đạo đức học sinh lớp 1

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... CHLB Đức CHLB Đức Nhật Đan Mạch Liên Xô 19 74 19 58 19 84 19 84 19 84 19 84 19 84 19 84 19 52 19 91 19 91 1994 19 94 19 94 19 93 19 93 19 95 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0 918 .775.368 ... tài vụ 13 13 Phòng kỹ thuật hóa + KCS 12 12 Kỹ thuật 11 11 Phòng Cung tiêu 10 10 Tổ kho 12 12 Bảo vệ 21 21 10 Trạm Y tế 8 11 Phân xởng 9 12 Tổ sản xuất 13 Tổ phụ trợ 14 Tổ đời sống 15 15 Phân xởng ... giá % 10 50834 411 3 4,6 12 86480284 0,5 62 418 73667 2,7 207572404770 89,9 896453 715 0,4 16 24 210 611 0,7 27728832 01 1,2 230902650380 10 0 KHCB tính 276806093 20999 611 11 7892493 20223536 018 3 018 7676...
 • 96
 • 441
 • 4

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... Khánh Hoà 18 0 200 18 0 Sài Gòn Nm bia Sài Gòn 15 20 80 27 19 60 16 00 333 Nm bia Sài Gòn 350 Tiger Nm bia Việt Nam 700 11 ,5 Heineken Nm bia Việt Nam 300 BGI Nm bia Tiền Giang 90 10 350 11 00 700 300 ... Tr.đồng 229 260 200 1. 100 Tr.đồng 16 5. 812 18 4.800 19 4.779 18 0.337 Tr.đồng 28.560 33.640 45 .19 6 32 .12 6 Tr.đồng 4.439 4.485 4.698 4.725 Tr.đồng 81. 444 79.223 93.2 01 94. 010 Qua bảng trền ta thấy doanh ... năm gần N 1 1 Đơn 10 00 lit 10 00 lit 10 00 lit 10 00 lit 10 00 lit 10 00 lit Sản lợng bia n400.000 453.000 488.000 526.000 573.000 602.000 Sản lợng bia Hà nội Thị phần 43.320 10 ,83 48.582 10 ,73 46.489...
 • 73
 • 831
 • 14

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Kế toán

... 980 12 30 920 10 76 680 915 798 799 10 368 2869 25,97 2 915 24,8 310 0 11 20 10 ,14 11 67 9,93 12 15 13 92 12 ,6 14 72 12 ,52 14 82 975 8,83 11 26 9,58 12 28 17 14 15 ,52 16 31 13,9 17 60 798 7,23 812 6,98 911 967 ... từ 12 .086,34 27,82 12 .058,55 11 .344 714 ,52 17 2,27 310 ,93 17 2,27 13 .236,6 29, 81 13.206,82 12 .206 1. 00,82 18 9,79 338,27 200,36 13 .865,4 26,34 13 ,839 12 . 810 1. 029 ,1 2 01, 31 463,50 278, 01 10 11 12 13 ... 600 310 0 12 15 14 82 12 28 17 60 911 12 37 910 402 28,64 9,452 11 ,86 8,87 10 ,37 6,56 8,83 7,7 7,7 25,97 10 ,14 12 ,6 8,83 15 ,52 7,23 8,75 7,35 3,62 33 24,8 9,93 12 ,52 9,58 13 ,9 6,98 10 ,3 6,97 5 ,11 25,3...
 • 64
 • 352
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... 14 144 3979 422 3 012 545 615 11 60 3 71 789 23093 28909 9 410 2379 3380 36 51 36 51 116 8 2483 15 706 2450 19 050 5594 11 07 2654 18 33 18 33 587 12 46 18 446 20 412 69 01 1694 310 6 210 1 413 2 514 805 17 09 5.2 Tình ... 17 665427 12 186737 11 12820 14 54996 15 8974 2499734 25 216 6 27,25 18 ,80 1, 72 2,24 0,25 3,86 0,38 15 3693 81 104 610 44 11 0 610 2 15 34448 6770 71 1590 716 - 32,69 22,25 2,35 3,26 1, 44 3,39 Cộng 64 818 736 10 0 ... 18 063 13 7 2 814 5 15 6 35836 12 7 23398 - Giá vốn 14 144 14 0 20 412 14 4 28909 14 2 19 050 - C.P.B.H 422 205 16 94 4 01 2379 14 0 11 07 - C.P.Q.L 3 012 11 2 310 6 10 3 3380 10 9 2654 - C.P khác 11 4 212 8 - Thuế...
 • 86
 • 440
 • 3

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2,7 triệu lít 6,7 triệu lít 8,5 triệu lít 11 ,4 triệu lít 14 ,8 triệu lít 17 ,9 triệu lít Bảng Tốc độ tăng trởng công ty 40 Năm 19 94 /19 95 19 95 /19 96 19 96 /19 97 19 97 /19 98 ... 36,4 12 ,0 Khá 29,3 30,9 17 ,8 Trung bình 13 ,7 21, 7 44,2 Thấp 5,6 11 ,0 26,0 Tổng 10 0 10 0 10 0 Bảng 11 : Phân loại theo vị Khẩu vị Nam % Nữ % Bia lon 57 % 26 % Bia chai 30 % 24 % Bia 13 % 50 % 10 0 % 10 0 ... điểm năm qua Năm (19 95 - 2000) Năm Số điểm bán Số lợng bán ( lít ) 19 95 15 0 2.700.000 19 96 285 6.600.000 19 97 586 8.500.000 19 98 750 11 .400.000 19 99 970 14 .800.000 2000 1. 120 17 .900.000 Tính đến...
 • 48
 • 358
 • 2

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Kế toán

... kho – 10 % Nhiệt độ kho < 5% Thành phần hoá học hoa houblon: - Độ ẩm: W = 10 – 14 % - Chất đắng: 12 – 21% , thông thường 19 % - Polyphenol : – 15 %, thông thường 13 % - Tinh dầu thơm: 0,3 – 1% , thông ... Rửa bã lần 1: cho máy khuấy 15 ph, để lắng rửa khoảng 45 ph − Rửa bã lần 2: cho máy khuấy 15 ph, để lắng rửa khoảng 45 ph − Rửa bã lần 3: cho máy khuấy 10 ph, để lắng rửa khoảng 20 ph 17 Trong ... bị Tiến hành vệ sinh nồi thông qua sip vệ sinh ống xả nước vệ sinh Cách tiến hành Ở nồi hồ hoá toàn lượng gạo 50% bột Malt lót trộn với nước theo tỷ lệ : Nguyên liệu / nước = 1/ 5 nhiệt độ 45oC...
 • 37
 • 1,493
 • 14

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Kế toán

... nhuận Năm 19 99 486.908. 610 228.847.044,7 258.0 61. 565,3 13 6.334. 410 Đơn vị : 10 00đồng Năm 2000 516 .434.740 258 .12 7.370 258 .12 7.370 14 4.6 01. 727,7 58.429.033 61. 972 .16 8,8 63.298 .12 2,3 51. 643.474 ... 70.243 .12 4.000 34 10 5.434. 412 .000 47 35 .19 1.297.000 50 - Tài sản sản xuất 61. 1 91. 609.570 30 64.580.7 41. 900 29 3.389 .10 5.330 5,5 + TSCĐ bán hàng 25 .19 1.609.570 12 26.977. 815 .230 12 1. 786.205.660 + ... nội 13 3 1. 279.460.000 2.669.9 21. 800 Các khoản phải thu khác 13 8 1. 0 51. 232.000 4.279.966.600 III Hàng tồn kho 14 0 4 .10 1 .18 8.000 34.766.732.000 Nguyên vật liệu tồn kho 14 2 1. 480.024.000 20 .11 1.728.000...
 • 94
 • 414
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Kế toán

... hoạch 1. 000 lít 10 .500 10 .800 2,8% triệu đồng 42.000 42.800 triệu đồng 24.088 20.007 1, 9% triệu đồng 15 . 812 16 .993 7,4% triệu đồng Ngời 61, 3% Triệu đồng Thực 3 .10 0 5.000 300 3.696 Tăng % Giảm % 16 ,9% ... ĐHKTQD 12 ,3% Luận văn tốt nghiệp 48 Tổng quỹ tiền lơng 215 18 9 12 ,1% đơn giá - Quỹ tiền lơng bổ 230 17 7 23% xung - Quỹ lơng làm thêm 12 12 -Quỹ phụ cấp tiền thởng (nếu có) Tiền lơng bình quân 1. 000đ ... lơng bình quân 1. 000đ 1. 086 1. 236 13 ,8% Thu nhập bình quân 1. 000đ 1. 086 1. 236 13 ,8% Năng suất lao động bình quân 1. 000 công nhân viên chức đ/ngời/năm tính theo doanh thu Bảng 1: báo cáo tình hình...
 • 91
 • 496
 • 1

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Quản trị kinh doanh

... doanh thu 2005 13 6.000 25 .16 0 21. 668 2. 514 6,2765 2006 06-05 % 17 5.000 32.375 22.8 81 6.886 7,6483 1, 3 718 21, 85 1, 611 2 1, 414 9 -0 ,19 63 12 ,18 0 ,11 60 0,3009 0,0999 0,2702 0 ,17 03 0 ,18 49 15 9 17 0 Bảng 2.8 ... 13 6.000 2. 514 19 .832 17 .843 17 5.000 6886 13 . 913 12 .624 6,857 12 ,578 5,7 21 - 0,65 7,622 13 ,863 6,2 41 - 1, 51 0 ,13 1 0,072 -0,059 1, 72 0 ,14 1 0,545 0,404 - 28,78 0 ,12 7 0,495 0,368 - 28,80 0 ,14 6 0,080 ... 0,98 2.292 .17 7 4,88 24,97 12 .589.572 26,78 14 ,72 7.540. 419 16 ,04 1, 02 1. 218 .692 2,59 5,59 0 3,64 3.830.4 61 8 ,18 41, 14 13 . 510 .447 28,74 29,08 10 .828.443 23,03 1, 32 37.903 0,08 10 ,09 2.6 41. 130 5,63...
 • 97
 • 482
 • 4

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... 010 3 014 976 ngy 8 /12 /2006 v chớnh thc i vo hot ng t ngy 01/ 01/ 2007 Kt qu sn xut kinh doanh d tớnh nm 2007 Doanh thu: 19 7 t ng Li nhun sau thu: 6,5 t ng Sn lng tiờu th: 39 triu lớt bia hi H Ni 1. 3 ... bia c, bia ti 1. 2 Thc trng kờnh phõn phi ca cụng ty bia H Ni 1. 2 .1 Gii thiu cụng ty bia H Ni Tờn giao dch: HABECO Trarding a ch: 18 3 Hong Hoa Thỏm, Ba ỡnh, H Ni in thoi: (043) 72 811 06, (043) 7225823 ... cụng chin lc phõn phi CHNG II THC TRNG QUN TR KấNH PHN PHI CA CễNG TY BIA H NI 1. 1 ỏnh giỏ chung v th trng bia 1. 1 .1 Nhu cu v bia Nhu cu v bia nc ta núi chung v H ni núi riờng ang tng nờn c v...
 • 26
 • 826
 • 17

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

Quản trị kinh doanh

... sau: Sự phân bố đại lý cấp TT Khu vực Số đại lý TT Khu vực Số đại lý 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cấp 2 2 1 1 cấp 2 2 1 3 2 1 2 83 Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Vĩnh Phú Hà Nam Ninh Bình Hà Tây Hoà ... vùng TT 10 11 12 13 14 Khu vực Sơn La Cần Thơ Bến tre An Giang Gia Lai Kiên Giang Kom tum Minh Hải Cà Mau Ninh Thuận Quảng Ngãi Sóc trăng Tây Ninh Hải Dương Cộng Số đại lý cấp I 1 1 1 1 1 16 Công ... giải pháp về chính sách phân HALIDA 11 3 .1 Đánh giá sách phân phối bia Halida 3 .1. 1 điểm 11 Ưu 3 .1. 2 Nhược điểm .11 3.2 Đề xuất giải pháp để hoàn thiện...
 • 17
 • 2,934
 • 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... 349.897.980.562 418 .065.295 12 0.9 11 9.49 557.033. 514 .847 755 718 .682. 010 12 7.75 12 9.02 288. 813 .785.507 485 398 .15 4.592 13 4.25 13 7.86 268. 219 .729.340 848 320.527. 417 12 1.43 11 9.5 35.545.7 41. 636 637 45.505.058.0 ... 21. 132.670.483 27.548.626.855 06 35 13 0.36 12 9.03 202 .12 4 .16 0.046 545.529. 819 240.863.705 10 3.27 11 9 .17 6.676 .12 2.689 812 16 .430.993.8 76.35 246 .12 3.434.574.788 3.2 41. 547.9 01 55 584.894.485 10 8. 91 ... 000 410 000 +19 0.000 16 0.000 10 0 000 - 60 000 kỳ Khối lượng NVL xuất 3 51 650 309 15 0 -42 500 dùng Hệ số đảm bảo NVL 1, 67 1, 05 -0,62 15 5.000 1, 03 11 6 400 - 38 600 1, 19 + 0 ,16 cho sản xuất = (1+ 2)...
 • 33
 • 634
 • 8

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... 10 8 61 1 12 9 214 31 20 330 4.046 10 3 233 2 237 2 377 12 4 390 99 38 10 13 15 13 36 22 804 23 10 656 1 1 450 13 2 91 18 827 509 1 178 1 82 1 63 1 88 19 0 17 8 81 17 592 16 15 3 51 10 208 2 15 9 13 1 ... 256.585 11 7,2% 13 4,46% Công ty mẹ - 78.487 97.7 91 112 .582 11 5 ,13 % 11 7 ,19 % Cty CP Bia Thanh Hoá - 42.5 71 49.395 62.690 12 6,92% 12 1,35% Cty CP bia HNHải Dương - 18 .0 01 21. 280 25.763 12 1,07% 11 9, 61% ... sản lượng tiêu thụ 10 00 78.487 97.7 91 112 .582 11 5 ,13 % 11 7 ,19 % - Bia lon HN 330ml 10 00 6.0 01 6.403 8.659 13 5,23% 12 0 ,12 % - Bia chai HN 450ml - 50.876 65. 512 75.2 21 114 ,82% 12 1,59% - Bia chai HN...
 • 76
 • 516
 • 5

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Quản trị kinh doanh

... Công suất 19 92 67,3 (nghìn Hl) 15 50 (nghìn Hl) 16 00 19 93 68,6 2060 2200 19 94 70,0 2880 310 0 19 95 71, 5 3460 3600 19 96 72,9 4 315 6335 19 97 74,4 4790 710 0 19 98 75,9 5320 7400 19 99 77,4 5 910 8500 2000 ... nhuận Năm 19 99 486.908. 610 228.847.044,7 258.0 61. 565,3 13 6.334. 410 Đơn vị : 10 00đồng Năm 2000 516 .434.740 258 .12 7.370 258 .12 7.370 14 4.6 01. 727,7 58.429.033 61. 972 .16 8,8 63.298 .12 2,3 51. 643.474 ... 70.243 .12 4.000 34 10 5.434. 412 .000 47 35 .19 1.297.000 50 - Tài sản sản xuất 61. 1 91. 609.570 30 64.580.7 41. 900 29 3.389 .10 5.330 5,5 + TSCĐ bán hàng 25 .19 1.609.570 12 26.977. 815 .230 12 1. 786.205.660 +...
 • 86
 • 250
 • 0

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... 4/5 1/ 2 2/2 1/ 3 1/ 6 1/ 6 1/ 3 4/8 88.232 27.755 40 .11 5 15 . 215 10 .979 18 .636 8.439 21. 797 21. 797 18 . 418 33.8 01 5 /13 1/ 3 3/3 3/4 1/ 2 2/2 1/ 3 1/ 6 1/ 6 1/ 3 4/8 6.0 01 4.435 1. 487 400 615 1. 684 1. 115 1. 053 ... 11 5.68 9 /14 6.574 1/ 1 19 6.200 4 /13 10 4.94 4 /19 6.0 31 - - 9/20 19 7.70 9/20 7.952 - - 6/8 3/4 76.999 29.725 6/8 3/4 5.330 1. 955 - - 3/3 12 /16 35.640 14 4.74 2/3 12 /16 1. 466 21. 310 1/ 1 12 .200 5 /13 1/ 3 ... 77 /13 3 17 0. 51 72 /12 6 11 9.699 Bia hơi(lít) Số ĐL Sốlợng (Lít) CTy số ĐL 10 /35 16 . 815 .57 10 /20 10 9.38 10 /20 8.389 1/ 2 60.700 5/8 15 /16 39.246 270. 91 4/7 15 /16 4. 616 26.379 2/2 43.400 10 /15 11 5.68...
 • 86
 • 367
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Quản trị kinh doanh

... 11 20 10 ,14 11 67 9,93 12 15 9,92 13 92 12 ,6 14 72 12 ,52 14 82 12 ,1 975 8,83 11 26 9,58 12 28 10 ,02 17 14 15 ,52 16 31 13,9 17 60 17 ,38 798 7,23 812 6,98 911 7,44 967 8,75 12 10 10 ,3 12 37 10 ,1 812 7,35 819 ... 14 82 12 ,1 112 6 9,58 12 28 10 ,02 16 31 13,9 17 60 17 ,38 812 6,98 911 7,44 12 10 10 ,3 12 37 10 ,1 819 6,97 910 7,43 600 5 ,11 402 3,28 11 047 10 0 11 752 10 0 12 245 Nguồn : phòng tiếp thị _ bán hàng 10 0 III.3 ... 2002 12 .086,34 27,82 12 .058,55 11 .344 714 ,52 17 2,27 310 ,93 17 2,27 Năm 2003 13 .236,6 29, 81 13.206,82 12 .206 1. 00,82 18 9,79 338,27 200,36 Năm 2004 13 .865,4 26,34 13 ,839 12 . 810 1. 029 ,1 2 01, 31 463,50...
 • 68
 • 974
 • 16

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Kế toán

... nấu: 3 .19 1. 210 x 1, 0 + 1. 094.530 x 1, 0 Hđl dầu FO = (3 .19 1. 210 x 1, 0 + 1. 094.530x 1, 0) x + (2.785.440x 1, 0 + 10 3.784 x1,0 + 1. 187 .18 7x 1, 0) = 4.285.740 = 0,33885 12 .647.8 91 Mđl dầu FO = 16 8.367 ... 362.550 = 6.884. 310 ì 3 .10 1. 610 ì 3 .10 1. 610 = 16 3.3 41 650.790.639 +575.776.854 ctg bia chai Hà Nội, gạo = 3.693 .10 0 + 3 .19 1. 210 1. 226.567.493 = 362.550 ì 16 3.3 41 16 3.3 41= 552.609.339 ... phẩm: 2.785.440 ì 1, 0 Htp bia chai Hà Nội, dầu FO = 2.785.440 ì 1, 0 + 10 3.784 ì 1, 0 + 1. 187 .18 7 ì 1, 0 = 0,6833 mtp bia chai Hà Nội, dầu FO = ( 51. 517 + 16 8.367 57.0 51) x 0,6833 = 11 1.265 ctp...
 • 63
 • 372
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: mục đích của việc tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học môn toán ở trường thpt thống nhất giữa lí luận và thực tiễn trong quá trình dạy học môn toán thuật ngữ thực tiễn trong một số tài liệu ngôn ngữ khoa học kiểm tra mức độ lĩnh hội của học sinh bài dạy học thực nghiệm bài thiết kế thể nghiệm phương pháp dạy học tăng hiệu quả tiếp nhận tác phẩm hai đứa trẻ thạch lam và chữ người tử tù nguyễn tuân thông qua lời giảng và bình phát huy thế mạnh truyền thống trong dạy học tác phẩm văn chương gợi mở dẫn dắt định hướng học sinh bằng những câu hỏi nêu vấn đề câu hỏi gợi cảm xúc yêu cầu nội dung và phương pháp dạy học phải phù hợp với tâm lý tiếp nhận của học sinh yêu cầu sử dụng phương pháp và biện pháp dạy học phải hướng đến sự tích cực hóa hoạt động tiếp nhận của học sinh yêu cầu sử dụng phương pháp và biện pháp dạy học hướng học sinh đến quá trình chiếm lĩnh tác phẩm văn chương vận dụng cách thức dạy học tác phẩm văn chương lãng mạn qua đặc trưng thể loại và phương pháp sáng tác nhằm tăng cường hiệu quả tiếp nhận địa điểm dạy thực nghiệm thực trạng tiếp nhận thực trạng giảng dạy vấn đề tiếp nhận truyện ngắn lãng mạn trong trường trung học phố thông đặc điểm hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương khái quát chung về lý thuyết tiếp nhận văn chương pháp truyện ngắn nguyễn tuân