đại sứ quán của pháp tại việt nam

Tài liệu Báo cáo "Đầu tư trực tiếp (FDI) của Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008 " doc

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vao Vict Nam. Thie nhdt, von chay ddn vc eac thj trudrng m6i noi lrong nhCrng nam 80 vd dau nhCrng nam 90 ciia the ky XX. lrong cac thi trudrng nay, Ddng Nam A, lrong dd cd Vipl Nam, ... gdp phan quan trpng vao cdng cudc ddi mai cua Viet Nam. Nam 1995, khi My da bd cam van vai Viet Nam, sd eae cdng ty Phap tim tai Viet Nam tang manh. Do qud ky vpng vdo viec chinh phue ... Viet Nam Dau tu nude ngodi a Viet Nam hien chiem khoang 13%GDPcdnuae^ Trong thdp nien 80 vd ddu thap nien 90 the ky XX, ddng FDI vdo Viet Nam edn nhd. Den ndm 1991, tdng vdn FDI a Viet Nam...
 • 8
 • 383
 • 0

Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

Quản trị kinh doanh

... cho các nhân viên cấp cao tại các đại sứ quán, doanh nghiệp, chuyển nhà, từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam về nước. Đối tượng khách hàng đó là các đại sứ quán Anh, Bỉ, Úc, Nhật, Hàn ... của các doanh nghiệp nước ngoài vào các triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Cùng với mạng lưới văn phòng đại diện tại hơn 100 nước trên thế giới, và vấn đề marketing riêng của Trans-link tại Việt ... www.agilitylogistics.comTrans-link Group đã đặt văn phòng tại Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 1992 và từ đó văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1995 (là nhánh của đơn vị tại TP Hồ Chí Minh), tuy nhiên đã ngừng...
 • 34
 • 772
 • 1

635 Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

635 Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

Quản trị kinh doanh

... cho các nhân viên cấp cao tại các đại sứ quán, doanh nghiệp, chuyển nhà, từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam về nước. Đối tượng khách hàng đó là các đại sứ quán Anh, Bỉ, Úc, Nhật, Hàn ... wrl@moeasmea.gov.tw Tại Việt Nam, giải pháp “Trung tâm hội chợ và thương mại điện tử Việt Nam đã được công ty Phát triển xã hội điện tử Việt Nam xây dựng và điều hành. Tại địa chỉ website: http://e-vietnamlife.com ... của các doanh nghiệp nước ngoài vào các triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Cùng với mạng lưới văn phòng đại diện tại hơn 100 nước trên thế giới, và vấn đề marketing riêng của Trans-link tại Việt...
 • 34
 • 535
 • 0

Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài

Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài

Khoa học xã hội

... kinh tế xã hội của đất nước.Pháp luật hiện hành đã có những quy định về vấn đề nhà ở đối với người nước ngoài vào đầu tư, làm việc tại Việt Namcủa người Việt Nam ở nước ... tài sản người Việt Nam và người nước ngoài khi xác lập quan hệ hôn nhân. III. Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ sở ... phạm xung đột 2b.Quy phạm thực chất 4III. Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài 71. Đối với...
 • 10
 • 2,147
 • 41

242 Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

242 Xu hướng tiêu dùng của thị trường dịch vụ hậu cần cho Triển lãm, Hội chợ và tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam hiện nay và các giải pháp marketing.

Kinh tế - Thương mại

... nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 352.1.1. Một số định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 352.1.2. Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 352.1.2.1. Đặc điểm ... doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay 372.1.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 392.1.4. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các ... vừa nhà nhỏ của Việt Nam 412.2. Thực trạng áp dụng marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 452.2.1. Hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động Marketing trực tiếp ở Việt Nam 452.2.2.Mục...
 • 112
 • 448
 • 0

Tài liệu Bài thảo luận "Giải pháp tăng cường thu hút ,quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam" docx

Tài liệu Bài thảo luận

Báo cáo khoa học

... thiếu các biện pháp hài hoà thủ tục. Hiện nay, các ban quản lý dự án vừa phải tuân theo các thủ tục của Chính phủ vừa phải tuân theo các thủ tục của nhà tài trợ trong khi thủ tục của hai bên có ... cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác quản lý vốn ODA theo hướng chuyên môn hóa.4. Kết luận Việt Nam là một trong các quốc gia tiếp nhận vốn ODA có nhiều ... mối quan hệ giữa mức độ hiệu quả đạt được của DA với các tiêu chí: qui mô, trách nhiệm trả nợ, năng lực quản lý vốn ODA của địa phương, lĩnh vực đầu tư của DA, nhà tài trợ v.v… Thứ sáu, các bộ...
 • 7
 • 404
 • 0

Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ thanh toán để hạn chế sử dụng tiền mặt tại Việt Nam.doc

Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ thanh toán để hạn chế sử dụng tiền mặt tại Việt Nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1. Triển vọng hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam 3.1.1. Sự cần thiết phải phát triển thẻ thanh toán tại Việt ... nghiệm điển hình của Nhật Bản, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thanh toán thẻ ở Việt Nam. Các quy định ... đích của thẻ công ty để phục vụ thị trường khách hàng là các công ty và doanh nghiệp tại Việt nam nhằm giúp các công ty quản lý chặt chẽ việc chi tiêu của nhân viên vì mục đích chung của công...
 • 30
 • 835
 • 7

Trái phiếu quốc tế, tổng quan, thực trạng và giải pháp tại Việt Nam.doc

Trái phiếu quốc tế, tổng quan, thực trạng và giải pháp tại Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... trái phiếu của Việt Nam trong đợt phát hành này còn được căn cứ vào tình hình giao dịch của trái phiếu Việt Nam đáo hạn vào năm 2016 (VN2016), tính thanh khoản của trái phiếu Việt nam ngoài ... săm soi kỹ hơn “sức khỏe” của các DN Việt Nam. Dù là tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam nhưng PVN cũng không tự quyết được toàn bộ dòng tiền vào - ra PVN, một phần vốn đầu tư của PVN do ngân ... tính hấp dẫn của trái phiếu, sự chuẩn bị của doanh nghiệp trong việc đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế….Chương 3: Thực trạng của việc phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam ra thị trường...
 • 36
 • 1,332
 • 6

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... gia và thu nhập bình quân tại Việt Nam 35Bảng 2.3 Đóng góp của các yếu tố đầu vào trong tăng trưởng GDP của Việt Nam 37Bảng 2.4 Tỷ trọng tiết kiệm và đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2001-2007 ... kết cho Việt Nam thời kỳ 2011-2020 503.3 Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA của Việt Nam đến năm 2020 503.3 Các giải pháp tăng cường thu hút và sử vốn ODA đến năm 2020 tại Việt Nam 523.3.1 ... VỐN ODA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2008 2.1 Tổng quan tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2008 Tháng 11/1993, Hội nghị bàn tròn về viện trợ cho Việt Nam được...
 • 77
 • 1,877
 • 17

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Banknetvn là hệ thống có sự tham gia của 3 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần ... thương,và tương lai có thể có sự tham gia của tất cả các ngân hàng thương mại của Việt Nam, mang lại lợi ích lớn cho khách hàng dùng thẻ ở Việt Nam. Mục tiêu chính của Banknetvn là xây dựng hệ thống ... Thuấn dụng thẻ của khách nước ngoài đến Việt Nam. Xu hướng sử dụng thẻ thanh toán mới bắt đầu trở nên quen thuộc và sôi động ở Việt Nam từ hai năm trở lại đây.1.1.3 Vai Trò Của Thẻ ATM1.1.3.1...
 • 29
 • 2,338
 • 18

Kinh tế thị trường và những ưu nhược điểm của nó thực trang và giải pháp tại Việt Nam

Kinh tế thị trường và những ưu nhược điểm của nó thực trang và giải pháp tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Vị trí của doanh nghiệp trong ngành kinh doanh này là như thế nào? 3. Ai là khách hàng của doanh nghiệp? Thị trường của doanh nghiệp ở đâu? 4. Uy tín của doanh nghiệp trong con mắt của khách ... nhu cầu của thị trường v à từ đó có thể đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Các doanh nghiệp có thể nghiên cứu trực tiếp tại hiện trường hoặc nghiên cứu gián tiếp tại văn phòng. Phương pháp nghiên ... mối quan hệ của thị trường.Nhóm 2: Gồm những yếu tố, những mối quan hệ nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhà doanh nghiệp như các yếu tố về chính trị, luật pháp, lạm pháp, tập quán, tôn giáo...
 • 28
 • 2,236
 • 1

Biện pháp tăng trưởng và thu hút nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của FDI tại Việt nam

Biện pháp tăng trưởng và thu hút nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của FDI tại Việt nam

Quản trị kinh doanh

... ngoài tại Việt nam năm 1996. Luật này thay thế luật Đầu t nớc ngoài tại Việt nam ngày 29 tháng12 năm 1987, và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu t nớc ngoài tại Việt nam năm 37 ... ra hạn hay không đó là chủ quyền của nhà nớc Việt nam. Các xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài phải thuê đất của nhà nớc hoặc là bên Việt nam góp vốn pháp định của liên doanh bằng giá trị quyền ... phụ thuộc và theo khuôn khổ phápcủa Việt nam. phần góp vốn của bên ngoài càng coa, thì hoạt động của daonh nghiệp có vốn đầu t Nớc ngoài có thể chịu ảnh hởng của các yếu tố bên ngoài càng...
 • 86
 • 384
 • 0

Xem thêm