đạo 3 kho báu osho

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa sư phạm tiếng anh trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa sư phạm tiếng anh trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội

Khoa học xã hội

... Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 20 03 12 Nguyễn Minh Đạo Cơ sở khoa học quản lý Nhà xuất Chính trị quốc gia, 1997 13 Trần Khánh Đức Tập giảng: Sự phát ... quản lí hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa sư phạm tiếng Anh Chương 3: Biện pháp quản lí tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ ... động thực hành tiếng sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh 2.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lí hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp...
 • 5
 • 421
 • 4

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tt

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tt

Sư phạm

... KTĐG 63. 84 82.24 58 .33 77.08 71.07 83. 33 83. 33 Giải pháp 1.1 Công khai đáp án, thang điểm Giải pháp 1.2 KTĐG không phụ thuộc vào hình thức ĐT 50.45 65.42 83. 33 56.27 49.55 34 .58 16.67 43. 73 69.20 ... 71. 03 66.67 53. 94 Tuyên truyền XH KTĐG khách quan, xác, công 57.14 76.64 58 .33 63. 27 60.71 67.29 66.67 62.97 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV, CBQL thông qua khóa bồi dưỡng ngắn hạn 63. 84 83. 18 83. 33 ... trình , giáo trình 32 2 .3. 3 Thực trạng hoạt động dạy kỹ tiếng 34 2 .3. 4 Thực trạng hoạt động học kỹ tiếng 38 2 .3. 5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá 41 2 .3. 6 Thực trạng sở, vật...
 • 28
 • 92
 • 0

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sư phạm

... SV GV SV Yếu GV SV 56 57 29 43 26 80 54 19 19 23 63 52 18 23 17 36 55 55 26 18 22 55 51 27 23 21 27 31 37 45 36 20 37 55 35 36 15 30 39 37 34 32 12 10 14 48 42 42 38 10 41 24 Theo kết điều tra ... đại học nước 13 43. 3% Tham gia đào tạo sau đại học nước 22 73. 3% Tham gia khóa học ngắn hạn 30 100% Tham gia Hội thảo, bồi dưỡng 30 nâng cao trình độ chuyên môn chuyên đề Trường Khoa tổ chức Tự ... trình , giáo trình 32 2 .3. 3 Thực trạng hoạt động dạy kỹ tiếng 34 2 .3. 4 Thực trạng hoạt động học kỹ tiếng 38 2 .3. 5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá 41 2 .3. 6 Thực trạng sở, vật...
 • 93
 • 393
 • 0

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên từ thực tiễn học viện hành chính quốc gia

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên từ thực tiễn học viện hành chính quốc gia

Khoa học xã hội

... Nội vụ hai nước Hiện nay, Học viện có 858 công chức, 32 giảng viên người lao động, có 03 Giáo sư, 23 Phó Giáo sư, 45 Tiến sĩ, 30 5 Thạc sĩ, 39 Giảng viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp; 127 Giảng ... http://anninhthudo.vn/giao-duc/van-de-xay-dung-vanhoa-chinh-tri-cho-sinh-vien-hien-nay/ 634 458.antd Dựa sở khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, tri thức khoa học trị, tác giả sâu phân tích làm ... Vai trò giáo dục đạo đức xây dựng nhân cách sinh viên nay, PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt, Tạp chí Lý luận trị điện tử, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/ 137 3-vai-tro-cuagiao-duc-dao-duc-trong-xay-dung-nhan-cach-sinh-vien-hien-nay.html...
 • 80
 • 254
 • 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... H.2000, t8 - 4 93, t10 - 615 (2) Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, Nxb Sự thật, H.1997, tr64 (3) , (8), (10) Hồ Chí Minh: Văn hóa nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học 1981, tr34, 517, 516 (4), ... cứu khoa học Kêu gọi, vận động tổ chức kinh tế - xã hội, nhà tài trợ hỗ trợ cho sinh viên học tập thông qua việc xây dựng “Quỹ học bổng bạn nghèo” Tổ chức, vận động sinh viên tham gia hội nghị khoa ... sang năm khác BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 02 (Q.I/2008) - Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập, nghiên cứu khoa học phát triển tài...
 • 4
 • 1,463
 • 29

Quy định các môn học kỹ năng và kiến thức tổng quát cho sinh viên hệ tín chỉ

Quy định các môn học kỹ năng và kiến thức tổng quát cho sinh viên hệ tín chỉ

Cao đẳng - Đại học

... DC115DV01 Phương pháp học đại học 42 28 14 60 * DC201DV01 Đạo đức nghề nghiệp 42 28 14 60 ** DC202DV01 Tư phản biện 42 28 14 60 ** TT203DV01 Giao tiếp liên văn hóa 42 28 14 60 ** b Các lưu ý: ... 60 * DC203DV01 42 28 14 60 ** Dẫn nhập Phương pháp Nghiên cứu Nhóm B-Các giá trị xã hội DC119DV01 Giới phát triển 42 28 14 60 * DC120DV01 Con người môi trường 42 28 14 60 * DC201DV01 Đạo đức nghề ... TT203DV01 Giao tiếp liên văn hóa 42 28 14 60 ** b Các lưu ý: i Sinh viên chọn học môn [*] cho học kỳ Từ học kỳ thứ trở sinh viên chọn học môn [*] [**] (Lộ trình mẫu: HK1 HK 2: Chọn môn [*]; HK3:...
 • 4
 • 342
 • 0

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Thạc sĩ - Cao học

... kịp thời Tất điều định cho thành công PBL 3/ Vai trò đạo GV tự đạo người học PBL PPDH thể cụ thể nội dung sơ đồ xibecnetic (hình 1.4 - mục 1.2 .3) Sự đạo người dạy thể việc cân nhắc lựa chọn “vấn ... học phối hợp thống hoạt động đạo thầy với hoạt động lĩnh hội tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo trò nhằm đạt mục đích dạy học 1 .3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 1 .3. 1 Khái niệm “tích cực” 1/ ... Vì tam giác học tập có hiệu phải biểu diễn môi trường (hình 1 .3) GV SV MT ND Hình 1 .3: Sơ đồ biểu diễn tam giác dạy học yếu tố 1.2 .3 Quan niệm trình dạy học theo trình Xibecnetic Mục đích dạy...
 • 151
 • 354
 • 0

thực hành tin cho giáo viên

thực hành tin cho giáo viên

Tin học

... 3. 3 69 Định dạng văn .69 3. 3.1 Mục tiêu 69 3. 3.2 Đề .69 3. 3 .3 Định dạng phông chữ văn .70 3. 3.4 Căn lề, thụt lề 71 3. 3.5 ... 132 4.2.2 Đề 132 4.2 .3 Soạn thảo nội dung bảng tính 132 4 .3 Bài thực hành 4 .3 138 Định dạng bảng tính 138 4 .3. 1 Mục tiêu 138 4 .3. 2 ... .76 3. 4 .3 Chèn bảng thao tác bảng 76 3. 4.4 Định dạng bảng biểu .81 3. 4.5 Sắp xếp bảng, vẽ bảng 83 3.5 Bài thực hành 3. 5 86 Đồ họa văn 86 3. 5.1...
 • 234
 • 132
 • 0

Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng

Sư phạm

... yếu đề từ đó đề kế hoạch hợp lý phù hợp 3. 2 .3 Xây dựng máy quản lý thực kế hoạch quản lý giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 3. 2 .3. 1 Ý nghĩa 3. 2 .3. 2 Nội dung Căn theo kế hoạch định, xây ... hoá cho sinh viên 3. 1.1 Phải góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường 3. 1.2 Phải góp phần định hướng nhu cầu giáo dục cán giáo viên, nhu cầu rèn luyện sinh viên 13 3.1 .3 Phải phát huy vai ... liên kết phối hợp cao thành viên phận 3. 2.4 Chỉ đạo triển khai thực kế hoạch giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 3. 2.4.1 Ý nghĩa 3. 2.4.2 Nội dung 17 Chỉ đạo triển khai kế hoạch, đôn đốc quán...
 • 26
 • 1,405
 • 7

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... 121 /30 0 học sinh = 40 ,3% , lý dạy 27 /30 0 học sinh = 9,0% 37 + Số học sinh khơng thích học mơn pháp luật chiếm tỉ lệ lớn 179 /30 0 học sinh = 59,7%, ngun nhân dạy khơng 67 /30 0 học sinh = 22 ,3% , ... thực 75 /30 0 học sinh = 25,0% + Số học sinh quan niệm mơn pháp luật mơn học khác nhiều 134 /30 0 học sinh = 44,7% + Số học sinh coi mơn học phụ, học được, khơng học cao 91 /30 0 học sinh = 30 ,3% Chúng ... quan trọng mơn pháp luật 75 /30 0 học sinh = 25,0%, chí nhiều em cho mơn học học được, khơng học 91 /30 0 học sinh = 30 ,3% + Đa số học sinh chưa thích thú với mơn học 179 /30 0 học sinh = 59,7% hai ngun...
 • 108
 • 395
 • 4

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN NGÀY NAY ppt

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN NGÀY NAY ppt

Cao đẳng - Đại học

... sống nhóm sinh viên tham gia khảo sát Viện Khoa học Xã hội TW Đoàn TNCS HCM, nhà nghiên cứu xác định có kiểu sống rõ nét sinh viên Kiểu thư chiếm kho ng 30 % sinh viên say mê học tập, đồng thời tích ... hàm: tính dân tộc, tính khoa học, tính đại, tính nhân văn, tính đại chúng - Tính dân tộc: biết gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc - Tính khoa học: phải vận dụng sáng ... nghĩa Quan điểm Người bắt nguồn từ truyền thống ‘văn dĩ tải đạo ông cha ta từ quan điểm biện chứng chủ nghĩa MácLênin Với quan điểm khoa học cách mạng này, Hồ Chí Minh vạch trần đập tan luận...
 • 15
 • 626
 • 4

ĐỀ TÀI : MÔI TRƢỜNG THỰC HÀNH TIẾNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

ĐỀ TÀI : MÔI TRƢỜNG THỰC HÀNH TIẾNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

Báo cáo khoa học

... 175 83. 3% 2 Thiếu vốn từ vựng 134 63. 8% Không nắm vững ngữ pháp 105 50% SV chưa luyện tập kỹ thực hành tiếng thường xuyên liên tục 186 88.6% GV chưa dành nhiều thời gian cho SV thực hành 155 73. 8% ... 30 .5% 21% Tổ chức hoạt động ngoại kho tiếng Anh cho SV 1.4% 7 .3% 11.4% 32 .6% 47 .3% Áp dụng hình thức thông báo tiếng Anh 0.8% 4 .3% 9.4% 25.7% 59.8% Nhìn vào bảng 2.1 ta thấy thực trạng MTTHT ... 12.4% 52 .3% 24.9% 28 .3% 2.1% SV tiếp xúc với nét văn hóa thông qua học 2.6% 5.9% 18.2% 47.9% 25.4% SV chủ động giao tiếp tiếng Anh 11.4% 15.4% 21.7% 30 .5% 21% Tổ chức hoạt động ngoại kho tiếng...
 • 8
 • 203
 • 1

vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên việt nam hiện nay (qua khảo sát thực tế ở hà tĩnh)

vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên việt nam hiện nay (qua khảo sát thực tế ở hà tĩnh)

Khoa học xã hội

... điều tri thức khoa học phẩm chất đạo đức họ có quan hệ mật thiết với Nhờ có phẩm chất đạo đức làm điểm tựa, làm bàn 23 đạp, giúp cho họ tiến xa lĩnh vực khoa học Ngược lại, tri thức khoa học họ ... gian khổ, sức kho sáng tạo" [12, tr .35 ] có sinh viên Sinh viên lực lượng xã hội đặc thù, lực lượng tinh tuý niên Với họ, sức sống tuổi trẻ, tri thức khoa học, lĩnh trị, 25 phẩm chất đạo đức ý thức ... thần đạo đức Bởi lẽ, sinh viên có đạo đức tốt người có ý thức thực pháp luật tốt ngược lại, người đạo đức tốt dễ vi phạm pháp luật Pháp luật ý thức pháp luật góp phần ngăn chặn quan niệm đạo đức...
 • 97
 • 796
 • 3

Một số phương pháp dạy và học môn giao tiếp văn hóa cho sinh viên tiếng Anh chính quy năm thứ 4

Một số phương pháp dạy và học môn giao tiếp văn hóa cho sinh viên tiếng Anh chính quy năm thứ 4

Báo cáo khoa học

... deu sin Idng mudn tao quan he Trong mot cudc khio sit tien hInh vdi sinh vien nam thfl nhat K32, khoa NN va VH Anb-My, 20% sinh vien vln sfl dung nhflng cau bdi nhu: "Hi! What are you doing in ... important resources rather than barriers for successful intercultural communication encounters? 39 3 Phuang pblp khuyen khich ngudi hgc tim hieu, ngbidn cuii va lap luan, sfl dung hieu qua chinh ... children." (Sao ba khdng lap gia dinb di? Trdng ba da de'n tudi phai lap gia dinb va cd rdi.) v.v va v.v 38 9 Sau vli cau bdi diu, du khich My d m tha'y bat tien va ebi am fl Vin ehua thdi, cau sinh vien...
 • 9
 • 160
 • 0

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Báo cáo khoa học

... phgm.iDè tài NCKH cà'p bd Ma sd: B.2000-48-04) HN, 20 03 Dàng Xuàn Cudng Mot sd ùng dung phuang phàp true quan va quan sàt trUe tuyi'n (Trang 43- Ky yéu khoa hge Trudng CD Nhae Hoa Trung uang Nxb My thuàt ... Cùng màt thdi gian han de làm tàp giao ve nhà nhu d trén Idp 258 1 .3 Khàu kiém tra dành già két qua hoc tàp cùa sinh vièn 1 .3. 1 Nói dung kiém tra Nhu chùng tdi da trình bay d trén, tié'p xùe ... phuang phàp day hge Dai hge ndi riéng ndi tdi quan he giùa thành td thày-trd-tri thùe 2 .3 Khài nièm ve Nói Hoa 2 .3. 1 Khài niém Thuàt ngù hdi boa tu dién thuàt ngù my thuàt phó thdng 2001 dinh nghia:...
 • 11
 • 180
 • 0

Xem thêm