đảm bảo quản lý chăm sóc kịp thời tại chỗ cho sức khoẻ của cbcnv nhằm bảo vệ sức lao động phục vụ sản xuất công tác và học tập

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... cho CBCNV đạt thành tích học tập 67 Lĩnh vực y tế quan: 67 +Chức năng: 68 Đảm bảo quản chăm sóc kịp thời chỗ cho sức khoẻ CBCNV, nhằm bảo vệ sức lao động phục vụ ... động phục vụ sản xuất, công tác học tập .68 Tham mưu cho Giám đốc mặt y tế 68 +Nhiệm vụ: 68 - Quản môi trường lao động vệ sinh quan 68 - Quản sức khoẻ cán công nhân viên ... hoạch bảo hộ lao động: gồm có tuyên truyền, huấn luyện bảo hộ lao động, trang bị kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động quản sức khoẻ, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, ...
 • 144
 • 308
 • 0

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Khoa học xã hội

... đua Kịp thời biểu dương gương “người tốt, việc tốt” lao động, công tác, tạo khí thi đua đồng thời động viên CBCCVC-LĐ phát huy tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên ... trị đạt tập thể lao động tiên tiến tập thể lao động xuất sắc 6-8 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua sở, 90% số đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến 100% Cán bộ, công chức, ... trị vững vàng, kiên định với mục tiêu tưởng, đường lối đổi Đảng, chấp hành nghiêm sách pháp luật Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng công tác Tập trung học tập, nghiên...
 • 11
 • 2,482
 • 16

Quy định quan rlis tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

... phận quản KH&CN cấp sở Thủ trưởng đơn vị cấp sở: +Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn KH&CN; +Phê duyệt nội dung nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở; +Ký hợp đồng NCKH cấp sở, tổ chức quản lý, ... tra, giám sát khối lượng công việc, nội dung công việc tiến độ thực theo thuyết minh duyệt +Kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí + Chấn chỉnh kịp thời sai sót, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu đạt yêu ... khoa học công nghệ; - Kết KHCN từ nước (tên nước, tên quan, tổ chức có kết qủa Khoa học công nghệ) Giải trình tính cấp thiết Dự án: (sự phù hợp với hướng công nghệ ưu tiên; tạo công nghệ sản phẩm...
 • 25
 • 337
 • 0

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Cao đẳng - Đại học

... công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, ... chức thực nhiệm vụ công tác văn thư quan trực tiếp đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp đơn vị trực thuộc Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính) phải trực tiếp làm công việc sau: - ... sơ vào phòng lưu trữ quan phạm vi đơn vị - Thực số nhiệm vụ khác Thủ trưởng giao IV-Trách nhiệm công chức, viên chức quan nói chung Tất công chức quan nói chung phải thực đầy đủ nội dung công tác...
 • 3
 • 693
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Quản lý nhà nước

... công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, ... chức thực nhiệm vụ công tác văn thư quan trực tiếp đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp đơn vị trực thuộc Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính) phải trực tiếp làm công việc sau: - ... sơ vào phòng lưu trữ quan phạm vi đơn vị - Thực số nhiệm vụ khác Thủ trưởng giao IV-Trách nhiệm công chức, viên chức quan nói chung Tất công chức quan nói chung phải thực đầy đủ nội dung công tác...
 • 3
 • 578
 • 0

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

Quản lý nhà nước

... công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, ... Văn phòng) tổ chức quản công tác văn thư phạm vi trách nhiệm Những nhiệm vụ cụ thể - Thủ trưởng quan có trách nhiệm giải kịp thời xác văn đến quan - Thủ trưởng quan giao cho cán cấp giải văn ... cần phải có phân công trách nhiệm rõ ràng I Trách nhiệm Thủ trưởng quan Trách nhiệm chung Thủ trưởng quan chịu trách nhiệm quản công tác văn thư phạm vi quan đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan...
 • 4
 • 1,198
 • 4

Báo cáo " Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập giảng dạy tại Trường THCS Đức Ninh " pptx

Báo cáo

Khoa học xã hội

... b dựng cho lp 6,7,8,9 + Th vin y sỏch tham kho, sỏch nghip v, SGK, sỏch cho hc sinh c + Bn gh cho hc sinh ngi hc ỳng chun quy nh + Mi phũng hc u cú qut mỏy, in chiu sỏng iu kin cho hc sinh ... Chc nng nhim v: - Qun ch o iu hnh mi hot ng giỏo dc ca nh trng - Chu trỏch nhim trc phỏp lut v c quan qun cp trờn v tt c hot ng giỏo dc theo quy nh ca cỏc c quan qun 2- T trng chuyờn mụn ... nh sau: a) V a phng V trớ a lý: Xó c Ninh nm phớa Tõy ca thnh ph ng Hi Phớa ụng giỏp phng c Ninh ụng Phớa nam giỏp xó Vnh Ninh (huyn Qung Ninh) Phớa bc giỏp phng Nam Phớa tõy giỏp phng Bc Ngha...
 • 36
 • 483
 • 0

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Luật

... vượt quyền hạn giao làm trái công vụ vụ lợi động cá nhân khác Xét chất, lạm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ vụ lợi có điểm khác chủ thể vượt ... vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao làm trái công vụ vụ lợi động cá nhân khác - Lạm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi: hành vi người có chức vụ, quyền hạn vượt ... Tham ô tài sản XHCN; - Nhận hối lộ; - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ vụ lợi; - Lạm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi; - Lợi...
 • 129
 • 179
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN DỰ ÁN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cao đẳng - Đại học

... trình công tác a) Tổ chức thực nội dung công việc gói thầu - Để thực tốt công việc t vấn quản dự án, thành lập tổ chuyên gia t vấn trờng đặt dới điều hành, quản trực tiếp Kỹ s trởng quản ... trởng quản dự án chịu trách nhiệm chung tổng thể công việc quản dự án - Mô hình tổ chức quản thực gói thầu đợc biểu diễn theo sơ đồ sau: Giám đốc Công ty T vấn trởng qlda Phòng quản ... t chấp thuận; - Giám sát công tác quản chất lợng, khối lợng, tiến độ thi công, chi phí xây dựng, an toàn lao động vệ sinh môi trờng dự án đơn vị t vấn giám sát thi công xây dựng; đôn đốc nhà...
 • 5
 • 688
 • 13

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Xã hội học

... thuật công nghệ vào sản xuất − Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm địa bàn xã − Thực tốt công tác phòng chống lụt bãoBảo đảm chi tiêu ngân sách xã hiệu − Đẩy mạnh vận động ... tương tác với môi trường nhằm thực mục tiêu tổ chức 3.2 Khái niệm hệ thống thông tin quản Hệ thống thông tin quản tập hợp phương tiện, phương pháp quan liên hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo cho việc ... bị cho năm học thứ tư việc lựa chọn chuyên ngành học cho sinh viên, dựa sở áp dụng thuyết học nghiên cứu nhà trường thực tiễn, lớp Khoa học Quản khóa - Khoa Văn – Xã hội – Trường Đại học...
 • 35
 • 300
 • 0

Hướng dẫn công tác quản thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Tư liệu khác

... Đây nhiệm vụ giáo dục mang tính chất cấp bách, nhiệm vụ trị Đảng ủy cấp đạo Vậy đề nghị Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên Tổng...
 • 2
 • 175
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN dự án

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

Cao đẳng - Đại học

... tốt công việc t vấn quản dự án, thành lập tổ chuyên gia t vấn trờng đặt dới điều hành, quản trực tiếp Kỹ s trởng quản dự án Tổ chuyên gia t vấn trờng gồm có kỹ s t vấn nghiệp vụ quản ... ccuhcm@ccu.com.vn Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu: t vấn quản dự án - công trình: trụ sở làm việc chi cục hải quan cửa móng - cục hải quan tỉnh quảng ninh - Giám sát công tác quản chất lợng, khối ... hệ công tác Chủ đầu t, T vấn quản dự án, T vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây lắp bên có liên quan tham gia thực dự án: - Nhà thầu T vấn quản dự án có nhiệm vụ tổ chức tốt mối quan hệ công...
 • 10
 • 151
 • 2

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... đổi phương pháp dạy học, gây hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường - Khi học sinh bỏ học trở lại trường, đạo ... theo kịp chương trình 4.2 Hội khuyến học: Chỉ đạo thành viên : phối hợp trường học việc giúp đỡ em học sinh có nguy bỏ học tiếp tục học: Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học ... phương để kịp thởi giải cho em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học - Phối hợp chặt chẽ với trường việc rà soát danh sách, tiếp nhận phân phối nguồn hỗ trợ Công tác phòng chống học...
 • 3
 • 526
 • 4

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

Tài liệu khác

... pháp dạy học, tạo hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở Đoàn Hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường tiếp tục học tập - Khi học sinh bỏ học trở lại ... lớp, bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí, hội viên có học sinh bỏ học thuộc khu vực quản cần kịp thời báo cáo để có kế hoạch huy động thời gian ngắn nhất, hỗ trợ em học sinh không ... bỏ học, Học sinh xuất sắc năm học Hội khuyến học xã vận động từ nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm phân bổ cho Hội khuyến học xã hỗ trợ phần số học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học...
 • 4
 • 224
 • 2

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... pháp dạy học, tạo hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở Đoàn Hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường tiếp tục học tập - Khi học sinh bỏ học trở ... lớp học, ứng xử học sinh - Thành lập tiểu ban hoạt động ngoại khoá, giáo dục sức khoẻ, tuyên truyền giáo dục pháp luật … nhằm xây dựng ý thức, chấp hành pháp luật học sinh -Tổ chức hoạt động tập ... bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí có học sinh bỏ học thuộc khu vực quản lý cần kịp thời báo cáo để có kế hoạch huy động thời gian ngắn nhất, hỗ trợ em học sinh không đủ điều...
 • 4
 • 233
 • 1

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thạc sĩ - Cao học

... nạn góc độ quản nhà nước Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ THAM NHŨNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1 Khái niệm chủ thể tham nhũng hoạt động khoa học công nghệ 1.1.1 ... ngày 18/10/2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước công tác ngắn hạn nước ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí, Hà Nội 29 Bộ Tài - Bộ Khoa học Công nghệ (2006), Thông tư liên ... Khoa học Công nghệ (từ 2002 đến 2009), Các tài liệu liên quan đến công tác tra nhiệm vụ khoa học công nghệ công bố, Hà Nội 43 Viện Khoa học Thanh tra (từ 2005 đến 2009), Thông tin khoa học tra...
 • 17
 • 115
 • 0

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

... a) Giao dự toán Sở Khoa học Công nghệ: - Dự toán chi cho hoạt động phục vụ công tác quản quan có thẩm quyền nhiệm vụ khoa học công nghệ - Dự toán kinh phí thực nhiệm vụ KH-CN : + Cơ quan, tổ ... Các nhiệm vụ KH&CN khác: Là vấn đề khoa học công nghệ nhằm khảo sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp, giải vấn đề phục vụ công tác quản quan, đơn vị tỉnh Các nhiệm vụ KH&CN ... ĐỊNH TUYỂN CHỌN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG NĂM CỦA TỈNH Điều Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN Tập hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN Hàng năm vào quý I, Sở KH&CN thông báo nội dung nhiệm vụ...
 • 19
 • 272
 • 2

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử các vấn đề phát sinh…

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

Quản trị kinh doanh

... khắc phục sai lệch để đảm bảo cho doanh nghiệp đạt đ ợc mục tiêu định Sản xuất - dịch vụ Marketing Tài - kế Nhân toán Khối lợng sản Doanh số Chi phẩm dịch vụ phí sản Năng suất lao động xuất - ... Giáo trình Tổ chức quản Khoa học quản - Giáo trình thuyết quản trị kinh doanh NXB Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội - Sách khoa học quản hoạt động kinh doanh NXB Khoa học 17 kỹ thuật - ... trí công tác cán quản trị Ví dụ nh nhà quản trị cấp cao quan tâm tới công cụ kinh tế tổ chức Nhng ngời trực tiếp giám sát công việc lại cần ngân quỹ phi tiền tệ nh số lao động, số sản phẩm sản xuất...
 • 18
 • 238
 • 1

Xem thêm