đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

GDCD-GDNGLL

... Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 7. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam; xuất ... ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh Như vậy Đại hội sẽ hiệp thương chọn cử là 06 đại biểu chính thức trongđó có 4 đại biểu là nam, 2 đại biểu là nữ. và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại ... để đại hội hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tàilần thứ III- Căn cứ vào điều 17 Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. - Căn cứ vào chỉ tiêu, cơ cấu phân bổ đại...
 • 13
 • 3,622
 • 3

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Tài liệu khác

... MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VIĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA HỘI CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI ... MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI87.Nguyễn Thị Tuyết Vân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang88.Nguyễn Thụy Thắm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ... VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI134.Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thanh niên Quân đội135.Lê Xuân Men Trưởng ban Thanh niên...
 • 55
 • 699
 • 1

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tư liệu khác

... hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (1994-2000)3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt ... phong trào thanh niên, Đoàn thanh niên cứu quốc và Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam. Đại hội họp tại huyện Đại Từ (Thái ... ra đời của Liên đoàn thanh niên Việt Nam và những cống hiến của Liên đoàn với Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (FMJD). Sau đó, Liên đoàn thanh niên Việt Nam được Liên đoàn thanh niên dân...
 • 4
 • 460
 • 1

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

Mỹ thuật

... SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi lúc đó ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ ... hào riêng vì huy hiệu của Hội đã được trưng bày qua nhiều hội nghị lớn, theo gót các đại biểu tới nhiều nơi, mang ấn tượng tốt đẹp của huy hiệu”. Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao đổi với các hoạ...
 • 6
 • 568
 • 0

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

Thạc sĩ - Cao học

... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội, các ban chuyên môn, chức năng đóng tại Hà Nội, có một Ban Công tác phía Nam đóng ... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, luận văn rút ra loại tiêu chí năng lực được đánh giá tốt nhất và kém nhất của từng đối tượng cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Danh sách ... Quản lý nhân sự, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là cơ quan tham mưu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ở cấp Trung ương nên cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên...
 • 119
 • 415
 • 2

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

Thạc sĩ - Cao học

... TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Những đặc điểm của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 2.1.1 Giới ... thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng được thành lập năm 1930, mục tiêu tôn chỉ của Hội là vì sự bình đẳng và tiến ... chuyên viên cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. năng lực hiện tại và trình độ năng lực yêu cầu của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 2.2.3.1. Cơ cấu điều...
 • 132
 • 393
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới ... Bác sáng lập, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1930. Với trọng trách được giao là một tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam – cơ quan ... thời cùng với quá trình Hội nhập, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến để xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới,...
 • 120
 • 379
 • 1

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

Mỹ thuật

... niên lao động Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi lúc ... HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều tổ chức đoàn thể đã tiến hành làm huy hiệu của tổ chức mình như: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, Hội ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ...
 • 3
 • 862
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 6 THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

CHUYÊN ĐỀ 6 THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Báo cáo khoa học

... đến thanh niên Việt Nam 2.Thời cơ đối với thanh niên Việt Nam 3. Thách thức đối với thanh niên Việt Nam I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam II. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh ... của thanh niên Việt Nam I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam Quan điểm của Đảng CS Việt Nam Quan điểm của Đảng CS Việt Nam Vị trí, vai trò của thanh niên Vị trí, vai trò của thanh niên ... thức đối với thanh niên Việt Nam 1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam 2.Thời cơ đối với thanh niên Việt Nam 3. Thách thức đối với thanh niên Việt Nam I. Vị trí,...
 • 73
 • 2,605
 • 2

Xem thêm