đặc điểm của kính khiêm ngữ trong thư tín tiếng hán hiện đại có đối chiếu với tiếng việt

NGHIÊN cứu KÍNHKHIÊM NGỮ TRONG THƯ tín TIẾNG hán (có đối CHIẾU với TIẾNG VIỆT)

NGHIÊN cứu KÍNH – KHIÊM NGỮ TRONG THƯ tín TIẾNG hán (có đối CHIẾU với TIẾNG VIỆT)

Khoa học xã hội

... v + Kính mời: bạn Minh Phơng tờn 4.Xng v + kớnh t Mẹ kớnh mn! 5.Xng v + tờn + Anh Hùng kính mến! Chị Lan kính mến kớnh t Chc v + h tờn / Thầy Hồ Bá Hiền kính mến tờn + kớnh t Bác sỹ Xuân kính ... kớnh-khiờm ng ting Vit Xng hụ u th Vớ d Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực máy 1.Kớnh t + chc v nông nghiệp Việt Nam 2.Kớnh t + xng v + Kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Hà- Trởng phòng ... phải đợc giao hẹn cho vào ngày 07 tháng 9, ngày khai trơng ngày 13 Rất mong Bà giao hàng hẹn cho Xin trân trọng cảm ơn Bà! Kính th Nguyễn Ngọc Hà (Đặng Thị HằngTh tín thơng mại trang 56 ) Qua so...
 • 64
 • 2,389
 • 2

Nghiên cứu kính khiêm ngữ trong thư tín tiếng hán ( đối chiếu với tiếng việt)

Nghiên cứu kính  khiêm ngữ trong thư tín tiếng hán ( có đối chiếu với tiếng việt)

Khoa học xã hội

... 1996 261 Đặc điểm cách sử dụng lớp từ ngữ xng hô tiếng Hán( so sánh với tiếng Việt) 2004 ,-- Nghi thức lời nói tiếng Việt đại qua phát ngôn: chào- cám ơn-xin lỗi ... 26 kính tha , kính mến , kính yêu , kính gửi , kính chúc , kính th , kính mời , kính cẩn , kính phục , kính nể bái biệt , xin mời , cảm tạ ... 124 + 33 + kính mến, + kính yêu Mẹ kính yêu con! Lâu thời gian thăm mẹ.Mẹ khoẻ không? mẹ nhớ nhiều Bà nội kính mến! Cháu vào học đợc tuần rồi,hôm thời gian viết th thăm...
 • 78
 • 1,582
 • 0

khảo sát ba liên từ “并; 和; 而” trong tiếng hán hiện đại (có đối chiếu với các từ tương đương trong tiếng việt

khảo sát ba liên từ “并; 和; 而” trong tiếng hán hiện đại (có đối chiếu với các từ tương đương trong tiếng việt

Kế toán

... ting Hỏn Vit Nam hin Trong quỏ trỡnh hc tp, ging dy v nghiờn cu Hỏn ng, chỳng tụi nhn thy v ic s dng liờn t ting Hỏn l m t nhng khú khn m nhng ngi hc ngoi ng thng mc phi Trong Hỏn ng hin i, liờn ... g H ỏn O ; rfi ca sinh viờn V i t CHNG KHI QUT Vẩ LIấN T TRONG TING HN HIN I 1.1 Khỏi niờm liờn t: 1.1.1 Khi nim liờn t ting Vit: Trong ting V it, liờn t l mt t oi chim s lng khụng ln, nhng ... K im Thn cho rng: Liờn t l m t loi h t (trong nhúm quan h t) cú tỏc dng ni lin nhng t hoc t t, on cõu, cú quan h liờn hp hay quan h qua li vi [13.39] Trong N g phỏp ting V it - t loi , inh...
 • 91
 • 889
 • 4

KHẢO sát NHỮNG từ NGỮ LIÊN QUAN đến bộ PHẬN THỂ NGƯỜI NHƯ TAI , mắt ,TAY,CHÂN TRONG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

KHẢO sát NHỮNG từ NGỮ có LIÊN QUAN đến bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜI NHƯ TAI , mắt ,TAY,CHÂN TRONG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

Khoa học xã hội

... 3:“ ” ( ) ” ) ( ( ( ” ) ) ( ) ) , ) < “ ” , , : “Ph ng tay trên, h t tay ” trong tay ” ” “ ” “ ” : “Tay trên” “Tay trong , “ ” “ , “ ” , “ ”;“ ” , , , , , 2.1.1.3 “ ” “ : “ ” ” “ ” “ ” “ “ ”...
 • 97
 • 1,162
 • 2

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC

Kế toán

... thờng Đối với nớc phát triển châu Đông Nam đặc điểm khác biệt tham gia mạnh mẽ nhà nớc vào kinh tế Nhờ tham gia nhà nớc vào kinh tế mà kinh tế nớc bớc phát triển lớn Đối với nớc đặc điểm ... Những u điểm nhợc điểm KTTT Bất nề kinh tế u điểm nhợc điểm Nền KTTT bao gồm u nhợc điểm sau Những mặt tích cực KTTT thể phát triển kinh tế vợt bậc Từ phát triển vợt bậc khoa học công nghệ bớc ... trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta phải xem xét đặc điểm kinh tế thị trờng giới Đặc điểm chung: Kinh tế thị trờng hoạt động kinh tế ngời trải qua nhiều thời đại Kinh tế thị trờng xuất từ...
 • 29
 • 6,802
 • 12

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng x• hội chủ nghĩa ở việt nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng x• hội chủ nghĩa ở việt nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Quản trị kinh doanh

... thờng Đối với nớc phát triển châu Đông Nam đặc điểm khác biệt tham gia mạnh mẽ nhà nớc vào kinh tế Nhờ tham gia nhà nớc vào kinh tế mà kinh tế nớc bớc phát triển lớn Đối với nớc đặc điểm ... Những u điểm nhợc điểm KTTT Bất nề kinh tế u điểm nhợc điểm Nền KTTT bao gồm u nhợc điểm sau Những mặt tích cực KTTT thể phát triển kinh tế vợt bậc Từ phát triển vợt bậc khoa học công nghệ bớc ... trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta phải xem xét đặc điểm kinh tế thị trờng giới Đặc điểm chung: Kinh tế thị trờng hoạt động kinh tế ngời trải qua nhiều thời đại Kinh tế thị trờng xuất từ...
 • 31
 • 997
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt

Kinh tế - Thương mại

... ngày nước ta môt kinh tế tương đối phát triển nước môi trường đầu tư ổn định ii Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam gì? 1- Đặc điểm kinh tế thị trường nước ta ... mạnh, tiến lên đại xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái, văn hoá, kỉ cương, xoá bỏ áp bức, bất công, tạo điều kiện cho người sống ấm no, tự do, hạnh phúc” So sánh với đặc điểm kinh tế thị ... 2000 Đến Việt Nam quan hệ buốn bán với 150 nước vùng lãnh thổ Hoạt động đầu tư nước năm 1988 với 37 dự án 371 triệu USD, đến nước 3000 dự án với 700 doanh nghiệp 62 nước vùng lãnh thổ với tổng...
 • 27
 • 1,081
 • 2

Báo cáo khoa học:Đặc điểm của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội Việt Nam ppt

Báo cáo khoa học:Đặc điểm của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội Việt Nam ppt

Báo cáo khoa học

... loai hinh doanh nghiep nhu doanh nghiep tu nhan, cong ty trach nhiem huu han, cong ty co phan Trong khu vuc kinh te tu nhan a nuac ta hien nay, hg kinh doanh ca the C so lugng dong dao, sir ... nen kinh te cu, tu huu, voi nhQng yeu to, phan, bg phan cua nen kinh te moi xay dung, cong huu Trong do, kinh te tu nhan la to quan trgng, khong the thieu ciia nen kinh te thai ky qua a nuac ... sir dung dat, nudc va rirng bdi day la nhung ngudn tai nguyen vd DAC D I E M CUA KINH TE T NHAN TRONG NEN KINH TE Twi TRU^C>NG ciing quan trgng ddi vdi qua trinh phat triln (Tiip theo trang 5)...
 • 4
 • 637
 • 4

LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay docx

LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay docx

Kinh tế - Thương mại

... ngày nước ta môt kinh tế tương đối phát triển nước môi trường đầu tư ổn định ii Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam gì? 1- Đặc điểm kinh tế thị trường nước ta ... mạnh, tiến lên đại xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái, văn hoá, kỉ cương, xoá bỏ áp bức, bất công, tạo điều kiện cho người sống ấm no, tự do, hạnh phúc” So sánh với đặc điểm kinh tế thị ... 2000 Đến Việt Nam quan hệ buốn bán với 150 nước vùng lãnh thổ Hoạt động đầu tư nước năm 1988 với 37 dự án 371 triệu USD, đến nước 3000 dự án với 700 doanh nghiệp 62 nước vùng lãnh thổ với tổng...
 • 28
 • 1,614
 • 2

Luận văn: ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH (QUA TƢ LIỆU CỦA ĐÀI PT - TH THÁI NGUYÊN) ppt

Luận văn: ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH (QUA TƢ LIỆU CỦA ĐÀI PT - TH THÁI NGUYÊN) ppt

Thạc sĩ - Cao học

... ngữ HánViệt Trong tiếng Việt phận lớn từ ngữ Hán Việt Lớp từ góp phần tích cực vào việc làm cho tiếng Việt thêm giàu có, tinh tế, chuẩn xác Đặc biệt, hoàn cảnh giao tiếp nghi thức, việc ... lập nên cho hệ đặc điểm riêng Chính đặc điểm tạo nên đặc điểm cấu trúc phong cách ngôn ngữ báo chí Hệ đặc điểm riêng bao gồm: a đọng nhƣng biểu cảm Nói tới báo chí nói tới đặc điểm ngắn gọn ... phải Việc sử dụng ngôn ngữ phong cách chức mốc chuẩn mực cuối Trong trình phát triển tiếng Việt, đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế nay, tiếng Việt cần đƣợc tiếp nhận yếu tố ngôn ngữ giá...
 • 103
 • 541
 • 1

Đặc điểm lớp từ ngữ dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán (Có đối chiếu với tiếng Việt

Đặc điểm lớp từ ngữ dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán (Có đối chiếu với tiếng Việt

Báo cáo khoa học

... ben noi nffa Xung hò truc dién thuòng dùng M có, M M , M % ma, 26 M 5^ pbu ( M k pbu) : nam, chóng cùa em gài hoàc chi gài cùa bó, khòng quan he huyèl Ihò'ng, Ihuòc quan he nhàn, ... cùa bó, quan he huycT thóng, bang he, dàng noi, thuòc thè he bó, vai trén hoàc duói bó, thè chia theo Ihd tiJ lón nh(') k M dai , H fl^ nbi có, ^ th tam , /\^ ^('i /7cÌ7 Sau co ... cùa nhffng nguòi vi thè cao vói nguòi vi thè thàp, hoàc nguòi hoc vàn, vón song, nhàc nhò nguòi hiéu bièl Trong già dình thuòng dùng cho cha me xung hò vói cài cài lòi, càn dugc...
 • 91
 • 880
 • 3

Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt[134910][134910]

Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt[134910][134910]

Văn học - Ngôn ngữ học

... nghiên cứu đặc điểm từ ngữ Phật giáo tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu Đặc điểm từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt) Luận văn hy vọng đóng ... chương sau: Chương 1: sở lí thuyết đề tài Chương 2: Đặc điểm cấu trúc từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt) Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (có ... từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn từ ngữ Phật giáo tiếng Hán tiếng Việt Phạm vi nghiên cứu luận văn là: Đối với tiếng...
 • 119
 • 737
 • 3

Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt[134910][134910]

Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt[134910][134910]

Khoa học xã hội

... nghiên cứu đặc điểm từ ngữ Phật giáo tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu Đặc điểm từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt) Luận văn hy vọng đóng ... chương sau: Chương 1: sở lí thuyết đề tài Chương 2: Đặc điểm cấu trúc từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt) Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (có ... từ ngữ Phật giáo tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn từ ngữ Phật giáo tiếng Hán tiếng Việt Phạm vi nghiên cứu luận văn là: Đối với tiếng...
 • 119
 • 926
 • 1

đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong tiểu phẩm của lê hoàng

đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong tiểu phẩm của lê hoàng

Thạc sĩ - Cao học

... này, Việt ngữ học tồn hai quan điểm đối lập Những người theo quan điểm thứ cho tiếng lóng thứ tiếng làm vẩn đục sáng tiếng Việt Đại diện cho quan điểm Nguyễn Văn Tu, Cù Đình Tú Trong “Từ vốn từ tiếng ... thống tiếng dân tộc để đối tượng, tượng riêng tiếng nước đó.” [31, tr.44] Hầu tất ngôn ngữ giới từ vay mượn Trong tiếng Việt, lớp từ ngoại lai phân thành hai lớp nhỏ là: lớp từ ngữ gốc Hán ... niệm ngữ hiểu “ngôn ngữ nói thông thư ng, dùng sống hàng ngày, đặc điểm phong cách đối lập với phong cách viết.” [38, tr.642] Tác giả Nguyễn Thiện Giáp “777 khái niệm ngôn ngữ học” cho ngữ...
 • 97
 • 413
 • 0

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó.DOC

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó.DOC

Kế toán

... trò tốt hai kháng chiến chống Pháp, Mỹ Song, ngày lộ điểm không phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế nớc ta nh giới Để rõ ta tìm hiểu đặc điểm kinh tế kế hoạch hoá tập trung - Đặc điểm kinh tế ... Đối với Việt Nam, nét tơng đồng khác biệt với nớc khối ASEAN Chúng ta nên vận dụng cách chọn lọc biện pháp trên, mà cụ thể là: - Vận dụng mô hình phát triển rút ngắn kinh tế thị trờng đại, ... triển phải nớc trình độ dân trí cao, hệ thống giáo dục phát triển, nh nắm bắt đợc tiến khoa học kỹ thuật, làm chủ đợc công nghệ đại Vì vậy, với trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc...
 • 18
 • 5,436
 • 26

Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương trình thời sự truyền hình

Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương trình thời sự truyền hình

Thạc sĩ - Cao học

... ngữ HánViệt Trong tiếng Việt phận lớn từ ngữ Hán Việt Lớp từ góp phần tích cực vào việc làm cho tiếng Việt thêm giàu có, tinh tế, chuẩn xác Đặc biệt, hoàn cảnh giao tiếp nghi thức, việc ... lập nên cho hệ đặc điểm riêng Chính đặc điểm tạo nên đặc điểm cấu trúc phong cách ngôn ngữ báo chí Hệ đặc điểm riêng bao gồm: a đọng nhƣng biểu cảm Nói tới báo chí nói tới đặc điểm ngắn gọn ... phải Việc sử dụng ngôn ngữ phong cách chức mốc chuẩn mực cuối Trong trình phát triển tiếng Việt, đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế nay, tiếng Việt cần đƣợc tiếp nhận yếu tố ngôn ngữ giá...
 • 103
 • 1,898
 • 5

đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương trình thời sự truyền hình.pdf

đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương trình thời sự truyền hình.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ngữ HánViệt Trong tiếng Việt phận lớn từ ngữ Hán Việt Lớp từ góp phần tích cực vào việc làm cho tiếng Việt thêm giàu có, tinh tế, chuẩn xác Đặc biệt, hoàn cảnh giao tiếp nghi thức, việc ... lập nên cho hệ đặc điểm riêng Chính đặc điểm tạo nên đặc điểm cấu trúc phong cách ngôn ngữ báo chí Hệ đặc điểm riêng bao gồm: a đọng nhƣng biểu cảm Nói tới báo chí nói tới đặc điểm ngắn gọn ... phải Việc sử dụng ngôn ngữ phong cách chức mốc chuẩn mực cuối Trong trình phát triển tiếng Việt, đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế nay, tiếng Việt cần đƣợc tiếp nhận yếu tố ngôn ngữ giá...
 • 103
 • 1,191
 • 4

tính tất yếu, đặc điểm của kinh tế thị trường

tính tất yếu, đặc điểm của kinh tế thị trường

Khoa học xã hội

... thờng Đối với nớc phát triển châu Đông Nam đặc điểm khác biệt tham gia mạnh mẽ nhà nớc vào kinh tế Nhờ tham gia nhà nớc vào kinh tế mà kinh tế nớc bớc phát triển lớn Đối với nớc đặc điểm ... Những u điểm nhợc điểm KTTT Bất nề kinh tế u điểm nhợc điểm Nền KTTT bao gồm u nhợc điểm sau Những mặt tích cực KTTT thể phát triển kinh tế vợt bậc Từ phát triển vợt bậc khoa học công nghệ bớc ... trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta phải xem xét đặc điểm kinh tế thị trờng giới Đặc điểm chung: Kinh tế thị trờng hoạt động kinh tế ngời trải qua nhiều thời đại Kinh tế thị trờng xuất từ...
 • 29
 • 1,501
 • 2

Phân tích, nghiên cứu tính tất yểu khách quan , đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Phân tích, nghiên cứu tính tất yểu khách quan , đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Lý luận chính trị

... thị trờng hoạt động điều kiện lịch sử xã hội nớc định nên bị chi phối điều kiện lịch sử đặc biệt chế độ xã hội nớc đặc điểm riêng phân biệt với kinh tế thị trờng nớc khác Với điểm xuất ... Quan điểm đảng ta KTTT Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam xác định:cần sách sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế Đó giải pháp ý nghĩa chiến lợc vận dụng quan điểm Lênin coi lền kinh tế ... chặt với thị trờng, tức gắn liền với quan hệ hàng hoátiền tệ, với quan hệ cung cầu .Trong kinh tế thị trờng nét biểu tính chất bề mặt đời sống xã hội quan hệ hàng hoá: hoạt động xã hội phải tính...
 • 26
 • 1,356
 • 0

Xem thêm