đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

... định đối với cơ sở nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất dưới một trăm (100) tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thuộc Trung ương ... lý nhà nước đối với phần diện tích đất của các cơ sở nhà, đất đó theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 3. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đại diện chủ sở hữu công ty nhà ... nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp công ty nhà nước có cơ sở nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì căn cứ...
 • 11
 • 243
 • 0

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đơn từ

... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất...
 • 2
 • 4,197
 • 8

Hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

Hợp đồng

... mua nhà để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.- Về nguyên tắc người mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở chưa thanh lý hợp đồng thì nhà ... bán nhàthuộc sở hữu nhà nước, người mua nhà đồng ý chọn phương thức trả tiền mua nhà ở một lần Bên mua trả hết tiền mua nhà ở lần ngay sau khi ký hợp đồng (được giảm 10% giá bán nhà ở và ... hạn trả tiền mua nhà ở :Bên mua nhà ở phải trả tiền một lần; ngay sau khi ký hợp đồng này bên bán nhà ở sẽ gởi “giấy báo làm thủ tục thanh toán tiền mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước và “Phiếu...
 • 6
 • 3,398
 • 2

Quyết định bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Biểu mẫu

... phúc , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 2V/v Bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân ... ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành ... Giá nhà ở : đồngGiá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : đồngĐiều 2. Công ty 3 có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân ……… 2 ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà...
 • 3
 • 460
 • 0

Quyết định bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân

Biểu mẫu

... phúc , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 2V/v Bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân ... ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành ... tục và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân ……… 2 ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua nhà ở đúng quy định.Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân...
 • 3
 • 377
 • 1

Tài liệu Hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và quyền sử dụng đất pptx

Tài liệu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và quyền sử dụng đất pptx

Tài liệu khác

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi xem kỹ quy định về bán nhàthuộc sở hữu nhà nước, người mua nhà đồng ý chọn phương thức trả tiền mua nhà ở một lần Bên mua trả hết tiền mua nhà ở lần ... hạn trả tiền mua nhà ở : Bên mua nhà ở phải trả tiền một lần; ngay sau khi ký hợp đồng này bên bán nhà ở sẽ gởi “giấy báo làm thủ tục thanh toán tiền mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước và “Phiếu ... số ___/____ ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân……… ………… về bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với nhà số ………………………… đường phường ……………… quận Hôm nay, ngày...
 • 5
 • 626
 • 1

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu khác

... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất...
 • 2
 • 3,171
 • 6

Tài liệu Quyết định bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở doc

Tài liệu Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở doc

Tài liệu khác

... , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 2 V/v Bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng ... ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành ... thẩm quyền quản lý căn nhà đó. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay đồng ý cho Công ty 3 được bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ) như sau : Căn nhà (căn hộ) số : đường...
 • 3
 • 332
 • 1

biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Hợp đồng

... MUA BÁN NHÀTHUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 - Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 về bán nhàthuộc sở hữu Nhà nước và ... quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhàthuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đấtsố : ... thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo...
 • 2
 • 793
 • 0

Đơn đề nghị mua nhàthuộc sở hữu nhà nước

Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đơn từ

... xin mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước gồm những giấy tờ sau: (theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)- 2 đơn xin mua nhà. - ... về nhà ở, đất ở).- Bản tường trình có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở (trường hợp đã từng được hưởng chính sách về nhà ... chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy chứng tử (nếu có).- Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở (trong trường...
 • 2
 • 989
 • 0

Xem thêm