đất đai thuộc sở hữu toàn dân

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù ®Êt ®ang sö dông hay cha sö dông ®Òu thuéc sở hữu của toàn thể ... phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân, không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà phải cử ngời...
 • 9
 • 1,222
 • 25

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... BĐS thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. ... pháp vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất. Việc thực ... mà chủ sở hữu đã có hệ thống khác thay thế thì chủ sở hữu BĐS liền kề phải thông báo cho chủ sở hữu BĐS về việc chấm dứt quyền của họ. Nếu chủ sở hữu BĐS không phản đối tức là chủ sở hữu BĐS...
 • 24
 • 393
 • 0

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không còn thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ chức, ... song song sở hữu nhà nớc và sở hữu tập thể thì đa phần thuộc sở hữu t nhân. Có thể nói rằng, sở hữu t nhân chiếm u thế tuyệt đối trong quan niệm về sở hữu và vì vậy mà các quan hệ đất đai đợc...
 • 14
 • 1,044
 • 7

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Biểu mẫu

... ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 2V/v Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng ... phủ về việc thu tiền sử dụng đất; - Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định ... ở : đồngGiá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : đồngĐiều 2. Công ty 3 có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân ……… 2 ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và...
 • 3
 • 460
 • 0

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân

Biểu mẫu

... ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 2V/v Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng ... phủ về việc thu tiền sử dụng đất; - Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định ... ở : đồngGiá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : đồngĐiều 2. Công ty 3 có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân ……… 2 ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và...
 • 3
 • 377
 • 1

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pot

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pot

Thủ tục hành chính

... quỹ đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã nơi có đất thu hồi. Cách thức thực hiện: Trụ sở ... trị còn lại của tài Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp ... trạng khu đất thu hồi. 2. Bước 2 Tổ chức thông báo quyết định thu hồi đất và đề nghị đơn vị sử dụng đất báo cáo các chi phí và hạng mục công trình đã đầu tư trên đất trình Sở Tài chính...
 • 4
 • 847
 • 0

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp có chủ trương thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pps

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp có chủ trương thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pps

Thủ tục hành chính

... xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp có chủ trương thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm ... quyết định thu hồi đất; 4. Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 5. Bản đồ hiện trạng, vị trí khu đất; 6. Biên bản thông báo thu hồi đất; 7. Hồ ... Ủy ban nhân dân Thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phát triển quỹ đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện...
 • 5
 • 693
 • 1

Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước doc

Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước doc

Thủ tục hành chính

... nhà đất thuộc sở hữu nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với bản đồ bán nhà thuộc ... hồ 1. Văn bản của đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng Đăng ký đo đạc, lập bản đồ ... trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với bản đồ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước - Trung tâm Đo đạc Bản đồ: Đối với bản đồ xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm...
 • 4
 • 276
 • 0

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đơn từ

... nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí...
 • 2
 • 4,183
 • 8

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

Hợp đồng

... hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.- Về nguyên tắc người mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở chưa thanh lý hợp đồng thì nhà vẫn thuộc sở hữu Nhà nước.- Việc thanh lý ... “giấy báo làm thủ tục thanh toán tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước” và “Phiếu thanh toán mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở” cho bên mua.Căn cứ thời hạn và địa điểm ... quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.- Trường hợp ngừơi mua nhà chưa trả hết tiền mà chết thì những người thừa kế được tiếp tục trả tiền mua nhà để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu...
 • 6
 • 3,396
 • 2

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà n­ước và chuyển quyền sử dụng đất

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà n­ước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Hợp đồng

... “giấy báo làm thủ tục thanh toán tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước” và “Phiếu thanh toán mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở” cho bên mua.Căn cứ thời hạn và địa điểm ... phủ về thu tiền sử dụng đất; - Căn cứ Quyết định số ___/____ ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân …… ………… về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với nhà số đường ... ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1[39]Số hợp đồng 2[40]: Căn hộ số: đường: phường (xã, thị trấn) quận (huyện) - Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng...
 • 6
 • 1,623
 • 3

Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thit phi bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà.1.1.2.1- Vai trò của đất đai và nhà ở.a) Vai trò của đất đai. * Vai trò của đất đai về mặt tự nhiên. Đất đai là một sản phẩm ... tác động vào đất đai thì khi ây đất đai là đôi tượng lao động. Khi trồng các loại cây cối, đất đai giúp cây trồng sinh trưởng phát triển cung cấp chất dinh dưỡng, nước… khi ấy đất đai là công ... đông làm đất đai biến đổi. Đất đai cũng là một nhân tố cấu thành lên môi trườngTóm lại đất đai là một tài nguyên vô cung quý giá là điều kiện sống của muôn loài, không có đất đai thì sự sống...
 • 107
 • 366
 • 0

Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

... định đối với cơ sở nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất dưới một trăm (100) tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thuộc Trung ương ... cơ sở nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng, công ty nhà nước phải thực hiện thuê đất hoặc được giao đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.Điều 7. Thực hiện bán tài sản trên đất, ... định của pháp luật đất đai hiện hành.2. Đối với cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định này.3. Đối với cơ sở nhà, đất thực hiện bán...
 • 11
 • 242
 • 0

Xem thêm