đặc điểm quy trình công nghệ sản suất sản phẩm của công ty

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

Tài chính - Ngân hàng

... nhiều khách hàng ưa chuộng Tuy nhiên, công tác phát triển sản phẩm chưa mang tính sáng tạo, đột phá; nhiều sản phẩm sau, sản phẩm chưa ăn sâu bám rễ vào dân sản phẩm tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm ... đốc, giám sát hoạt động công ty, đảm bảo nhân viên thực nội quy, quy chế + Tham mưu cho Giám đốc việc tổ chức, điều động bổ nhiệm cán toàn chi nhánh, công tác liên quan đến quy n lợi chế độ người ... động sản đầu tư XI Tài sản có khác Các khoản phải thu Các khoản lãi,phí phải thu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản có khác Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN...
 • 39
 • 101
 • 1

Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bình Dương

Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bình Dương

Kinh tế

... s m, có m i liên h ch t ch v i công ty t ng công ty l khách hàng t ng công ty có quan h ti n g i l n t su D u Ti ng, Công ty c cao c Hòa, Công ty Becamex, Công ty x s Bình ng góp v n thành l ... a NHTMCP n n t ng công ngh t t s d i s n ph m d ch v h tr h th ng công tác d li u t p trung t t ph c v công tác ch im u m ni m tin s g n c t , y u t tâm lý v n có m t b ph - Công ngh h tr b it ... ph m d ch v 73 3.3.4 Gi i pháp v công ngh hóa SPDV 75 3.3.5 Công tác phát tri n s n ph m d ch v h tr ng v n 3.3.6 Gi i pháp v c i ti n quy trình th c hi n nghi p v 77 3.3.7 Gi...
 • 106
 • 98
 • 0

báo cáo thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

báo cáo thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... triển chất lượng sản phẩm tiền gửi So với ngân hàng khác, sản phẩm tiền gửi Agribank phong phú, đa dạng, linh hoạt nhiều khách hàng ưa chuộng Tuy nhiên, công tác phát triển sản phẩm chưa mang tính ... mang tính sáng tạo, đột phá; nhiều sản phẩm sau, sản phẩm chưa ăn sâu bám rễ vào dân sản phẩm tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm vàng BIDV, chưa có nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà hấp dẫn ... đốc, giám sát hoạt động công ty, đảm bảo nhân viên thực nội quy, quy chế + Tham mưu cho Giám đốc việc tổ chức, điều động bổ nhiệm cán toàn chi nhánh, công tác liên quan đến quy n lợi chế độ người...
 • 19
 • 395
 • 4

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Thạc sĩ - Cao học

... tranh để bán sản phẩm tạo sản phẩm Dựa doanh số sản phẩm để xác định bán sản phẩm dịch vụ nào, từ đưa mục tiêu biện pháp thực Nhiệm vụ hàng đầu nhóm phải thường xuyên điều chỉnh loại sản phẩm dịch ... ứng nhu cầu khách hàng Quan điểm Sản phẩm ngân hàng Sản phẩm ngân hàng hàng hóa mang tính hữu hình, tập hợp nhóm đặc điểm, tính năng, công dụng, ngân hàng thiết kế, sản xuất cung ứng cho khách ... 1.2.2 Đặc điểm chất lượng dịch vụ ngân hàng Giống loại hình dịch vụ khác, dịch vụ ngân hàng mang đặc trưng sau: Tính vô hình: Đây đặc điểm để phân biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng với sản phẩm...
 • 120
 • 77
 • 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Kinh tế

... không ổn định khó xác định khối lượng xác Quan điểm dịch vụ Tính vô hình: Đây đặc điểm để phân biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng với sản phẩm ngành sản xuất khác Cũng giống Theo Philip Kotler: Dịch ... đáp ứng nhu cầu khách hàng điểm đặc biệt khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ Quan điểm Sản phẩm ngân hàng sau mua sử dụng chúng Dịch vụ ngân hàng có điểm khác Sản phẩm ngân hàng hàng hóa mang ... hợp hàng hóa vật chất chỗ sản phẩm dở dang, không lưu trữ nhóm đặc điểm, tính năng, công dụng, ngân hàng thiết kế, sản xuất Tính đồng thời: Dịch vụ ngân hàng có đặc điểm việc cung cung ứng cho...
 • 60
 • 146
 • 0

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... khoản vay - Quy trình tín dụng Quy trình tín dụng qui định nội ngân hàng trình tự bước nghiệp vụ trình cấp tín dụng cho khách hàng, từ nhận hồ sơ vay vốn định cho vay thu nợ Xây dựng quy trình tín ... giúp cho công tác quản lý tín dụng thống nhất, khoa học đồng thời nâng cao trách nhiệm khâu quy trình cấp tín dụng Tất khâu trình cho vay có khả xảy rủi ro, đòi hỏi nhà quản lý cần có quy trình ... công nghệ, kỹ thuật Nhờ mà ngân hàng tồn phát triển cho dù phải cạnh tranh với đối thủ có tiềm lực mạnh công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật Bên cạnh chất lượng nhân công tác quản lý nhân cần đặc...
 • 75
 • 185
 • 0

Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang” pdf

Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang” pdf

Báo cáo khoa học

... phần, Ngân hàng liên doanh,…đối với Công ty cổ phần họ bán cổ phiếu cho dân chúng để huy động vốn cho công ty người mua cổ phiếu trở thành cổ đông công ty Còn công ty bảo hiểm họ bán bảo hiểm cho ... trường nay, không Ngân hàng cạnh tranh với việc huy động vốn mà cạnh tranh với công ty tài như: Công ty bảo hiểm, Công ty cổ phần… Do đó, để huy động nguồn vốn khách hàng Ngân hàng phải nghiên cứu ... hàng có yêu cầu 1.4.5 Công tác quảng bá sản phẩm: Đây công tác thiếu việc hu động vốn Ngân hàng Để khách hàng biết nhiều Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải giới thiệu sản phẩm thị trường qua phương...
 • 64
 • 363
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Tài chính - Ngân hàng

... lớn với chi phí rẻ tiết kiệm thời gian - Trình độ công nghệ ngân hàng Để hội nhập hướng tới mô hình NH đại trình độ công nghệ NH NHTM có ảnh hưởng lớn tới công tác huy động vốn Nhờ có hệ thống tin ... hệ hợp tác với khách hàng Tập đoàn, Tổng công ty, thực phục vụ đầu tư phát triển dự án lớn trọng điểm đất nước Trong mô hình Tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt, CN SGD trưởng thành vượt bậc, ... Trực tiếp tiếp thị bán sản phẩm (sản phẩm bán buôn, tài trợ thương mại, dịch vụ,…) - Chịu trách nhiệm thiết lập, trì phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng bán sản phẩm ngân hàng - Trực tiếp...
 • 40
 • 265
 • 0

thực trạng và giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kiên giang

thực trạng và giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kiên giang

Kinh tế

... thông vận tải, công trình phúc lợi đặc biệt ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm, then chốt kinh tế quốc dân, góp phần đưa vào sử dụng 358 công trình lớn hạn ngạch Trong có công trình quan trọng ... phát triển công nghệ bao gồm nâng cấp hoàn thiện sản phẩm có, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để dựa vào sử dụng sản phẩm, dịch vụ triển khai có kết theo tiến độ dự án đại hoá công nghệ ngân hàng ... có quy mô lớn ACB, Techcombank, Sacombank… Khoảng cách quy mô vốn, tổng tài sản, mạng lưới đặc biệt khả đầu tư phát triển công nghệ sản phẩm nhóm không lớn so với thành viên nói so với thời điểm...
 • 94
 • 508
 • 3

Giải pháp quản trị nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp quản trị nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế

... nghìn ATM/POS t i 63 t nh/thành ph toàn qu c -M i phi Ngân hàng: G m Công ty Ch Cho thuê tài I & II, Công ty B o hi , Công ty v i 20 chi nhánh c c… - Hi n di it - Các liên doanh v c ngoài: Lào, ... nh toàn qu c - n thành l p doanh nghi i b t vai trò ch trì u ph i d án tr ng Công ty C ph n cho thuê Hàng không, Công ty phát tri sân bay Qu c t Long Thành… án, mc ng cao t c 24 Nhân l c t o b ... v , quy trình ph c v , hình th c qu ng cáo, khuy n m i nh m 280.206 t ng v 62.365 t ng so v , ch y m c ti n g i c a t ch c kinh t t kho n BIDV ã th c hi n i v i doanh nghi p l n, t ng công ty, ...
 • 88
 • 141
 • 0

sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng hà

sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng hà

Quản trị kinh doanh

... đầy đủ quy n số vồn này, bao gồm quy n chiếm hữu, quy n sử dụng, quy n định đoạt Ba quy n trờn phân định khác biệt vốn tự có so với nguồn vốn khác ( vốn huy động tổ chức tín dụng có quy n quy n ... lãi suất Lãi suất tỷ lệ (%) số lãi gốc thời gian định Lãi suất huy động loại lãi suất ngân hàng phải trả cho nguồn vốn huy động bao gồm lãi suất tiền gửi giao dịch, lãi suất tiết kiệm lãi suất ... nhiều tổ chức tài cố gắng cung cấp dịch vụ ngân hàng như: công ty kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ hỗ trợ, công ty bảo hiểm hàng đầu Và ngược lại ngân hàng mở rộng phạm...
 • 75
 • 231
 • 0

Phân tích dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Xuân Trường - Nam Định

Phân tích dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Xuân Trường - Nam Định

Chứng khoán

... lợi suất tài sản i thể đặc trưng tài sản, công ty như: - Quy mô vốn hoá doanh nghiệp hay tổ chức phát hành (Firm Size) Một số tiêu tài chính: lợi suất 3, 12 tháng qua (“xung lượng” (Momentum) công ... tới lợi suất tài sản Mô hình mô tả dạng ma trận sau: - - Ma trận hệ số nhân tố: Vectơ lợi suất tài sản: r = (r1, r2,…,rN) Lợi suất kì vọng tài sản i: E(ri)= E( - )= )+ + )= αi Vectơ lợi suất kỳ ... lợi suất tài sản Lợi suất tài sản phụ thuộc vào K nhân tố chung cho tất tài sản nhân tố riêng tài sản Các nhân tố chung: F1, F2, … , Fk Nhân tố riêng: ε (i= 1, 2, … , N) N: số lượng tài sản Giả...
 • 80
 • 285
 • 0

Giải pháp phát triển nguồn vốn huy động tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Giải pháp phát triển nguồn vốn huy động tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Kinh tế

... áp d ng sách v lãi su t m t cách linh ñ ng, t ch c chương trình khuy n mãi, ñưa công tác tín d ng ñi kèm v i công tác huy ñ ng v n Ngoài công vi c cho vay, thu n , cán b tín d ng c a Ngân hàng ... thi u theo quy ñ nh c a pháp lu t (ñư c g i v n pháp ñ nh) Vi t Nam t i qu c gia th gi i ñ u có quy ñ nh m c v n pháp ñ nh cho m i lo i hình ngân hàng M c v n pháp ñ nh có th ñư c quy ñ nh thay ... v ñã tr thành tiêu ñi m quy t ñ nh s thành công c a ngân hàng Các d ch v ngân hàng hi n ñ i h tr cho s n ph m huy ñ ng v n: Ngày v i s phát tri n nhanh chóng lĩnh v c công ngh thông tin, s n...
 • 90
 • 217
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SA đéc ĐỒNG THÁP

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SA đéc  ĐỒNG THÁP

Tài chính - Ngân hàng

... c nhiu to iu kin ngõn hng m rng quy mụ v a dng húa hot ng kinh doanh, phõn tỏn ri ro, m rng quy mụ hot ng c chiu rng ln chiu sõu - Huy ng tin gi tit kim cng quyt nh nng lc cnh tranh ca NHTM ... cú mi liờn h cht che thng xuyờn tỏc ng qua li vi Ngun huy ng nh hng ti quyt nh s dng vn, ngc li nhu cu s dng nh hng ti quy mụ, c cu ca ngun huy ng Cỏc nghip v trung gian to thờm thu nhp cho ngõn ... mi Theo Khon iu Quyt nh s 14/VBHN-NHNN ngy 21 thỏng 05 nm 2004: Tin gi tit kim l khon tin ca cỏ nhõn c gi vo ti khon Tin gi tit kim, c xỏc nhn trờn th tit kim, c hng lói theo quy nh ca t chc...
 • 122
 • 205
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012  2014

Kinh tế

... Club, Amex… Ngoài ra, số công ty lớn phát hành thẻ riêng cho đối tượng công ty hướng theo mục đích kinh doanh: công ty xăng dầu, cửa hiệu lớn… 1.2.3.2 Phân loại theo công nghệ sản xuất - Thẻ khắc ... 33 3.2.1 Quy trình phát hành toán thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hải Châu – Đà Nẵng 33 3.2.1.1 Quy trình phát hành thẻ ghi nợ nội địa 33 3.2.1.2 Quy trình toán thẻ ghi ... động cho thuê tài phải thành lập công ty cho thuê tài riêng Việc thành lập tổ chức hoạt động công ty cho thuê tài thực theo nghị định phủ tổ chức hoạt động công ty cho thuê tài - Bao toán: NHTM...
 • 66
 • 286
 • 2

Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

Kinh tế - Quản lý

... thu t khu công nghi p…) mƠ c quan nhƠ n c có th m quy n quy đ nh ch đ u t d án ph i có v n t có cao h n m c quy đ nh c a Ngơn hƠng lƠ t i thi u 20% t ng nhu c u v n ph i th c hi n theo quy đ nh ... có ch ng nh n c a c quan công ch ng)  Quy t đ nh thƠnh l p (n u pháp lu t quy đ nh ph i có);  i u l doanh nghi p ho c v n b n pháp lỦ c a c quan nhƠ n c có th m quy n quy đ nh v ch c n ng, nhi ... ng theo quy đ nh trên; - Biên b n ki m tra sau cho vay; - Biên b n xác đ nh n r i ro b t kh kháng (trong tr ng h p n b r i ro); - Các gi y t khác 3.1.4.3 Quy trình cho vay  S đ quy trình (7)...
 • 121
 • 106
 • 0

Xem thêm