Khí Màu Xanh potx

LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Khí Màu Xanh potx

Tài chính - Ngân hàng

... 1: vấn đề luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Phõn loi hot ng kinh doanh v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip ... k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh Chng 3: Gii phỏp hon hin t chc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ ... nm i chiu kim tra Lờ Th Thu Hng QTL302K 41 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa Lun Tt Nghip Ch-ơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh TI công ty tnhh kim khí màu...
 • 119
 • 111
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Khí Màu Xanh docx

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Khí Màu Xanh docx

Tài chính - Ngân hàng

... 1: vấn đề luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Phõn loi hot ng kinh doanh v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip ... k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh Chng 3: Gii phỏp hon hin t chc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ ... nm i chiu kim tra Lờ Th Thu Hng QTL302K 41 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa Lun Tt Nghip Ch-ơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh TI công ty tnhh kim khí màu...
 • 119
 • 320
 • 0

hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kim khí màu xanh (2)

hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kim khí màu xanh (2)

Kế toán

... 1: vấn đề luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Phõn loi hot ng kinh doanh v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip ... k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ Mu Xanh Chng 3: Gii phỏp hon hin t chc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Kim Khớ ... nm i chiu kim tra Lờ Th Thu Hng QTL302K 41 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa Lun Tt Nghip Ch-ơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh TI công ty tnhh kim khí màu...
 • 119
 • 197
 • 0

Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thanh Phong

Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thanh Phong

Kinh tế - Thương mại

... doanh công ty TNHH Thanh Phong Công ty với chức nhiệm vụ tổ chức quản hoạt động kinh doanh phù hợp với đặc điểm yêu cầu Nhìn chung công tác tài chính, kế toán phân tích hoạt động kinh tế Công ty ... .23 CÔNGTÁCPHÂNTÍCHHOẠTĐỘNGKINHTẾCỦA CÔNGTY TNHH THANH PHONG 23 2.1 Tình hình tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế Công ty .23 2.2.Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty ... .2 TỔNGQUANVỀCÔNGTY TNHH THANH PHONG QUÁTRÌNHHÌNHTHÀNH, PHÁTTRIỂNVÀHOATĐỘNGKINHDOANHCỦA CÔNGTY 1.1 Tổ chức máy quản 1.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty...
 • 29
 • 478
 • 3

Phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thế giới Thời trang Áo cưới Thanh Hằng

Phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thế giới Thời trang Áo cưới Thanh Hằng

Kinh tế - Thương mại

... cáo thực tập tổng hợp PHẦN I: TỔNGQUANVỀDOANHNGHIỆP I Quá trình hoạt động v đặc điểm kinh doanh DN Khái quát công ty v đặc điểm kinh doanh 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty thành lập ... cáo thực tập tổng hợp Hà Thị Hiệp - Lớp 9E Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN IV CÔNGTÁCPHÂNTÍCHHOẠTĐỘNGKINHTẾ TẠICÔNGTY Tình hình tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế công ty TNHH Thế giới ... TỔNGQUANVỀDOANHNGHIỆP I Quá trình hoạt động v đặc điểm kinh doanh DN Khái quát công ty v đặc điểm kinh doanh 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Khái quát vốn Công ty...
 • 27
 • 535
 • 3

54 Kế toán xác định phân tích kết quả hoạt động kih doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong.

54 Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kih doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong.

Kế toán

... giao cho kế tốn cơng nợ làm sở xác định kết kinh doanh cuối kỳ VII .Tổ chức máy kế tốn cơng ty: Căn vào qui mơ đặc điểm kinh doanh, u cầu quản tài cơng ty, hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn ... trường VI.Cơ cấu tổ chức quản cơng ty An Phong: 1.Giới thiệu: Cơng ty tổ chức quản theo mơ hình vừa phân tán vừa tập trung,tại siêu thị thành viên có máy quản hoạt động độc lập có giám ... với tổ chức kinh doanh ,tổ chức tài ngồi nước(theo pháp luật Việt Nam) 2 .Chức năng: - Tổ chức cung ứng loại hàng hóa ,máy móc thiết bị,hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân - Tổ chức...
 • 70
 • 502
 • 2

34 Kế toán xác định phân tích kết quả hoạt động kih doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong.

34 Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kih doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong.

Kế toán

... giao cho kế tốn cơng nợ làm sở xác định kết kinh doanh cuối kỳ VII .Tổ chức máy kế tốn cơng ty: Căn vào qui mơ đặc điểm kinh doanh, u cầu quản tài cơng ty, hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn ... trường VI.Cơ cấu tổ chức quản cơng ty An Phong: 1.Giới thiệu: Cơng ty tổ chức quản theo mơ hình vừa phân tán vừa tập trung,tại siêu thị thành viên có máy quản hoạt động độc lập có giám ... với tổ chức kinh doanh ,tổ chức tài ngồi nước(theo pháp luật Việt Nam) 2 .Chức năng: - Tổ chức cung ứng loại hàng hóa ,máy móc thiết bị,hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân - Tổ chức...
 • 70
 • 339
 • 0

Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thanh Phong.

Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty TNHH Thanh Phong.

Quản trị kinh doanh

... tích hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thanh Phong Công ty với chức nhiệm vụ tổ chức quản hoạt động kinh doanh phù hợp với đặc điểm yêu cầu Nhìn chung công tác tài chính, kế toán phân tích hoạt ... công tác phân tích hoạt động kinh tế Công ty Phân tích hoạt động kinh tế việc phân tích hoạt động lĩnh vực kinh doanh cụ thể việc nghiên cứu trình kết hoạt động kinh doanh công ty, xác định nguyên ... Công ty TNHH Thanh Phong năm 2005, 2006) Dựa vào bảng phân tích kết phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thanh Phong hai năm 2005 2006, thấy tăng trưởng hoạt động kinh doanh Công ty...
 • 34
 • 390
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... trường Nghiên cứu hoạt động công ty chứng khoán, đặc biệt hoạt động tự doanh cho thấy hoạt động tự doanh mang ý nghĩa quan trọng công ty chứng khoán Hoạt động tự doanh phụ thuộc nhiều vào tiềm lực ... toàn công ty Song song với việc chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động chung toàn Công ty, Agriseco cần xếp lại mô hình tổ chức hoạt động tự doanh Thứ nhất, quy định rõ chức năng, quyền hạn chế hoạt ... lợi có, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động kinh doanh, khắc phục hạn chế tồn để phát triển mạnh hoạt động tự doanh 1- Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động tự doanh Mô hình...
 • 23
 • 200
 • 0

Luận văn: CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH docx

Luận văn: CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH docx

Tài chính - Ngân hàng

... PHẦN : CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH PHẦN : KẾT LUẬN PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TÂN ... hiệu hoạt động kinh doanh Nhận thức vai trò quan trọng công tác phân tích hoạt động kinh tế Công ty nên Giám đốc Công ty, phòng kế toán tổ chức thực chu đáo Việc tổ chức phân tích hoạt động kinh ... Công ty 25 PHẦN THỨ TƯ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh việc tổ chức phân tích hoạt động kinh tế đơn vị điều cần thiết Công...
 • 32
 • 320
 • 0

công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH HD Việt Nam.doc

công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH HD Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản kinh doanh: I Đặc điểm tổ chức kinh doanh quản kinh doanh công ty 1.Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH HD Việt nam thành ... Kết hoạt động kinh doanh công ty kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh công ty chia làm hai phần: + Hoạt động thương mại + Hoạt động sản xuất phần mềm Trong đó: Hoạt động thương ... động kinh doanh công ty; tổ chức thực phương án kinh doanh, đầu tư dự án; định biện pháp quảng cáo, tiếp thị, mở rộng hoạt động kinh doanh công ty; định lương thưởng cho nhân viên công ty _ Phó...
 • 33
 • 596
 • 0

Tổ chức quản lợi nhuận công ty dệt minh khai

Tổ chức quản lý lợi nhuận ở công ty dệt minh khai

Tài chính - Ngân hàng

... trạng công tác tổ chức quản lợi nhuận công ty dệt Minh Khai Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phong phú đa dạng, nên lợi nhuận công ty đợc hình thành nhiều phận nh: từ hoạt động ... tiết gia công bên bên công ty thiết bị * Phòng tổ chức - bảo vệ: - Chức năng: phòng tổ chức - bảo vệ có chức giúp giám đốc xây dựng mô hình tổ chức sản xuất quản công ty Quản số lợng ... mở cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm công ty sản phẩm liên doanh với tổ chức kinh tế nớc Bộ máy quản công ty Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản Công ty dệt Minh Khai Giám đốc Phó GĐ sản xuất...
 • 49
 • 244
 • 1

Một số biện phỏp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lương công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc phũng

Một số biện phỏp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương ở công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc phũng

Kế toán

... thuộc tổ chức Tổ chức/ doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất lĩnh vực sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hay không? Lợi nhuận khả chi trả thù lao động tổ chức Các tổ chức kinh doanh ... biên chế, Công ty phải sử dụng thêm lao động hợp đồng theo năm lao động thời vụ; quân số lao động Công ty thường xuyên có thay đổi Đó điều khó khăn công tác quản lao động Đặc điểm hoạt động sản ... lao động Nội dung cuả quản lao động Quản lao động vừa khoa học vừa nghệ thuật Khoa học, nghệ thuật quản lao động thể thông qua nội dung quản nhân lực `Những nội dung chủ yếu quản lý...
 • 82
 • 309
 • 0

Xem thêm