đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần than cọc sáu

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

Tài chính - Ngân hàng

... số hoạt động kinh doanh khác NHNo&PTNT chi nhánh Thành phố Bắc Ninh Ngoài hoạt động huy động vốn cho vay hoạt động Ngân hàng Ngoài Ngân hàng thực số hoạt động khác dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ... khoán đầu tư Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Lãi từ hoạt động khác Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần Chi phí hoạt động Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng ... Lý Kinh Doanh Bảng : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: tỷ đồng) NỘI DUNG 2013 2014 2015 I.Thu nhập lãi 126,669 166,934 II.Lãi/ lỗ từ hoạt động dịch vụ 25,502 III.Lãi/ lỗ từ hoạt động kinh...
 • 39
 • 101
 • 1

Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bình Dương

Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bình Dương

Kinh tế

... ngân hàng qu c doanh i s m, m i liên h ch t ch v i công ty t ng công ty l khách hàng t ng công ty quan h ti n g i l n t su D u Ti ng, Công ty c cao c Hòa, Công ty Becamex, Công ty x s Bình ... t ch c c 2.1.3 K t qu kinh doanh c a n 2008-2011 ng kinh doanh t Thu n l i: u tiên th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i n 2011-2015 Vi c th c hi n k ho ch kinh doanh c nh a bàn g p khó ... t nh t v m t m nh, m ty c kinh doanh phù h p 1.4.2.2 u ngu n v ng Ngân hàng m t lo i hình doanh nghi u d a ngu n v lo i ngu n v c bi t, ho ng kinh doanh ng t thành ph n kinh t ng t ng ngu n v...
 • 106
 • 97
 • 0

báo cáo thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

báo cáo thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... chức tín dụng Thực nhiệm vụ huy động vốn thành phần kinh tế địa bàn, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư đơn vị kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh, hộ thiếu vốn sản xuất theo quy chế thể lệ ngành ... chiếm phần lớn tổng nguồn vốn (67,17%) Chi nhánh xác định huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh tập trung nguồn lực, tích cực đẩy mạnh hoạt động huy động ... đa dạng hoá hình thức huy động vốn NHNo Thành phố Bắc Ninh nhận thức vai trò nguồn vốn tiền đề cho hoạt đông kinh doanh, động lực chính, sở để mở rộng hoạt động kinh doanh Chính thế, NHNo Thành...
 • 19
 • 390
 • 4

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Thạc sĩ - Cao học

... nhất, hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Từ đó, làm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho nhiều ngành sản xuất khác kinh tế phát triển, góp phần tăng ... kết đạt hoạt động kinh doanh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh 46 3.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 46 3.1.2.2 Hoạt động tín ... hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan” Như vậy, Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp, cá nhân thông qua...
 • 120
 • 77
 • 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh

Kinh tế

... nhất, hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Từ đó, làm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho nhiều ngành sản xuất khác kinh tế phát triển, góp phần tăng ... vụ huy động vốn thành phần kinh tế địa bàn, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư đơn vị kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh, hộ thiếu vốn sản xuất theo quy chế thể lệ ngành Qua 20 năm vào hoạt động NHNo ... phù hợp Nhờ mà chủ thể kinh tế giữ tiền toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan” Như vậy, Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp, cá nhân...
 • 60
 • 145
 • 0

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa Quản lý kinh doanh Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT TP Bắc Ninh Tình hình huy động vốn Trong hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng công tác huy động đặt ... huy động nguồn vốn chủ yếu hoạt động kinh doanh NH NH nhận vốn từ người gửi tiền, chủ thể cho vay để phục vụ nhu cầu kinh doanh nên nguồn vốn xem khoản nợ ngân hàng Hoạt động huy động vốn góp phần ... chức tín dụng Thực nhiệm vụ huy động vốn thành phần kinh tế địa bàn, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư đơn vị kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh, hộ thiếu vốn sản xuất theo quy chế thể lệ ngành...
 • 75
 • 184
 • 0

Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang” pdf

Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang” pdf

Báo cáo khoa học

... dụng, Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh, …đối với Công ty cổ phần họ bán cổ phiếu cho dân chúng để huy động vốn cho công ty người mua cổ phiếu trở thành cổ đông công ty Còn công ty bảo hiểm ... đảm bảo tạo nguồn vốn huy động đa dạng, với khả chủ động cao hoạt động kinh doanh, đáp ứng cao nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng – doanh nghiệp kinh tế, nhu cầu vốn cho ... cho hai bên Trong kinh tế thị trường nay, không Ngân hàng cạnh tranh với việc huy động vốn mà cạnh tranh với công ty tài như: Công ty bảo hiểm, Công ty cổ phần Do đó, để huy động nguồn vốn khách...
 • 64
 • 362
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Tài chính - Ngân hàng

... rộng phát triển hoạt động ngân hàng hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước 3.3.3 Ổn định môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... động vốn qua kênh ngân hàng phổ biến hiệu NHTM doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại vừa với danh nghĩa tổ chức hạch toán kinh tế - kinh doanh, ... lớn giúp ngân hàng đủ khả tài để kinh doanh đa dạng hoạt động cho vay, mở rộng hình thức liên doanh liên kết, …Điều góp phần phân tán rủi ro hoạt động kinh doanh tạo thêm vốn cho ngân hàng,...
 • 40
 • 265
 • 0

thực trạng và giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kiên giang

thực trạng và giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kiên giang

Kinh tế

... trình sản xuất mà đề cập tới tham gia vốn không bó hẹp trình sản xuất tái sản xuất liên tục suốt thời gian tồn doanh nghiệp, từ bắt đầu trình sản xuất chu kỳ sản xuất cuối NHTM coi loại hình doanh ... ban đầu phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài NHTM phép sử dụng vốn điều lệ để góp vốn, liên doanh, đầu tư, cấp vốn cho công ty trực thuộc thực hoạt động kinh doanh khác Điều nghĩa ... hàng phải bỏ cho hoạt động huy động vốn so với tổng chi phí hoạt ộng 4.3.6 Tỷ lệ lãi thu từ hoạt động cho vay/lãi chi cho hoạt động huy động vốn: Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ chênh lệch doanh thu từ cho...
 • 94
 • 506
 • 3

Giải pháp quản trị nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp quản trị nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế

... hàng: G m Công ty Ch Cho thuê tài I & II, Công ty B o hi , Công ty v i 20 chi nhánh c c… - Hi n di it - Các liên doanh v c ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc c ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID- ... thành l p doanh nghi i b t vai trò ch trì u ph i d án tr ng Công ty C ph n cho thuê Hàng không, Công ty phát tri sân bay Qu c t Long Thành… án, mc ng cao t c 24 Nhân l c t o b n, kinh nghi ... hàng Liên doanh Lào -Vi t (v i tác i tác Lào), Ngân hàng Liên doanh Vi t Nga (v i tác Singapore), Liên doanh qu - Vi t Nam i tác M )… Công ngh - i m i ng d ng công ngh ph c v c l c cho công tác...
 • 88
 • 141
 • 0

sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng hà

sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng hà

Quản trị kinh doanh

... chuyển vốn kinh tế, phục vụ kích thích hoạt động kinh tế phát triển, đồng thời chớnh cỏc hoạt động lại định tồn phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng • Vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM ... hàng hoạt động kinh doanh môi trường nhân tố sức ảnh hưởng lớn gây tác động trực tiếp đến hoạt động huy động vốn ngân hàng phải nhân tố nội thân ngân hàng 3.3.1.1 Uy tín chiến lược kinh doanh ... lý Các quy định pháp luật ví sợi dây để trói buộc thành phần kinh tế hoạt động khuân khổ Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt kinh doanh ngân hàng ngành chịu giám sát chặt chẽ pháp luật...
 • 75
 • 231
 • 0

Phân tích dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Xuân Trường - Nam Định

Phân tích dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Xuân Trường - Nam Định

Chứng khoán

... tài sản i: Các nhân tố chung Fs chọn trước biến kinh tế vĩ mô, biến kinh tế vi mô, biến kết hợp biến kinh tế Biến chọn phải tác động đến lợi suất tài sản i thể đặc trưng tài sản, công ty như: ... Chương Thực trạng hoạt động ngân hàng cổ phiếu ngân hàng HNX HOSE Nội dung chính: tổng kết hoạt động kinh doanh toàn ngành ngân hàng ngân hàng niêm yết Việt Nam, diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng ... thiếu phần định tính (tình hình tài chính, kết sản xuất kinh doanh doanh nghệp) dẫn đến việc phân loại nợ không phản ánh thực chất khoản nợ Các ngân hàng xếp phần nợ đến hạn không trả vào nợ xấu phần...
 • 80
 • 284
 • 0

Giải pháp phát triển nguồn vốn huy động tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Giải pháp phát triển nguồn vốn huy động tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Kinh tế

... ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng thương m i ð i v i b t kỳ doanh nghi p nào, ñ ti n hành ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ñ uph i v n NHTM ñư c coi m t l hình doanh nghi p ñ c bi t, kinh doanh lĩnh ... trư ng - NHTM giúp cho doanh nghi p v n ñ u tư m r ng s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu kinh doanh Trong n n kinh t th trư ng ñ m r ng ñư c qui mô s n xu t ñòi h i doanh nghi p ph i m ... ph c v cho ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng Ngoài NHTM ñư c phép s d ng v n ñi u l ñ góp v n, liên doanh, ñ u tư, c p v n cho công ty tr c thu c th c hi n ho t ñ ng kinh doanh khác ði u nghĩa...
 • 90
 • 217
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SA đéc ĐỒNG THÁP

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SA đéc  ĐỒNG THÁP

Tài chính - Ngân hàng

... qua ú cỏn b tớn dng giỳp Doanh nghip xõy dng phng ỏn sn xut kinh doanh cú hiu qu Sau cho Doanh nghip vay vn, Ngõn hng tip tc tin hnh giỏm sỏt quỏ trỡnh s dng vay ca Doanh nghip v thụng qua hot ... nghip, cỏc cụng ty khỏc u t vo trang thit b TSC phc v cho hot ng kinh doanh ca ngõn hng Ba l nghip v ngõn qu Li nhun luụn l mc tiờu cui cựng m cỏc ch th tham gia tin hnh sn xut kinh doanh Tuy nhiờn, ... trin kinh t ca vựng, ngnh kinh t, cỏc thnh phn kinh t, ỏp ng nhu cu ca xó hi, nhm thỳc y nn kinh t phỏt trin Vi nghip v huy ng tin gi tit kim, cỏc NHTM ó thc s huy ng c sc mnh tng hp ca nn kinh...
 • 122
 • 204
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012  2014

Kinh tế

... hoạt động khác Ngoài hoạt động nêu trên, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động khác : Góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh 20 doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh ... cung tiền vào kinh tế lớn 1.1.4 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hoạt động tiền đề ý nghĩa thân ngân hàng xã hội Trong hoạt động NHTM phép ... hội” 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh ngân hàng thương mại Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại vốn tiền vừa phương tiện, vừa mục đích trình kinh doanh, đồng thời vừa đối tượng kinh doanh nên...
 • 66
 • 284
 • 2

Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

Kinh tế - Quản lý

... tác c a doanh nghi p g p nhi u khó kh n, đ i tác h y b h p đ ng kinh doanh v i doanh nghi p - Thay đ i c c u t ch c qu n lỦ kinh doanh c a doanh nghi p, bi u hi n qua m t s hình th c nh công nhơn ... l n đ n kh n ng kinh doanh c a doanh nghi p, kéo theo doanh nghi p g p khó kh n vi c tr n vay ngân hàng Môi tr ng kinh t , môi tr ng pháp lỦ t o nên môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p đ ng ... th i ph ng án kinh doanh Ví d nh vƠo th i m n m 2001, ho t đ ng kinh doanh xe máy phát tri n m nh v i dòng s n ph m xe t Trung Qu c, HƠn Qu c, r t nhi u doanh nghi p b v n vào kinh doanh l nh v...
 • 121
 • 106
 • 0

Xem thêm